AnasayfaBlogModern Pazarlama Anlayışı
Satış - Pazarlama

Modern Pazarlama Anlayışı

15 Kasım 2021
Gözlüklü ve beyaz gömlekli bir kadın büyük bir tabelanın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakmaktadır, saçları arkaya toplanmış ve elleri iki yanındadır. Arkasında, çok sayıda penceresi olan bir binanın büyük ve bulanık bir görüntüsü vardır. Ön planda bir şişe ve bir kolye yakın plandadır. Kadın bir otobüsün önünde duruyor ve otobüsü kısmen gizliyor. Işık parlak ve sahnenin renkleri canlı. Kadın huzurlu bir atmosferle çevrilidir ve arka plan ince ayrıntılarla doludur.
KavramAçıklamaÖnemi
Modern PazarlamaTüketici memnuniyetinin odak noktası haline geldiği, tüketici istekleri tespit edilerek üretimin gerçekleşmesi ve satışların artırılması amaçlanan pazarlama anlayışıdır.İhtiyaçları ve istekleri doğru tespit ederek uygun üretim ve pazarlama stratejileri oluşturulması hedef kitle ile güçlü bağ kurulmasını sağlar.
Hedef KitleBir ürün veya hizmetin odaklandığı, onu tüketme potansiyeli olan kişiler veya gruplar.Hedef kitlenin doğru belirlenmesi ve anlaşılması, etkin pazarlama stratejileri oluşturmanın temelini oluşturur.
MüşteriBir ürün veya hizmeti tüketen kişi veya kuruluşlar.Müşteri memnuniyeti, bir şirketin başarısının ve sürdürülebilirliğinin anahtar faktörüdür.
Pazarlama UnsurlarıHizmet, fiyat, dağıtım, iletişim, insan kaynakları, süreç, fiziksel varlıklar ve verimlilik olarak özetlenebilecek unsurlar.Bu unsurların uyumlu bir şekilde kullanılması, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır ve etkin bir pazarlama faaliyetine zemin oluşturur.
Müşteri DeneyimiMüşterinin bir ürün veya hizmetle ilgili tüm etkileşimlerini ve bu süreçten aldığı duygu ve düşünceleri ifade eder.Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırır.
Modern Pazarlamanın AmaçlarıMevcut müşteriyi korumak, yeni müşteriler bulmak ve kaybedilen müşterileri yeniden kazanmayı içerir.Bu amaçlar, işletmenin sürdürülebilir kârlılığını sağlar.
Ürün AnlayışıSatılabilen bir ürünün üretilmesi anlayışıdır.Ürün odaklı bir perspektif, üretim ve satışın etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Toplumsal PazarlamaToplumun ihtiyaçlarını ve çıkarlarını hesaba katan bir pazarlama yaklaşımıdır.Toplumsal sorumluluk bilinci, markanın imajını güçlendirir ve müşteri sadakatini artırır.
KonseptBelirli bir fikir veya düşünce çerçevesinde oluşturulan bir yaklaşım veya plan.Etkin konseptler, marka kimliğini güçlendirir ve hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırır.
Pazar AraştırmasıHedef pazar ve tüketicilerin anlaşılması için yapılan sistematik ve objektif toplama, analiz ve bilgi sunma süreci.Pazar araştırması, işletmelerin tüketici davranışlarını anlamasını ve stratejik kararlar almasını sağlar.

Satış ve pazarlama kavramları, hemen hemen her sektörde karşımıza çıkar. Yaşadığımız dünyada teknoloji ve yazılımların çoğalması, bu sektörlerin dönüşmesini sağlar. Çağa hızlı bir şekilde ayak uydurarak yaşamımızda önemli bir yer edinirler. Pazarlama, farklı alanlar ile ilişki içerisinde çalışır. E-ticaretten geleneksel ticarete kadar çeşitli platformlarda rol oynar. Stratejik bir yapıya sahip olan pazarlama, profesyonel ve titiz çalışmalar ile beslenir. Doğru adımlar uygulandığı zaman hedeflenen amaca kısa sürede ulaşılır.

