AnasayfaBlogÜroloji Bevliye Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Üroloji Bevliye Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

08 Mayıs 2021
Beyaz önlüklü ve mavi kravatlı bir doktor, boynunda stetoskopu ve elinde bir çift beyaz eldiveni ile beyaz bir arka planın önünde duruyor. Doktor yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakmaktadır. Stetoskop göğsüne doğru tutulur ve eldivenler yana doğru tutulur. Arka plan sade ve odak doktorun üzerinde olduğundan net bir görüntü elde ediliyor. Doktorun kıyafetinin renkleri beyaz arka planda göze çarpıyor ve eldivenler ile stetoskoptaki ayrıntılar net. Bu görsel, bir hastaya tıbbi müdahalede bulunan bir doktoru gösteriyor.
Üroloji / Bevliye UzmanıGörevleriAlt Bilim Dalları
Üriner sistem ve erkek üreme organları ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisini yaparFizik muayene, hastanın tıbbi öyküsünü alma, teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulamaAndroloji, Pediatrik üroloji, Kadın ürolojisi, Nöroüroloji, Endoüroloji, Üroonkoloji
Kadın ve erkek hastaların ürolojik problemleriyle ilgilenirUygun tetkikleri isteme ve değerlendirme, hastaları ve yakınlarını bilgilendirme, hasta takibi ve kontrol yapmaAndroloji, Endoüroloji, Pediatrik üroloji, Nöroüroloji, Kadın ürolojisi, Üroonkoloji
Erkek kısırlık tedavisini uygularTıbbi öykü ve şikâyetleri almak, gerekli testleri uygulamak ve sonuçları değerlendirmek, tedavi planlamakAndroloji
Böbrek üstü bezlerinin ameliyatı ve benzeri cerrahi işlemleri yaparAmeliyat öncesi ve sonrası bakımı yönetmek, cerrahi komplikasyonları önlemek ve tedavi etmekEndoüroloji
Üriner sistemle ilgili kanser tedavisi uygularTeşhis, tedavi planı ve izlem, kemoterapi ve radyoterapi planlaması, hastaların destek ve bakımını sağlamakÜroonkoloji
İdrar yolu enfeksiyonları ve benzeri hastalıkların tedavisini sağlarAntibiyotik ve diğer ilaç tedavilerini uygulamak, hastayı izlemek, eğitim ve önleyici hizmetler sunmakKadın ürolojisi, Pediatrik üroloji
Prostat rahatsızlıklarıyla ilgilenirProstat hastalıklarının tanı ve tedavisini yönetmek, hastayı izlemek ve eğitmekÜroonkoloji, Androloji
Nörolojik rahatsızlıklar sonucu oluşan üriner sistem sorunlarıyla ilgilenirBeyin, omurilik ve sinir sistemi rahatsızlıklarının sebep olduğu üriner sistem hastalıklarını tedavi etmekNöroüroloji
Çocukların ürolojik hastalıklarını tedavi ederÇocukların üriner sistem hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak, aileleri bilgilendirmek ve desteklemekPediatrik üroloji
Üriner sistem ve cinsel organlarda taş tedavisi uygularTaşların tanı ve tedavisini yapmak ve hastayı izlemekEndoüroloji

Ülkemizde 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi ve Gülhane askeri Tıp Akademisi bünyesinde birer üroloji kürsüsü kurulmuştur. Sonrasında üroloji diğer cerrahi branşlardan ayrılmıştır. Günümüzde ise hemen hemen tüm tıp fakültelerinin bünyesinde üroloji bölümü vardır. Üroloji alanında bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler devam etmektedir. Şu an için 1500 üzerinde üroloji uzmanımız bulunmakta.

Her insan hayatı boyunca akut ya da kronik ürolojik problem yaşayabilir. Ürolojik rahatsızlıkların bulguları oldukça rahatsız edicidir. Çoğunlukla da sosyal hayatımızda kısıtlılıklara yol açar. Bu nedenle ürolojik rahatsızlıklarda hekime başvurma oranı yüksektir. Aynı şekilde iyileşme oranlarının da yüksek olduğu söylenebilir. Yazımın devamında üroloji, diğer adıyla bevliye uzmanlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. 

Üroloji / Bevliye Uzmanı Nedir? 

