AnasayfaBlogRadyoloji Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Radyoloji Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

01 Temmuz 2021
Bir adam, arka planda bir doktorla birlikte bir hastane odasında yatakta uzanmaktadır. Adamın üzerinde mor bir gömlek ve yanındaki yatakta bir sırt çantası var. Adam sırt üstü yatıyor, kollarını iki yana açmış ve gözleri kapalı. Doktor yanında durmuş, endişeli bir ifadeyle ona bakmaktadır. Oda iyi aydınlatılmış ve duvarlar beyaz. Yatak iskeleti metaldir ve çarşaflar açık mavi renktedir.
İş TanımıKullanılan AraçlarSorumluluklar
Radyoloji teknikeri, radyoloji ünitesinde çalışma programlarının belirlenmesi ve uygulanması, görev dağılımının koordine edilmesinden sorumludur.Röntgen cihazı, Bilgisayarlı tomografi, Emar (MR) cihazı, Ultrason cihazıKurumun çalışma saatlerine uyma, Hasta ve hasta yakınları ile iyi ilişki kurma, Çalıştığı sağlık tesisindeki talimatlara uyma
Radyoloji teknikeri, görev yapmış olduğu sağlık tesisindeki prosedürler uyarınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışır.Radyo dalgaları, ses ve x ışınları kullanılarak yapılan görüntülemeHasta hakları ve sorumlulukları yönetmeliği kapsamında uygun davranışlarda bulunma, Radyoloji cihazların kalibrasyon süreçlerini takip etme, Radyasyon güvenliğinden sorumlu olma
Radyoloji teknikeri, radyoloji bölümünde ihtiyaç duyulan cihazların kullanımında ve karar verilmesinde önemli bir rol oynar.Manyetik rezonans görüntülemeKullanılan araç ve gereçlerin düzgün çalıştığını kontrol etme, Teknik sorunların ilgili birime bildirilmesi, Görev alanına ait araç ve gereçlerin korunması
Radyoloji teknikeri, tıbbi görüntülemenin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi süreçlerinde görev yapar.Radyoopaklı radyografi, kemik mineral dansitometresi çekim makinesi, bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi görüntüleme cihazlarıGörev alanında bulunan tıbbi görüntüleme cihazının hazır hale getirilmesi, Görüntüleme ve film baskı kayıt işlemlerini gerçekleştirme, Radyoaktif atıkların muhafaza edilmesi ve imha işlemlerinde bulunma
Radyoloji teknikeri, hekimin istemi doğrultusunda hastaları görüntüleme yapılacak yere yönlendirerek, bazı testleri gerçekleştirir.Radyoloji cihazlarıHasta ve hasta yakınlarına, ekip üyeleri ve çalışanlarla iyi ilişki kurma, Kurumun çalışma standartlarına uygun şekilde kıyafet giyme, Kendi, çalışanların ve hastaların radyasyon güvenliği

Hastalıkların detaylı olarak incelenmesi kapsamında mutlak anlamda radyoloji bölümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle hastalıkların en başta teşhisinde ve sonrasında ise tedavilerinde görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Sağlık sektöründe hemen hemen bütün alanlarda radyoloji bölümü bulunmaktadır. Radyoloji bölümünde yer alan çalışanlara ve hastaları yönlendiren kişilere radyoloji teknikeri denmektedir. Bu yazımızda radyoloji teknikerlerine yer verdik.

Radyoloji Teknikeri Nedir?

Radyoloji, hastalıkların tanılarını ortaya koyabilme adına radyo dalgaları, ses ve x ışınları kapsamında görüntüleme teknolojilerini tam olarak kullanan, tedavi süreci boyunca görüntüleme teknikleri ile beraber invaziv işlemler içeren tıbbın oldukça geniş kapsamlı alanlarından biri olarak bilinmektedir. Gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle nerdeyse bütün tıp branşlarına destek olan radyoloji, hastalıkları direkt veya dolaylı olarak etkileyen birçok tıbbi kararın hayati bir bileşeni durumunda yer almaktadır.

Hastalıkların detaylı olarak incelenmesi kapsamında mutlak anlamda radyoloji bölümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle hastalıkların en başta teşhisinde ve sonrasında ise tedavilerinde görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır. Sağlık sektöründe hemen hemen bütün alanlarda radyoloji bölümü bulunmaktadır. Radyoloji bölümünde yer alan çalışanlara ve hastaları yönlendiren kişilere radyoloji teknikeri denmektedir.