Pazarlama anlayışları, içeriklerine göre sınıflandırılır. Bugünü ifade eden modern pazarlama, güncel yöntemleri de kullanır. Doğru teknoloji, yazılım ve uygulamaları kullanarak kişilerin faydasına çalışılır. Şirketler, web sayfalarına gelen ziyaretçileri tanımlayarak onlara özel içerikler üretir. Potansiyel müşterilerini sadık hedef kitleleri haline getirirler. Bu teknik, pazarlama yöntemlerinin dijital dünyada kullanılması için etkili bir örnektir. Müşteriye sağlanan yararın ön planda olduğu modern pazarlama ilkeleri, şirketlerin iş yapma şeklini de dönüştürür. Yani, hem müşteri hem yöntemleri uygulayan şirket açısından önemli bir türdür. Bilgilerin kolay ulaşılabilir ve hızlı geri bildirim alınabilir olması, yöntemin tercih edilebilirliğinin göstergesidir. Bu içerik, modern pazarlama anlayışının tüm detaylarına değinecek.

Modern Pazarlama Anlayışı Nedir?

Modern pazarlama, tüketici memnuniyetinin odak noktası haline geldiği bir anlayıştır. Tüketici istekleri tespit edilerek üretimin gerçekleşmesi ve satışların artırılması amaçlanır. Modern teknikler ile iş birliği yapılıp strateji veri ve sonuçları rahatlıkla izlenir. Bir araştırma disiplini olan modern pazarlama, sosyal bilim araştırmacıları tarafından da tartışılan bir konudur. modern pazarlama yöntemleri etkili bir şekilde kullanılarak satış operasyonları anlamlandırılır. Günümüzde, bulaşık ve çamaşır yıkamaya ayrılan sürenin azalması, hızlı ve etkili temizlik yapan deterjan üretimini artırmaktadır. Modern pazarlamaya verilen bu örnek, bireylerin yaşam şartları araştırılıp ürün ve hizmet üretimine yönelinmesi gerektiğini söyler.

Satış ve pazarlamanın bağlantılı olduğunu savunan bu anlayış modeli, tüketici verilerini toplayıp analiz etmenin önemini gözler önüne serer. Belirlenen hedef kitlenin isteklerine uygun proje ve kampanyalar tasarlanır. Kişiselleştirilmiş içerikler ile müşterilere hitap edilir. Hızla gelişen rekabet dünyasında pazarlama uygulamaları da değişir. Modern yöntemlerin yoğunlukla kullanılması, hızlı ve doğru sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Bu anlayış; müşteri deneyimi başta olmak üzere birebir ve ilişkisel pazarlamayı da gündeme getirir.

Modern Pazarlamanın Aktörleri

Kaliteli ürün ve hizmet, müşteri ihtiyaçları ve buna bağlı olarak memnuniyetini temel alır. Hedef kitlenin gereksinim ve istekleri araştırılarak bazı çalışmalar yapılır. Ancak, modern pazarlama stratejileri temel unsurlar çerçevesinde uygulanır. Bu anlayış modelinin elemanları şöyle;

 • Pazar araştırması ile başlayan bir süreçtir. Hizmet kalitesinde istikrarlı çözümler üretmenizi sağlar. İhtiyaçlar doğrultusunda yapacağınız uygulamalar, belirli alanlarda çalışmayı gerektirir. Hedef kitle belirlemenin püf noktalarından faydalanarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

 • Müşteri, pazarlamanın en temel aktörüdür. Öncelikle, hedef kitle ya da potansiyel müşterinizi anlamanız gerekir. Müşterinin ilgi ve istekleri doğrultusunda iletişim kurup üretim yapabilirsiniz. Böylece, tüketiciler ürettiğiniz hizmetlerden memnun kaldığı zaman deneyimlerini çevreleri ile paylaşır. Sadık ziyaretçileriniz haline gelip şirket ya da markanıza karşı bağlılık yaratabilirsiniz.

 • Pazarlama alanı; hizmet, fiyat, dağıtım, iletişim, insan kaynakları, süreç, fiziksel varlıklar ve verimlilik gibi unsurlardan oluşur. Stratejiler bu unsurlar ile yaratılır. Birlikte kullanıldıkları zaman amaçlarınıza kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Doğru uygulamalar ile modern pazarlamanın gereklilikleri yerine getirilir.

