AnasayfaBlogPazarlamacı Ne İş Yapar?
Meslekler

Pazarlamacı Ne İş Yapar?

28 Kasım 2019
Pazarlamacı Ne İş Yapar?

Pazarlama nedir değil de ne değildir diye soracak olursak pazarlama öncelikle satış ya da reklam değildir. Pazarlama satış yapmaz ama satış departmanı ile koordineli olarak çalışır. Pazarlama ve reklam birbirine bağlı zincir halkaları gibidir. Pazarlama bir ürünün üretiminin öncesinde başlayıp satıştan sonrada devam eden süreci kapsamaktadır. Pazarlama bir işletme veya firmanın neredeyse bütün süreçlerinin içerisinde yer alan ve süreçleri takip eden çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Pazarlamacı bir firmanın kısa ve uzun dönemli stratejilerini oluşturur.

Şirketin veya firmanın şirket dışında şirketi temsilen iletişim sürecini yürütür. Şirketin müşterileri ile ilgili ilişkiler süreci pr, etkinlik, tanıtım, sponsorluk vb. gibi faaliyetleri pazarlama departmanı tarafından yönetilir. Pazarlama ürünün tanıtımını, marka bilinirliğini, ürünün tutundurulmasını, pazar payının artmasını, müşteri memnuniyetinin oluşturulmasını, ürünün veya hizmetin geliştirilerek değiştirilmesini, yeni ürünler çıkartılmasının ya da ürünün ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi, dağıtım kanallarının oluşturulması pazarlama departmanının görevidir.  

Pazarlamacı tüketici ihtiyaçlarını çok iyi anlamalı ve tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik ürünü veya hizmeti tasarlamalıdır. Pazarlamacı ürünü tüketiciye ulaştırırken nasıl sunması gerektiğini düşünen kişidir. Ürün müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulduktan sonra ürünün market rafına ulaşması, raf da nerede ve nasıl duracağı, nasıl göründüğünü gözetmek pazarlama ekibinin işidir.  

İyi bir pazarlamacı, tüketici iç görülerini analiz etmeli ve çok iyi anlamalıdır. Var olan pazarı analiz etmek, trendleri, gelişmeleri takip etmek pazarlamanın diğer bir görevleri arasındadır. Pazarlama kavramının geçmişten günümüze değişmesi ile birlikte pazarlamacının yaptığı işte mecralar çeşitlenmeye ve farklılaşmaya başlamıştır. Ürünün veya hizmetin dijital mecralarda hangi içeriklerin oluşturulacağı, geleneksel mecralarda hangi iletişim araçlarının kullanılmasına ve nasıl uygulanacağı pazarlamanın sorumluluğundadır.

Pazarlamacı Nedir?

Tüketici istek ve ihtiyaçlarının belirlenerek markaların, ürünleri veya hizmetlerin tanıtılması görevlerinin yerine getirilmesi için pazarlamacılara ihtiyaç duyulur. Ürünlerin reklamlarının yapılması ve hedef kitlenin belirlenmesi konusunda pazarlama stratejilerini geliştirirler. Ayrıca pazarlamacılar ve pazarlama uzmanları bir kuruluş içerisinde satışları arttırmaya yönelik karar verme ve aksiyon süreçlerinde aktif olarak rol oynarlar ve pazarlama raporları oluştururlar.

Pazarlama, iş dünyasının en önemli işlevlerinden biridir. Pazarlamacılar da bu süreçte çok önemli bir yere sahiptir. Bir pazarlamacı olmak istiyorsanız pazarlama iletişimi eğitiminin yanı sıra; pazarlama kursları kategorisine de göz atabilirsiniz.

Müşteriler, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri olan teklifleri yaratma, iletme, sunma ve değiş-tokuş sağlama faaliyetleri pazarlamacılar tarafından yürütülür. Müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek, yeni müşteriler bulmak ve rakiplerden daha iyi ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için etkili çözümler bulan kişiye pazarlamacı denir. Pazarlamacılar başarılı olabilmek için hem kendi firmalarının pazarlarını hem de rekabet piyasasını takip etmeli ve anlamalıdır.

Potansiyel müşterilere belli bir teklifin pazarlanmasına odaklanan ve ürün pazarlamasının yanında pazarlama kanalları aracılığıyla iletilen pazarlama mesajları olan pazarlama iletişiminin tüm fonksiyonlarının yerine getirilmesi görevlerini pazarlamacılar üstlenirler.

Pazarlama alanında uzman olan kişiye yani pazarlama uzmanına pazarlamacı denir. Diğer profesyonellerde olduğu gibi pazarlamacılar genellikle uzmanlık alanlarına ve istihdam ortamlarına göre sınıflandırılırlar.

