AnasayfaBlogCoğrafya Bölümü Nedir?
Bölümler

Coğrafya Bölümü Nedir?

10 Haziran 2020
Coğrafya Bölümü Nedir?
Bilim DalıTanımÖrnekler
CoğrafyaBeşeri sistemleri ve yeryüzünü araştıran bir disiplinKendi içerisinde fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır
Fiziki CoğrafyaYeryüzü şekilleri, sular, iklim ve canlılar üzerine yoğunlaşan coğrafya dalıCoğrafya bölümü fiziksel özellikleri ve bu özellikler ışığında şekillenen insan yaşayışını irdeler
Beşeri CoğrafyaNüfus, kültür, tarım, sanayi, şehirleşme ve ekonomi gibi konuları incelerBirey ve çevre arasındaki etkileşimin incelendiği alan
Coğrafya BölümüBireyler ve çevreleri arasındaki yerlerin ve ilişkilerin neden-sonuç ilişkisi bağlamında incelendiği bölümÜniversite tercihlerinde en çok tercih edilen sözel meslekler arasında yer alır
Coğrafya Bölümü İş İmkanlarıHem kamu hem de özel sektörde iş bulabilme imkanıCoğrafya öğretmenliği, akademik kariyer, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Harita Genel Müdürlüğünde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, CBS (Coğrafya Bilgi Sistemleri) alanında çalışabilme
CBS (Coğrafya Bilgi Sistemleri)Coğrafi verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesi üzerine çalışan bilim dalıEğitim, medya, internet haberciliği alanlarında yardımcı olabilir
Akademik KariyerYüksek lisans ve doktora yaparak akademisyenlik hedefleyenlerÜniversitelerde öğretim elemanı, araştırmacı olarak görev alabilirler
Coğrafya ÖğretmenliğiCoğrafya eğitimi veren profesyonellerLisans eğitimini tamamladıktan sonra gerekli eğitimleri alarak öğretmenlik yapabilirler
Coğrafyacı UnvanıCoğrafya bölümünü bitiren kişilere verilen unvanOluşabilecek çevresel sorunlarla mücadele edecek elemanlar yetiştiren bir unvan
Bölge Planlama ÇalışmalarıYerel yönetimlerin planlama faaliyetlerinde rol alabilmeÇevresel ve afet yönetimi, şehir planlama ve bölgesel kalkınma alanlarında uzman ve uzman yardımcılığı

Coğrafya beşeri sistemleri yani insani sistemleri ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde inceleyen bir disiplindir. Bireyler ve yer arasındaki ilişkiler coğrafya disiplinin ana konusunu oluşturur. Coğrafya, mekanların ve yerlerin disiplini olarak tanımlanır. Coğrafya disiplini, nesnelerin yerkürede nerede yer aldıklarını, neden o yerde bulunduklarını, yerlerin birbirinden nasıl farklılaştıklarını ve bireylerin çevre ile nasıl etkileşim kurduklarını inceleyen bir disiplindir.

Günümüzde coğrafya git gide önem kazanan bir disiplin haline gelmiştir. Bu disipline olan ilgide büyük bir artış göstermiştir. Coğrafya kavramı söylendiğinde aklımıza haritalar, dağlar, ovalar, vadiler gelmektedir. Ancak coğrafya disiplini bundan çok daha fazlasını içermektedir. Birçok disiplin ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Özellikle tarih bölümü ile oldukça yakın ilişki içerisindedir. Coğrafya kendi içerisinde fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Beşeri ve fiziki coğrafyanın arasında oluşan etkileşim, coğrafyanın yapısı gereği oldukça büyük önem taşımaktadır.

Üniversite tercihlerinde en çok tercih edilen sözel meslekler arasında yer alır. Yaklaşan tercih günlerinde elimden geldiğince size bu bölümü anlatmaya ve açıklamaya çalışacağım. Bu sayede tercih yaparken doğru ve etkili bir şekilde karar vermiş olacaksınız. Coğrafya bilimine giriş yaptıktan sonra coğrafya bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Coğrafya Bölümü Nedir?

Coğrafya bölümü, bireyler ve çevreleri arasındaki yerlerin ve ilişkilerin neden-sonuç ilişkisi bağlamında incelendiği bir bölümdür. Coğrafya bölümü, ülkemizde modern coğrafyanın öncülüğünü sürdüren, dünyanın sorunlarına çeşitli çözüm önerileri sunan ve ülkemizdeki çevresel sorunlarla mücadele edecek elemanlar yetiştiren bir bölümdür. Coğrafya bölümü, yeryüzünün fiziksel özelliklerini ve bu özellikler ışığında şekillenen birey yaşayışı, faaliyetleri, kültürü ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bölümdür. Bu yüzden coğrafya bölümü iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar fiziki ve beşeri coğrafyadır.

