AnasayfaBlogSTEM Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

STEM Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

30 Temmuz 2021
Bir cihaz üzerinde birlikte çalışan bir grup insan. Ön planda küçük bir çocuk merakla cihaza bakıyor. Gruptaki yetişkinler kablolar ve diğer aletlerle çalışıyor. Görüntünün ortasında, cihazı tutan iki elin yakın çekimi görülüyor. Eller nesneyi hassas bir şekilde nazikçe kavrıyor. Daha yakından bakıldığında bunun kırmızı bir nesne olduğu görülüyor. Cihazın sağında gri bir gömlek giyen bir kişi görülüyor. Kişinin arkasında bir kulağın yakın çekimi görülüyor. Grup görevlerine odaklanmış ve cihazı çözmek için gayretle çalışmaktadır.
TanımGörevleriİlgili Donanımlar ve Programlar
STEM öğretmeni, fen, matematik, bilim, sanat ve mühendislik disiplinlerini içeren STEM eğitimini veren kişi.Öğrencilere ilgili disiplinlerdeki teorileri uygulamayı öğretmek, araştırma yapmayı sevdirmek, yenilikçi düşünme ve üretme kabiliyetlerini geliştirmek.Scratch, Mblock, Tinkercad, Arduino programları; Makey Makeyler
STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütünsel biçimde içeren bir eğitim modeli.Öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, kaynak araştırma, takım çalışması, planlama, değerlendirme ve analiz etme, üretme becerileri kazandırmak.Fen deneyleri, üç boyutlu tasarım çalışmaları, güncel teknoloji ve programlara hakim olunması
STEM+A eğitimi, STEM eğitimine ek olarak sanat disiplinini de içerir.Öğrencilere disiplinlerin birleşiminden doğan yeteneklerini geliştirmeyi sağlamak; görsellik ve işlevselliği birleştirerek projeler üretmek.Sanatsal tasarımlar, teknolojik sanat araçları
FETEMM, Türkiye'deki STEM eğitiminin Türkçe karşılığı olan ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini içeren bir eğitim modeli.STEM eğitimine benzer şekilde, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, kaynak araştırma, takım çalışması, planlama, değerlendirme ve analiz etme becerilerini kazandırmak.Fen deneyleri, teknoloji uygulamaları, mühendislik örnekleri, matematik problemleri
STEM Eğitimi Kitapları, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanabileceği, çeşitli yaş gruplarına uygun STEM konularını içeren kaynaklar.Öğrencilerin kendi başlarına veya öğretmen rehberliğinde STEM konularını öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak.Kitaplar, STEM uygulama setleri
STEM Etkinlik Setleri, öğrencilerin STEM konularını deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olan uygulama setleri.Öğrencilere kazanımlarını pratikleştirmeleri için fırsat sunmak, STEM konularını eğlenceli ve sürükleyici bir biçimde öğretmek.Öğrenme setleri, taşınabilir laboratuvarlar, eğitim programları
STEM Eğitimi Proje Kitleri, öğrencilerin bireysel ya da grup halinde STEM projeleri geliştirmeleri için gerekli malzemeleri içerir.Öğrencilere proje geliştirme becerilerini kazandırmak, STEM konularında derinlemesine bilgi edinmelerini sağlamak.Projede kullanılacak çeşitli araçlar, gereçler, yazılım ve donanım
STEM Setleri, çocukların ev ortamında STEM konularını öğrenmeleri için tasarlanmış setler.Çocukların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat konularını eğlendirici bir biçimde öğrenmelerini sağlamak.Uygulama materyalleri, öğretici kartlar, interaktif oyunlar
STEM Etkinlikleri, genellikle dikkat toplama, karar verme, probleme odaklanma, kaynak bulma ve mantık muhakeme yetisini geliştiren etkinlikler.STEM yeteneklerini kazanma sürecini ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek.Çeşitli oyunlar, pratikler, laboratuvar deneyleri
Geri dönüşüm Etkinlikleri, STEM eğitimine entegre edilen ve sürdürülebilirliği ve çevre bilincini öne çıkaran etkinlikler.Çocuklara geri dönüşüm konseptini öğretmek, STEM becerilerinin çevre dostu uygulamalarla birleştirilmesini sağlamak.Geri dönüştürülebilir materyaller, çevre bilim kitleri

