AnasayfaBlogOryantasyon Ne Demek?
İnsan Kaynakları

Oryantasyon Ne Demek?

22 Haziran 2020
Takım elbiseli ve kravatlı bir adam bir sunumun önünde duruyor ve kendinden emin bir hareketle işaret ediyor. Gülümsüyor ve sunum yapmaktan mutlu görünüyor. Sol elini başparmak yukarı bakacak şekilde kaldırmış ve sağ eliyle sunumu işaret etmektedir. Elinde bir tabletle bir sandalyede oturmaktadır ve bacakları yakın plandadır. Sağındaki masada oturan bir kadın vardır. Adam sunumdaki bir grafiği işaret ediyor ve görüntünün odağı adam ve grafik gibi görünüyor. Grafiğin kendisi bir çubuk grafik ya da çizgi grafiği gibi görünüyor. Sunumun renkleri çoğunlukla mavi ve gridir. Adam iyi giyinmiş, profesyonel ve sunumunda kendinden emin görünüyor.
Oryantasyon AspektleriAçıklamaÖnem
İş Yerine UyumYeni işe başlayan bir çalışanın iş yeri gereksinimlerine ve beklentilerine hızlı şekilde adapte olmasını sağlar.Çalışanın verimliliği ve iş memnuniyeti üzerinde etkilidir.
MotivasyonYeni çalışana hoş karşılanma metni veya hediyesi vermeyi içerir. Bu hamleler motivasyonu arttırır. Verimli bir çalışma ortamını teşvik eder ve işyeri bağlılığını geliştirir.
Kurumsal KültürYeni çalışana kurumun vizyonu, misyonu, politikaları ve kuralları hakkında bilgi verilir.Çalışanın kurum kültürünü anlaması ve uyarlanması üzerinde önemli etkiye sahiptir.
Çalışma Ortamı TanıtımıÇalışacağı ortam, ofiste kullanacağı tesisler, ekipmanlar ve diğer departmanlar hakkında bilgi alır.Çalışanın iş yeri dinamiği ve yapısını anlamasında yardımcı olur.
İletişimYeni çalışanın diğer çalışanlar ve yönetimle tanışmasını ve bütün ihtiyaçlarını ifade edebileceği bir ortam yaratır.İş yerinde etkili iletişim kurabilme becerisini geliştirir ve takım çalışmasını güçlendirir.
DesteklemeOryantasyon süreci boyunca yeni çalışana gerekli olan tüm destek sağlanır.Hızlı ve etkili bir biçimde işe alışmayı teşvik eder.
Geri Bildirim AlmakYeni çalışanın deneyimleri ve önerileri yönetim tarafından ele alınır ve değerlendirilir.İşyerinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önemlidir.
Rol ve Sorumlulukların AnlatılmasıYeni çalışana pozisyonun gerektirdiği görevler ve beklentiler detaylı bir şekilde anlatılır.Çalışanın performansını ve iş memnuniyetini arttırır.
Program OrganizasyonuKurumun her pozisyonu için ayrı bir oryantasyon programı planlanır ve uygulanır.Verimliliği arttırır ve her çalışanın bireysel ihtiyaçlarına yanıt verir.
Kurumsal HafızaKurumun geçmiştir yaptıkları, gelecek projeleri ve tüm faaliyetleri hakkında bilgi verilirÇalışanların kuruma olan aidiyet, bağlılık ve motivasyonunu arttırır.

Oryantasyon Fransızca orientation kelimesinin karşılığı olarak, yönlendirme kılavuzluk yapma anlamına gelir. Oryantasyon bulunulan yeni ortama alışılması için uygulanan yöntemlerin tamamını ifade eder. Oryantasyon, iş hayatında karşımıza sıklıkla çıkan bir eğitim sürecidir. Oryantasyon eğitimi ile yeni bir işe başlayan personelin, iş ortamının gerektirdiği tutum ve becerileri öğrenmeleri, bilgileri edinmeleri kısa süre içinde kurum içi aidiyet duygusunu kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu eğitim süreci içinde çalışana yönlendirilen gerek sorular gerek bilgiler ile denetlenmesi sağlanır. Amaç hem eğitim alması hem de işi öğrenmesidir.