Yeryüzü şekilleri, sular, iklim, ve canlılar fiziki coğrafyanın ana konularını oluşturur. Nüfus, kültür, tarım, sanayi, şehirleşme, kültür, ekonomi vb. konular ise beşeri coğrafyanın konularını oluşturur. Coğrafya bölümü, birey kültürünün doğal çevre ile nasıl etkileşim içinde olduğunu ve yerlerin bireyler üstünde nasıl etki bıraktığını inceleyen bir bölümdür. Coğrafya bölümü, yerel, bölgesel, ulusal ve global düzeydeki etkileşimleri sadece beşeri açıdan değil doğal süreçler açısından da incelemektedir. Farklı mekânsal ölçeklerdeki fiziksel ve beşeri süreçlerde yaşanan etkileşim ve değişimler coğrafya bölümü konularını oluşturur.

Coğrafya bölümü en genel haliyle içinde yaşadığımız yer küreyi inceleyen bir bölümdür. Coğrafya bölümü diğer bölümlerden daha farklıdır. Bu farkta bu bölümün içerisinde yeryüzünü, bireyi, mekanı ve çevreyi bir arada barındırabilmesidir. Bu durumda bölümün diğer bölümlerden farkını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle eşsiz bir bölüm olarak tanımlanır. Coğrafya bölümü, fen bilimleri ve sosyal bilimleri ile olan bağlantısı bakımından benzersiz olarak tanımlanır. Coğrafya bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra hepinizin merak ettiği coğrafya bölümü iş imkanları nelerdir öğrenelim.

Coğrafya Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Coğrafya bölümünü bitiren kişilere “coğrafyacı” unvanı verilir. Coğrafyacılarda hem kamu hem de özel sektör içerisinde iş bulabilirler. Toplum nezdinde coğrafya bölümü iş imkanları çok kısıtlı gibi anlatılsa da durum böyle değildir. Günümüzde gelişen teknoloji ve geliştirilen niteliği sayesinde coğrafya bölümü iş imkanları artış göstermiştir. Coğrafya bölümü iş imkanları arasında en çok tercih edilen “coğrafya öğretmenliği” yapmaktır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra gerekli eğitimleri alarak öğretmenlik yapabilirler. Öğretmenliğin ardından en çok tercih edilen coğrafya bölümü iş imkanları arasında akademik kariyer yapmak gelir. Yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyenlik yapabilirler.

Coğrafya bölümü iş imkanları arasında Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Harita Genel Müdürlüğünde çalışmak da yer alır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde çalışmak coğrafya bölümü iş imkanları arasında yer alır. Coğrafya bölümü iş imkanları arasında CBS (Coğrafya Bilgi Sistemleri) alanında çalışmak da yer alır. CBS alanında çalışarak medya, internet haberciliği, eğitim vb. mesleklere de yardımcı olabilirler. Bölge planlama çalışmaları, yerel yönetimlerin planlama faaliyetleri vb. yerlerde de çalışabilirler.

Çevre ve afet yönetimi, şehir planlama ve bölgesel kalkınma alanlarında uzman ve uzman yardımcılığı yapabilirler. Kamu sektöründe çalışma oranı özel sektöre oranla daha fazladır. Coğrafya bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra coğrafya bölümü mezunları ne iş yapar hep beraber öğrenelim.

Coğrafya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

 • Coğrafya bölümü mezunları, bilimin temel kavram ve araştırma yöntemlerini kullanarak araştırmalar yaparlar ve araştırmalarını rapor haline getirirler.

 • Evrene ait unsurları yaşamla ilişkilendirmek coğrafya bölümü mezunları işlerindedir.

 • Fiziki ve beşeri sistemlerin işleyiş ve değişimlerini kavramak ve açıklamak coğrafya bölümü mezunları işleri arasındadır.

 • Doğa ve bireyin uyumlu birlikteliği ve sürdürülebilirliği için mekânsal planlamalar yapmak coğrafya bölümü mezunları işleri arasındadır.

 • Coğrafya bölümü mezunları, kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınması için çalışırlar.

 • Çevre sorunları ve doğal afetleri değerlendirerek bunlara karşı hangi önlemler alınması ve nasıl korunulması gerektiğini açıklamak coğrafya bölümü mezunları işlerindedir.

 • Yaptıkları araştırmalardan yararlanarak coğrafi haritaların hazırlanmasına katkıda bulunmak coğrafya bölümü mezunları işleri arasında yer alır.

 • Coğrafya bölümü mezunları coğrafi birikim ülkesi olan ülkemizin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerinin farkındalığını açıklarlar.

Coğrafya Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Coğrafyaya Giriş

 • Kartoğrafya

 • Coğrafi Düşünce ve Temel Kavramlar

 • Jeomorfolojiye Giriş

 • Klimatoloji

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Nüfus Coğrafyası

 • Tarihi Coğrafya

 • Topoğrafyalara Genel Bakış

 • Tarım Coğrafyası

 • Yerleşme Coğrafyası

 • Göçler Coğrafyası: İç ve Dış Göçler

 • Avrupa Coğrafyası

 • Sanayi Coğrafyası

 • Harita Okuma Yöntemleri

 • Bitki Coğrafyası

 • İstatistik

 • Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

 • İdari Coğrafya

 • Kır Yerleşmeleri

 • Hidrografya

 • Ekonomik Coğrafya

 • Akarsu Jeomorfolojisi

 • Ulaşım Coğrafyası

 • Enerji Kaynakları

 • Turizm Coğrafyası

 • Volkan Morfolojisi

 • Bölgeler Coğrafyası

 • Jeoarkeoloji

 • Doğal Afetler ve Çevre Sorunları

 • Biyocoğrafya

 • Türkiye Fiziki Coğrafyası

 • Küreselleşme

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir.  Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

