Close
Mobil Menu Bars

Stratejik Yönetim Süreci

01 Ekim 2018, 2887 defa okundu.
Stratejik Yönetim Süreci
Stratejik Yönetim Süreci

Genel bir tanım olarak; Strateji belli bir amaca ulaşmak için kullanılan yollar olarak tanımlanır. Şirketler açısından strateji, ‘’kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda tutarlı seçimler yapabilmek için doğru düşünce modelleri üretmektir.’’(Argüden,2004)

Geçerli stratejilere dayanmayan hedefler elde edilemeyeceği gibi, belli kıstaslara göre tutarlı olmayan hedeflere  de hiçbir  strateji ile ulaşılamaz.

Stratejinin hammaddesi doğru düşünebilmektir.

stratejik yönetim, yönetim süreci

Düşünme çoğu zaman eğitim vs yollarla edinilmiş bilginin yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Bir kurumu ileriye taşıyan ve onu rakiplerinden faklı kılan, o kurumun vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda oluşturduğu ve uyguladığı doğru stratejilerdir. Vizyon ve stratejisini net olarak ortaya koyan ve uygulayan şirketler başarılı olmaya aday yönetimlerdir. İyi bir strateji, şirkette her seviyede alınacak kararlar için bir pusula görevi görür. Başarılı bir strateji hem strateji geliştirme sürecinin etkinliğinden, hem de liderliğin tutarlılığından etkilenir ve yaratıcılık içerir. Yönetim kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi ise, seçilen stratejinin etkin uygulanması ve ortaya çıkabilecek tehdit ve fırsatların hızlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

Stratejik Yönetim; işletme yönetimlerinin, uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek, kaynaklarını etkin olarak kullanarak rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlayabilmek maksadıyla, örgütün dış çevresi ile aralarındaki ilişkileri sahip oldukları varlıklara göre düzenleyecek stratejilerini geliştirdikleri, politikalarını oluşturdukları, uyguladıkları ve kontrol ettikleri bir süreçtir.

Stratejik yönetim öngörülebilir bir gelecekte yaşamaya hazırlık yapmayı gerektiren dinamik eylemler dizisinden oluşan yaklaşımdır. Bu eylemler dizisi içinde, İşletmelerin yapması gereken bazı çalışmalar vardır. Bunlar:

  • Hangi pazarda, kimin için, nasıl, ne yapmak istedikleri iyi belirlenmelidir.
  • Ulaşılmak gereken yere gitmeyi etkileyebilecek, ekonomik, politik, sosyal teknolojik dış çevre faktörler iyi etüt edilmelidir.
  • Dış çevre faktörleri ile örgütün üretim faktörleri içindeki değişkenlerinin uyumu sağlanmalı ve izlenmelidir.
  • Örgütün güçlü yanları geliştirilmeli, zayıf yanları miminize edilmeli, fırsatlar takip edilmeli ve firma için tehditle bertaraf edilmeye çalışılmalıdır.
  • Yinelenen bir süreç olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

stratejik yönetim, yönetim süreci

Stratejik yönetim; düşünce kalitesi ile etkin iletişim ve uygulama disiplinini gerektiren, farklılık yaratan ve örgütsel özellikler arasında bir uyum olmasını isteyen bir yönetim yaklaşımıdır ve kurumların başarısının alt yapısını oluşturur. Aynı zamanda stratejik analiz ve seçimlerin örgütün temel yetenek ve yetkinliklerine dayalı sürdürebilir rekabet oluşturacak etkili stratejilerin belirlenmesi üzerinde odaklanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yönüyle işletmelerde üretim faktörleri arasında öne çıkan bilgi, yeni stratejiler oluşturma ve rekabet avantajı sağlayacak konuları öne alma konusunda stratejik yönetimin önemli bir bileşeni haline gelmiştir.

İşletmelerin rekabetçi avantajı kullanabilmeleri; bilgiyi elde etme, yaratma, değerlendirme ve örgütsel bilgiye dönüştürmeye yönelik becerilerini geliştirmek stratejik düşünmeyi gerektirir. Bu açıdan bilgi yönetimi ile stratejik yönetim arasında bir bağ kurulması zorunlu hale gelmektedir. Bilgi yönetimi doğru insana doğru zamanda gerekli bilgiyi verme, stratejik bilgi yönetimi ise bütün stratejik yönetim süreçlerinde amaçlara ulaşılmayı sağlayacak stratejiyi seçme işlemidir.

Stratejik açıdan bilgi örgütün kritik kaynak geliştirme varlığı olarak ele alınmalıdır. 21. yüzyıl içinde maddeye-dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçilmiştir. Bu ekonomide birçok örgütsel değer bilgi ile ilişkilendirilmektedir. Bu tür ekonomilerde bilginin etkili kullanımı rekabetçi avantajın temel kaynağı olarak düşünülebilir.

Stratejik yönetim literatürü örgüt yönetimi ve rekabet avantajı sağlamada bilginin ve bilgi yönetimin önemin vurgulamaktadır. Stratejik yönetimde karar verme süreçlerinin etkinliği önem kazanmaktadır çünkü karar verme belirsiz ortamlarda ve risk alınarak verilmektedir. Bu noktada bilgi, karar verme süreçlerinin en önemli argümanı haline gelmektedir. 


Argüden,Y., 2004, ‘’Geleceği şekillendirmek’’,Rota Yayımları,İstanbul, syf: 90

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Eğitim hayatında birçok yerde eğitim almıştır. Yurtdışında kazandığı deneyimlerle sürekli kendini geliştirerek ilerlemeye devam etmiştir.

Devamı
Yorumlar(1)
Ortalama Değerlendirme 5,0

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Seyfullah Güneş
02 Ekim 2018
5.0

iyi yazı olmş....