Pazarlamacının Görevleri Nelerdir?

Günümüzde pazarlama faaliyetleri yerel bölgelerde olduğu gibi online ortamda da yapılmaktadır. Pazarlamacılar, online pazarlama araştırması için artan ihtiyaçları karşılamak üzere firmalar pazarlamacılara ihtiyaç duymaktadır. Pazarlama araştırmaları için anketler yapılır ve işi profesyonelce yapılması konusunda pazarlamacı önemli bir rol üstlenir. Aynı zamanda bu anketlere göre belli sonuçlar ortaya koyar ve stratejileri geliştirir.

Pazarlamacılar değişim yönetimini bilirler. Mal ve hizmetlerin sağlanması yoluyla müşteri ihtiyaç ve isteklerini yaratmak, analiz etmek, sürdürmek ve faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yenilikler yapar. 

Müşterileri 2 şekilde analiz eder; kuruluştaki mal ve hizmetleri satın alan iç müşteriler ve kuruluş dışında mal ve hizmet alanlar yani dış müşteriler. Tüm müşteri yönetimi süreçlerine de hakimdirler.

Pazarlama, değişim ilişkilerinin incelenmesi ve yönetilmesidir. Pazarlama, mal ve hizmetlerin sağlanması yoluyla müşteri ihtiyaç ve isteklerini yaratmak, sürdürmek ve tatmin etmek için kullanılır. Müşteriler, genel olarak, kuruluş dışındaki dış müşteriler ve kuruluş içindeki ürünleri/hizmetleri tüketen bireyler olan iç müşteriler olarak sınıflandırılır.

Pazarlamacı, müşteri ile kurum arasında iki yönlü bir iletişim sürecini kurarlar, verimli ve etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan birçok işlevin yürütülmesinden sorumludurlar. 

Fiyat politikası oluştururlar. Bu, pazarlamacılar tarafından yürütülen hangi fiyatın uygun olduğuna dair bir pazarlama stratejisidir. Ürünleri satmak için gerekli olan tüm faaliyetleri yerine getirirler. Fiyatlandırma, maliyet, analiz ve birçok görevi müşterileri firmaya çekmek ve satın alma davranışını desteklemek için yaparlar. Rakiplerini de çok iyi tanırlar.

Pazarlamacılar, pazarlama araştırmalarını firmalarının pazarlama geçmişine, uzmanlığına ve bilgisine göre yürütülmesini sağlar. Tüketicilerin davranışları ve satın almalarıyla ilgili bilgi toplar, ve profesyonel bir şekilde işin yerine getirilmesini sağlarlar.

Pazarlama Nedir Kısaca?

Pazarlama, işletmenin ürün ve hizmetlerini tanıtma ve satma sürecini ifade eder. Hem kar amacı gütmeyen hem de kar amacı güden işletmeler tarafından müşteri bulmak, satışları artırmak, satış yapmak, müşteri sadakat programları yürütmek, marka bilinirliğini artırmak gibi faaliyetler pazarlama aracılığıyla yürütülür.

Risk yönetimi için bir yöntem oluşturmayı sağlar. Yani gıda güvenliği, ürün güvenliği gibi işlemleri kapsar.

Pazarla hedeflerine ulaşmak için kullanılır.

Pazarlamacılar Ne İş Yapar?

Pazarlamacılar 4 farklı alanda pazarlama faaliyetlerini yürütür; 

Pazarlamacılar bu 4 faaliyetin profesyonel bir şekilde yürütülmesini, kampanyaların düzenlenmesini sağlarlar. 

Bir pazarlamacı, pazarlama araştırması yaparken pazarlama kanallarını demografi, pazarlama eğilimleri ve tüketicilerin davranışlarını kriter olarak baz alırlar ve çalışmaları yürütmek için araştırma yöntemlerini belirlerler.

Bir pazarlamacı müşterilerinin ne istediğini anlamak için başarılı pazarlama stratejilerini geliştirmekten sorumludur. Ürün ve hizmetleri satın alan tüketicilerini, hedef kitlesini iyi tanımak zorundadır. Mevcut müşterileri elde tutar ve yeni müşterileri firmaya kazandırır.

Pazarlamacılar doğru bir şekilde pazarlama faaliyetlerini yürütmek için sürekli araştırma yapmak zorundadır. Bu noktada ilişkisel pazarlama ve mailing yöntemlerinden faydalanırlar. İnternet pazarlama faaliyetleri ile tüketicilerin ihtiyaç ve tercihleri anlamaya çalışılır. 

Satışları artıran bir pazarlama kampanyası düzenlemek yine bir pazarlamacının yapması gerekenler arasında yer alır. Pazar araştırması ile şirketin pazarlama kanallarına göre kampanyalar oluşturur, burada dijital pazarlama yöntemleri kullanılabileceği gibi Google Ads araştırmaları da sürece dahil edilebilir. Değer yaratan pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için hedef kitlenin doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekir.