Konsept Olarak Modern Pazarlama

Dışarıdan içeriye bir bakış açısının hakim olduğu modern pazarlamanın amaçları arasında; mevcut müşteriyi korumak, yeni müşteriler bulmak ve kaybedilen müşterileri yeniden kazanmak yer alır. "Satılabilen üretilir." anlayışının savunulduğu bir modeldir. Ürün anlayışı ve üretimi, satış anlayışı, pazarlama anlayışı ve toplumsal pazarlama dönemlerinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1950'lerin sonunda itibaren uygulanmaya başlanan bu yöntemin karar verme sürecinde, üretim ve mühendislik kökenli yöneticiler büyük rol oynar. Modern pazarlama anlayışında yaşanan gelişmeler farklı konseptleri de beraberinde getirir. İyi konseptler; markanın hedef kitlesine, ürün yelpazesine ve vizyonuna göre farklılık gösterir. Bilinmesi gereken konseptler şöyle;

 • Ürünün üretim miktarı ile müşteri bağlamında maliyetinin de o kadar az olacağı düşüncesi hakimdir. Kârın fazla, maliyetin az olduğu konsepttir. Risk almayı gerektiren üretim konsepti, doğrudan müşteri ile ilgilenmez. Ford, ucuz ve seri üretim yaparak dünyanın en büyük araba markaları arasında yer almayı başarmıştır.

 • Müşteri odaklı çalışmayı öngören ürün konsepti, müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedefler. Kalite, performans ve yenilik ilkeleri temel oluşturur. Apple markası, ürünlerine her yeni sürümde farklı bir özellik ekleyerek bu duruma örnek oluşturur.

 • Hizmet kalitesinin satış yoğunluğuna odaklandığı satış konsepti, tüketicinin çeşitlilik aramasını sağlar. Ürünün çok satması temel amaçtır.

 • Pazarlama konsepti, tüketici ihtiyaçlarını öncelikli hale getirerek rakiplerinden ayrılır. İyi bir pazarlama stratejisi ile potansiyel tüketicilere ulaşmanın yolu aranır. Samsung, ürünlerini müşterilerinin tercih ve beklentilerine uygun olarak geliştirmesi ile bu konsepte örnektir.

Modern Pazarlamayı Karakterize Eden Özellikleri Nelerdir?

Modern pazarlama anlayışının özellikleri incelendiği zaman doğru bir uygulama alanı bulunur. Özellikler kullanılarak stratejiler belirlenir. Etkili bir modern pazarlamanın temel özellikleri aşağıda yer alır:

 • Bu anlayış modeli, müşteri odaklıdır. Tüketici davranışlarını etkilyen faktörler incelenerek gereken strateji belirlenir.

 • Firmalara teşvik edilen entegre yaklaşım, onların müşterilerin isteklerini karşılamasını sağlar. Üretim, finans ve pazarlama departmanları ile bağlantı gerektirir.

 • İşin gelişimi ve kâr elde etmek amacıyla uzun vadeli perspektif sağlamak gerekir. Bu durum da, kalıcı ilişkiler kurulmasına destek olan bir özelliktir.

 • Müşteri sadakati, kârlı satış hacmini de beraberinde getirir.

Modern Pazarlamaya Uygun Strateji Nasıl Oluşturulur?

Modern pazarlama anlayışı, markaya ve hedef kitleye uygun stratejiler ile çalışır. Strateji adımları;

 • Teknolojik yazılımlar, şirketlerin ziyaretçilerini tanımasını sağlar. İhtiyaçlarını belirleyip ona göre içerik üretir. Modern pazarlama anlayışının ilkeleri, unutulmaz bir satın alma deneyimi sunar. Bu yolculuk, müşterinin ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra markaların araştırılıp değerlendirilmesi, karar vermesi ve satın alması sürecini kapsar.

 • Firmalar; sosyal medya hesapları, web sayfaları ve satış kanalları ile bütünsel bir yönetim yapar.

 • Müşterilerin sorularını cevaplayan şirketler, sorunlarına kolay bir şekilde çözüm bulur. Modern pazarlamanın önceliği, hedef kitleye hizmet etmektir.

 • Bu anlayış modeli, markaların tek veritabanı üzerinde çalışmasını öngörür. Bu veritabanı üzerinden alınan raporlar, şirketlerin stratejilerini belirler. Modern pazarlama uygulayan firmalar, bütün halinde tek bir hedefe yönelir.

