AnasayfaBlogLaboratuvar Teknolojisi Bölümü (MYO)
Bölümler

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü (MYO)

25 Aralık 2020
Bir kişi, içinde bitki yetişen bir petri kabı tutuyor. Kişi mavi bir gömlek giymekte ve beyaz bir arka planın önünde durmaktadır. Petri kabının içinden küçük, yeşil bir bitki filizleniyor. Bitkinin birkaç yaprağı ve küçük sapları vardır. Petri kabı parlak bir ışık kaynağıyla aydınlatılıyor ve bitki beyaz fonda göze çarpıyor. Kişinin elindeki kaşık beyaz ve mavi toplarla dolu. Beyaz nesneye yakından bakıldığında, birkaç çıkıntıya sahip pürüzsüz, yuvarlak bir yüzey görülür. Aynı ışık kaynağı tarafından aydınlatılıyor ve beyaz arka plana karşı parlak bir kontrast oluşturuyor.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Bölüm AdıLaboratuvar Teknolojisi Bölümü2 yıllık ön lisans programıdır.
Eğitim İçeriğiTarımsal laboratuvar teknikleri, alet ve cihazların tanıtımı, laboratuvarda çalışma becerileriAnaliz yapabilme ve analizleri yorumlama becerisi kazandırmayı hedefler.
TYT Puan TürüBölümü tercih etmek için TYT'ye katılarak puan almak gerekmektedir.Minimum 150 puan alarak tercih edilebilir.
İş İmkanlarıKamu ve özel sektör laboratuvarları, Gıda ve Tarım ve Hayvancılık BakanlığıKPSS puanı ile kamu kurumlarına başvurulabilir.
Lisans TamamlamaBitki Koruma, Biyoloji, Biyomühendislik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda TeknolojisiDikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimine devam edilebilir.
Önemli BecerilerBiyoloji, kimya konularında bilgi ve ilgi, dikkatli olmak, ekip çalışmasına uyumPlanlı çalışabilmeli, kendini geliştirmeye devam etmeli
Mezun UnvanıLaboratuvar TeknikeriMezunlara 'Laboratuvar Teknikeri' unvanı verilir.
GörevlerLaboratuvardaki cihazların kontrolü, numune hazırlama, deney ve analiz yapma, bulguları kaydetmeLaboratuvarda araştırmalara yardımcı olmak.
Çalışma AlanlarıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Özel Laboratuvarlar, Kimya Laboratuvarları, Gıda Kalite Kontrol MüdürlükleriToprak Mahsulleri Ofisi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Üniversitelerin laboratuvarları.
Öğrenim DiliTürkçeBölümün öğrenim dili Türkçe'dir.

Tarım sektöründe ürünler ve bu ürünlerin yetiştirilmesi, yetiştirilmesi sırasında ortaya çıkan sorunların bitirilmesi, hastalık ve zararlıların öğrenilmesi ve çözümlerin üretilmesi gibi konularda laboratuvar teknolojisi devreye girer. Laboratuvar teknolojisi eğitimi ise ilgili kavram ve ilkeler konusunda uzmanlaşmış, yeni sistemleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden uzmanlar yetiştirir. Uzmanlar; yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrol gibi süreçleri yönetir. İş hazırlama, tasarım, kalite güvence ve üretim birimlerinde çalışabilecek nitelikte teknik elemanlardır.

Laboratuvar teknolojisi bölümü mezunları laboratuvarlarda tekniker olarak görev alırlar. Bitki, toprak, su, yem ve gıda gibi maddelerin, kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik olarak incelemelerini yapar. Tüm bunların yanında inceleme sonuçlarını; kaydeder, raporlar ve yorumlar. Bölüm mezunu laboratuvar teknikerleri için çalışma alanları çeşitlidir.

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Nedir?

Laboratuvar teknolojisi bölümü, meslek yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans eğitimi verir. Laboratuvar teknolojisi bölümünü tercih etmek için TYT’ye katılmaları gerekir. TYT puan türüne göre öğrenci kabul eden bölüm, 150 minimum puan ile tercih edilebilir.

