AnasayfaBlogSosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

21 Mart 2021
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, öğrencilerine sosyal bilgiler dersi veren kişidir. Sosyal Bilgiler dersi tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konularını içerir. Sosyal Bilimlerden içerik alarak öğrencilerin düzeyine göre konuların işlenmesine Sosyal Bilgiler denir. Peki, sosyal bilimler nedir?

Sosyal bilimler, insanı ve toplumu alakadar eden konuları içine alan bilim dallarıdır. Yani sosyal bilimler sosyoloji, hukuk, eğitim, ekonomi, siyaset, tarih, antropoloji, coğrafya, psikoloji, yurttaşlık bilgisi, felsefe, din ve arkeoloji gibi çeşitli disiplinlerden oluşur. Bu bilimlerin ortak noktası insan davranışlarını çeşitli açılardan incelemeleridir.

Sosyal bilimler insanların diğer insanlarla, çevresiyle, kurumlarla, geçmişle, gelecekle ve bugünle olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerden oluşur. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sosyal gelişmeler, sosyal bilimlerin insan hayatındaki önemini ortaya koymuştur. Çünkü sosyal bilimler insanların bilgiyi elde etmesini ve bu bilgiyle çeşitli beceriler kazanmasını sağlar. Bireye objektif bakış açısı kazandırır. Sosyal bilimlerin toplumda etkin bir yer kazanması, eğitimde sosyal bilimlerin nasıl işleneceği sorusunu akla getirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yaşadığı ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki büyük değişim göç, şehirleşme, asayiş, sanayileşme ve yurttaşlık bilinci gibi alanlarda çeşitli problemler oluşturdu. Bu problemlere çözüm bulmak amacıyla farklı eğitim felsefeleri ortaya konuldu. İlk kez 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bu bağlamda ‘’ Sosyal Bilgiler’’ kavramı kullanıldı.

Sosyal bilgiler daha çok Amerika, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde kullanılan bir kavramdır. Çünkü diğer ülkelerde sosyal bilimler tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji vs ayrı ayrı konu alanlarında işlenir. Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında(lise) sosyal bilimler ayrı konu alanlarında farklı derslerle işlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı lise kademesine gelene kadar öğrenciye sosyal bilimler alanında eğitim vermek için şu şekilde bir eğitim programı izlemiştir:

 • İlköğretim 1.sınıf, 2.sınıf,3.sınıflarda Hayat Bilgisi

 • İlköğretim 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıflarda Sosyal Bilgiler

 • İlköğretim 8.sınıflarda T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi olarak işlenir.

Yani aslında ülkemizde Sosyal Bilimlerin ilköğretim düzeyine göre programlanmış şekline Sosyal Bilgiler denir. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal bilgiler dersini şu şekilde tanımlamıştır: ‘’Sosyal Bilgiler, bireyin toplumda varoluşunu gerçekleştirmesine yardımcı olması için; antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset, tarih, coğrafya, ekonomi, hukuk, sosyoloji gibi vatandaşlık bilgisi ve sosyal bilimler konularını anlatan, öğrenme alanlarının tema veya bir ünite altında birleştirilmesini içeren, insanın fiziki ve sosyal çevresiyle ilgisini geçmiş, gelecek ve bugün bağlamında inceleyen, toplu öğretim anlayışından hareket ederek oluşturulan bir ilköğretim dersidir.’’

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni, devlet okulları ve özel okullarda ilkokul 4.sınıf ve ortaokul öğrencilerine tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi konularını anlatan kişidir. Sosyal bilgiler dersinin ilk kademesi ilkokul 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıflarda ‘’Hayat Bilgisi’’ dersi olarak gösterilir. Bu derse sınıf öğretmeni girer. İkinci kademesi ilkokul 4.sınıf ve ortaokul 5.sınıf, 6.sınıf ve 7.sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi, üçüncü kademesi ise ortaokul 8.sınıf da ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi olarak okutulur. Sosyal bilgiler dersi haftada 3 ders saati; T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersi haftada 2 ders saatidir.Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre Sosyal Bilgiler Öğretmeninin okuttuğu dersler şunlardır:

