AnasayfaBlogDermatoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Dermatoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

28 Mayıs 2021
Dermatoloji Uzmanı

Diğer hastalıklarda olduğu gibi deri hastalıklarında da erken teşhisin önemi oldukça büyüktür. Erken teşhisi yapılan bir hastalığın tedavisi yapılabilirken kimi hastalıklarda ise bu mümkün değildir. Fakat sağlık sorunlarında meydana gelen ihmaller nedeniyle dermatoloji uzmanı tarafından uygulanan tedavilerin başarı oranı oldukça düşüktür. Cildiye hastalıklarının tekrar etmemesi ve tamamen iyileşmesi için dermatoloji uzmanlarının önermiş oldukları tedavi programlarının titizlikle yapılması hayati önem taşımaktadır. Dermatoloji uzmanı tanımı, görev ve sorumluluklarına değindik.

Dermatoloji Uzmanı Nedir?

Dermatoloji uzmanı tam olarak derinin alt tarafında bulunan ve derinin üst kısmında yer alan hastalıklarla ilgili muayeneleri gerçekleştiren tanı ve teşhis koyan veya tedavi aşamalarını ve yöntemlerini gerçekleştiren, üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup dermatoloji alanında ihtisasını alan tıbbi personel olarak tarif edilebilir. Bir diğer adı cildiye olan dermatolojinin, deri hastalıkları başta olmak üzere zührevi hastalıkların teşhis, takip ve tedavisiyle ilgilenen tıp bilimidir. Dermatoloji kliniklerinin ilgilenmiş olduğu hastalıklar egzamalar, saç dökülmeleri, sedef, akne, aşırı tüylenme ve Behçet hastalığı gibi hasta sağlık sorunları olmuştur. Bununla beraber frengi genital, siğil ve klamidya enfeksiyonu gibi hastalıkları da dermotoloji kapsamında dikkate alınması gereken hastalık grupları arasında değerlendirilmelidir.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi deri hastalıklarında da erken teşhisin önemi oldukça büyüktür. Erken teşhisi yapılan bir hastalığın tedavisi yapılabilirken kimi hastalıklarda ise bu mümkün değildir. Fakat sağlık sorunlarında meydana gelen ihmaller nedeniyle dermatoloji uzmanı tarafından uygulanan tedavilerin başarı oranı oldukça düşüktür. Cildiye hastalıklarının tekrar etmemesi ve tamamen iyileşmesi için dermatoloji uzmanlarının önermiş oldukları tedavi programlarının titizlikle yapılması hayati önem taşımaktadır. İster kamu hastanelerinde olsun ister özel teşebbüsle kurulan hastaneler olsun dermatoloji bölümlerinin tamamında bir doluluk oranının olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla beraber çocuk dermatolojisi, kozmetik dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoloji cerrahi gibi çok sayıda alt dalın bulunduğunu belirtebiliriz.

Dermatoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Dermatoloji uzmanlarının görev tanımında branşı ile ilgili hastaların tedavilerini ve takibini yaparak kendisine müracaat eden hastaların eğitim hayatı boyunca elde etmiş olduğu bilgiler ışığında yorumlayarak hastalığın teşhisini koyar ve ihtiyaç duyulan tedavi ve bakım hizmetlerini diğer sağlık çalışanlarıyla beraber yerine getirir. Bu kapsam görev yetki ve sorumlulukların aşağıdaki gibi yer verilebilir.

  • Görev yapmış olduğu kurumun politikaları doğrultusunda hareket ederek bölümü ile ilgili poliklinik hizmetlerini verir.

  • Kendisine müracaatta bulunan hastaların ilgili tedavilerini poliklinikte tedavisini yapar.

  • Gerek görülmesi halinde diğer branş hekimlerinden hastalarını konsulte edilmesinde bulunur.

  • Başka branşlardan gelen hastalar için istenmiş olunan konsültasyon isteklerini yerine getirir.

  • Hastaya ait kayıt ve protokollerin tam ve düzgün olarak tutulmasını sağlar.

  • Hastanın mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterir.