Radyoloji teknikerlerinin en çok kullandıkları araçlardan biri manyetik rezonans görüntülemeleridir. Bu cihaz özetle manyetik alan üreten büyük bir mıknatısa benzetilebilir. En önemli avantajları iyonizan radyasyon içermemesi ve pek çok alanda görüntü elde etmesidir. Dezavantajı ise metal implant gibi paramanyetik cisimleri ile manyetik rezonans cihazına girmekte tehlike bulunmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise yüksek manyetik alan bu cisimleri yerinden oynatabilecek olması ve görüntü artefaktlarına sebep olabilmesidir. Bir başka dezavantajı ise bazı hastalarda panik atak yaşamasına neden olmasıdır. Yapılacak işlemin bir profesyonel tarafından gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu açıdan radyoloji teknikerlerine gerek duyulmaktadır.

Sağlık tesislerinde bulunan radyologlar görev yapmış oldukları bölümlerde kullanılan cihazlarda mesuldür. Uzman hekimin istemi doğrultusunda hastaları görüntüleme yapılacak yere yönlendirerek, bazı testleri gerçekleştirir. İlgili testlerin doğru ve açık bir şekilde çıkmasını sağlar. Radyoloji teknikerinin kullanmış olduğu bazı araçlar şöyledir;

 • Röntgen cihazı; X ışınları ile meydana gelen radyografikler aracılığı ile vücutta yer alan yabancı cisimleri görüntülemek için kullanılır.

 • Bilgisayarlı tomografi; hekim veya uzman hekim tarafından vücudun gösterilen bölgelerini görüntülenmesi için yapılır.

 • Emar (MR) cihazı; vücudun bütün bölümlerini yüksek kalitede görüntülenmesini sağlar.

 • Ultrason cihazı; cihaz tam olarak ses dalgalarını kullanarak hareketli görüntüler oluşturmaktadır. Bu cihazlar özellikle hamile kadınlarda ve çocuklarda sık sık kullanıldığını belirtebiliriz.

Radyoloji Teknikeri Ne İş Yapar?

Radyoloji teknikeri görev yapmış olduğu sağlık tesisindeki prosedürler uyarınca, radyoloji ünitesinde çalışma programlarının belirlenmesi ve bunların uygulanması, görev dağılımının işe uygun şekilde koordine edilmesinden sorumludur. Diğer görevlerini şu şekildedir;

 • Görev yapmış olduğu sağlık tesisinin personel yönetmeliğine uyarak, kılık kıyafet standartlarına uygun olarak davranır.

 • Kurumun çalışma saatlerine uyması beklenir. Fakat herhangi bir mesai saati gözetmeksizin sağlık tesisinin acil ihtiyaç ve beklentilerinin giderilmesine yardımcı olur.

 • Hasta ve hasta yakınlarına, ekip üyeleri ve çalışanlarla beraber her daim yakın ilişki içinde bulunmalıdır.

 • Hasta hakları ve sorumlulukları yönetmeliği kapsamında uygun davranışlarda bulunur.

 • Çalışmış olduğu sağlık tesisindeki yürürlükte olan ve olacak olan prosedür ve talimatlar ışığında hareket eder.

 • Görevi dâhinde olan araç ve gereçleri kullanır.

 • Kullanmış olduğu araçlarda herhangi bir teknik sorununun olması halinde vakit kaybetmeksizin ilgili teknik birime bildirir.

 • Kullanımını gerçekleştirmiş olduğu sarf malzemelerin ve ekipmanların kullanımında hatta korunmasında sorumludur.

 • Görev yapmış olduğu alanla ilgili temizliği yapılmasından ve bunun denetlenmesinden sorumludur.

 • Radyoloji cihazların kalibrasyon süreçlerini takip eder.

 • En başta kendisini, daha sonra çalışanların ve hastaların radyasyon güvenliğinden sorumludur.

 • Görev alanında bulunan tıbbi görüntüleme cihazı ve ortamı radyografik incelemeyi hazır hale getirir.

 • Radyolojik incelmeye geçmenden önce hastaya bilgi verir ve hazırlar.

 • Radyoopaklı radyografi, kemik mineral dansitometresi çekimler, bilgisayarlı tomografi ve ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülenmesi işlemlerini gerçekleştirir.

 • Görüntüleme ve film baskı kayıt işlemlerini gerçekleştirir.

 • Radyoaktif atıkların muhafaza edilmesini ve imha edilmesinde işlemlerinde bulunur.

 • Uzman eşliğinde floroskopi ve radyonüklid görüntüleme yapar.

 • Uzman doktora eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu gerçekleştirir.