Kurumlarda gelişim, kurum kültürü ve kurumsal hafızanın korunması için oryantasyon önemli bir yere sahiptir. Oryantasyon eğitimi, doküman sunumu ile aynı zamanda uygulamalı olarak ta yapılmaktadır. Oryantasyon süresi işin niteliğine ve pozisyonun özelliğine değişim göstermektedir. Genellikle 2 hafta- 6 ay olarak gerçekleştirilir.

Oryantasyon Yönetim Süreci

Oryantasyon yönetim süreci önemlidir. Kurumlar aday arayışı içine girer ve bu süreç içinde kurum için en uygun olan adayı seçerler. Uzun uğraşlar sonucunda aradığınız pozisyona uygun bir aday bulduğunuzda kaybetmek istemezsiniz. Bu sebeple süreci iyi yönetmek için bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunları birlikte inceleyelim.

 • Personelin ihtiyaç duyacağı tüm ekipmanları hazır etmelisiniz. Bunlar çalışma alanı, bilgisayarı, mail adresi, kartviziti gibi önemli ihtiyaçlardır. Çalışanı motive edecek bir karşılama metni hazırlamak veya masasına minik bir hediye bırakmak hem motivasyon sağlayacaktır hem de kurum izlenimi olumlu olacaktır.

 • Yeni başlayacak personelin kurum içindeki pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve sorumluluklarını kurum çalışanları ile paylaşmalısınız. Bu her iki taraf için iletişimin sağlıklı başlamasına yardımcı olur.

 • Kurumda işe başladığı ilk günü keyifli hale getirmeniz hoş olacaktır. Bu durum ilk andan itibaren kendini değerli hissetmesini ve kurum kültürüne olumlu bakmasını sağlayacaktır. Unutmamak gerekir ki motivasyon bir iş yeri için çok önemlidir. Verimlilik arttırmaya yardımcı olur.

 • Kurumunuzun geçmişte yaptıklarını, gelecek hedeflerini, tüm faaliyetlerini, politikalarını anlatan bir oryantasyon düzenlemelisiniz. Oryantasyon bütün detayları net olarak anlaşılacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Yeni başlayan personelin, kurumun tüm çalışanları ile tanışabileceği bir ortam hazırlamalısınız.

 • Kurum için düzenlenmiş kurallar, disiplin unsurları hakkında bilgilendirme yapmalısınız.

 • Kurumda yeni başlayan personelin pozisyonuna uygun olan oryantasyon programını organize etmelisiniz. Her pozisyonun oryantasyonu aynı olamaz. Bir plan içinde ve pozisyonunun gereklerini öğreneceği, tüm kural ve konuları içeren bir program olarak düzenlenmelidir.

 • Yeni başlayan personelin kurumun her departmanında zaman geçirmesini sağlamalı ve bu sayede gözlem imkanını elde etmelidir.

 • Kurumun, personelin pozisyonundan beklentilerini net olacak şekilde aktarmalısınız. İş tanımı, kim veya kimler ile çalışacağı, raporlama süreçleri ve sorumlulukları net olarak anlayacağı şekilde anlatılmalıdır.

 • İş başladığı günden itibaren baskıcı bir tavırla ve sabırsızca davranmamalısınız. Her çalışanın yeni ortama belli bir süre alışması için zamana ihtiyacı olacaktır.

 • Kuruma ve işe alışma süreci içinde iletişim kurmaya ve her konuda destek vereceğinize dair açık bir tavır sergilemelisiniz.

 • Kurum içinde başladıktan sonra aralıklar halinde bir desteğe ihtiyacı var mı sormalı ve yöneticisinden kendisine dair geri bildirimler talep etmelisiniz.

Oryantasyon Eğitiminde Yer Alması Gerekenler

Oryantasyon, kuruma yeni başlayan personelin kurum içi tüm bilinmesi gerekenleri mümkün olan en kısa sürede öğrenmesi ve kuruma uyum sürecini ifade eder. Oryantasyon eğitiminde yer alması gerekenler nelerdir, inceleyelim.

 • Kurum gezisi; personele kurum içi tüm departmanlar, çalışacağı ortam, yemekhane, asistanlar, toplantı odaları, dinlenme ve mola alanları, yönetim binası veya katı, yangın çıkışı, ilk yardım odası gibi alanlar tanıtılmalıdır. İhtiyaç duyacağı; fotokopi, faks gibi ihtiyaçlar, otopark alanları gösterilmelidir.