YKS (TYT-AYT) sınavına girmiş olan adaylar önümüzdeki günlerde tercih yapacaklardır. Adayların tercih yaparken puanlar ve sıralamalar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle bir adayın bir bölüme yerleşmesinde en önemli faktör başarı sıralamasıdır. Sizde tercih yaparken coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olun. Yapacağınız doğru tercih sayesinde istediğiniz bölüme kolaylıkla yerleşebilirsiniz. Üniversitelerin coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi vermeden önce bir şey açıklamak isterim. Aşağıdaki listede belirtilen coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama en güncel verilere sahiptir.

 • Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 366,09413 (puan) 51156 (sıralama)

 • Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 357,10095 (puan) 67313 (sıralama)

 • İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 356,21988 (puan) 69070 (sıralama)

 • Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 350,94698 (puan) 80454 (sıralama)

 • Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 343,92471 (puan) 97623 (sıralama)

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 341,41301 (puan) 104154 (sıralama)

Yukarıda verilen coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama, bu bölümün en iyi üniversitelerini içermektedir. Vakıf üniversitelerinin coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama hakkında da bilgi vermek istedim. Ancak listelerde böyle bir bilgiye rastlayamadım. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde bu bölümü açıktan okuyabilirsiniz.

Coğrafya Bölümü Nedir?

İnsani sistemleri ve yeryüzünü araştıran ve bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç çerçevesinde inceleyen bir bölümdür. İnsanlar ve çevreleri arasındaki ilişkinin bilimsel olarak incelendiği bir bölüm olarak da tanımlanabilir. Modern coğrafyanın öncülüğünü sürdürebilecek ve çeşitli sorunlara çözüm önerileri getirecek elemanların yetişmesini sağlayan bir bölümdür.

Coğrafya Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

En çok tercih edilen öğretmenlik, eğitmenlik ve akademisyenliktir. Bunların yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü vb. yerlerde çalışmak yer alır. Son olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında çalışabilirler.

Coğrafya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölümün öğrettiği temel kavramlar ve araştırma yöntemleri ışığında araştırmalar yapıp rapor ederler. Beşeri ve fiziki sistemlerin işleyişi ve değişimlerini kavramak ve açıklamak da yaptıkları işler arasındadır. Coğrafi haritaların hazırlanmasında yardımcı olmak vb. yaptıkları işlerdendir.

Coğrafya, Beşeri sistemleri ve yeryüzünü araştıran bir disiplin, Kendi içerisinde fiziki ve beşeri coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır, Fiziki Coğrafya, Yeryüzü şekilleri, sular, iklim ve canlılar üzerine yoğunlaşan coğrafya dalı, Coğrafya bölümü fiziksel özellikleri ve bu özellikler ışığında şekillenen insan yaşayışını irdeler, Beşeri Coğrafya, Nüfus, kültür, tarım, sanayi, şehirleşme ve ekonomi gibi konuları inceler, Birey ve çevre arasındaki etkileşimin incelendiği alan, Coğrafya Bölümü, Bireyler ve çevreleri arasındaki yerlerin ve ilişkilerin neden-sonuç ilişkisi bağlamında incelendiği bölüm, Üniversite tercihlerinde en çok tercih edilen sözel meslekler arasında yer alır, Coğrafya Bölümü İş İmkanları, Hem kamu hem de özel sektörde iş bulabilme imkanı, Coğrafya öğretmenliği, akademik kariyer, Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Harita Genel Müdürlüğünde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, CBS (Coğrafya Bilgi Sistemleri) alanında çalışabilme, CBS (Coğrafya Bilgi Sistemleri), Coğrafi verinin toplanması, saklanması, işlenmesi ve analiz edilmesi üzerine çalışan bilim dalı, Eğitim, medya, internet haberciliği alanlarında yardımcı olabilir, Akademik Kariyer, Yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyenlik hedefleyenler, Üniversitelerde öğretim elemanı, araştırmacı olarak görev alabilirler, Coğrafya Öğretmenliği, Coğrafya eğitimi veren profesyoneller, Lisans eğitimini tamamladıktan sonra gerekli eğitimleri alarak öğretmenlik yapabilirler, Coğrafyacı Unvanı, Coğrafya bölümünü bitiren kişilere verilen unvan, Oluşabilecek çevresel sorunlarla mücadele edecek elemanlar yetiştiren bir unvan, Bölge Planlama Çalışmaları, Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerinde rol alabilme, Çevresel ve afet yönetimi, şehir planlama ve bölgesel kalkınma alanlarında uzman ve uzman yardımcılığı
coğrafya bölümü coğrafya coğrafya bölümü iş imkanları coğrafya bölümü mezunları coğrafya bölümü taban puanları ve sıralama
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.