AnasayfaBlogArkeoloji Eğitimi Nedir?
Eğitim

Arkeoloji Eğitimi Nedir?

09 Temmuz 2018
Bir adam büyük bir taş kemerin önünde duruyor. Sırt çantası takıyor ve yüzünde sakin, rahat bir ifade var. Arkasında üzerinde siyah bir leke olan beyaz bir sütun var. Sağında taş sütunlu bir taş duvar ve arka planda bir tarlada bir grup ağaç var. Gökyüzü mavidir ve güneş parlamaktadır. Taş kemer birkaç büyük taş levhadan oluşuyor ve karmaşık bir tasarıma sahip. Adam kemerin ortasında durmakta ve dramatik bir görüntü oluşturmaktadır.
KonuDetaylarVeriler/İstatistikler
Arkeoloji NedirEski toplumların günlük hayatları, sanatları, bilimleri, siyaseti gibi birçok etmeni ele alır.Elde edilen veriler yüzey araştırmaları, kazılar, antik kaynaklar gibi yöntemlerle sağlanır.
Arkeoloji EğitimiTürkiye'de henüz yeterince gelişmiş değildir.Eğitim gelişimi ve tarihe bilimsel bakış açısında ilerleme sağlanmamıştır.
Arkeoloji ve ÜniversitelerArkeolojik kazılar genellikle üniversiteler tarafından yapılır.Bilimsel bir kazısı olmayan üniversiteler ve orada okuyan arkeolog adayları için haksız rekabet oluşabiliyor.
Arkeoloji ve İstihdamArkeolog sayısının artışı kaliteli eğitim ve istihdamın önünde engel olabiliyor.Arkeolog yetiştiren üniversitelerin sayısının artması istihdam açısından sorun oluşturabiliyor.
Avrupa ile Türkiye'nin Arkeoloji Eğitimi KarşılaştırmasıTürkiye, arkeolojiye ve ören yerlerine verilen değerde Avrupa ülkelerine göre geride kalmıştır.Ülke politikaları ve istihdam konusunda Avrupa ülkelerine göre gerideyiz.
Nitelikli EğitimNitelikli eğitim için az ama öz sayıda kalifiye yetişmiş arkeolog ve idealist akademisyenlere ihtiyaç vardır.Avrupa standartlarında bir eğitime ulaşmak için bu adım atılmalıdır.
Halk Boyutunda Arkeoloji EğitimiHalkın arkeolojiye, tarihi eserlere ve müzelere olan yaklaşımları eğitilerek değiştirilmelidir.Bu değerlerin yok olmaması için halk bilinçlendirilmeli, müzelere olan ilgi arttırılmalıdır.
Arkeoloji ve KültürTarihi eserler ve antik yerleşimler kültürümüzün temelleri ve geleceğe aktarılması gereken kültür varlığıdır.Bu varlıklar korunmalı ve değerleri anlaşılmış olmalıdır.
Arkeolojinin İmportansıArkeoloji, tarih, günümüz ve gelecek hakkında birçok soru işaretini cevaplandırmamızı sağlar.Disiplinler arası çalışmalarla önemli sonuçlar elde edilebilir.
Arkeoloji Eğitiminin İlerlemesiNiteliği artırılmış arkeoloji eğitimi ile bilimin gelişmesi hedeflenmelidir.Türkiye'de arkeoloji eğitimi şu an için bu hedefe ulaşmış değildir.

Arkeoloji kavramı ülkemizde bazı çevrelerce "kazı bilimi" olarak aktarılmaktadır. Fakat bu kullanım oldukça yanlıştır. Eski Yunanca "arkheios" (eski) ve "logos" (bilim) kelimelerinin birleşiminden eskinin bilimi kavramını oluşturmaktadır. 

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji, eski toplumların günlük hayatları, sanatları, bilimleri, siyaseti gibi birçok etmeni ele alır. İncelediği bu oldukça karmaşık etmenler ile ilgili verileri ise yüzey araştırmaları, kazılar, antik kaynaklar gibi yöntemleri kullanarak elde eden bilim dalıdır. Bu açıdan bakılırsa kazı yapmak arkeoloji için bir amaç değil araçtır. Bu kavramların yeteri kadar anlaşılamamasının en büyük sebeplerinden biri ise arkeoloji eğitimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz insanının arkeolojiye bakışı ne yazık ki definecilik üzerine yoğunlaşmıştır. Bu durum ülkemiz arkeolojisine çok büyük zararlar vermektedir.

