AnasayfaBlogFen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

24 Temmuz 2020
Koruyucu gözlük takmış genç bir çocuk elinde bir test tüpü rafı tutarken görülüyor. Yüz hatları yakın plandadır ve gözlerini, burnunu, ağzını ve çenesini ortaya çıkarmaktadır. Gömleğinin üzerinde beyaz bir 'O' harfi basılı. Resmin sol tarafında bir test tüpünün yakın çekimi görülüyor. Test tüpü şeffaf bir sıvı ile doludur. Arka plan siyahtır. Çocuk bir tür bilimsel deney yapıyor gibi görünüyor. Test tüplerini dikkatle tutarken odaklanmış ve kararlı görünüyor. Güvenlik gözlükleri gözlerini olası bir zarardan koruyor. Görüntü merak ve keşif duygusu uyandırıyor.
Bölüm AdıİçerikÇalışma Alanları
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÖğrencilere fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersleri vermeyi amaçlar.Resmi ve özel ilköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme yapılan laboratuvarlar
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiPedagojik formasyon ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerini içerir.Devlet Okulları, Araştırma Görevlisi olarak üniversiteler, Özel Okullar
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAlanında uzmanlaşmak ve bu alanda öğretmenlik yeteneğini geliştirmek için 4 yıllık lisans programıdır.Özel ders verme, danışmanlık, bilim merkezlerinde çalışma
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiFizik, Kimya, Biyoloji ve fen öğretimi konularında uygulamalı dersler içerir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÖğretim Metodları, Eğitim Psikolojisi gibi pedagojik dersler sunar.Ortaöğretim ya da ilköğretim kurumlarında öğretmenlik
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAlanında geniş bir bilgiye sahip olmayı ve bu bilgileri ders verme becerisine çevirmeyi amaçlar.Eğitim danışmanlığı, rehberlik
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiÖlçme ve Değerlendirme, Bilim Tarihi ve Felsefesi gibi geniş kapsamlı dersler içerir.Ders kitapları ve eğitim materyali geliştirme
Fen Bilgisi Öğretmenliğiİnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Genetik ve Biyoteknoloji gibi spesifik konularda bilgi verir.Eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiTurk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi gibi eğitim yönetimi üzerine dersler.Okul yöneticiliği, eğitim politikaları planlama ve uygulama
Fen Bilgisi ÖğretmenliğiYer Bilimi, Astronomi gibi çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olmayı hedefler.Bilim merkezleri, müzelerde rehberlik

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü fen bilimlerine ilgili, bilimsel konulara meraklı, sayısal derslerde başarılı kişilerin okuyabileceği bir bölümdür. Fen Bilgisi Öğretmeni olabilmek için üniversitelerde dört yıllık lisans eğitimi veren Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekir. Ayrıca lisans eğitimi veren üniversitelerin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden mezun olarak pedagojik formasyon eğitimi alarak Fen Bilgisi Öğretmeni olmaları mümkündür.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersleri öğretmektir. Fen Bilgisi Öğretmenliğinde ki eğitim diğer bilim dallarından daha farklıdır. Yapısal farklılıklar ve diğer bölümlere oranla çok fazla uygulama gerektirmesi avantajlı gibi görünse de zorlukları da vardır.

Öğretmenlik stajları bölümün 4. sınıfta başlar. İlk dönem görevli olunan sınıftaki öğrenciler gözlemlenir. İkinci dönemde ise öğretmenlik hakimiyeti başlar. 4 yıl boyunca alınan eğitiminin ve pedagojik derslerin stajla pekiştirilmesi stajda kolaylık sağlar. 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Fen Bilgisi Öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim kurumlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca bu bölümü bitirmiş kişiler araştırma ve geliştirme yapılan laboratuvarlarında da görev alabilirler. Bu alanda çalışmak için sertifika olması gerekmektedir.

Öğretmenlik unvanını alan kişiler KPSS puanı ile ortaöğretim ya da ilköğretim kurumlarında çalışabilirler. Kısaca Fen Bilgisi Öğretmeninin çalışabileceği alanlar şunlardır:

 • Devlet Okulları,

 • Araştırma Görevlisi olarak üniversiteler,

 • Özel Okullar.