  • Hastanın konsulte edilmesi esnasında diğer hekim çalışanlarıyla irtibat içinde bulunur.

  • Kurum içinde gerçekleşen veya kurum dışında yapılacak olan hizmet içi eğitimlerle katılmak ve gerek duyulması halinde bu eğitimlerde sunumlarda bulunmak.

  • Branşı ile ilgili mesai saatleri dışında gelen kurum tarafından çağrılması durumunda olabildiğince hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmak.

  • Günlük ve saatlik izinlerinin alınmasında ve görevi konusundaki işlemlerde doğrudan başhekime bağlıdır.

Yukarıda yer alan görevleri yerine getirmeye çalışan dermatoloji uzmanı Hipokrat yeminine bağlı kalarak sağlık bakanlığının uygun görmüş olduğu prosedür çerçevesinde görevini yerine getirmekle sorumludur.

Dermatoloji Uzmanı Maaşları

Maaş alımları oldukça değişkendir. Daha önceki mesleki başarısı ve kariyeri özel hastanelerdeki maaş alımlarını yükseltmektedir. Aynı durumu kamu hastaneleri için söylemek oldukça zordur. Kamu hastanelerinde çalışan dermatoloji uzmanlarının maaş alımları çalışılan coğrafi bölgeye, bakılan hasta sayısına, yapılan ameliyata, idari bir görevde bulunup bulunulmamasına göre değişmektedir. Elbette meslekte geçirilen hizmet yılı bir diğer önemli değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir dermatoloji uzmanının alabileceği ortalama bir maaş 15.000 TL civarındadır. En düşük maaş alımı 10.000TL seviyelerinde iken en yüksek ise 22.000 TL civarındadır. Uzmanlığını yeni elde etmiş olan bir dermatoloğun kamu hastanesinde alabileceği maksimum maaş 17.000 TL’dir. Benzer özelliklerde özel hastanede göreve başlayan bir başka dermatoloji uzmanının alabileceği maaş ise 18.000 TL seviyelerindedir.

Elbette özel teşebbüsle kurulan hastanenin kurumsal kimliği bu konuda oldukça önemlidir. Uzmanlığını aldıktan sonra 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan bir dermatoloji uzmanının alabileceği maaş özel hastanede 22.000 civarındadır. Benzer hizmet yılı ve tecrübeye sahip olan bir başka uzman hekimin maaşı ise döner sermaye gelirleriyle beraber 22.000 seviyelerinin üzerine çıkabilmektedir. İlgili maaş alımları 2021 yılı için geçerlidir.

Dermatoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Dermatoloji uzmanı olabilmek için başarılı bir eğitim kariyerini geride bırakmak gerekiyor. Bunun için temel de lise eğiminden başlamak gerekir. İyi bir lise eğitimi hedefleri bir adım daha yaklaştıracaktır. Bunun için Fen veya kurumsal kimliği güçlü olan okulların tercih edilmesinde yarar vardır. Liselerin sayısal bölümlerini tamamladıktan sonra elde edilecek iyi bir ortalama ile her yıl Yüksek Öğretim Kurumlarının düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. Burada ağırlıklı puan ortalamasını ifade eden sayısal bölümler için sayısal ders sorunlarının çok iyi çözülmesi beklenir. Yani Matematik, geometri, biyoloji ve kimya gibi sorulara öncelik verilmelidir. Sınavlardan alınan iyi bir puan sonrasında üniversitelerin tıp fakülteleri tercih edilmelidir.

Burada hem teori hem de uygulamaya dönük olarak alınan iyi bir eğitim sonrasında alınan mezuniyet belgesiyle hastanelerde pratisyen hekimlik yapılarak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) alanın istemiş olduğu skor puanın elde edilmiş olunması beklenir. Toplamda 5 yıllık dermatoloji uzmanı asistanı olunduktan sonra dermatoloji uzmanı mesleği elde edilmiş olunur.

Dermatoloji Uzmanı nedir Dermatoloji Uzmanı ne iş yapar Dermatoloji Uzmanı maaşları Dermatoloji Uzmanı nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.