 • Yönetim; personele sunulan hizmetler, iş tanımı, departmanın sorumlulukları, rapor işleyişi, kariyer imkanları, toplantı süreçleri, projeler, eğitim süreçleri hakkında en ince ayrıntılarına kadar bilgi verilmelidir.

 • Kurum politikaları; çalışma saatleri, maaş günleri, zam periyotları, ödüller, kurum misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Şirketin organizasyon yapısı, üretim süreçleri, işe alım ve işten çıkma politikaları, iş etiği ve sendikal haklara dair bilgilendirme yapılmalıdır.

 • Kurallar; izin hakları, giyim kuralları, otopark kullanım şartları, mail adres kullanım kuralları, özel günler ve boş günler hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

 • Ortam; Oryantasyon eğitiminin detayları belli olduktan sonra, programa ayrılacak süre ve program uygulayanların tespit edilmesi ve eğitim için en uygun olan yer ve ortamın oluşturulması gerekmektedir.

Oryantasyonun Avantajları Nelerdir?

Yeni başlayan pek çok personelin en büyük sıkıntılarından biri birdenbire yapılan bilgi yüklemeleri ile karşılaşmasıdır. Bunun yanı sıra yönetim akışı içinde olmak sürekli bir durumdur. Önemli tüm detayların ele alınarak oluşturulan oryantasyon planı, genel bir fikre sahip olmalarını sağlar. Başarılı ve iyi yönetilen oryantasyon eğitimi sayesinde çalışanlar kendilerini kuruma ait hissetmekte zorlanmazlar. Bu durum onların hızlıca alışmasına ve kendini kurumun bir parçası olarak hissetmesine olanak sunar. Personel ile karşılıklı atılan her adım kurumun verimliliğine etki eder.

Oryantasyon eğitimlerinin bir diğer faydası da personelin karşılaştığı iş yükü karşısında hata yapma ihtimalini düşürmektir. Oryantasyon eğitimi kuruma yeni başlayan personeli işe hazır hale getirir. İstedikleri her an yardım alabileceklerini ve rehberlik edecek kişileri tanırlar. Bu durum iş ortamında özgüven sorunu yaşamamalarını da sağlar. Motivasyonu yüksek, özgüveni yüksek olan çalışanlar kendinden daha emin çalışır ve daha az hata yapar. Bu durum kurum verimliliğine büyük oranda katkı sağlar.

Oryantasyon eğitimleri çalışanlar üzerinde iyi etkiler bırakacağı için aidiyet hissini hızla kazanmalarına imkân tanır. Unutulmaması gereken önemli bir husus, aidiyet hissi sayesinde kurumlar kişilerin hedeflerini ve kariyer gelişimini desteklediğine inanmalarını sağlar. Böyle durumlarda kurum çalışanı aynı kurumda uzun süreli çalışma hedefi belirler. Etkin bir organizasyon eğitimi oluşturan kurumlar, uzan vadede bakıldığında en iyi performansa sahip çalışanlar ile yollarına devam eder.

Oryantasyon eğitimi, kurumların yetiştirdikleri başarılı çalışanları, uzun yıllar kendi bünyelerinde olmalarını sağlayacak önemli adımlardan biri olarak görülmektedir.