STEM; Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematikin (Math) kısaltması olan kelimedir. STEM son zamanlarda oldukça yaygın kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkokul yıllarından itibaren aslında ülkemizde teknik eğitimler uygulamada mevcuttu. 2011 yılında Avrupa’da STEM adıyla bu eğitimler yaygınlaşmıştır. Ülkemizde de STEM adı altında eğitimler veren okullarımız mevcut. STEM eğitimi sayesinde Fen ve Matematik gibi dersleri ezberden çıkarıp uygulamalı hale getirip, akılda kalıcılığı arttırıp öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.

STEM Problem çözme tekniklerini, alternatif yolları, merak ve araştırmayı ön plana çıkarmaktadır. Teknolojideki gelişmeler sonrası dijital dünyada sayısal mesleklere talep ve ilgi giderek artmaktadır. Bu mesleklere talep arttıkça STEM eğitiminin önemi de artmaktadır. Anasınıfından 12. Sınıfa kadar bu eğitimlerin kullanılması ve yaygınlaşması mesleki hayatlarında ve diğer dersleri içinde pratiklik sağlayacaktır. STEM+A olarak son birkaç yılda evrilmiş bir durumdadır. STEM+A eğitimindeki son eklenen alan Sanat (Art) olmaktadır. Yapılan etkinlikler ve tasarımlar da sanatın görsellik katması önemli duruma gelmiştir. İşlevsellik ve görsellik açısından yapılan projenin önemi öne çıkmaktadır. Disiplinler arası yeni bir öğretim modeli olarak bahsedilmektedir.

Öğrenciler STEM+A ile ezberden uzaklaşıp pratik bir şekilde uygulamalı öğrendikçe motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. Ayrıca çocuklardaki yeteneklerin de ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Bu modelin Türkçe karşılığı ise FETEMM olarak isimlendirilir açılımı ise; Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematiktir. STEM öğrencilerin bilim ve teknoloji ile ilgili temel kazanımları özümsemesini sağlar. Eleştirel düşünme, problem çözme adımları, kaynak araştırma, takım çalışması, işbirlikli çalışmalar, planlama yapma, değerlendirme ve analiz etme, üretme becerisi ve inovasyon yapabilme becerileri kazandırmaktadır. STEM eğitimine ABD ve Avrupa’daki birçok ülke oldukça önem vermektedir. Belirli okullarda STEM eğitim programları bulunmaktadır. ABD’de dönemin başkanı olan Barack Obama, 2012 yılı bütçesinde STEM alanında öğretmen eğitimlerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış ve bu yönde karar almıştır.

STEM Öğretmeni Nedir?

STEM eğitimi ile Fen, Matematik, Bilim ve Mühendislik gibi disiplinler arası olan bu eğitim ile öğrencilerin yeteneklerini öne çıkarmada, hızlı ve farklı fikirler ortaya koyma kabiliyetlerini arttırmada yardımcı olmaktadır. Bu davranışlar ile günlük yaşam ve mesleki yaşamlarında onların başarılı olmalarını sağlamaktadır.

STEM öğretmeni öğrencilere Fen, Matematik, Bilim, Sanat ve Mühendislik alanındaki teorileriler pratik ve uygulamaya dökmeyi öğretir. Üretebilmeyi, yenilikleri takip edip üzerine koyarak ilerlemeyi, araştırmalar yapmayı sevdirmektedir. STEM öğretmeni öğrencilerinin öğrenirken eğlenmesini ve zevk almasını aynı zamanda üreten kişiler olmasını sağlar.

STEM eğitimi içeriğinde neler var?

Scratch, Mblock, Tinkercad ve Arduino programları ile kodlama ve üç boyutlu tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Fen deneyleri yaparak teoride olan bilgileri uygulamaya dökebilirsiniz. Makey Makeyler ile eğlenceli projeler geliştirebilirsiniz. Yapılan çalışmalar doğrultusunda iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılabilir. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan bir icat prototipi geliştirebilirsiniz. Bu geliştirdiğiniz projeler ile yarışmalara katılabilirsiniz. Öğretmenler öğrencileri ile eğlenerek öğrenir ve çocukların zorlu konu ve derslere olan bakış açısını değiştirebilirler.