Üroloji kelimesi dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Fransızca “Ürologie” kelimesinin dilimizdeki karşılığı “bevliye” dir. Nitekim yakın bir zamana kadar üroloji kliniklerinde “bevliye” tabelası asılıydı. "Peki nedir bu üroloji?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kısaca özetlemeye çalışayım. Kadın ve erkek idrar yolu ve erkeklerin üreme organı yapısı ve hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalına üroloji denir. Böbrek üstü bezlerinin ameliyatla tedavi edilmesi de ürolojinin cerrahi alanına girer. Diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak üroloji hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir. Üroloji alanında teşhis ve tedavi hizmeti veren hekimlere üroloji uzmanı denir.

Üroloji bilimi sıklıkla nefroloji ile karıştırılır. Yeri gelmişken bu konuda sizi bilgilendirmek isterim. Nefroloji bölümü izole olarak böbrek sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenir. Ürolojinin alanı ise daha geniştir. Kadın ve erkeklerin üriner sistemi yanında erkeklerin üreme sistemiyle rahatsızlıklarıyla da ilgilenir. Dilerseniz ürolojinin alanına giren temel hastalıkları da listeleyelim:

 • İdrar yolu enfeksiyonları

 • Böbrek taşı

 • Kist, tümör

 • İdrar kaçırma

 • Akut renal yetmezlik

 • Addison hastalığı

 • Prostat bezi büyümesi

 • Prostat kanseri

 • Kronik böbrek hastalıkları

 • Prostat bezi iltihabı

 • İdrar yolu darlıkları

 • İdrar yolları tümörleri

 • Genital siğiller

 • Hidrosel 

 • Testis tümörleri

 • Testis torsiyonu

Ayrıca erkeklerin kısırlık problemlerinin tedavisi de ürolojinin alanına girer. Başarılı ürolojik tedaviler neticesinde bir çok çift bebek hayallerine kavuşmaktadır.

Üroloji / Bevliye Uzmanı Ne İş Yapar?

Üroloji alanındaki çalışmalarda mahremiyet çok önemlidir. Hastalar muayene aşamalarında mahremiyetlerinin sağlanması yanında bilgi güvenliklerine özen gösterilmesini isterler. Özellikle kısırlık tedavisi gibi durumlarda hassasiyet daha çok artar. Ürologların yaptıkları tüm işlemlerde meslek etiğine uygun hareket etmesi gerekir. Bu noktada ürologlarda bulunması gereken özellikler hakkında bilgi vermek isterim:

 • Stresle baş edebilmek.

 • Etkili iletişim becerisi

 • Analitik düşünce yeteneği

 • El kol koordinasyonu

 • Sorumluluk bilinci

 • Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak

 • Ekip çalışmasına yatkın olmak

Üroloji/bevliye uzmanları daha çok fizik muayene yöntemi kullanırlar. Bu yöntemle ,tümör, idrar kaçırma, prostat bezi büyüklüğü ve ağrı muayenesi yapılır. Ürologların en sık istedikleri tetkik idrar analizidir. BT (Bilgisayarlı Tomografi), MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve ultrason gibi diğer uzmanlık alanlarının yaygın kullandığı tanı yöntemlerini kullanırlar. Üroloji uzmanlarının bunun dışında kullandıkları spesifik tanı yöntemler vardır. Aşağıda maddelediğim şekilde örnekleyebiliriz:

 • İVP

 • Ürodinami Testi 

 • Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

 • PSA Testi

 • Prostat Biyopsisi

 • Üroloji uzmanları kadınların ürolojik rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde kadın hastalıkları uzmanıyla işbirliği yaparlar.

 • Dilerseniz üroloji uzmanlarının yaptıkları işleri listeleyelim:

 • Hastanın tıbbi öyküsü ve şikâyetlerini almak.

 • Gerekli tetkikleri istemek ve yapmak.

 • Teşhise yönelik medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerini uygulamak.

 • Erkeklerde kısırlık tedavisi uygulamak.

 • Hasta ve yakınlarını hastalıkları konusunda bilgilendirmek.

 • Hasta takibi ve kontrollerini yapmak.

Ürolojide uygulanan tedavi yöntemlerinde ileri teknolojiler kullanılır. Endoskopik uygulamalar, laporoskopik cerrahi, robotik cerrahi vb. Kamera sistemi ile böbrek taşı tedavisi ve ESWL diye adlandırılan böbrek taşı kırma işlemi de bilgi yanında teknoloji kullanma becerisi gerektirir.

Üroloji kendi içinde alt bilim dallarına ayrılır. Bu alt bilim dalları şunlardır:

 • Androloji: Cinsel işlev bozukluklarıyla ilgilenir.

 • Pediatrik üroloji: Çocukların üroloji hastalıklarıyla ilgilenir.

 • Kadın ürolojisi: Pelvik organ sarkmaları, idrar kaçırma gibi rahatsızlıklarla ilgilenir.