Arkeoloji Eğitimi

Anadolu toprakları arkeolojik varlıklar olarak oldukça zengin bir envantere sahiptir. Geçmiş kültür katmanlarının hemen hemen her aşamasını bünyesinde barındırmaktadır. Bu açıdan da Türkiye’de arkeoloji eğitiminin son derece gelişmiş olması gerekmektedir. Fakat ne yazık ki ne eğitim gelişim gösterebilmiştir ne de insanlarımızın tarihe bakış açısında bilimsel temellere yaklaşılabilmiştir. 

Ülkemizde arkeoloji eğitimi ne durumda?

Gerek ülke politikaları olarak arkeolojiye, müzelere, ören yerlerine verilen değerin yeterliliği hususunda gerekse arkeolog istihdamı hususunda ülkemiz Avrupa ülkeleri baz alındığında ne yazık ki oldukça geride kalmıştır. Bu durum bile tek başına ülkemizde arkeoloji eğitimi veren üniversiteleri ve bu eğitimi alacak öğrencileri temelden etkilemektedir.

Arkeoloji Eğitimi ve Üniversiteler

Ülkemizde arkeolojik kazılar genel olarak üniversiteler tarafından yapılmaktadır. Az sayıda da olsa -bunlar genel olarak kurtarma kazıları olarak adlandırılan sınıfa girmektedir- müze kazıları da bulunmaktadır. Arkeoloji eğitimi verilen üniversitelerin bünyesinde kazı yapılıyor olması orada eğitim gören öğrenciler açısından oldukça önemlidir. 

Teorik olarak derste aldıkları bilgileri doğrudan yerinde pratiğe dökme imkanları bulunmaktadır. Fakat henüz bilimsel bir kazısı olmayan üniversitelerimizin ve orada okuyan arkeolog adaylarının böyle bir şansı maalesef bulunmamaktadır. Bu durum ise haksız rekabete yol açmaktadır. Söz konusu husus bizi bir diğer probleme yönlendirmektedir. 

Çok sayıda üniversitenin olması eğitim sistemi açısından bir avantaj değil, aksine son derece önemli bir dezavantaja yol açmaktadır. Arkeolog yetiştiren üniversitelerin çok sayıda olması ve sürekli olarak artması hem istihdamın hem de kaliteli eğitimin önüne koyulmuş en büyük engellerden biridir. 

Bu durumun düzelmesi için atılabilecek en önemli adımların başında nitelikli eğitim, az ama öz sayıda kalifiye yetişmiş arkeolog ve kendinden sonra ki nesli bir adım ileriye taşıyabilecek idealist akademisyenler gelmektedir. Böylece arkeoloji eğitimi Avrupa standartlarına ulaşma konusunda en büyük engeli üzerinden atmış olacaktır.

Halk Boyutunda Arkeoloji Eğitimi

Anadolu arkeolojinin gelişiminde aşması gereken en önemli engellerden bir diğeri ise haklın arkeolojiye, tarihi eserlere ve müzelere olan yaklaşımlarıdır. Arkeologlara defineci, eserlere etik olmayan yollar ile maddi kazanç olarak bakıldığı sürece Anadolu topraklarında yer alan bu değerler yok olmaya yüz tutacaktır. 

Tarihi eserleri, antik yerleşimleri kültürümüzün temelleri ve geleceğe aktarılması gereken kültür varlığı gözü ile bakmayı öğrenmeliyiz. Bunları öğrenebilmemiz ise sadece arkeolog adaylarının değil halkında bilinçlendirmeye yönelik arkeoloji eğitimi alması ile gerçekleşecektir. 

Bu eğitim özellikle küçük yaşta orta öğretim ve lise çağlarında verilmelidir. Ayrıca insanların müzelere olan ilgisini arttıracak çalışmalar ve tarihi eserlerin etik yollarla profesyonellere teslim edilmesi konusunda teşvikler yapılmalıdır. Arkeoloji bizim tarihimiz, günümüz ve geleceğimiz konusunda birçok soru işaretini cevaplandırabilecek, disiplinler arası çalışmalar ile çok önemli sonuçlar elde edilebilecek bir bilim dalıdır. Bu bilimin gelişmesi ise nitelikli arkeoloji eğitimi ile mümkün olacaktır. 

