AnasayfaBlogSatın Alma Departmanı Ne Yapar?
Eğitim

Satın Alma Departmanı Ne Yapar?

18 Mart 2020
Bir grup insan beyaz bir arka plan önünde fotoğraf için poz veriyor. Ortadaki adam bir tabak tutarken, soldaki kişi hafif odak dışı bir şemsiye tutmaktadır. Sağdaki kişi bir dosya tutuyor ve beyaz bir gömlek giyiyor. Sağlarında, renkli bir arka plana sahip siyah kare bir nesne görülüyor. Görüntünün alt kısmında, kazak giymiş ve kravat takmış bir kadınla birlikte bulanık bir kuş görülüyor. Görüntünün sol tarafında, mavi renkli bulanık bir nesne görülüyor ve arka planda mor ve beyaz bir arka planın yakın çekimi var.
GörevlerSatın Alma UsulleriSatın Almacı Özellikleri
Ürün/hizmetleri uygun fiyata temin etmeAçık ihale usulü satın almaKaliteli ve düşük maliyetli ürün/hizmet temin etme yeteneği
Maliyet hesaplamaları yapmaPazarlık usulü satın almaİletişim yeteneği
Verilen zamanında ve hızlı işlem tamamlamaDoğrudan temin usulü satın almaZaman yönetimi yeteneği
Tedarikçilerle etkin iletişim kurmaLeasing usulüPazarlık yeteneği
Önemli üretim aşamalarını takip etmeAçık arttırmaDikkatli ve detaylı olma
Satın alma onayı almak ve belgeleri düzenlemeİhaleOrganizasyon yeteneği
Harcama çizelgelerini düzenlemeTeklif toplamaPlanlama yeteneği
İşletmeye ait ihtiyaçların tanımlanmasıSözleşme imzalamaKarar verme yeteneği
Teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip etmeŞartname hazırlamaTeknolojiye hakim olma
İhale, açık arttırma gibi faaliyetleri takip etmeYazılı tekliflerin değerlendirilmesiAnalitik düşünme yeteneği

Satın alma departmanı, işletme içindeki tüm birimlerle ve piyasada yer alan sektörlerle etkileşim içindedir. Satın alma işlemi; bir işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü ögeyi, en uygun fiyattan alma ve kalite temin etme işidir. Satın alma departmanı, işletmenin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlama ve hizmet veya ürünü doğru zamanda ve doğru fiyattan alma işlevini üstlenir. Satın alma departmanı, işletmenin hedeflerinin açıklanması, adil rekabet koşulları, doğruluk ve şeffaf olma ilkeleri ile bütçenin etkin kullanılması ve kaliteli ürünün uygun fiyata alınması ile ihtiyaç duyulan tüm ürün ve hizmetleri zamanında almakla yükümlüdür. Satın alma görevini üstlenen kişiye satın almacı denilmektedir. Geçmişte satın alma, tecrübesi olan tek bir elamanla yürütülürken, günümüzde tüm satın alma işleyişinin profesyonel bir kadro ile şekillendirildiği, kurumsal bir yapı içinde iyi bir takım çalışması ile yapılır.

Satın Alma Ne İş Yapar

Satın alma; şirket içindeki tüm bölümlerle iletişim halinde çalışmalarını yürütür. Uygun malzemenin temin edilmesi ve bu aşamada tüm prosedürlerin takip edilmesi, yönetici ile paylaşılması işletme bünyesindeki satın alma departmanın sorumluluğundadır. Satın alma ne iş yapar inceleyelim.

 • Satın alma, hizmet veya ürünleri piyasadaki en iyi fiyata almakla sorumludur.

 • İşletme içindeki maliyet hesaplamalarını yapar. Finans ve muhasebe ile birlikte çalışır.

 • İşletme içinde gereksiz olduğunu tespit ettiği maliyetlerden kaçınır.

 • Tüm işlemlerin verilen zamanda ve hızlı olarak tamamlanmasını sağlar.

 • İşletmenin önemle üzerinde durduğu üretim aşamalarını takip etmek ve bu süreçte verimli bir sonuç almak için doğru tedarikçilerle buluşmak ve yöneticileri buluşturmakla yükümlüdür.

 • Uluslararası işlerde tedarikçilerle iletişim kurmak ve görüşmeler ayarlamak.

 • Satın alma süreci toplantıları düzenlemek, gerekli durumlarda toplantı organize etmek.

 • Güncel olarak tüm gelişmeleri yakından takip etmek.

 • İhale, açık arttırma gibi faaliyetleri takip etmek ve gerekli tüm işlemlere katılım sağlamak.

 • Teknoloji ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, yeni teknolojiyi altyapı sistemlerine entegre etmek.