Ebeveynler ise çocukları ile evde kaliteli vakit geçirmek için hazır STEM setleri alarak evde uygulayabilir veya evdeki malzemeler ile kendileri bir çalışma üretebilirler. Küçük yaştan itibaren çocuklarla yapılan bu çalışmalar onların öncelikle günlük sonrasında ise eğitim hayatlarına olumlu etkileri olacaktır. Çünkü STEM eğitimlerini benimseyen çocukların araştırma yapma, karar verme, probleme odaklanma, kaynak bulma ve mantık muhakeme yetisi kazanırlar. STEM eğitimi aynı zamanda dikkat dağınıklığı ve odaklanamama gibi problemi olan çocuklarda etkinliklerin ilgi çekiciliği sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir eğitim yöntemidir. Geri dönüşüm etkinlikleri de STEM etkinlikleri içerisinde yer almaktadır.Her yaş grubuna uygun STEM eğitimi kitapları, Uygulamalı STEM etkinliği Setleri ve ayrıca STEM Eğitimi Proje Kitleri bulunmaktadır. Çocukların yaş grubu, hazır bulunurluğu, merak ve ilgisi olan alanları tespit ederek bu doğrultuda seçimizi yaparak STEM eğitimi etkinlikleri yapabilirsiniz. Ne kadar erken başlanır ise o kadar faydalı olan STEM eğitimleri çocukların sayısal zekasının gelişimine katkıda bulunmaktadır. STEM etkinlikleri sayesinde çocuklar kodlamada öğrenerek yazılım ve programlama alanına da giriş yapmış olurlar.

STEM Öğretmeni Ne İş Yapar?

STEM eğitimi veren öğretmenlerin öğrencilerine kazandırmaya çalıştığı davranışları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz...

 • Teknoloji, Bilim, Fen ve Mühendislik alanlarında yetkin bir birey yetiştirmeye çalışır,

 • Öğrencilerinin Çağın gerekliliği olan ihtiyaçları karşılayan davranışlar sergilemesini sağlar,

 • Analitik düşünme, problem çözme becerileri kazandırır,

 • Yaptıkları işte tasarım ve çözüm odaklı düşünmelerini sağlar,

 • Öğrencilerinde öğrenme motivasyonunu arttırır,

 • Öğrencilerinin liderlik vasfı taşıyan bireyler olmasını sağlar,

 • Laboratuvarda çalışma disiplini kazandırır,

 • Kodlama, model tasarımı ve deney yapabilmeye kadar tüm becerileri taşımalı ve öğrencilerine bu yolda rehber olmalı,

 • Farklı etkinlikler ile öğrencilerinde merak ve heves duygusunu uyandırmalı ve

 • Öğrencilerinin 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olmasını sağlar.

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

STEM Öğretmenlerine öncülük eden bazı kitaplar;

 • STEM Eğitimi Uygulamaları - Pusula Yayınları,

 • Teoriden Pratiğe STEM Eğitimi - Uygulama Kitabı – Nobel Yayın Dağıtım

 • İlkokul İçin STEM -Mühendislik Yeteneği Boyama Ve Etkinlik Kitabı –Genç Bilge Yayıncılık

 • Kodlama Oyunları STEM A (5 6 Yaş) - Limonkids Komisyon

 • STEM Öğretimi İçin 20 Strateji – Nobel Akademik Yayıncılık

 • STEM Çocuk / Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin 30 STEM Etkinliği - Nobel Akademik Yayıncılık

 • Köy Enstitülerinden STEM Öğretmen Enstitülerine - Nobel Akademik Yayıncılık

STEM Öğretmeni Maaşları

STEM Öğretmenliğinde diğer branş öğretmenleri gibi belirli bir aralığı yoktur. Kendini geliştirmiş olman ve sahip olduğun yetkinliklere bağlı olarak değişmektedir. Ne bir alt sınırı nede bir üst sınırı bulunmaktadır. Ancak ortalama olarak genellikle 2000 TL ile 7.000 arasında bir maaş miktarı bulunmaktadır.

STEM Öğretmenleri nerelerde çalışabilir;

Robotik Atölyelerinde, Bilim Merkezlerinde, STEM atölyelerinde, Çocuk Kulüplerinde Devlet Okulları ve Özel Okullar gibi birçok eğitim kurumunda çalışabilirler.