Pazarlama Araştırmasına Neden İhtiyaç Duyulur?

Pazarlama araştırması pazarlamacıların demirbaş görevlerindendir. Doğru bir pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için pazarlama araştırması yapılır. Anketler, araştırmalar çeşitli yöntemlerle yapılır. Ürün ve hizmetler, hatta müşteri ilişkilerinin yürütülmesi pazarlama araştırmasının sonuçlarına göre sağlanır. Pazarlama araştırmasına neden ihtiyaç duyulacağını daha ayrıntılı bir şekilde ele almak gerekirse;

1 - İnternet, pazarlamacıların daha çok müşteri bulmasını sağlayacak bir mecradır. Müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde daha fazla bilgi sağlar. Tüketici isteklerini en iyi nasıl karşılayabileceği konusunda pazarlama araştırması çok önemli verilerin ve bilgilerin toplanmasını sağlar. 

2 - Pazarlama araştırması satışları arttıran pazarlama kampanyalarının ana fikrinin belirlenmesi için kullanılır. Ayrıca pazarlama kanalları belli kriterlere göre kategorize edilir. Zamanın trendlerine uygun olarak satış kampanyalarının düzenlenmesi önemli bir şeydir. Bu sebeple araştırmaların yapılması verilerin alınmasını sağlar.

3 - Pazarlama araştırması müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde önemli bir rol üstlenir. Her müşterinin ürün veya hizmet için verdiği tepkiler farklıdır. Bunların tespit edilmesinde pazarlama araştırılması kullanılması gerekir.

Teknolojik Yeniliklerle Birlikte Değişen Pazarlama  

Televizyonun 1950’li yıllarda çok popüler olduğu zaman pazarlama çalışmaları genelde tek taraflı anlık dönüt alınamadan yapılırdı. Müşteriyle iletişim noktasında en çok kullanılan araç televizyon ve radyoydu.  Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte pazarlama farklı boyutlara taşınmıştır. Özellikle son 50 yıl içerisinde geleneksel pazarlama yerini dijital pazarlamaya bırakmıştır. Teknolojideki ilerlemeler dijital pazarlama kavramının ortaya çıkışı ile müşteri ile olan interaktif iletişim arttı, olumlu ya da olumsuz tüketici ürünü ile ilgili yaşadığı sıkıntıyı en kısa sürede firmaya bildirerek anlık dönüşler alabilmektedir.

Dijital pazarlama işletmeler için zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle artan rekabet ortamı, her geçen gün açılan mağaza sayısının artması firmaları dijital pazarlamayı uygulamaya zorunlu bırakmıştır. Dijital pazarlamayı kullanmayı reddeden geleneksel pazarlama iletişimini kullanmayı devam ettiren birçok işletme veya firma maalesef ki rekabet ortamında çok uzun ömürlü olmamışlardır. Günümüzde yeni kurulan ve dijital pazarlamayı kullanan birçok şirket hızlı bir yükseliş yapmış ve başarılı firmalara rakip durumuna gelmiştir.

İyi Bir Pazarlamacı Nasıl Olmalı?

Pazarlamacı gelişen trendleri takip etmeli değişen dünyaya ayak uydurmalıdır. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dünya artık küçük bir köy haline gelmiş ticaret artmıştır. Pazarlama kavramı da bu değişimden nasibini almış teknolojinin ilerlemesiyle birlikte pazarlama yeni bir boyut kazanmıştır. İyi bir pazarlamacı olmak isteniyorsanız hızlı bir şekilde değişime ayak uydurmalı, trendleri takip etmelisiniz. Pazarlamacı yenilikleri takip ederek şirketin iletişim stratejilerini bu yönde oluşturmalıdır. Analiz etme, hızlı düşünme yönünüzün güçlü olması gerekmektedir. Devamlı müşteri ile pazarlama iletişimi halinde olursanız bir sorunla karşılaştığınızda soğukkanlı ve daha pratik düşünceli olabilir iyi bir pazarlama yönetimi yapabilirsiniz.

Müşteri veya tüketici ihtiyaçlarını anlamak ve beklentilerine doğru cevap verebilmek için empati duygunuzun güçlü olması gerekmektedir.  İyi bir pazarlamacı doğru iletişim stratejisiyle markasını daha da büyütebilir olduğu yerden bir adım öne taşır. İyi bir pazarlamacı oluşturduğu iletişim stratejileri ile işletme ya da firmanın büyümesini, pazarda ticaret payının artmasını sağlamalıdır. Başarılı bir pazarlamacı olmak istiyorsanız pazarlamanın olmazsa olmaz adımlarından 7P adımları eksiksiz ve tam bir şekilde uygulamalısınız. Önceden 4P olan pazarlama süreci gelişen teknoloji ile birlikte talepler doğrultusunda 7’ye çıkmıştır.