 • Satın alma onayı almak ve gereken belgeleri düzenlemek.

 • Harcama çizelgelerini düzenli olarak; haftalık, aylık, yıllık düzenlemek.

Satın Alma Departmanı Maaşları Ne Kadardır?

Satın alma uzmanı, işletmenin bulunduğu sektörün beklentilerine göre genellikle lisans mezunlarının, işletmelerin ihtiyaçlarını tedarik etmekten sorumlu çalışanıdır. Satın alma uzmanı işletmeye ait her türlü satın alma işleminden sorumludur. Bunun yanı sıra alınacak malzeme planlaması, anlaşmaların yapılması görevleri arasındadır. Büyük ölçekli firmalarda satın alma; teknik satın alma, medya satın alma gibi kollara ayrılır. Her bir satın alma sorumlusu kendi alanlarında uzmanlaşır. Satın alma departmanı maaşları, özel sektörde işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Çalışanların yetkinliklerine göre belirlenen ücretlendirme cetvelleri bulunur.

Satın Alma Nasıl Gerçekleştirilir?

Satın almanın önemli üç kriteri bulunur. Bu kriterler; kalite, maliyet ve süredir. Bu kriterlerden en az iki tanesi satın alma işlemi sürecinde yer almalıdır. Gerçekleşen tüm satın alma işlemlerinin kayıt altında tutulması gerekir. Alınan tüm kayıtlar dosyalanmalıdır. Satın alma sürecinin başarılı sonuçlara ulaşması için takip edilmesi gereken işleyiş aşağıdaki gibidir.

 • İşletmeye ait ihtiyaçların açıklayıcı bir şekilde tanımlanması gerekir.

 • Satın alma stratejilerine karar verilmesi gerekir.

 • Teknik özelliklerin uygunluğuna göre şartname hazırlanmalıdır.

 • İhale gerçekleşecekse detaylı dosyaların hazırlanması gerekir.

 • Satın alma duyuruları yapılarak, isteyecek kişilerin davet edilmesi sağlanmalıdır.

 • Tedarikçilerden iletilen yazılı tekliflerin toplanması gerekir.

 • Tedarikçilerden gelen tekliflerin değerlendirilmesi gerekir.

 • Çalışma kararı alınan teklifin seçildiğini diğer teklif verenlere bildirilmesi gerekir.

 • Sözleşme hazırlanması, imzalanması ve sürecin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir.

Satın Alma Usulleri Nelerdir?

 • Açık ihale usulü satın alma: Satın alma maliyeti yaklaşık olarak 150.001 TL’den büyük olarak gerçekleşecek satın almalar, açık ihale usulü uygulanarak gerçekleştirilir.

 • Pazarlık usulü satın alma: Satın alma maliyeti yaklaşık olarak 20.001-150.000 TL arasında gerçekleşecek satın alma işlemleri, pazarlık usulü satın alma işe gerçekleştirilir.

 • Doğrudan temin usulü satın alma: Satın alma maliyeti yaklaşık olarak 20.000 TL’den küçük olan tüm alımlar, gereken pazar araştırması yapılarak, ticari gereklere uyarak doğrudan temin edilme işlemi ile gerçekleşir.

 • Leasing usulü : Hizmeti veya ürünü kiralama işlemidir.

İyi Bir Satın Almacının Özellikleri Nelerdir?

Satın alma sorumlusu, işletmenin ihtiyaçlarına yönelik, kendisinden beklenen ürün veya hizmetleri kaliteli, düşük maliyetli, uygun sürede satın almakla yükümlüdür. İşletme içinde veya işletme dışındaki yöneticilerle iletişim kurar. Pazarlık yapar. Uygun gördüğü ürün veya hizmetlerin temin edilmesi ve bu süreçteki tüm unsurlar satın alma departmanının önemini gözler önüne seriyor. Bir ürünü veya hizmeti temin ederken işletmenin ne kadar kar ettiği satın alma sorumlusunun en önemli görevidir. Pazarlık yetisi bir satın almacının en büyük özelliğidir. Tüm özellikler aşağıdaki gibidir.

 • Karşılaştırma önemlidir: İki veya daha fazla ürünü veya hizmeti karşılaştırdıktan sonra satın alma işlemini gerçekleştirmelidir. Ürünleri karşılaştırırken muhakkak ayırt edici özelliklerini ortaya koymalıdır.

 • Harcama: Harcama analizleri oluşturulması adım adım ne harcama yapıldığını ortaya koyar. Bunun yanı sıra bu analizler, gelecek tekliflere daha gerçekçi bir bakış açısı kazandırmayı hedefler.

