AnasayfaBlogSosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

21 Mart 2021
Bir kadın sınıfta bir grup çocuğun önünde duruyor. Takım elbise giymiş ve beyaz tahtaya bakıyor. Odanın önünde kırmızı bir sandalye ve bir masa var. Masanın üzerinde bir çocuk oturmaktadır ve arka planda bir kadının bulanık görüntüsü görülmektedir. Masanın ortasında bir topun yakın çekimi vardır. Odanın köşesindeki masada oturan bir çocuk da var. Görüntü biraz odak dışı, ancak yine de çocuk ve çevresindeki nesnelerin ayrıntılarını veriyor.
TerimTanımGörevler
Sosyal Bilgiler Öğretmeniİlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerine sosyal bilgiler dersi veren kişi.Ders planı ve eğitim materyallerini hazırlar, sınıf içi disiplini sağlar.
Sosyal BilgilerTarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konuları ile insanı ve toplumu ilgilendiren bilim dallarını içeren ders.Öğrencilere sosyal bilimler konusunda bilgi ve beceri kazandırır.
Sosyal Bilimlerİnsanı ve toplumu ilgilendiren bilim dalları. Sosyoloji, hukuk, psikoloji, coğrafya, tarih, felsefe vb. disiplinleri içerir.İnsanların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerini, geçmişi ve bugünü incelemek.
Sosyal Bilimler Eğitim ProgramıMilli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ilköğretim düzeyinde sosyal bilimler eğitim programı.Öğrencilere sosyal bilimler alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler.
Ders SaatiBir dersin belirli bir süre boyunca işlendiği zaman birimi.Eğitim programının işlenmesini düzenlemek.
T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük DersiOrtaokul 8. sınıfta işlenen bir ders.Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Atatürk ilke ve inkilapları hakkında bilgi sağlamak.
Ders PlanıBir dersin işlenme sürecini ve işlenecek konuları içeren plan.Dersin verilme şeklini düzenlemek.
Eğitim MateryaliDersin etkili bir şekilde öğretilmesi için kullanılan materyaller.Öğrenmeyi destekler ve dersin etkili öğretilmesini sağlar.
Devlet OkuluDevlet tarafından işletilen ve finanse edilen okul.Öğrencilere eğitim sağlar.
Özel OkulÖzel organlar veya bireyler tarafından işletilen ve finanse edilen okul.Öğrencilere eğitim sağlar.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, öğrencilerine sosyal bilgiler dersi veren kişidir. Sosyal Bilgiler dersi tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konularını içerir. Sosyal Bilimlerden içerik alarak öğrencilerin düzeyine göre konuların işlenmesine Sosyal Bilgiler denir. Peki, sosyal bilimler nedir?

Sosyal bilimler, insanı ve toplumu alakadar eden konuları içine alan bilim dallarıdır. Yani sosyal bilimler sosyoloji, hukuk, eğitim, ekonomi, siyaset, tarih, antropoloji, coğrafya, psikoloji, yurttaşlık bilgisi, felsefe, din ve arkeoloji gibi çeşitli disiplinlerden oluşur. Bu bilimlerin ortak noktası insan davranışlarını çeşitli açılardan incelemeleridir.

Sosyal bilimler insanların diğer insanlarla, çevresiyle, kurumlarla, geçmişle, gelecekle ve bugünle olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerden oluşur. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sosyal gelişmeler, sosyal bilimlerin insan hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Çünkü sosyal bilimler insanların bilgiyi elde etmesini ve bu bilgiyle çeşitli beceriler kazanmasını sağlar. Bireye objektif bakış açısı kazandırır. Sosyal bilimlerin toplumda etkin bir yer kazanması, eğitimde sosyal bilimlerin nasıl işleneceği sorusunu akla getirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yaşadığı ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki büyük değişim göç, şehirleşme, asayiş, sanayileşme ve yurttaşlık bilinci gibi alanlarda çeşitli problemler oluşturdu. Bu problemlere çözüm bulmak amacıyla farklı eğitim felsefeleri ortaya konuldu. İlk kez 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bu bağlamda ‘’ Sosyal Bilgiler’’ kavramı kullanıldı.

Sosyal bilgiler daha çok Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde kullanılan bir kavramdır. Çünkü diğer ülkelerde sosyal bilimler tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji vs ayrı ayrı konu alanlarında işlenir. Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında(lise) sosyal bilimler ayrı konu alanlarında farklı derslerle işlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı lise kademesine gelene kadar öğrenciye sosyal bilimler alanında eğitim vermek için şu şekilde bir eğitim programı izlemiştir:

 • İlköğretim 1.sınıf, 2.sınıf,3.sınıflarda Hayat Bilgisi

 • İlköğretim 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıflarda Sosyal Bilgiler

 • İlköğretim 8.sınıflarda T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi olarak işlenir.