Bu eğitimde öğrencilere tarımsal laboratuvar tekniklerine dair tüm bilgilerin verilmesi, analizlerde kullanılması gereken alet ve cihazların tanıtımı ve laboratuvarda çalışma becerilerinin kazandırılması için teknik ve mesleki bilgiler verilmesi amaçlanır. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda ve yem analizleri ile bitki koruma teknikleriyle alakalı yöntem belirlemeleri sağlanır.

Uygulamalı olarak analiz yapacak ve yapılan analizleri yorumlayabilecek ara elemanlar yetiştirilir. Laboratuvar Teknolojisi ön lisans eğitiminin öğrenim dili Türkçe’dir.

Bölümü tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimine devam edebilir. bitki koruma, biyoloji, biyomühendislik, bitkisel üretim ve teknolojileri, gıda teknolojisi devam edebilecekleri lisans bölümlerindendir. laboratuvar teknolojisi eğitimi almayı planlayan adayların bazı becerilere sahip olması önemlidir.

Biyoloji ve kimya gibi alanlara ilgili olması ve başarılı olması ilk şarttır. Dikkatli ve sabırlı olması, ekip çalışmasına uyum göstermesi diğer önemli kriterler arasındadır. Planlı çalışabilmeli, kendini sürekli geliştirmeye devam etmeli ve belli bir genel kültüre sahip olması önemlidir.

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Laboratuvar teknolojisi bölümü mezunlarını oldukça geniş bir iş imkanı sunar. Kamu kurumlarında yer almak isteyen adayların geçerli KPSS puanı ile başvuru yapması şartı aranır. Bölüm mezunlarına ‘’Laboratuvar Teknikeri’’ unvanı verilir. Laboratuvar teknikerlerinin çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

 • Mezunlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yer alan bölümlerde çalışırlar.

 • Toprak, bitkileri koruma ve sağlığı, bitki besleme işlemleri yapılan özel laboratuvarlarda yer alırlar.

 • Gıda Laboratuvarlarında çalışırlar.

 • Kimya Laboratuvarlarında çalışırlar.

 • Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde görev alabilirler.

 • Toprak Mahsulleri Ofisine ait ilgili birimlerinde yer alabilirler.

 • Tarım ve Köy işleri Bakanlığında ve Bakanlığın laboratuvar bölümlerinde yer alabilirler.

 • Köy Hizmetleri

 • Devlet Su İşleri

 • Tarımsal Araştırma Enstitüleri

 • Tarım İl Kontrol Laboratuvarları

 • Gıda Kontrol Laboratuvarları

 • Atık Su Arıtma Tesisleri

 • Zirai Mücadele Enstitüleri

 • Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuvarları

 • Çevre ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlar

 • Tarım Kredi Kooperatifleri

 • Üniversitelerin laboratuvarları

 • Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlar

 • Hastaneler

 • Özel sağlık kuruluşları

 • Her çeşit gıda, ilaç, tarımsal girdi fabrikaları

 • Atık ıslahı ile uğraşan özel veya kamu kurumlarına ait laboratuvarlar birçok çalışma alanlarına örneklerdir.

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Laboratuvar teknikerleri edindikleri teknik ve mesleki bilgiler sayesinde oldukça özel sorumlular üstlenirler. Çalışmaları sırasında; deney tüpü, huni gibi cam ve porselen malzemeler, mikroskop ve santrifüj gibi cihazlar, kimyasal maddeler ve bilgisayar gibi araç gereç kullanırlar. Çalışma alanları kimyevi madde bulundurması sebebi ile yüksek konsantrasyona sahip laboratuvarlarda teknikerlerin üstlendiği görevler aşağıdaki gibidir.

 • Laboratuvardaki test cihazlarının ve araçlarının kullanımdan önceki kontrollerini yapmaktan sorumludur.

 • Deneyler, analizler ve testler yapılırken kullanılacak numuneleri hazırlamaktan sorumludur.

 • Tahlil işlemi sırasında katı veya sıvı örneklerin test aşaması için gerekli fiziksel şartların oluşturulmasını sağlamak.

 • Kendisinden beklenen deney, test ve analizleri gerçekleştirmek.

 • Deney, test ve analiz incelemelerini raporlamak.

 • Ortaya çıkan bulguları yazılı veya dijital ortamda kayıt etmek.