 • Fırsat değerlendirme süreci: potansiyel tedarikçileri göz ardı etmeden fırsat olarak görmeli ve değerlendirme yapılmalıdır. Mevcut proje içinde kullanılmasa da daha sonra gerçekleşmesi planlanan farklı projelerde değerlendirilmesine karar verilebilir.

 • Ödeme stratejisi: Olumlu veya olumsuz yönler dışardan bir göz olarak değerlendirilmelidir. Bu durum henüz farkında olmadığınız olumlu veya olumsuz yönleri hızlı bir şekilde ortaya çıkaramaya yarayacaktır.

 • Talep formu: Satın alma stratejisi belirlendikten sonra, doğru bir tasarım ile talep formu oluşturulmalıdır. Oluşturulan formlar, belirlenen stratejinin bir sistem içinde sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

 • Uygulama süreci: Strateji oluşturduktan sonra, uygulama aşamasına geçilir. Bu aşamada en baştan sonuna kadar işleyişin doğrulunu tespit etmek için, geri dönüşleri dikkatle incelemeli ve süreç boyunca gereken düzenlemeler yapılmalıdır.

Ürün/hizmetleri uygun fiyata temin etme, Açık ihale usulü satın alma, Kaliteli ve düşük maliyetli ürün/hizmet temin etme yeteneği, Maliyet hesaplamaları yapma, Pazarlık usulü satın alma, İletişim yeteneği, Verilen zamanında ve hızlı işlem tamamlama, Doğrudan temin usulü satın alma, Zaman yönetimi yeteneği, Tedarikçilerle etkin iletişim kurma, Leasing usulü, Pazarlık yeteneği, Önemli üretim aşamalarını takip etme, Açık arttırma, Dikkatli ve detaylı olma, Satın alma onayı almak ve belgeleri düzenleme, İhale, Organizasyon yeteneği, Harcama çizelgelerini düzenleme, Teklif toplama, Planlama yeteneği, İşletmeye ait ihtiyaçların tanımlanması, Sözleşme imzalama, Karar verme yeteneği, Teknoloji ile ilgili gelişmeleri takip etme, Şartname hazırlama, Teknolojiye hakim olma, İhale, açık arttırma gibi faaliyetleri takip etme, Yazılı tekliflerin değerlendirilmesi, Analitik düşünme yeteneği
satın alma satın alma departmanı satın almacı satın alma sorumlusu işletme
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İki kişi yakın çekimde, elleri tokalaşmak üzere kenetlenmiş olarak görülüyor. Her iki kişi de resmi kıyafetler giymiş ve yüzlerinde ciddi bir ifade var. Soldaki adam lacivert bir takım elbise giymiş ve açık mavi bir kravat takmıştır. Kısa siyah saçları ve keskin bir çene hattı vardır. Sağdaki kadın krem rengi bir bluz ve açık gri bir etek giyiyor. Saçlarını düzgün bir topuz yapmış ve bir çift küçük gümüş küpe takmış. Ellerini sıkıca birbirine bastırarak tokalaşıyorlar, bu bir saygı ve hayranlık jesti. Arka plan çoğunlukla belirsiz, ancak batan güneşin ışığı arka planda görülebiliyor ve sahneye yumuşak, sıcak bir ton veriyor.
Satış - Pazarlama

Satın Alma Sinyalleri

28 Kasım 2018
Bir erkek ve kadın sohbet etmektedir. Adam bir sandalyede oturmakta ve ağzında siyah bir nesne tutmaktadır. Kadın ise ellerini havaya kaldırmış ayakta durmaktadır. Adam siyah saçlı ve gri gömlekli, kadın ise sarı saçlı ve mavi bir bluz giyiyor. Sahne parlak bir şekilde aydınlatılmıştır ve renkler canlı ve nettir. İkili beyaz duvarları ve karo zemini olan bir odadadır. Adam ve kadın dostça ve rahat bir sohbet içinde görünüyorlar.
Satış - Pazarlama

Bilinçli Tüketici Nedir? Nasıl Olunur?

28 Ekim 2020
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
26001950
Bir kişi mutfakta ayakta durmakta ve sağ elinde gümüş bir kaşık tutmaktadır. Kaşık, çeşitli malzemelerden oluşan yiyeceklerle dolu beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Tabakta bir parça et, biraz kahverengi sos ve birkaç sebze var. Kişi beyaz bir gömlek ve siyah pantolon giymektedir. Görüntünün arka planı odak dışı, ancak köşede bulanık yeşil bir nesne görülebiliyor. Kişi kaşıkla yemek tabağına sos döküyor ve malzemelerin eşit dağılmasını dikkatle sağlıyor.
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
48823011
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
975537