 • İstedikleri takdirde özel derste verebilirler.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü dersleri sayısal tabanlı bir bölüm gibi görünse de sözel ağırlıklı dersler de mevcuttur. Matematik, Kimya, Fizik, Atatürk İlke ve İnkılapları gibi genel lisede görülen genel dersler birinci sınıfta verilmektedir. Lisans programı olan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde alan dersleri Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri yoğunluktadır.

Ayrıca seçmeli derslerde bulunmaktadır. Bu seçmeli dersleri öğrenciler ilgi alanlarına göre alabilirler. Bu bölüme ait dersler şu şekildedir.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-2

 • Eğitim Bilimine Giriş

 • Genel Fizik 1-2-3

 • Genel Fizik Laboratuvarı 1-2-3

 • Genel Kimya 1-2-3

 • Genel Kimya Laboratuvarı 1-2-3

 • Genel Matematik 1-2

 • Türkçe 1-2 Yazılı Anlatım

 • Eğitim Psikolojisi

 • Bilgisayar 1-2

 • Genel Biyoloji 1-2

 • Genel Biyoloji Laboratuvarı 1-2-3

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yabancı Dil 1-2

 • Fen - Teknoloji Programı Ve Planlama

 • Organik Kimya

 • Modern Fiziğe Giriş

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları 1-2

 • Fizikte Özel Konular

 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

 • İstatistik

 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Türk Eğitim Tarihi

 • Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

 • Çevre Bilimi

 • Genetik ve Biyoteknoloji

 • Ölçme ve Değerlendirme

 • Özel Öğretim Yöntemleri 1-2

 • Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Yer Bilimi

 • Biyolojide Özel Konular

 • Evrim

 • Okul Deneyimi

 • Özel Eğitim

 • Rehberlik

 • Sınıf Yönetimi

 • Astronomi

 • Kimyada Özel Konular

 • Öğretmenlik Uygulaması

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde dersler 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; alan eğitimi dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi  ve genel kültür dersleridir. Bunların haricinde bu bölümde seçmeli derslerde vardır. Bunlar her üniversiteye göre farklılık gösterebilir. Ders isimleri farklı olsa da genel itibariyle içerikler birbirine çok yakın ya da aynıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün seçmeli dersleri şöyledir:

 • Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler 1-2

 • Doğal Enerji Kaynakları

 • Fen Eğitiminde Laboratuvar Güvenliği

 • Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları

 • Bilgisayar Destekli Fen Öğretimi

 • Eğitsel Oyunlarla Fen Öğretimi

 • Fen Eğitiminde Proje Geliştirme

 • Türk Tarihi ve Kültüründe Coğrafya

 • Bilimin Doğası ve Felsefesi

 • Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

 • Çevre Eğitimi

 • Fen Öğretiminde Yaratıcılık

 • Türk Dünyası Coğrafyası

 • Fen Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zekâ Teorisi

 • Fen Öğretiminde Alternatif Ölçme –Değerlendirme Yaklaşımları

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün bu derslerinde aday öğretmenlere hem yazılı hem uygulamalı birçok ders verirler. Öğretmenler ileride ders anlatacakları öğrencilerine nasıl davranacaklarını, eğitimlerini nasıl vereceklerini öğrenirler. Uygulamalı staj eğitimlerinde öğretmenlik duygusunu daha mezun olmadan tadan bu aday öğretmenler kendilerine belirli bir yol haritası çizerler.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü sayısal türünden tercih yapılan bir bölümdür. TYT ve AYT sınavlarından en az 260 puan ve 299970 başarı sıralaması ile tercih yapılabilir. Eğitim süresi 4 yıldır ve eğitim süresi boyunca görecekleri dersler de sayısal ağırlıklıdır. Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan güncel 2020 Taban Puanları ve sıralaması şöyledir:

 • Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul-İngilizce)- Taban Puanı: 366, Başarı Sırası: 93473

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara-İngilizce)- Taban Puanı: 354, Başarı Sırası: 106406

 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara)- Taban Puanı: 307, Başarı Sırası: 173416

 • Marmara Üniversitesi (İstanbul)- Taban Puanı: 306, Başarı Sırası: 175570

 • Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)- Taban Puanı: 302, Başarı Sırası: 184263