 • Nöroüroloji: Beyin omurilik ve perifer sinirlerin rahatsızlıklarıyla ortaya çıkan idrar yolu sorunlarıyla ilgilenir.

 • Endoüroloji: İdrar yolu ve böbrek taşlarının tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

 • Üroonkoloji: Ürolojik organların kanserlerinin tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

Üroloji / Bevliye Uzmanı Nasıl Olunur?

Üroloji / bevliye uzmanı olmak için önce YKS sınavına girip başarılı olmak gerekir. Sonrasında da tıp fakültesi için yeterli puanı alıp tercih listesi oluşturulmalıdır. Tıp eğitimi 6 yıl sürer. Eğitim süreci oldukça zor ve zahmetlidir. Bu süreçte tıp öğrencileri hemen tüm uzmanlık alanlarını deneyimleme fırsatı bulurlar. Staj çalışmalarında rotasyon esastır. Kariyerine uzman hekim statüsüyle devam etmeyi hedefleyenlerin TUS sınavına girerek yeterli puan alması gerekir. Sonrasında üroloji yani bevliye uzmanı alanı işaretlenmelidir. Üroloji uzmanlığı eğitimi 5 yıl sürer. Eğitim üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde verilir. Bu sürenin sonunda mecburi hizmet yükümlülüğü doğar. Merak edenler için üroloji tercihi yapılacak ortalama TUS puanları hakkında bilgi verelim.

 • Üniversite hastanesi üç büyük şehir ortalaması: 60-64 puan

 • Eğitim araştırma hastanesi üç büyük şehir ortalaması: 60-64 puan

 • Üniversite hastanesi perifer ortalaması: 56-61 puan

 • Eğitim araştırma hastanesi perifer ortalaması: 56-61 puan

Üriner sistem ve erkek üreme organları ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisini yapar, Fizik muayene, hastanın tıbbi öyküsünü alma, teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulama, Androloji, Pediatrik üroloji, Kadın ürolojisi, Nöroüroloji, Endoüroloji, Üroonkoloji, Kadın ve erkek hastaların ürolojik problemleriyle ilgilenir, Uygun tetkikleri isteme ve değerlendirme, hastaları ve yakınlarını bilgilendirme, hasta takibi ve kontrol yapma, Androloji, Endoüroloji, Pediatrik üroloji, Nöroüroloji, Kadın ürolojisi, Üroonkoloji, Erkek kısırlık tedavisini uygular, Tıbbi öykü ve şikâyetleri almak, gerekli testleri uygulamak ve sonuçları değerlendirmek, tedavi planlamak, Androloji, Böbrek üstü bezlerinin ameliyatı ve benzeri cerrahi işlemleri yapar, Ameliyat öncesi ve sonrası bakımı yönetmek, cerrahi komplikasyonları önlemek ve tedavi etmek, Endoüroloji, Üriner sistemle ilgili kanser tedavisi uygular, Teşhis, tedavi planı ve izlem, kemoterapi ve radyoterapi planlaması, hastaların destek ve bakımını sağlamak, Üroonkoloji, İdrar yolu enfeksiyonları ve benzeri hastalıkların tedavisini sağlar, Antibiyotik ve diğer ilaç tedavilerini uygulamak, hastayı izlemek, eğitim ve önleyici hizmetler sunmak, Kadın ürolojisi, Pediatrik üroloji, Prostat rahatsızlıklarıyla ilgilenir, Prostat hastalıklarının tanı ve tedavisini yönetmek, hastayı izlemek ve eğitmek, Üroonkoloji, Androloji, Nörolojik rahatsızlıklar sonucu oluşan üriner sistem sorunlarıyla ilgilenir, Beyin, omurilik ve sinir sistemi rahatsızlıklarının sebep olduğu üriner sistem hastalıklarını tedavi etmek, Nöroüroloji, Çocukların ürolojik hastalıklarını tedavi eder, Çocukların üriner sistem hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapmak, aileleri bilgilendirmek ve desteklemek, Pediatrik üroloji, Üriner sistem ve cinsel organlarda taş tedavisi uygular, Taşların tanı ve tedavisini yapmak ve hastayı izlemek, Endoüroloji
Üroloji bevliye üroloji uzmanı ürolog üriner sistem Üroloji / Bevliye Uzmanı Üroloji / Bevliye Uzmanı nedir Üroloji / Bevliye Uzmanı ne iş yapar Üroloji / Bevliye Uzmanı maaşları Üroloji / Bevliye Uzmanı nasıl olunur
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.