Yani aslında ülkemizde Sosyal Bilimlerin ilköğretim düzeyine göre programlanmış şekline Sosyal Bilgiler denir. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal bilgiler dersini şu şekilde tanımlamıştır: ‘’Sosyal Bilgiler, bireyin toplumda varoluşunu gerçekleştirmesine yardımcı olması için; antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset, tarih, coğrafya, ekonomi, hukuk, sosyoloji gibi vatandaşlık bilgisi ve sosyal bilimler konularını anlatan, öğrenme alanlarının tema veya bir ünite altında birleştirilmesini içeren, insanın fiziki ve sosyal çevresiyle ilgisini geçmiş, gelecek ve bugün bağlamında inceleyen, toplu öğretim anlayışından hareket ederek oluşturulan bir ilköğretim dersidir.’’

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, devlet okulları ve özel okullarda ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerine tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konularını anlatan kişidir. Sosyal bilgiler dersinin ilk kademesi ilkokul 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıflarda ‘’Hayat Bilgisi’’ dersi olarak gösterilir. Bu derse sınıf öğretmeni girer. İkinci kademesi ilkokul 4.sınıf ve ortaokul 5.sınıf, 6.sınıf ve 7.sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi, üçüncü kademesi ise ortaokul 8.sınıf da ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi olarak okutulur. Sosyal bilgiler dersi haftada 3 ders saati; T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi haftada 2 ders saatidir.Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre Sosyal Bilgiler Öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır:

 • Sosyal Bilgiler

 • Tarih

 • Coğrafya

 • T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

 • Türk Eğitim Tarihi

 • Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

 • Demokrasi Ve İnsan Hakları

 • Halk Kültürü

 • Düşünme Eğitimi

 • Medya Okuryazarlığı

 • İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi

 • Türk Kültür Ve Medeniyet Tarihi

 • İslam Kültür Ve Medeniyeti

 • i̇slam bilim tarihi

 • Ortak Türk Tarihi

 • Hukuk Ve Adalet

İlköğretim 5.sınıf, 6.sınıf,7.sınıf ve 8.sınıflarda ‘’Sosyal Bilimler’’ kategorisinde seçmeli olarak okutulan dersler şunlardır:

 • Halk Kültürü

 • ‘’Şehrimiz…’’

 • Ortak Türk Tarihi

 • Medya Okuryazarlığı

 • Hukuk Ve Adalet

 • Düşünme Eğitimi

Yukarıda saydığımız bu dersleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni okutur.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ne İş Yapar?

 • Devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarında çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre dersini işler.

 • İlkokul 4.sınıf, ortaokul 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıflara Sosyal Bilgiler dersine; ortaokul 8.sınıflarda T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersine girer.

 • Ders planı ve eğitim materyallerini hazırlar.

 • Sınıf içi disiplini sağlar.

 • Nöbetçi olduğu zamanlar okul düzenini sağlar.

 • Öğrencilerin ders başarılarını sınavla ölçer.

 • Çeşitli eğitim metotları hazırlayarak öğrencilerin derste aktif olmasını sağlar.

 • Mesleki gelişimini devam ettirir.

 • Alanındaki konularla öğrencinin geçmiş, gelecek ve bugün hakkında bilgi edinme kabiliyetini geliştirir.

 • Öğrencilere öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırarak öğrencilerin topluma aktif sosyal katılımını sağlar.

 • Öğrencilere bilgiyi işleme becerisi kazandırır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Maaşları

Devlet okullarında çalışan bir Sosyal Bilgiler Öğretmeninin maaşı kıdem yılı ve derecesine göre değişmektedir.

Kıdem Yılı  Derece  Aylık Maaş1/4 24  5.457.33 TL2/3 20 5.325.80 TL3/2 16 5.153.59 TL4/1 12  5.068.30 TL6/3 8 4.872.25 TL7/2 4 4.815.79 TL9/2  1 4.792.96 TL

Bu hesaplamalar bekâr öğretmen için yapılmıştır. Hesaplamalarda BES, sendika, İLKSAN kesintisi yoktur. Sosyal Bilgiler Öğretmeni haftada 15 saat zorunlu derse girer. Haftada 15 saatten sonra gireceği dersler ek ders ücretine tabidir. 