Modern Pazarlama, Tüketici memnuniyetinin odak noktası haline geldiği, tüketici istekleri tespit edilerek üretimin gerçekleşmesi ve satışların artırılması amaçlanan pazarlama anlayışıdır, İhtiyaçları ve istekleri doğru tespit ederek uygun üretim ve pazarlama stratejileri oluşturulması hedef kitle ile güçlü bağ kurulmasını sağlar, Hedef Kitle, Bir ürün veya hizmetin odaklandığı, onu tüketme potansiyeli olan kişiler veya gruplar, Hedef kitlenin doğru belirlenmesi ve anlaşılması, etkin pazarlama stratejileri oluşturmanın temelini oluşturur, Müşteri, Bir ürün veya hizmeti tüketen kişi veya kuruluşlar, Müşteri memnuniyeti, bir şirketin başarısının ve sürdürülebilirliğinin anahtar faktörüdür, Pazarlama Unsurları, Hizmet, fiyat, dağıtım, iletişim, insan kaynakları, süreç, fiziksel varlıklar ve verimlilik olarak özetlenebilecek unsurlar, Bu unsurların uyumlu bir şekilde kullanılması, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır ve etkin bir pazarlama faaliyetine zemin oluşturur, Müşteri Deneyimi, Müşterinin bir ürün veya hizmetle ilgili tüm etkileşimlerini ve bu süreçten aldığı duygu ve düşünceleri ifade eder, Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırır, Modern Pazarlamanın Amaçları, Mevcut müşteriyi korumak, yeni müşteriler bulmak ve kaybedilen müşterileri yeniden kazanmayı içerir, Bu amaçlar, işletmenin sürdürülebilir kârlılığını sağlar, Ürün Anlayışı, Satılabilen bir ürünün üretilmesi anlayışıdır, Ürün odaklı bir perspektif, üretim ve satışın etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar, Toplumsal Pazarlama, Toplumun ihtiyaçlarını ve çıkarlarını hesaba katan bir pazarlama yaklaşımıdır, Toplumsal sorumluluk bilinci, markanın imajını güçlendirir ve müşteri sadakatini artırır, Konsept, Belirli bir fikir veya düşünce çerçevesinde oluşturulan bir yaklaşım veya plan, Etkin konseptler, marka kimliğini güçlendirir ve hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırır, Pazar Araştırması, Hedef pazar ve tüketicilerin anlaşılması için yapılan sistematik ve objektif toplama, analiz ve bilgi sunma süreci, Pazar araştırması, işletmelerin tüketici davranışlarını anlamasını ve stratejik kararlar almasını sağlar
ilişkisel pazarlama eğitimi ilişkisel pazarlama modern pazarlama anlayışı
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Görüntünün ortasında bir dizüstü bilgisayar ve üzerinde uçan bir kağıt uçak yer alıyor. Kağıt uçağın beyaz ve turuncu bir kuyruğu vardır ve dizüstü bilgisayardan uzaklaşmaktadır. Arka planda bir mağaza karikatürü görülüyor. Mağazanın soluk sarı bir çatısı ve çok sayıda penceresi var. Mağazayı çevreleyen birkaç ağaç ve yeşil çimenli bir alan var. Gökyüzü açık mavidir ve bulutlar vardır. Dizüstü bilgisayar gümüş renginde, siyah klavyeli ve siyah ekranlıdır. İzleyiciye doğru eğilmiştir.
Satış - Pazarlama

Geçmişten Bugüne Pazarlama Süreci

27 Mayıs 2020
Ellerinde alışveriş torbaları olan bir grup insan sıra halinde durmaktadır. En yakındaki kişi yeşil ve beyaz desenli bir gömlek giyiyor ve elinde parlak pembe ve beyaz puantiyeli bir çanta tutuyor. Onların yanındaki kişi mavi beyaz desenli bir gömlek giyiyor ve elinde mavi beyaz puantiyeli bir çanta tutuyor. Çizginin ilerisinde, yeşil bir çanta tutan bir elin yakın çekimi ve alışveriş poşetleri tutan bir kadının yakın çekimi var. Arka planda da bir kutunun yakın çekimi var. Alışveriş poşetlerinin renkleri parlak pembeler ve mavilerden daha açık maviler ve grilere kadar değişiyor. Görüntüdeki tüm insanlar gülümsüyor ve atmosfer neşeli.
Satış - Pazarlama

Hedonik Tüketim Davranışı

26 Nisan 2021