İş Yerine Uyum, Yeni işe başlayan bir çalışanın iş yeri gereksinimlerine ve beklentilerine hızlı şekilde adapte olmasını sağlar, Çalışanın verimliliği ve iş memnuniyeti üzerinde etkilidir, Motivasyon, Yeni çalışana hoş karşılanma metni veya hediyesi vermeyi içerir Bu hamleler motivasyonu arttırır , Verimli bir çalışma ortamını teşvik eder ve işyeri bağlılığını geliştirir, Kurumsal Kültür, Yeni çalışana kurumun vizyonu, misyonu, politikaları ve kuralları hakkında bilgi verilir, Çalışanın kurum kültürünü anlaması ve uyarlanması üzerinde önemli etkiye sahiptir, Çalışma Ortamı Tanıtımı, Çalışacağı ortam, ofiste kullanacağı tesisler, ekipmanlar ve diğer departmanlar hakkında bilgi alır, Çalışanın iş yeri dinamiği ve yapısını anlamasında yardımcı olur, İletişim, Yeni çalışanın diğer çalışanlar ve yönetimle tanışmasını ve bütün ihtiyaçlarını ifade edebileceği bir ortam yaratır, İş yerinde etkili iletişim kurabilme becerisini geliştirir ve takım çalışmasını güçlendirir, Destekleme, Oryantasyon süreci boyunca yeni çalışana gerekli olan tüm destek sağlanır, Hızlı ve etkili bir biçimde işe alışmayı teşvik eder, Geri Bildirim Almak, Yeni çalışanın deneyimleri ve önerileri yönetim tarafından ele alınır ve değerlendirilir, İşyerinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önemlidir, Rol ve Sorumlulukların Anlatılması, Yeni çalışana pozisyonun gerektirdiği görevler ve beklentiler detaylı bir şekilde anlatılır, Çalışanın performansını ve iş memnuniyetini arttırır, Program Organizasyonu, Kurumun her pozisyonu için ayrı bir oryantasyon programı planlanır ve uygulanır, Verimliliği arttırır ve her çalışanın bireysel ihtiyaçlarına yanıt verir, Kurumsal Hafıza, Kurumun geçmiştir yaptıkları, gelecek projeleri ve tüm faaliyetleri hakkında bilgi verilir, Çalışanların kuruma olan aidiyet, bağlılık ve motivasyonunu arttırır
oryantasyon insan kaynakları oryantasyon oryantasyon ne demek oryantasyon nedir oryantasyon nasıl yapılır oryantasyon yönetim süreci oryantasyon faydaları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Elini çenesine dayamış, düşünceli görünen bir adamın yakın çekimi. Başını hafifçe eğmiş, gözlerini uzaklara dikmiş. Yüz ifadesi dalgın, derin düşüncelere dalmış gibi. Kırmızı beyaz puantiyeli bir gömlek giyen kolu görünüyor. Diğer kolu hafifçe bulanık, parmakları hafifçe uzanmış. Arka planda bir kadın ve erkek bir tablete bakarken görülüyor. Görüntü biraz bulanık ancak kadının kolu görülebiliyor.
İnsan Kaynakları

Oryantasyon Nedir? Süreç Nasıl İlerler?

19 Ağustos 2021
Takım elbiseli ve kravatlı bir adam bir sunumun önünde duruyor ve kendinden emin bir hareketle işaret ediyor. Gülümsüyor ve sunum yapmaktan mutlu görünüyor. Sol elini başparmak yukarı bakacak şekilde kaldırmış ve sağ eliyle sunumu işaret etmektedir. Elinde bir tabletle bir sandalyede oturmaktadır ve bacakları yakın plandadır. Sağındaki masada oturan bir kadın vardır. Adam sunumdaki bir grafiği işaret ediyor ve görüntünün odağı adam ve grafik gibi görünüyor. Grafiğin kendisi bir çubuk grafik ya da çizgi grafiği gibi görünüyor. Sunumun renkleri çoğunlukla mavi ve gridir. Adam iyi giyinmiş, profesyonel ve sunumunda kendinden emin görünüyor.
İnsan Kaynakları

Oryantasyon Ne Demek?

22 Haziran 2020
Görüntünün ortasında bir dizüstü bilgisayar ve klavyede yazı yazan bir kişi görülüyor. Kişinin işaret parmağı çerçevenin ortasındadır ve dizüstü bilgisayar klavyesinin tuşlarına dokunmaktadır. Kişinin yüzü çerçevenin üst köşesinde ve yüzünün yakın çekimi görülebiliyor. Sol alt köşede, kravatlı bir kişinin bulunduğu beyaz bir daire var. Bu kişi siyah beyaz bir gömlek giymiş ve kravat takmıştır. Sağ alt köşede, kravatlı bir kişinin olduğu başka bir beyaz daire var. Bu kişi beyaz bir gömlek giymekte ve kravat takmaktadır. Görüntü, dizüstü bilgisayarda yazı yazan bir kişinin yakın çekimidir ve kişinin parmağı ve yüzü görünmektedir. Arka plan karanlıktır ve dizüstü bilgisayar klavyesi aydınlatılmıştır.
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Nasıl Geliştirilir?

24 Mart 2021