AnasayfaBlogKurumsallık ve Kurumsal Şirket
İtibar Yönetimi

Kurumsallık ve Kurumsal Şirket

28 Ocak 2020
Bir grup insan, üzerinde kelimeler olan bir duvarın önünde dururken görülüyor. Görüntünün ortasında, elleri kalçalarında bir adam silueti görülüyor. Adamın sağında kollarını iki yana açmış, uzun boylu bir kişi duruyor. Adamın solunda, ellerinde ağırlık tutan başka bir kişi var. Daha sağda takım elbiseli iki insan silueti görülüyor. İlki bir erkek, ikincisi ise bir kadın. Takım elbiseli son kişi silueti ise görüntünün sağ tarafında yer alıyor. Tüm siluetler arka planda duvarla birlikte görülüyor.
KavramTanımıÖnemi
KurumsallıkBir işletmenin kendini kanıtlama süreciİşletmenin sektörde güvenilir ve saygın olabilmesi için gereklidir
Kurumsal ŞirketKişilerden bağımsız hareket edebilen ve kendini sunabilen işletmeRekabet ortamında ayakta kalabilmenin önemli bir faktörüdür
KurumsallaşmaÇalışanlarından bağımsız sistemler oluşturma süreciİletişim hâlinde olacağı taraflarla karşı karşıya gelmeden konuşabilme yetisi
Kurumsal Kimlikİşletmeyi tanımlayan ve ifade eden görsel, logo, semboller ve misyon- vizyonMüşterilerin zihninde olumlu bir izlenim oluşturmada yardımcı olur
Kurumsal İmajKurumsal kimliğin doğru yansıtılmasıyla oluşan genel izlenimMüşteri tercihi ve işletmenin marka değerinin artırılmasında önemlidir
Kurumsal İletişimKurumun iletişim hedeflerini yürüten süreçKurumsal kimlik ve imajın hedef kitleye doğru aktarılmasını sağlar
İşletme Yönetimiİşletmenin faaliyetlerini sistemli bir şekilde yönetme süreciİşletmenin verimli ve düzenli çalışmasını sağlar
Stratejiİşletmenin hedeflerine ulaşmak için belirlenen yol haritasıİşletmenin hedeflerine ulaşmasını ve büyümesini sağlar
Halkla İlişkilerKurumun hedef kitleyle etkili ve olumlu iletişim kurma süreciKurum itibarını ve müşteri memnuniyetini artırmada önemlidir
PazarlamaÜrün veya hizmetin tanıtılması ve satışının sağlanması süreciİşletmenin gelir elde etmesi ve marka değerini artırmasında kritik öneme sahiptir

Kurumsallık ve kurumsal şirket kavramları, bir kurumun kendini kanıtlamasıyla ortaya çıkar. Günümüzde çalışmaya uygun bir imajı ve kimliği olan kurumlar ve işletmeler ilgili kişilerce tercih edilmektedir. Kurumsal nitelikte bir firma ya da işletme, sistemin ayakta kalması için tüm paydaşlarla ortak bir çalışma içinde görev dağılımında bulunur. Yönetim fonksiyonlarını da yardımıyla kurum kişilerden çıkıp faaliyetlerini kendisinin yürütebileceği bir hâle getirir. Kısaca bir işletme ya da kurum kişilerin desteği olmaksızın kendisini sunabilmelidir. Sunum da kurumsallığın bileşenleri diyebileceğimiz kullanımlara bağlıdır.

İşletme, kuruluş hedefleri ve amaçları doğrultusunda ilerleyebilir. Kurumsallığa giden yolda işletmenin, yönetimini sağlaması ve kişilerden ayrı bir sistemi de sağlaması gerekir. Artan rekabet ortamında hem müşteriler tarafından hem de personel için tercih edilen bir işletme olmak, emek gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte işletmenin kurumsal nitelikte uygulamalara yer vermesi ve stratejiler üretmesi yararına olur. İşletme içinde kurumsallığı temsil edecek bir altyapının harekete geçmesi ve bunu gösterebilmesi doğru bir stratejik hamle olacaktır. Günümüzde yaratılan bir kurum imajı, müşteri için çekici ve tercih edilme olasılığını artıran bir faktördür. Kurumsallık, hem işletmenin hem de fayda sağlayacağı müşterileri açısından önemli bir kavram olarak iş hayatında belirleyici bir kavram olduğunu kanıtlamıştır.

Kurumsallaşma Nedir?

Kurumsallık, birçok işletmenin hedeflediği son aşamalardan biridir. Başarılı ve adı sayılan bir işletme- kurum olmak, kurumsallaşma sürecinin tamamlandığı ölçüde varılacak hedeflerdir. Kurumsal, kurum ya da işletmenin çalışanlarından bağımsız olarak oluşturulan  sistemi karşı tarafa aktarabilmenin ifadesidir. Buradan hareketle bir işletme ya da kurum,  iletişim hâlinde olacağı taraflarla karşı karşıya gelmeden konuşabilmelidir. Peki bu konuşma ne aracılığıyla gerçekleşir?