STEM Öğretmeni Nasıl Olunur?

STEM öğretmeni olmak için Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde 4 yıllık Lisans bölümü olan öncelikle Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Öğretmenliği (Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, ortaokul ve lise öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri mezunları olmak üzere ilgi ve eğitimi olan bu alanda yeterli yetkinliğe sahip uzman eğitmenler STEM öğretmeni olarak görev alabilirler. Üniversitede bu bölümlerde öğrenci olan öğrencilerde kendilerini STEM alanında geliştirmişler ise STEM öğretmeni olarak çalışabilirler. Yanı sıra birçok kurumda online veya yüz yüze eğitim programları ile STEM Öğretmeni Eğitim programları da bulunmaktadır. Bu eğitimlere katılarak programları tamamlayıp sertifikayı alarak bu alanda öğretmenlik yapılabilmektedir.

STEM Öğretmeni olmak için dinamik, öğrenmeye açık, stratejik ve mantıksal düşünce yapısına sahip, yeni yöntemleri denemeyi seven, meraklı ve araştırmacı olmak gerekir. Bu alanda öğrenmenin bir sınırı yoktur.

STEM öğretmeni, fen, matematik, bilim, sanat ve mühendislik disiplinlerini içeren STEM eğitimini veren kişi, Öğrencilere ilgili disiplinlerdeki teorileri uygulamayı öğretmek, araştırma yapmayı sevdirmek, yenilikçi düşünme ve üretme kabiliyetlerini geliştirmek, Scratch, Mblock, Tinkercad, Arduino programları; Makey Makeyler, STEM eğitimi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütünsel biçimde içeren bir eğitim modeli, Öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, kaynak araştırma, takım çalışması, planlama, değerlendirme ve analiz etme, üretme becerileri kazandırmak, Fen deneyleri, üç boyutlu tasarım çalışmaları, güncel teknoloji ve programlara hakim olunması, STEM+A eğitimi, STEM eğitimine ek olarak sanat disiplinini de içerir, Öğrencilere disiplinlerin birleşiminden doğan yeteneklerini geliştirmeyi sağlamak; görsellik ve işlevselliği birleştirerek projeler üretmek, Sanatsal tasarımlar, teknolojik sanat araçları, FETEMM, Türkiye'deki STEM eğitiminin Türkçe karşılığı olan ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini içeren bir eğitim modeli, STEM eğitimine benzer şekilde, öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, kaynak araştırma, takım çalışması, planlama, değerlendirme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, Fen deneyleri, teknoloji uygulamaları, mühendislik örnekleri, matematik problemleri, STEM Eğitimi Kitapları, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanabileceği, çeşitli yaş gruplarına uygun STEM konularını içeren kaynaklar, Öğrencilerin kendi başlarına veya öğretmen rehberliğinde STEM konularını öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, Kitaplar, STEM uygulama setleri, STEM Etkinlik Setleri, öğrencilerin STEM konularını deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olan uygulama setleri, Öğrencilere kazanımlarını pratikleştirmeleri için fırsat sunmak, STEM konularını eğlenceli ve sürükleyici bir biçimde öğretmek, Öğrenme setleri, taşınabilir laboratuvarlar, eğitim programları, STEM Eğitimi Proje Kitleri, öğrencilerin bireysel ya da grup halinde STEM projeleri geliştirmeleri için gerekli malzemeleri içerir, Öğrencilere proje geliştirme becerilerini kazandırmak, STEM konularında derinlemesine bilgi edinmelerini sağlamak, Projede kullanılacak çeşitli araçlar, gereçler, yazılım ve donanım, STEM Setleri, çocukların ev ortamında STEM konularını öğrenmeleri için tasarlanmış setler, Çocukların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat konularını eğlendirici bir biçimde öğrenmelerini sağlamak, Uygulama materyalleri, öğretici kartlar, interaktif oyunlar, STEM Etkinlikleri, genellikle dikkat toplama, karar verme, probleme odaklanma, kaynak bulma ve mantık muhakeme yetisini geliştiren etkinlikler, STEM yeteneklerini kazanma sürecini ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek, Çeşitli oyunlar, pratikler, laboratuvar deneyleri, Geri dönüşüm Etkinlikleri, STEM eğitimine entegre edilen ve sürdürülebilirliği ve çevre bilincini öne çıkaran etkinlikler, Çocuklara geri dönüşüm konseptini öğretmek, STEM becerilerinin çevre dostu uygulamalarla birleştirilmesini sağlamak, Geri dönüştürülebilir materyaller, çevre bilim kitleri