 • Gazi Üniversitesi (Ankara)- Taban Puanı: 293, Başarı Sırası: 203403

fen bilgisi öğretmenliği ülkemizde pek çok üniversitede mevcuttur. her yıl kontenjan sayısı en çok 60 en az 20 öğrenci alımı yapıyor. puanın yeterliliğine ve başarı sıralamasının iyi bir derecede olmasının önemi de oldukça fazladır. başarı sıralaması 93473 ile 299970 arasındadır. bölümde ingilizce eğitimli üniversiteler olmasına rağmen çoğu üniversite türkçe örgün eğitime dayalıdır. eğer sayısal dersleriniz iyiyse ve sayısal programları seviyorsanız bu bölümü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Fen Bilgisi Öğretmeninin Özellikleri

Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olarak öğretmen unvanını alan bir kişinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.

 • Öğrencilik hayatı boyunca edindiği bilgileri öğrencilerine aktarır.

 • Alanı ile ilgili eğitim-öğretim programları dahilinde strateji, yöntem ve tekniklerle ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 • Öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde Fen Bilimleri dersi alan Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yer bilimleri gibi konulara hakimdir.

 • Bilimsel yöntem ve tekniklerle anında oluşabilecek problemlere karşı her zaman çözüm yöntemi olmalıdır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programının özelliklerini bilir ve uygular.

 • Eğitim hayatında öğrendiği laboratuvar deneylerini ve tekniklerini meslek hayatında uygular.

 • Bireysel grup çalışmaları olduğu zaman sorumluluklar alır ve verilen görevi yerine getirir.

 • İletişim ve bilgi teknolojilerini öğretim hayatında etkili bir şekilde uygular.

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Öğrencilere fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersleri vermeyi amaçlar, Resmi ve özel ilköğretim kurumları, araştırma ve geliştirme yapılan laboratuvarlar, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Pedagojik formasyon ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerini içerir, Devlet Okulları, Araştırma Görevlisi olarak üniversiteler, Özel Okullar, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Alanında uzmanlaşmak ve bu alanda öğretmenlik yeteneğini geliştirmek için 4 yıllık lisans programıdır, Özel ders verme, danışmanlık, bilim merkezlerinde çalışma, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik, Kimya, Biyoloji ve fen öğretimi konularında uygulamalı dersler içerir, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Öğretim Metodları, Eğitim Psikolojisi gibi pedagojik dersler sunar, Ortaöğretim ya da ilköğretim kurumlarında öğretmenlik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Alanında geniş bir bilgiye sahip olmayı ve bu bilgileri ders verme becerisine çevirmeyi amaçlar, Eğitim danışmanlığı, rehberlik, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Ölçme ve Değerlendirme, Bilim Tarihi ve Felsefesi gibi geniş kapsamlı dersler içerir, Ders kitapları ve eğitim materyali geliştirme, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Genetik ve Biyoteknoloji gibi spesifik konularda bilgi verir, Eğitim teknolojileri ve materyal tasarımı, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi gibi eğitim yönetimi üzerine dersler, Okul yöneticiliği, eğitim politikaları planlama ve uygulama, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Yer Bilimi, Astronomi gibi çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olmayı hedefler, Bilim merkezleri, müzelerde rehberlik
öğretmen fen bilgisi öğretmeni fizik kimya biyoloji genetik laboratuvar
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
11020
Bir kişi bir robot üzerinde çalışıyor ve makineyi hassas hareketlerle inşa ediyor. Robot çeşitli otomobil parçaları ve LEGO parçalarından oluşuyor ve kişi her bir bileşeni dikkatlice monte ediyor. Ön planda, bir tür cihaz tutan bir elin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Aynı elin yakın çekimi, bir tür kart tuttuğunu ortaya koyuyor. Buna ek olarak, bilinmeyen bir nesneyi tutan bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülebiliyor. Son olarak, bulanık bir el, üzerinde ekran olan bir cihaz tutuyor. Sonuç olarak, bu görüntü çeşitli parçalardan bir robot inşa etme sürecindeki bir kişiyi göstermektedir.
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
11020