İşletmeyi tanıtan ve onu anlatan bazı temel unsurlara ve uygulamalara işletmenin kuruluş aşamasında yer vermesi beklenir. Amaçları ve büyüme, kâr hedefleri olan işletmenin, buna uygun da adımlar atması lazımdır. Öncelikle işletme, kurulma hedefinden hareketle neye nasıl hizmet edeceğine bağlı olarak yönetim stratejisinden yararlanmalıdır. Kurumsal bir imaj için önce işletmenin faaliyetlerini sistemli bir şekilde yönetmeyi sağlayacak fonksiyonlara yer açması gerekiyor.

Pazarlama, halkla ilişkiler ve finans alanlarında işletmenin varlığını sürdürebilmesinin altyapısı hazırlanmalıdır. Bütün bu altyapı çalışmalarından sonra işletmenin varlığı yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Kaynaklar, hedefler, yönetim stratejisi, pazarlama stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri işletmenin nasıl bir kurumsal kimliğe ve imaja sahip olacağı ile ilgili fikirleri ortaya çıkaracaktır.

Kurumsallık için gerekli kaynaklar ve stratejilerle işletmenin amacı doğrultusunda misyon, vizyon ve değerlerini de belirlemesi gerekir. Kurumsal kimlik dediğimiz kavram kendini kurumu ifade eden ve tanımlayan amaçlar, görsel, logo, semboller ve misyon- vizyon aracılığıyla gösterir. Bu kimlik bileşenlerinden hareketle de insanların zihninde bir duygu, düşünce, izlenim oluşarak kurumsal imaj ortaya çıkarılır. Tabii ki kurumsal imaj kimliğin doğru yansıtılmasıyla olumlu hâle dönüşebilir. Kimliğin tanıtımı ve kurumsal nitelikte bir işletmenin varlığını göstermesi için de kurumsal iletişimin yönetilmesi gerekir.

Kurumsallaşma faaliyetleri zaman içinde oluşan ve uzun uğraşlar sonucunda kendini gösterebilen bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi için amaçların ve hedeflerin uyumlu olması, işletme yönetiminin sağlanması ve kurumsal kimlik ile imaj faaliyetlerinin özenle hazırlanıp müşterilere sunulması kurumsallaşma yolunda önemli yapı taşları olacaktır. Bir işletmenin ya da şirketin kurumsallaşma yolunda yararlanacağı aşamalar ve çalışmalar hakkında fikir edinmek istiyorsanız Enstitü sayfasından iletişimden  yönetim-organizasyona kadar geniş içeriğe sahip online eğitim kurslarına göz atabilirsiniz.

Kurumsal Şirket Olmak

Kurumsal kimliğin ve imajın, kurumsal niteliklere sahip olmak isteyen bir şirket ya da işletme için yapı taşları olduğundan bahsettik. Bu bölümde ise kurumsal bir şirket olmanın öneminden ve ne gibi uygulamalarla bunun elde edilebildiğinden söz açacağız. Kurumsal şirketler, üretim aşamasından pazarlama aşamasına kadar her tür aşamayı işletme yönetimi fonksiyonlarına uygun olarak tasarlar. Bir ürün ya da hizmetin üretimiyle sınırlı kalmadan pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetlerine başlar ve iletişim ağını oluşturmaya hazırlanır. Bu noktada kurumsal bir şirketin işaretlerinden biri de kurumsal iletişimdir.

Kurumsal iletişim, şirketin- işletmenin amaçladığı temel hedefler için kurum içi ve dışı kurumsallığı gösteren imaj ve kimliği, hedef kitle iletişimini yürüten, kurumun temel ihtiyaçlarından biridir. Kurumsal iletişim aracılığıyla kimliğinizi tanıtabilir, imaj çalışmalarına başlayabilir ve müşteri potansiyeline yönelik uygulamaları harekete geçirebilirsiniz.

Kurumsallaşma yolunda kimliğinizi oluşturacağınız tanımlara ihtiyacınız olacaktır. En basiti gibi görünen ama kimliğinizi ilk tanıtan bir öge olan, işletme adını belirlemeniz gerekir. Ad, ilk izlenimi yaratan ve tanıtan bir özelliğe sahiptir. Kurumsal bir işletme de adıyla, logosuyla , çalışma prensipleri ve kurum kültürü ile kendisini bir "kurum" olarak gösterebilir. Kendisini tanıtmayan ve kurum içi ve dışı uygulamaları es geçen bir işletmenin, kurumsallığa sahip olduğunu söyleyemeyiz. Kurumsal şirketler ve işletmeler, müşteriler ve aracı oldukları kurumlar- tedarikçiler ile güçlü ilişki ağı kurmaya önem verirler ve departmanlar arası iletişimle de bu ilişki ağı düzenlenir. Kurumsal şirket kavramı hem kurum içi hem de kurum dışı uygulamalarla ortaya çıkar. Bu uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:

  • İşletme/şirket departmanlar aracılığıyla yönetilir. Kurumsallık, tek kişi ya da belli bir grup içinde değil, her çalışanın bağlı olduğu bölümler dahilinde kurumun faaliyetlerini düzenlemesiyle oluşur.