Yazar: Yakup Ertuğrul Yüzer

Arkeoloji Nedir, Eski toplumların günlük hayatları, sanatları, bilimleri, siyaseti gibi birçok etmeni ele alır, Elde edilen veriler yüzey araştırmaları, kazılar, antik kaynaklar gibi yöntemlerle sağlanır, Arkeoloji Eğitimi, Türkiye'de henüz yeterince gelişmiş değildir, Eğitim gelişimi ve tarihe bilimsel bakış açısında ilerleme sağlanmamıştır, Arkeoloji ve Üniversiteler, Arkeolojik kazılar genellikle üniversiteler tarafından yapılır, Bilimsel bir kazısı olmayan üniversiteler ve orada okuyan arkeolog adayları için haksız rekabet oluşabiliyor, Arkeoloji ve İstihdam, Arkeolog sayısının artışı kaliteli eğitim ve istihdamın önünde engel olabiliyor, Arkeolog yetiştiren üniversitelerin sayısının artması istihdam açısından sorun oluşturabiliyor, Avrupa ile Türkiye'nin Arkeoloji Eğitimi Karşılaştırması, Türkiye, arkeolojiye ve ören yerlerine verilen değerde Avrupa ülkelerine göre geride kalmıştır, Ülke politikaları ve istihdam konusunda Avrupa ülkelerine göre gerideyiz, Nitelikli Eğitim, Nitelikli eğitim için az ama öz sayıda kalifiye yetişmiş arkeolog ve idealist akademisyenlere ihtiyaç vardır, Avrupa standartlarında bir eğitime ulaşmak için bu adım atılmalıdır, Halk Boyutunda Arkeoloji Eğitimi, Halkın arkeolojiye, tarihi eserlere ve müzelere olan yaklaşımları eğitilerek değiştirilmelidir, Bu değerlerin yok olmaması için halk bilinçlendirilmeli, müzelere olan ilgi arttırılmalıdır, Arkeoloji ve Kültür, Tarihi eserler ve antik yerleşimler kültürümüzün temelleri ve geleceğe aktarılması gereken kültür varlığıdır, Bu varlıklar korunmalı ve değerleri anlaşılmış olmalıdır, Arkeolojinin İmportansı, Arkeoloji, tarih, günümüz ve gelecek hakkında birçok soru işaretini cevaplandırmamızı sağlar, Disiplinler arası çalışmalarla önemli sonuçlar elde edilebilir, Arkeoloji Eğitiminin İlerlemesi, Niteliği artırılmış arkeoloji eğitimi ile bilimin gelişmesi hedeflenmelidir, Türkiye'de arkeoloji eğitimi şu an için bu hedefe ulaşmış değildir
arkeoloji eğitimi nedir arkeoloji eğitimi arkeoloji eğitimi veren üniversiteler
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Güneşli bir günde kumda bir grup insan görülüyor. Her biri gündelik kıyafetler giymiş, daire şeklinde bir arada durmaktadırlar. Hepsinin gözleri kapalı, görünüşe göre bir rahatlama anındalar. Etraflarındaki kum irili ufaklı kayalardan oluşuyor ve aralarında bazı bitki parçaları büyüyor. Arka planda mavi gökyüzü, beyaz bulutlar ve yükseklerde uçan birkaç kuş görünüyor. Sahne huzurlu ve dingin. Ön planda, gülümseyen ve gözleri rahatlamak için kapalı olan bir kişinin yüzünün yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, yüzleri çeşitli şekillerde çarpıtılmış bir grup kil heykel görülebiliyor. Bir kayaya yakından bakıldığında pürüzlü yüzeyi ortaya çıkıyor ve siyah çizgili bir grup nesne de görülebiliyor. Son olarak, uzakta bir adamın yüzünün bulanık bir görüntüsü ve bir çantanın yakın çekimi görülebiliyor.
Bölümler

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

14 Haziran 2020
Bir kişi elindeki kürekle toprağı kazıyor, eli sapı sıkıca kavrıyor. Toprak koyu kahverengi renktedir ve kişi açık renkli bir gömlek giymektedir. Arka planda bir boya fırçasının yakın çekimi görülüyor. Yan tarafta bir taşın yakın çekimi görülüyor. Daha uzakta, siyah harflerle beyaz bir tabela görüntüleniyor. Resmin ortasında siyah beyaz bir logo görülüyor. Resmin alt kısmına doğru, bir el ve bir kil parçasının yakın çekimi görülebiliyor. Kişi odaklanmış ve kararlı bir şekilde toprağı kazmakta ve yerde bir delik açmaktadır.
Meslekler

Arkeolog Nedir? Ne İş Yapar?

