AnasayfaBlogDermatoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Dermatoloji Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

28 Mayıs 2021
Bir kişi cildini incelemek için otoskop kullanırken görülüyor. Otoskop, tıp uzmanları tarafından kulakları, burnu ve boğazı incelemek için kullanılan bir araçtır. Kişi beyaz bir önlük ve eldiven giyiyor ve cildin yakın plan görüntüsünü almak için otoskop kullanıyor. Otoskoptan gelen ışık cildi aydınlatarak bölgenin daha iyi görülmesini sağlıyor. Kişi cildi dikkatle inceleyerek herhangi bir anormallik veya cilt rahatsızlığı belirtisi aramaktadır. Otoskop, tıp uzmanlarının mevcut olabilecek herhangi bir cilt rahatsızlığını hızlı bir şekilde teşhis etmeleri için yararlı bir araçtır.
Dermatoloji Uzmanı TanımıDermatoloji Uzmanının Görev ve SorumluluklarıDermatoloji Uzmanı Maaşları
Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup dermatoloji alanında ihtisasını alan tıbbi personeldir. Dermatoloji, deri hastalıklarının teşhis, takip ve tedavisiyle ilgilenen tıp bilimidir.Hastaların tedavilerini ve takibini yapar, hastalığın teşhisini koyar ve ihtiyaç duyulan tedavi ve bakım hizmetlerini diğer sağlık çalışanlarıyla beraber yerine getirir.Ortalama maaş 15.000 TL'dir. En düşük maaş 10.000 TL, en yüksek maaş ise 22.000 TL'dir.
Alanında uzmanlaşmış ve ihtisasını tamamlamış tıbbi personeldir. Dermatoloji kliniklerinin ilgilendiği hastalıklar arasında egzamalar, saç dökülmeleri, sedef, akne, aşırı tüylenme, Behçet hastalığı gibi hasta sağlık sorunları bulunur.Hizmet verdiği kurumun politikaları doğrultusunda hareket eder, bölümü ile ilgili poliklinik hizmetlerini verir, hasta kayıtlarını düzgün tutar, hastanın mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterir.Maaş alımları, çalışılan coğrafi bölgeye, bakılan hasta sayısına, yapılan ameliyata ve kurumsal kimliğe bağlı olarak değişmektedir.
Aynı zamanda cildiye olarak da bilinir. Dermatoloji, frengi genital, siğil ve klamidya enfeksiyonu gibi hastalıkları da dikkate alır.Kurum içinde ve kurum dışında yapılacak olan hizmet içi eğitimlere katılmak, bu eğitimlerde sunumlar yapmak, mesai saatleri dışında hastaneye hızlı bir şekilde ulaşmak gerekmekte.Uzmanlığını yeni elde etmiş olan bir dermatoloğun kamu hastanesinde alabileceği maksimum maaş 17.000 TL, özel hastanede ise 18.000 TL'dir.
Kozmetik dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoloji cerrahi gibi alt dallarda da çalışabilir.İlgili branşlarla konsültasyonlarda bulunur, başka branşlardan gelen konsültasyon isteklerini yerine getirir.Maaşlar, kişinin daha önceki mesleki başarısı ve kariyeri de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi deri hastalıklarında da erken teşhisin önemi oldukça büyüktür. Erken teşhisi yapılan bir hastalığın tedavisi yapılabilirken kimi hastalıklarda ise bu mümkün değildir. Fakat sağlık sorunlarında meydana gelen ihmaller nedeniyle dermatoloji uzmanı tarafından uygulanan tedavilerin başarı oranı oldukça düşüktür. Cildiye hastalıklarının tekrar etmemesi ve tamamen iyileşmesi için dermatoloji uzmanlarının önermiş oldukları tedavi programlarının titizlikle yapılması hayati önem taşımaktadır. Dermatoloji uzmanı tanımı, görev ve sorumluluklarına değindik.

Dermatoloji Uzmanı Nedir?