 • Laboratuvarda kullanılan araç ve gereçlerinin temizliğinden ve bakımından sorumludur.

 • Uzmanların ve doktorların yaptığı araştırmalara yardımcı olmak.

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Laboratuvar teknolojisi bölümünü tercih etmek isteyen adaylar ilk olarak hangi dersler karşılarına çıkacak, onları araştırır. Laboratuvar teknolojisi bölümü öğrencileri eğitimlerinin birinci ve ikinci dönemlerinde meslek dersler ile karşılaşır. Öğrenciler sonraki eğitim yılında bu temellerin üzerine zorunlu staj ve uygulamalı dersler alarak teknik bilgilerini tamamlayacaktır. 4 dönemlik eğitim yaşamları içinde Laboratuvar teknolojisiyle alakalı çok fazla dersle karşı karşıya kalırlar.

Staj gün sayısı üniversitelere göre farklılık gösterir. Öğrenciler stajlarını bitirdikten sonra staj defterini bulundukları kuruma onaylatmaları gerekir. Üniversitenin belirlediği tarihte staj komisyonuna staj defterlerini teslim eder. Tüm aldıkları dersleri ve stajlarını tamamlayanlar Laboratuvar teknolojisi ön lisans diploması alır. Diplomasını alan mezunlara Laboratuvar teknikeri unvanı verilmektedir. Laboratuvar teknolojisi bölümünü tercih etmeyi planlayan adaylar aşağıdaki temel derslerden sorumludur.

 • Matematik

 • Temel bilgi teknolojileri

 • Genel kimya

 • Genel biyoloji

 • Laboratuvar teknikleri

 • Bitki fizyolojisi

 • Toprak bitkisi

 • Temel biyokimya

 • Bitki ve toprak analizleri

 • Bitki besleme ve gübreleme

 • Standardizasyon ve kalite

 • Su analizleri

 • Gıda teknolojisi

 • Meyve sebze hastalık ve zararları

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Laboratuvar teknolojisi 2020 taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıda belirttiğimiz gibidir. Hazırladığımız puanların ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara ait bilgilerdir. Yazımızda hazırladığımız verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından belirlenmiş güncel puanlar olup, ilk 4 kuruma aittir.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİLaboratuvar Teknolojisi (Burslu)298,69629417033
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİLaboratuvar Teknolojisi (İÖ)(Burslu)275,25492601126
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİLaboratuvar Teknolojisi263,15192722963
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİLaboratuvar Teknolojisi260,76467749423
Bölüm Adı, Laboratuvar Teknolojisi Bölümü, 2 yıllık ön lisans programıdır, Eğitim İçeriği, Tarımsal laboratuvar teknikleri, alet ve cihazların tanıtımı, laboratuvarda çalışma becerileri, Analiz yapabilme ve analizleri yorumlama becerisi kazandırmayı hedefler, TYT Puan Türü, Bölümü tercih etmek için TYT'ye katılarak puan almak gerekmektedir, Minimum 150 puan alarak tercih edilebilir, İş İmkanları, Kamu ve özel sektör laboratuvarları, Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KPSS puanı ile kamu kurumlarına başvurulabilir, Lisans Tamamlama, Bitki Koruma, Biyoloji, Biyomühendislik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Teknolojisi, Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimine devam edilebilir, Önemli Beceriler, Biyoloji, kimya konularında bilgi ve ilgi, dikkatli olmak, ekip çalışmasına uyum, Planlı çalışabilmeli, kendini geliştirmeye devam etmeli, Mezun Unvanı, Laboratuvar Teknikeri, Mezunlara 'Laboratuvar Teknikeri' unvanı verilir, Görevler, Laboratuvardaki cihazların kontrolü, numune hazırlama, deney ve analiz yapma, bulguları kaydetme, Laboratuvarda araştırmalara yardımcı olmak, Çalışma Alanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Özel Laboratuvarlar, Kimya Laboratuvarları, Gıda Kalite Kontrol Müdürlükleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Üniversitelerin laboratuvarları, Öğrenim Dili, Türkçe, Bölümün öğrenim dili Türkçe'dir
laboratuvar teknolojisi laboratuvar teknikeri laboratuvar teknolojisi bölümü (MYO)
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.