AnasayfaBlogStrateji Kurumlar İçin Neden Önemlidir?
Stratejik Yönetim

Strateji Kurumlar İçin Neden Önemlidir?

27 Nisan 2019
Strateji Kurumlar İçin Neden Önemlidir?

Strateji Nedir? Yunanca strategos kelimesinden gelen askeri bir terimdir. İş dünyasında strateji hayati çıkarlarını geliştirmek veya garantiye almak için insan ve kaynakları kontrol etmek ve bunlardan en fazla faydayı sağlamak üzere plan dahilinde hareket etmektir.

19.yüzyıl savaş sanatı teorisyeni Carl von Clausewitz’e göre “Savaş planı hazırlamak ve bu plana göre savaşmaktır.” Tarihçi Edward Mead Earl’e göre ise, “Bir devletin, kaynaklarını kontrol altına alması ve onlardan faydalanarak devamlılığını sağlamasıdır.” 

Kurumlar İçin Strateji Nedir?

Ne yapmak ve ne olmak istediğine göre bir bakış açısı geliştirerek hedefine ulaşmayı planlamaktır. Günümüz işletmelerinin bir strateji olmadan hedeflerini gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir. Büyümek isteyen şirketler mutlaka stratejik planlama yapmalıdır.

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama bir şirket geçmişinde neler yapmıştır ve gelecekte neler yapmayı hedeflemektedir sorularını incelemektedir. Geçmişte yaptıklarını ve gelecekte yapacağı şeyleri neden yapacağının analizini yapar.

Stratejik Yönetim Nedir?

İşletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek ve kaynaklarını etkin olarak kullanarak rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek amacıyla örgütün dış çevresi ile aralarındaki ilişkileri sahip oldukları varlıklara göre düzenleyecek stratejilerini geliştirdikleri, uyguladıkları ve kontrol ettikleri bir süreçtir.

Stratejinin Kurumlar İçin Önemi Nedir?

 • Başarıyla uygulanan bir strateji kurumun içindeki tüm çalışanların işlerini tanımladığı gibi kurumu başarıya götüren hedef ve yönü tayin eder.

 • Strateji yoksunu olan bir kurum, adeta dümensiz bir gemi gibi sağa sola yalpalayarak hedefe ulaşmaktan uzaklaşır.

 • Planlandığı gibi uygulanan strateji, her kurumun en önemli başarı işaretidir. 

 • Strateji yaratmak ve bunun doğru uygulanması, kurumların birincil kaygısı olabilmektedir.

 • Strateji uygulamada doğru şeylerin yapılmasını içeren çok farklı aktiviteler bütünüdür.

 • Bir strateji ne kadar kapsamlı olursa olsun insanlar onu doğru biçimde uygulamayı başaramayabilirler. Bu sebeple kurum yönetimleri uygulama konusunda çok dikkatli olmak zorundadır.

 • Uygulamanın en önemli bölümünü oluşturan insanların ve çalışanların enerjisini ve bağlılığını stratejik hedefin hizmetine sokmak yönetimin en zor görevlerindendir.

 • Çalışanlar kendilerinden uygulamaları istenen planların başarısının kişisel kariyerleri açısından önemli olduğunu bilmeli, yöneticiler de hedefe ulaşmak için ayrıca onları motive edecek teşviklerden kaçınmamalıdırlar.   

 • Hiçbir strateji en iyisi bile olsa sonsuza kadar etkili ve geçerli olamaz.

 • Stratejinin içinde bulunduğu koşullarda, mutlaka bir şeyler değişir ve onu etkisiz hale getirerek karlılığı öldürür. Yönetimlerin bu değişimler karşısında da tedbirli olmaları gerekir.

 • Geleceğin farklı ve şaşırtıcı olacağı öngörülürse, pek çok kurumun buna hazırlıksız yakalanacağı oysa strateji belirleyen kurumların, geleceği rahat okuyacağı ve bu sürece hazırlıklı gireceği düşünülmelidir.  

Yazar: Atilla Ün

stratejistratejik planlamastratejik yönetim strateji yaratmak
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.