Ek ders ücretleri 2021 itibariyle gündüz: 19,56 tl Gece 20,94 tl

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nasıl Olunur?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olabilmek için (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirmek gereklidir. Bu bölüm Eğitim Fakülteleri bünyesinde bulunur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine girmek için üniversite sınavında sözel alandan tercih yapmak gereklidir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü için ek puan veren liseler şunlardır:

 •  Anadolu Öğretmen Lisesi

 • Öğretmen Lisesi

 • Öğretmen Okulu 

 • Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

Milli eğitim Bakanlığı’nın yaptığı 2020 Haziran atamalarında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin KPSS ve mülakat puan ortalamaları 78-80 puan aralığındadır. 2020 yılında yaklaşık 1400 kişi atanmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü sözel alanda en çok tercih edilen ilk 10 bölüm arasındadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, İlkokul 4 sınıf ve ortaokul öğrencilerine sosyal bilgiler dersi veren kişi, Ders planı ve eğitim materyallerini hazırlar, sınıf içi disiplini sağlar, Sosyal Bilgiler, Tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konuları ile insanı ve toplumu ilgilendiren bilim dallarını içeren ders, Öğrencilere sosyal bilimler konusunda bilgi ve beceri kazandırır, Sosyal Bilimler, İnsanı ve toplumu ilgilendiren bilim dalları Sosyoloji, hukuk, psikoloji, coğrafya, tarih, felsefe vb disiplinleri içerir, İnsanların birbirleri ve çevreleri ile ilişkilerini, geçmişi ve bugünü incelemek, Sosyal Bilimler Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan ilköğretim düzeyinde sosyal bilimler eğitim programı, Öğrencilere sosyal bilimler alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefler, Ders Saati, Bir dersin belirli bir süre boyunca işlendiği zaman birimi, Eğitim programının işlenmesini düzenlemek, TC İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi, Ortaokul 8 sınıfta işlenen bir ders, Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Atatürk ilke ve inkilapları hakkında bilgi sağlamak, Ders Planı, Bir dersin işlenme sürecini ve işlenecek konuları içeren plan, Dersin verilme şeklini düzenlemek, Eğitim Materyali, Dersin etkili bir şekilde öğretilmesi için kullanılan materyaller, Öğrenmeyi destekler ve dersin etkili öğretilmesini sağlar, Devlet Okulu, Devlet tarafından işletilen ve finanse edilen okul, Öğrencilere eğitim sağlar, Özel Okul, Özel organlar veya bireyler tarafından işletilen ve finanse edilen okul, Öğrencilere eğitim sağlar
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Sosyal Bilgiler Öğretmeni nedir Sosyal Bilgiler Öğretmeni ne iş yapar Sosyal Bilgiler Öğretmeni maaşları
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görselde kollarını kavuşturmuş, kendinden emin ve özgüvenli bir tavır sergileyen bir kadın tasvir edilmiştir. İspanyolca Kursu A2, dili orta seviyede öğrenmek için harika bir yoldur. İspanyolca gramer, telaffuz ve kelime bilgisinin tüm temellerini açık ve anlaşılması kolay bir şekilde öğretir. Kursun ses ve video dosyaları, öğrencilerin pratik yapmalarına ve İspanyolca konuşma becerilerinde güven kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, kurs öğretilen kavramları pekiştirmeye yardımcı olan interaktif alıştırmalar da içermektedir. Bu kurs sayesinde öğrenciler, İspanyolca konuşan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olacak güçlü bir İspanyolca temeli oluşturabilirler. Ayrıca, kursun çevrimiçi eğitmeni öğrencilere kişiselleştirilmiş tavsiye ve geri bildirim sağlamak için hazırdır. Bu kurs, orta seviyede İspanyolca öğrenmek için ideal bir yoldur.
5
(3)

İspanyolca Kursu (A2)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
12570
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu çevrimiçi kurs görseli kızıl saçlı ve kalpli bir kadını göstermektedir. İspanyolca kursunu (A1) temsil eden siyah beyaz puantiyeli bir gömlek giymektedir. Kalp ayrıca dil öğrenmenin önemini sembolize edebilecek kırmızı ve sarı şeritlerle süslenmiştir. Bence bu görsel öğrencileri İspanyolca kursuna (A1) katılmaya ve öğrenme yolculuklarını keyifli hale getirmeye teşvik ediyor.
5
(23)

İspanyolca Kursu (A1)

12 Konu5 Saat
Çağla AlperÇağla Alper
11100