Dermatoloji uzmanı tam olarak derinin alt tarafında bulunan ve derinin üst kısmında yer alan hastalıklarla ilgili muayeneleri gerçekleştiren tanı ve teşhis koyan veya tedavi aşamalarını ve yöntemlerini gerçekleştiren, üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup dermatoloji alanında ihtisasını alan tıbbi personel olarak tarif edilebilir. Bir diğer adı cildiye olan dermatolojinin, deri hastalıkları başta olmak üzere zührevi hastalıkların teşhis, takip ve tedavisiyle ilgilenen tıp bilimidir. Dermatoloji kliniklerinin ilgilenmiş olduğu hastalıklar egzamalar, saç dökülmeleri, sedef, akne, aşırı tüylenme ve Behçet hastalığı gibi hasta sağlık sorunları olmuştur. Bununla beraber frengi genital, siğil ve klamidya enfeksiyonu gibi hastalıkları da dermotoloji kapsamında dikkate alınması gereken hastalık grupları arasında değerlendirilmelidir.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi deri hastalıklarında da erken teşhisin önemi oldukça büyüktür. Erken teşhisi yapılan bir hastalığın tedavisi yapılabilirken kimi hastalıklarda ise bu mümkün değildir. Fakat sağlık sorunlarında meydana gelen ihmaller nedeniyle dermatoloji uzmanı tarafından uygulanan tedavilerin başarı oranı oldukça düşüktür. Cildiye hastalıklarının tekrar etmemesi ve tamamen iyileşmesi için dermatoloji uzmanlarının önermiş oldukları tedavi programlarının titizlikle yapılması hayati önem taşımaktadır. İster kamu hastanelerinde olsun ister özel teşebbüsle kurulan hastaneler olsun dermatoloji bölümlerinin tamamında bir doluluk oranının olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla beraber çocuk dermatolojisi, kozmetik dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoloji cerrahi gibi çok sayıda alt dalın bulunduğunu belirtebiliriz.

Dermatoloji Uzmanı Ne İş Yapar?

Dermatoloji uzmanlarının görev tanımında branşı ile ilgili hastaların tedavilerini ve takibini yaparak kendisine müracaat eden hastaların eğitim hayatı boyunca elde etmiş olduğu bilgiler ışığında yorumlayarak hastalığın teşhisini koyar ve ihtiyaç duyulan tedavi ve bakım hizmetlerini diğer sağlık çalışanlarıyla beraber yerine getirir. Bu kapsam görev yetki ve sorumlulukların aşağıdaki gibi yer verilebilir.

  • Görev yapmış olduğu kurumun politikaları doğrultusunda hareket ederek bölümü ile ilgili poliklinik hizmetlerini verir.

  • Kendisine müracaatta bulunan hastaların ilgili tedavilerini poliklinikte tedavisini yapar.

  • Gerek görülmesi halinde diğer branş hekimlerinden hastalarını konsulte edilmesinde bulunur.

  • Başka branşlardan gelen hastalar için istenmiş olunan konsültasyon isteklerini yerine getirir.

  • Hastaya ait kayıt ve protokollerin tam ve düzgün olarak tutulmasını sağlar.

  • Hastanın mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterir.

  • Hastanın konsulte edilmesi esnasında diğer hekim çalışanlarıyla irtibat içinde bulunur.

  • Kurum içinde gerçekleşen veya kurum dışında yapılacak olan hizmet içi eğitimlerle katılmak ve gerek duyulması halinde bu eğitimlerde sunumlarda bulunmak.

  • Branşı ile ilgili mesai saatleri dışında gelen kurum tarafından çağrılması durumunda olabildiğince hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmak.

  • Günlük ve saatlik izinlerinin alınmasında ve görevi konusundaki işlemlerde doğrudan başhekime bağlıdır.

Yukarıda yer alan görevleri yerine getirmeye çalışan dermatoloji uzmanı Hipokrat yeminine bağlı kalarak sağlık bakanlığının uygun görmüş olduğu prosedür çerçevesinde görevini yerine getirmekle sorumludur.

Dermatoloji Uzmanı Maaşları

Maaş alımları oldukça değişkendir. Daha önceki mesleki başarısı ve kariyeri özel hastanelerdeki maaş alımlarını yükseltmektedir. Aynı durumu kamu hastaneleri için söylemek oldukça zordur. Kamu hastanelerinde çalışan dermatoloji uzmanlarının maaş alımları çalışılan coğrafi bölgeye, bakılan hasta sayısına, yapılan ameliyata, idari bir görevde bulunup bulunulmamasına göre değişmektedir. Elbette meslekte geçirilen hizmet yılı bir diğer önemli değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir dermatoloji uzmanının alabileceği ortalama bir maaş 15.000 TL civarındadır. En düşük maaş alımı 10.000TL seviyelerinde iken en yüksek ise 22.000 TL civarındadır. Uzmanlığını yeni elde etmiş olan bir dermatoloğun kamu hastanesinde alabileceği maksimum maaş 17.000 TL’dir. Benzer özelliklerde özel hastanede göreve başlayan bir başka dermatoloji uzmanının alabileceği maaş ise 18.000 TL seviyelerindedir.

Elbette özel teşebbüsle kurulan hastanenin kurumsal kimliği bu konuda oldukça önemlidir. Uzmanlığını aldıktan sonra 5 yıllık bir hizmet geçmişi olan bir dermatoloji uzmanının alabileceği maaş özel hastanede 22.000 civarındadır. Benzer hizmet yılı ve tecrübeye sahip olan bir başka uzman hekimin maaşı ise döner sermaye gelirleriyle beraber 22.000 seviyelerinin üzerine çıkabilmektedir. İlgili maaş alımları 2021 yılı için geçerlidir.

Dermatoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Dermatoloji uzmanı olabilmek için başarılı bir eğitim kariyerini geride bırakmak gerekiyor. Bunun için temel de lise eğiminden başlamak gerekir. İyi bir lise eğitimi hedefleri bir adım daha yaklaştıracaktır. Bunun için Fen veya kurumsal kimliği güçlü olan okulların tercih edilmesinde yarar vardır. Liselerin sayısal bölümlerini tamamladıktan sonra elde edilecek iyi bir ortalama ile her yıl Yüksek Öğretim Kurumlarının düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavlarına girmek gerekiyor. Burada ağırlıklı puan ortalamasını ifade eden sayısal bölümler için sayısal ders sorunlarının çok iyi çözülmesi beklenir. Yani Matematik, geometri, biyoloji ve kimya gibi sorulara öncelik verilmelidir. Sınavlardan alınan iyi bir puan sonrasında üniversitelerin tıp fakülteleri tercih edilmelidir.

Burada hem teori hem de uygulamaya dönük olarak alınan iyi bir eğitim sonrasında alınan mezuniyet belgesiyle hastanelerde pratisyen hekimlik yapılarak Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) alanın istemiş olduğu skor puanın elde edilmiş olunması beklenir. Toplamda 5 yıllık dermatoloji uzmanı asistanı olunduktan sonra dermatoloji uzmanı mesleği elde edilmiş olunur.

Üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup dermatoloji alanında ihtisasını alan tıbbi personeldir Dermatoloji, deri hastalıklarının teşhis, takip ve tedavisiyle ilgilenen tıp bilimidir, Hastaların tedavilerini ve takibini yapar, hastalığın teşhisini koyar ve ihtiyaç duyulan tedavi ve bakım hizmetlerini diğer sağlık çalışanlarıyla beraber yerine getirir, Ortalama maaş 15000 TL'dir En düşük maaş 10000 TL, en yüksek maaş ise 22000 TL'dir, Alanında uzmanlaşmış ve ihtisasını tamamlamış tıbbi personeldir Dermatoloji kliniklerinin ilgilendiği hastalıklar arasında egzamalar, saç dökülmeleri, sedef, akne, aşırı tüylenme, Behçet hastalığı gibi hasta sağlık sorunları bulunur, Hizmet verdiği kurumun politikaları doğrultusunda hareket eder, bölümü ile ilgili poliklinik hizmetlerini verir, hasta kayıtlarını düzgün tutar, hastanın mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterir, Maaş alımları, çalışılan coğrafi bölgeye, bakılan hasta sayısına, yapılan ameliyata ve kurumsal kimliğe bağlı olarak değişmektedir, Aynı zamanda cildiye olarak da bilinir Dermatoloji, frengi genital, siğil ve klamidya enfeksiyonu gibi hastalıkları da dikkate alır, Kurum içinde ve kurum dışında yapılacak olan hizmet içi eğitimlere katılmak, bu eğitimlerde sunumlar yapmak, mesai saatleri dışında hastaneye hızlı bir şekilde ulaşmak gerekmekte, Uzmanlığını yeni elde etmiş olan bir dermatoloğun kamu hastanesinde alabileceği maksimum maaş 17000 TL, özel hastanede ise 18000 TL'dir, Kozmetik dermatoloji, dermatopatoloji ve dermatoloji cerrahi gibi alt dallarda da çalışabilir, İlgili branşlarla konsültasyonlarda bulunur, başka branşlardan gelen konsültasyon isteklerini yerine getirir, Maaşlar, kişinin daha önceki mesleki başarısı ve kariyeri de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır
Dermatoloji Uzmanı nedir Dermatoloji Uzmanı ne iş yapar Dermatoloji Uzmanı maaşları Dermatoloji Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü kırmızı ve siyah ekose pazen gömlekli bir adamı gösteriyor. Tam sakallı ve saçları yüzünün yanlarından görünüyor. Gömlek yakasına kadar düğmeli ve kırmızı renk gömleğe hakim. Gömleğin kumaşı dokulu ve küçük siyah ve beyaz karelerle dokunmuş. Adam düz beyaz bir arka plan üzerinde durmaktadır. Hafifçe sola bakıyor ve ifadesi nötr. Kolları yanında dik durmaktadır ve elleri görüntüde görünmemektedir.
4.7
(26)

Ads (Adwords) Eğitimi

27 Konu5 Saat
Genç bir adam, parlak kırmızı ve siyah ekose bir gömlek giymiş, düz bir arka planın önünde duruyor. Kısa siyah saçları var ve kollarını kavuşturmuş hafifçe gülümsüyor. Siyah kot pantolon ve siyah ayakkabı giyiyor. Duruşu kendinden emin ve rahat. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında, genç ve sağlıklı bir ten rengine sahip gibi görünüyor. Dörtte üçlük bir pozda duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Yüzünde dostça bir ifadeyle anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor.Oğuzhan Yılmaz
12860
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030