06 Mart 2021
Şapkalı genç bir kadın yerde çizim yaparken görülüyor. İzleyici ön planda parlak pembe bir nesne ve sağda sarı bir peynir bloğu seçebiliyor. Görüntünün daha gerisinde, pembe bir yüzey üzerinde beyaz bir şerit görülüyor ve bir minderde oturan bir kişi görülüyor. Görüntünün tam ortasında beyaz bir O harfi ve solda bir kişinin elinin bulanık görüntüsü görülüyor. Son olarak, görüntünün köşesinde bir logonun yakın çekimi görülüyor. Kadın işine odaklanmış ve eli bir sopayla kumda bir delik çizerken görülüyor.
Bölümler

Arkeoloji Bölümü Nedir?

03 Mayıs 2020
Bu görüntüde açık bir alanda duran bir grup taş sütun görülüyor. Sütunlar yere yığılmış büyük kahverengi tuğlalardan yapılmıştır. Görüntü, tuğla duvarın daha iyi görülebilmesi için yakın plandan çekilmiştir. Taş sütun grubu ahşap bir arka planla çevrelenmiş ve ön planda büyük kahverengi bir taş blok görülüyor. Sütunların önünde duran kahverengi takım elbiseli bir kişi de var. Arka planda ise bulanık bir kanepe görüntüsü var. Görüntüdeki tüm unsurlar bir araya gelerek açık havada bir grup taş sütunu gösteriyor.
Bölümler

Klasik Arkeoloji Bölümü

20 Mayıs 2020
Şikayet Yönetimi Eğitimi, müşteri şikayetlerinin etkisini ve bu şikayetlerin nasıl ele alınacağını anlamak için önemli bir kurstur. Bu resimde takım elbiseli, sarı saçlı ve siyah kravatlı bir kadın görülüyor. Ciddi ve odaklanmış görünüyor ve bir eğitim oturumuna katıldığı izlenimini veriyor. Arka plan ve kadının kıyafetleri profesyonel bir ortam izlenimi veriyor ve bu kadının müşteri şikayetlerini en üst düzeyde özenle ve detaylara dikkat ederek nasıl ele alacağını öğrendiğini gösteriyor. Şikayet Yönetimi Eğitimi, katılımcılara motivasyon ve duyguları anlamaktan en iyi müşteri hizmetini sunmaya kadar müşteri şikayetlerini ele almanın mümkün olan en iyi yollarını öğretir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, müşteri şikayetlerini etkili ve verimli bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenerek her şikayetin en üst düzeyde saygı ve özenle ele alınmasını sağlayabilirler.
Dalgalı, sarı saçlı güzel bir kadın şık, gri bir takım elbise giyiyor. Yüzünde kendinden emin bir ifade var, gözleri doğrudan kameraya bakıyor. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve uzun bacaklarını ayak bileklerinden kavuşturmuş. Bir çift siyah, sivri burunlu topuklu ayakkabı giyiyor. Boynunda inci bir kolye ve bir çift küçük altın küpe var. Dudakları açık pembe tonuna boyanmış. Dengeli ve zarif görünüyor.Fatoş Kanıtemiz
1175464
Bu görüntü, düz beyaz bir arka plana sahip bir bilgisayar ekranını ve üzerinde görüntülenen metni göstermektedir. Metin siyah renkte görünmekte ve çeşitli boyut ve yazı tiplerinden oluşmaktadır. Metin düzgün, düzenli bir şekilde düzenlenmiş ve ekran boyunca organize bir desen oluşturuyor. Metin oldukça net ve keskin görünüyor ve kolayca okunabiliyor. Metin ve beyaz arka plan arasındaki kontrast temiz ve görsel olarak çekici bir görünüm yaratıyor. Metnin genel tasarımı estetik açıdan hoş ve bilgisayar ekranının profesyonel ve modern görünmesini sağlıyor.
5
(3)

Bootstrap Eğitimi

40 Konu10 Saat
Beyaz, yakalı düğmeli gömlek giyen ve gözlük takan orta yaşlı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu renk, kısa saçları, güçlü bir çene hattı ve kendinden emin bir ifadesi vardır. Gömleğinin üst düğmeleri açık ve kolları dirseklerine kadar kıvrılmış. Çenesinde ve yanaklarında hafif bir kirli sakal var. Geniş bir alnı vardır ve kaşları hafifçe kalkıktır. Gözlükleri siyah ve dikdörtgen şeklindedir ve çerçeveleri biraz büyüktür. Genel olarak akıllı ve yetkin görünüyor.Volkan Asildeveci
808464
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020