  • Şirket içinde kurumun her aşaması harekete geçer ve departmanlarda kendi görevlerini yerine getirir. İşletmenin bir sistem dahilinde işletme yönetiminden yararlanması gerekir. İşletme yönetimi; planlama, operasyon, yönlendirme ve denetim aşamalarından oluşur. Kurumsal bir işletmeden beklenen, tüm yönetimi sağlayan bu aşamalara önem vermesi ve departmanlarla arası iletişimle gerekli hazırlıklar yapmasını bilmesidir.

  • Kurumun kendini tanıttığı ve gösterdiği kurumsal iletişimde alanında gelişen noktaları ve yenilikleri kurumun takip etmesi ve iletişim kanalları aracılığıyla kendini tanıtması gerekir. Dijital iletişim ve pazarlama alanlarına gerektiği ölçüde yatırımlar yapılabilir. Ayrıca sosyal medya mecralarından hedef kitle ile iletişime önem verilmeli ve geri bildirimlere cevap verilmelidir.

  • Kurumsallık için bir diğer uygulama da müşteri, hedef kitle ve pazar araştırmasıyla oluşan strateji ve planlamaları harekete geçirmektir. Strateji ve planlar, işletmenin varlığını sürdürmesi için hazırlık yapması gereken iki önemli unsurdur. Planlar, departmanlar arası iletişimle belirlenir. Kurumsal iletişim departmanı ve strateji, muhasebe departmanları birlikte nasıl planların hazırlanması gerektiği hakkında fikir gelişimine katkı sunar.

  • Şirketin kendi içinde belirlediği değerlerinin ve belli bir konuda nasıl davranacağına dair prensiplerinin-fikirlerinin olması kurum kültürü kavramıyla ilişkilidir. Kurum kültürü, kurum içindeki çalışma sistemini ve alışkanlıkları oluşturur. Kurum içinde nasıl davranmanız gerektiği değerler ışığında size aktarılır. Bir şirket, vizyon ve değerlerini belirlediği ölçüde kültürünü dolayısıyla kurumsallığını gösterir. Kurumsallık, kültür değerlerinin, kimlik çalışmalarının ve imajın neticesinde bir bütün olarak insanların dikkatini ve ilgisini çeker. Kurumsal niteliklere sahip bir işletme veya şirket benimsediği uygulamalar ve çalışmalarla özgünlüğünü yansıtır ve günümüzün rekabet ortamında da varlık gösterebilme imkânına sahip olabilir. 

Kurumsallık, Bir işletmenin kendini kanıtlama süreci, İşletmenin sektörde güvenilir ve saygın olabilmesi için gereklidir, Kurumsal Şirket, Kişilerden bağımsız hareket edebilen ve kendini sunabilen işletme, Rekabet ortamında ayakta kalabilmenin önemli bir faktörüdür, Kurumsallaşma, Çalışanlarından bağımsız sistemler oluşturma süreci, İletişim hâlinde olacağı taraflarla karşı karşıya gelmeden konuşabilme yetisi, Kurumsal Kimlik, İşletmeyi tanımlayan ve ifade eden görsel, logo, semboller ve misyon- vizyon, Müşterilerin zihninde olumlu bir izlenim oluşturmada yardımcı olur, Kurumsal İmaj, Kurumsal kimliğin doğru yansıtılmasıyla oluşan genel izlenim, Müşteri tercihi ve işletmenin marka değerinin artırılmasında önemlidir, Kurumsal İletişim, Kurumun iletişim hedeflerini yürüten süreç, Kurumsal kimlik ve imajın hedef kitleye doğru aktarılmasını sağlar, İşletme Yönetimi, İşletmenin faaliyetlerini sistemli bir şekilde yönetme süreci, İşletmenin verimli ve düzenli çalışmasını sağlar, Strateji, İşletmenin hedeflerine ulaşmak için belirlenen yol haritası, İşletmenin hedeflerine ulaşmasını ve büyümesini sağlar, Halkla İlişkiler, Kurumun hedef kitleyle etkili ve olumlu iletişim kurma süreci, Kurum itibarını ve müşteri memnuniyetini artırmada önemlidir, Pazarlama, Ürün veya hizmetin tanıtılması ve satışının sağlanması süreci, İşletmenin gelir elde etmesi ve marka değerini artırmasında kritik öneme sahiptir
kurumsal kurumsal şirket misyon vizyon kurumsal iletişim kurum kültürü kurumsal kimlik
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.