Pazarlamada İşletmeyi Yükseltmek İçin Gerekli Aşamalar

Eğer iyi bir pazarlamacı olmak istiyorsanız pazarlama karmasının 7P adımlarını eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulamalısınız. Dijital pazarlama eğitimi ya da e-ticaret eğitimi almanız faydalı olur. alanlarında Enstitü  uzaktan eğitim kapsamında online eğitimler veriyor. Kendini sürekli güncellemek, sertifika almak, sektör dinamiğini yakından takip etmek gerekir. Pazarlama yapmak isteyen kişinin sektör tecrübesi ve iletişim yönünün güçlü olması lazım. Ayrıca sektöre meraklı olması, sunum yapabilmesi gibi özellikler barındırmalı ve sürekli kendini geliştirmelidir. Her zaman değişimlere ayak uydurmalı ve kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Bir pazarlamacının işletmesini doğru yere yükseltebilmesi için dikkatli olması ve uygulaması gereken aşamalar şu şekildedir. Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insan, fiziksel olanaklar ve süreçtir.

  • Ürün: Pazarlamanın temel taşı üründür. Ürün olamadan hiçbir şeyin tanıtımı da satışı da yapılamaz. Bu nedenle ürün veya hizmetin kalitesi, ürünün nasıl ve neden oluşturulması gerektiği pazarlamanın ilk adımıdır.

  • Fiyat: Ürün ortaya çıktıktan sonra ürüne bir değer biçilmesi aşamasıdır. Ürüne fiyatlandırma yapılırken ürünün maliyeti, dağıtımı vb. gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Fiyatlandırma da bir diğer önemli aşama ise sizin ürününüz için değer biçtiğiniz fiyat ile tüketicinin o ürüne ödemek isteyeceği fiyatın birbiriyle yakın olması gerekmektedir.

  • Dağıtım: Ürününüz hazır ve ürününüzün bir de fiyatı var. Artık tüketiciyle buluşmaya hazır demektir. Ürününüzün dağıtım kanalları tam zamanında ve doğru bir sistemle çalışmalıdır. Ürüne çok başarılı bir reklam ve tanıtım çalışması yaptınız, ürününüzün her yerde reklamı dönüyor ama ürün dağıtımı eksik ve zamanında yapılmadığı zaman tüketici ürününüze ulaşamayacak ve buraya kadar yaptığınız çalışmalar çöpe gidecektir.

  • Tutundurma: Başarılı bir ürün yaptınız iyi de bir fiyatlandırma veriniz, ürün doğru yere ve doğru zamanda ulaştı. Peki tüketici ürününüzden haberdar mı? Ürün için marka bilinirliği oluşturulmalı, tanıtımları yapılmalıdır. Ürününüz tanıtıldıktan sonra ürünü hatırlatıcı pazarlama çalışmalarına devam edilmelidir.

  • İnsan: gelişen teknoloji ile birlikte kullanıcıların da sürece katılması ile insanlar da pazarlamanın bir etmeni haline gelmiştir. Ürünü satın almadan önce diğer kullanıcıların ürün hakkında yaptıkları yorumlar satın almayı düşünen diğer müşterilerin fikir ve kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle işletmeler kullanıcı deneyimlerini ve yorumlarını dikkate almalı eksik yönlerini hemen düzeltmelidir.

  • Fiziksel olanaklar: Firmanın yerini, bayilerini, konseptini, çalışanları gibi somut unsurlardır.

  • Süreç: Ürün elinizden çıkıp müşteriye ulaşıncaya kadar verilen hizmeti ifade eder. Müşteriye hizmetin kusursuz tam verilmesi, ürünün eline eksiksiz ve zamanında ulaşması şirketin başarısını arttıran unsurlardır.

pazarlama nedir pazarlama ne değildir pazarlamacı ne iş yapar pazarlama departmanı ne iş yapar pazarlama ve satış aynı şey mi
Birsen Bircan
Birsen Bircan
Blog Yazarı

22/01/1993 Antalya doğumluyum. 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldum. Marmara Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık üzerine master yaptım. Şu anda bir e-ticaret sitesinde pazarlama departmanında çalışmaktayım. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Pazarlama Bölümü Lisans ve Ön Lisans
Bölümler

Pazarlama Bölümü Nedir?

28 Temmuz 2020
4P Pazarlama Nedir?
Satış - Pazarlama

4P Pazarlama Nedir? 4P Pazarlama Ne İşe Yarar?

11 Ağustos 2021