Radyoloji Teknikeri Maaşları

Radyoloji teknikerlerinin maaş alımlarını kamu ve özel sağlık tesisleri olarak iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Kamu sağlık tesislerindeki maaş alımları, hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, mesleki tecrübe yılı, evli veya bekar olması, nöbete gelinmesi gibi sebeplerden dolayı değişkenlik göstermektedir. Kamu hastanelerindeki maaş alımları ortalama 4.000 TL, en düşük 3.800 TL en yüksek ise 4.700 TL civarındadır. Örneğin 4. bölge bir sağlık tesisinde görevli ve 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan, bir ay içinde 2 defa nöbete gelinmesi halinde alınabilecek maaş 4.500 TL’dir.

Özel sağlık tesislerindeki maaşlar ise daha da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama maaş alımları 3.700 TL, en düşük 3.300 TL en yüksek ise 4.300 TL kadar çıkmaktadır. Özel hastanenin kurumsal kimliği ve mesleki tecrübe yılı, nöbete gelinmesi faktörlerden dolayı değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Örneğin 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan ve 5 yıllık bir hizmet yılına sahip olan, bir ay içinde 2 defa nöbete kalınması durumunda radyoloji teknikerinin alabileceği maaş 4.000 TL’dir. Maaşların bu denli düşük olmasının sebebi mezun sayısının fazla olması olarak gösterilebilir.

Radyoloji Teknikeri Nasıl Olunur?

Radyoloji teknikeri olabilmek için sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olunmalıdır. Ya da dengi olabilecek bir lise mezuniyeti sonrasında ise Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girilmelidir. Buradan 200 ile 320 arasında alınacak bir puan sonrasında üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan radyoloji teknikerliği bölümü tercih edilmelidir. Sağlık meslek lisesi mezunları bu bölümü okumak için sınavsız geçiş hakkını kullanabilirler. Toplamda iki yıllık bir eğitimin olduğunu ve bunun ilk yılının teori ikinci yılının ise teori eğitimleriyle beraber uygulamalı eğitimlerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Ön lisans eğitimi sonrasında ise kamu sağlık tesislerinde çalışmak için KPSS/Ön lisans sınavının ilgili puan türünden sınava girilmeli ve iyi bir puan elde edilmelidir. Daha sonra tercih yapılarak kamu sağlık tesislerinde görev başlanılabilir. Özel sağlık tesisleri için herhangi bir sınav bulunmamaktadır. Fakat mülakat olabileceğini söyleyebiliriz.

Radyoloji teknikeri, radyoloji ünitesinde çalışma programlarının belirlenmesi ve uygulanması, görev dağılımının koordine edilmesinden sorumludur, Röntgen cihazı, Bilgisayarlı tomografi, Emar (MR) cihazı, Ultrason cihazı, Kurumun çalışma saatlerine uyma, Hasta ve hasta yakınları ile iyi ilişki kurma, Çalıştığı sağlık tesisindeki talimatlara uyma , Radyoloji teknikeri, görev yapmış olduğu sağlık tesisindeki prosedürler uyarınca belirlenen kurallar çerçevesinde çalışır, Radyo dalgaları, ses ve x ışınları kullanılarak yapılan görüntüleme, Hasta hakları ve sorumlulukları yönetmeliği kapsamında uygun davranışlarda bulunma, Radyoloji cihazların kalibrasyon süreçlerini takip etme, Radyasyon güvenliğinden sorumlu olma, Radyoloji teknikeri, radyoloji bölümünde ihtiyaç duyulan cihazların kullanımında ve karar verilmesinde önemli bir rol oynar, Manyetik rezonans görüntüleme, Kullanılan araç ve gereçlerin düzgün çalıştığını kontrol etme, Teknik sorunların ilgili birime bildirilmesi, Görev alanına ait araç ve gereçlerin korunması, Radyoloji teknikeri, tıbbi görüntülemenin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi süreçlerinde görev yapar, Radyoopaklı radyografi, kemik mineral dansitometresi çekim makinesi, bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi görüntüleme cihazları, Görev alanında bulunan tıbbi görüntüleme cihazının hazır hale getirilmesi, Görüntüleme ve film baskı kayıt işlemlerini gerçekleştirme, Radyoaktif atıkların muhafaza edilmesi ve imha işlemlerinde bulunma, Radyoloji teknikeri, hekimin istemi doğrultusunda hastaları görüntüleme yapılacak yere yönlendirerek, bazı testleri gerçekleştirir, Radyoloji cihazları, Hasta ve hasta yakınlarına, ekip üyeleri ve çalışanlarla iyi ilişki kurma, Kurumun çalışma standartlarına uygun şekilde kıyafet giyme, Kendi, çalışanların ve hastaların radyasyon güvenliği
Radyoloji Teknikeri Radyoloji Teknikeri nedir Radyoloji Teknikeri ne iş yapar Radyoloji Teknikeri maaşları Radyoloji Teknikeri nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.