STEM Öğretmeni STEM Öğretmeni nedir STEM Öğretmeni ne iş yapar STEM Öğretmeni maaşları STEM Öğretmeni nasıl olunur
Bu, uzun, dalgalı kahverengi saçlı, parlak bir gülümseme takınmış genç bir kadının görüntüsüdür. Gözleri geniş ve pırıl pırıl, dudakları ise kıvrımlı bir neşe ifadesi. Açık tenli ve saçları ortadan ayrılmış. Üzerinde düz beyaz bir tişört var ve yanakları hafifçe kızarmış. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Kadın doğrudan kameraya bakıyor ve ifadesinde memnuniyet ve mutluluk var.
Nida Çelik Akpınar
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bu görüntü, arka planda kablolar ve beyaz tahta bulunan bir devre kartı üzerinde çalışan bir kişiyi yakalıyor. Bu, fiziksel hesaplama ve robotikte kullanılan bir mikrodenetleyici platformu olan bir Arduino eğitimidir. Görüntüdeki kişi muhtemelen devre kartını kablolarla ve beyaz tahtadaki metinle programlıyor. Kodu yazmak için muhtemelen bir dizüstü bilgisayar kullanıyorlar. Bu görüntüde kabloları işaret eden bir parmağın yakın çekimi, kişinin kabloları nasıl birbirine bağladığını gösteriyor. Arka plandaki dizüstü bilgisayar, eldeki görevin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Bu görüntü, dijital dünya için karmaşık ama bir o kadar da gerekli bir beceriyi öğrenme ve uygulama sürecini yansıtıyor. Teknolojinin gücüne ve yeni beceriler öğrenmenin önemine dair harika bir örnek. Arduino eğitimleri öğrencilerin programlamanın temellerini öğrenmelerini ve bunları fiziksel dünyaya uygulamalarını sağlar.
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
9130
Bir adam önünde satranç tahtası olan bir masada oturmaktadır. Gömlek ve pantolon giymiştir ve yüzü görünmektedir. Önündeki satranç taşlarına dikkatle konsantre olmuş, bakışları satranç tahtasına odaklanmıştır. Masanın üzerinde, üzerinde ağaç resmi olan beyaz bir kupa ve bir yığın bilgisayar klavyesi vardır. Sağında, biri beyaz diğeri metal olmak üzere birkaç satranç taşı var, ikisi de yakından bakıyor. Arkasındaki duvarda üzerinde yazı olan bir tabela var. Odaklanmış ve kararlı görünüyor, hamle yapmaya hazır.
5
(44)

Satranç Eğitimi

15 Konu5 Saat
Beyaz bir duvarın önünde siyah pamuklu bir gömlek giymiş bir adam duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve kollarını kavuşturmuş. Koyu renk saçları alnına dökülmüş ve bakışlarını hafifçe kaçırmış. Soluk bir teni ve ışığı yansıtıyor gibi görünen gözlükleri var. Gömleği hafifçe kırışmış ve ince bedeninin üzerine dökülüyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor.Erdem Turan
10280
Gözlüklü bir kadın elinde bir yığın kitap tutarken gülümsüyor. Mavi bir gömlek ve fermuarlı siyah bir sırt çantası giymektedir. Arka planda beyaz bir duvar ve üzerinde el yazısı ile yazılmış bazı metinler içeren siyah bir tabela var. Kadın ayakta, başı hafifçe sağa eğik, gözleri kitaplara bakıyor. Yüzünde sıcak ve dostane bir ifade var. Saçları geriye doğru at kuyruğu şeklinde toplanmış ve yüzü gözlükleriyle hafifçe çerçevelenmiş. Dudakları, elindeki kitaplardan duyduğu mutluluğu ifade eden bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Oda iyi aydınlatılmış ve renkler canlı, kadını doğal ortamında gösteriyor.
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464