 • Sosyal Bilgiler

 • Tarih

 • Coğrafya

 • T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

 • Türk Eğitim Tarihi

 • Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

 • Demokrasi Ve İnsan Hakları

 • Halk Kültürü

 • Düşünme Eğitimi

 • Medya Okuryazarlığı

 • İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi

 • Türk Kültür Ve Medeniyet Tarihi

 • İslam Kültür Ve Medeniyeti

 • İslam Bilim Tarihi

 • Ortak Türk Tarihi

 • Hukuk Ve Adalet

İlköğretim 5.sınıf, 6.sınıf,7.sınıf ve 8.sınıflarda ‘’Sosyal Bilimler’’ kategorisinde seçmeli olarak okutulan dersler şunlardır:

 • Halk Kültürü

 • ‘’Şehrimiz…’’

 • Ortak Türk Tarihi

 • Medya Okuryazarlığı

 • Hukuk Ve Adalet

 • Düşünme Eğitimi

Yukarıda saydığımız bu dersleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni okutur.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ne İş Yapar?

 • Devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarında çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına göre dersini işler.

 • İlkokul 4.sınıf, ortaokul 5.sınıf, 6.sınıf, 7.sınıflara Sosyal Bilgiler dersine; ortaokul 8.sınıflarda T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük dersine girer.

 • Ders planı ve eğitim materyallerini hazırlar.

 • Sınıf içi disiplini sağlar.

 • Nöbetçi olduğu zamanlar okul düzenini sağlar.

 • Öğrencilerin ders başarılarını sınavla ölçer.

 • Çeşitli eğitim metotları hazırlayarak öğrencilerin derste aktif olmasını sağlar.

 • Mesleki gelişimini devam ettirir.

 • Alanındaki konularla öğrencinin geçmiş, gelecek ve bugün hakkında bilgi edinme kabiliyetini geliştirir.

 • Öğrencilere öğrendiklerini uygulama becerisi kazandırarak öğrencilerin topluma aktif sosyal katılımını sağlar.

 • Öğrencilere bilgiyi işleme becerisi kazandırır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Maaşları

Devlet okullarında çalışan bir Sosyal Bilgiler Öğretmeninin maaşı kıdem yılı ve derecesine göre değişmektedir.

Kıdem Yılı  Derece  Aylık Maaş1/4 24  5.457.33 TL2/3 20 5.325.80 TL3/2 16 5.153.59 TL4/1 12  5.068.30 TL6/3 8 4.872.25 TL7/2 4 4.815.79 TL9/2  1 4.792.96 TL

Bu hesaplamalar bekâr öğretmen için yapılmıştır. Hesaplamalarda BES, sendika, İLKSAN kesintisi yoktur. Sosyal Bilgiler Öğretmeni haftada 15 saat zorunlu derse girer. Haftada 15 saatten sonra gireceği dersler ek ders ücretine tabidir. 

Ek ders ücretleri 2021 itibariyle gündüz: 19,56 tl Gece 20,94 tl

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nasıl Olunur?

Sosyal Bilgiler Öğretmeni olabilmek için (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Tebliğler dergisine göre) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirmek gereklidir. Bu bölüm Eğitim Fakülteleri bünyesinde bulunur. Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine girmek için üniversite sınavında sözel alandan tercih yapmak gereklidir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü için ek puan veren liseler şunlardır:

 •  Anadolu Öğretmen Lisesi

 • Öğretmen Lisesi

 • Öğretmen Okulu 

 • Özel Anadolu Öğretmen Lisesi

Milli eğitim Bakanlığı’nın yaptığı 2020 Haziran atamalarında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin KPSS ve mülakat puan ortalamaları 78-80 puan aralığındadır. 2020 yılında yaklaşık 1400 kişi atanmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü sözel alanda en çok tercih edilen ilk 10 bölüm arasındadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Sosyal Bilgiler Öğretmeni nedir Sosyal Bilgiler Öğretmeni ne iş yapar Sosyal Bilgiler Öğretmeni maaşları
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.