AnasayfaBlogStratejik Yönetim Süreci
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Süreci

30 Eylül 2018
Bu görüntü elinde telefon tutan bir kadını gösteriyor. Yüzünde kararlı bir ifadeyle kameraya bakıyor. Saçları koyu renk ve geriye doğru toplanmış. Açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giyiyor. Sol elinde beyaz ekranlı siyah bir telefon tutuyor. Telefon kulağına yakın tutulmaktadır. Sağ elinde ise içinde birkaç sayfa kâğıt olan bir pano tutmaktadır. Pano koyu renkli ve üzerinde birkaç kırışıklık var. Arka planda, içinde birkaç belge olan siyah bir klasörün yakın çekimi vardır. Klasörde de birkaç kırışıklık var. Bu görüntü üst açıdan çekilmiştir.
KonularTanımlarÖrnekler
Stratejik Yönetimİşletme yönetimlerinin, uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek, kaynaklarını etkin olarak kullanarak rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlayabilmek maksadıyla, örgütün dış çevresi ile aralarındaki ilişkileri sahip oldukları varlıklara göre düzenleyecek stratejilerini geliştirdikleri, politikalarını oluşturdukları, uyguladıkları ve kontrol ettikleri bir süreçtir.Herhangi bir şirketin bel kemiğidir. Değişim aniden geldiğinde ne yapılacağını belirleme, kriz yönetimi gibi süreçlerde stratejik yönetim önemlidir.
StratejiBelli bir amaca ulaşmak için kullanılan yollar olarak tanımlanır.Şirketler açısından 'kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı' konusunda tutarlı seçimler yapmak.
Stratejinin HammaddesiDoğru DüşünmeVizyon ve stratejisi net, doğru düşünce modelleri üreten şirketler başarılı olmaya adaydır.
Dış Çevre FaktörleriUlaşılmak gereken yere gitmeyi etkileyebilecek, ekonomik, politik, sosyal teknolojik faktörler.Bu faktörler iyi etüt edilmeli, dış çevre faktörleri ile örgütün üretim faktörleri içindeki değişkenlerin uyumu sağlanmalıdır.
Bilgi YönetimiDoğru insana doğru zamanda gerekli bilgiyi verme, stratejik bilgi yönetimi ise amaçlara ulaşılmayı sağlayacak stratejiyi seçme işlemidir.Bilgi yönetiminin stratejik yönetimle bağlantısı kurulmalıdır.
21. Yüzyıl EkonomisiMaddeye-dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçiş.Bu ekonomide birçok örgütsel değer bilgi ile ilişkilendirilmekte, bilginin etkili kullanımı rekabetçi avantajın temel kaynağı olarak düşünülmektedir.
Stratejik yönetim süreciDüşünce kalitesi ile etkin iletişim ve uygulama disiplinini gerektiren, farklılık yaratan ve örgütsel özellikler arasında bir uyum olmasını isteyen bir yönetim yaklaşımıdır.Kurumların başarısının alt yapısını oluşturur.
İşletmelerin rekabetçi avantajıBilgiyi elde etme, yaratma, değerlendirme ve örgütsel bilgiye dönüştürmeye yönelik becerilerini geliştirmek stratejik düşünmeyi gerektirir.Bilginin etkili kullanımı rekabetçi avantajın temel kaynağı olarak düşünülebilir.
İyi bir stratejiŞirkette her seviyede alınacak kararlar için bir pusula görevi görür.Başarılı bir strateji hem strateji geliştirme sürecinin etkinliğinden, hem de liderliğin tutarlılığından etkilenir ve yaratıcılık içerir.
Vizyon ve stratejiBir kurumu ileriye taşıyan ve onu rakiplerinden farklı kılan, o kurumun vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda oluşturduğu ve uyguladığı doğru stratejilerdir.Vizyon ve stratejisini net olarak ortaya koyan ve uygulayan şirketler, başarılı olmaya adaydır.

Stratejik Yönetim süreçleri, herhangi bir şirketin bel kemiğidir. Yöneticilerin ve yöneticilerin, bu tür bir plan dışı planlama yoluyla uygulanan işgücü azaltma programlarından artan verimlilik nedeniyle, çalışanlarının çalışma koşulları ve hatta belirli durumlarda hayatta kalma oranlarının yanı sıra işlerinin kârlılığı üzerinde önemli bir etkisi olabilecek stratejik kararlar almalarına yardımcı olurlar.

Kuruluşunuz içindeki istikrarı korumak, kimin ne zaman ne yapması gerektiğini sağlamak için stratejik yönetim araçlarını kullanmanız çok önemlidir. Çünkü değişim aniden gelir, ne olduğunu bilmeden hareket etmek kafa karışıklığına ve hatalara sebep olur. Kriz süreci ortaya çıktığında ne yapılacağı konusunda karar verme süreci zorlaşır. Bu yüzden stratejik yönetim ve stratejik yönetim planlamaları hayati önem taşır. Stratejik yönetim, herkesin aynı amaç altında hareket etmesini ve kriz yönetiminin yapılmasını sağlar.

Strateji Nedir?

Genel bir tanım olarak; Strateji belli bir amaca ulaşmak için kullanılan yollar olarak tanımlanır. Şirketler açısından strateji, "kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda tutarlı seçimler yapabilmek için doğru düşünce modelleri üretmektir."

Geçerli stratejilere dayanmayan hedefler elde edilemeyeceği gibi, belli kıstaslara göre tutarlı olmayan hedeflere de hiçbir strateji ile ulaşılamaz.

Strateji, seçimler yapmak, değiş tokuş yapmakla ilgilidir; bilinçli olarak farklı olmayı seçmekle ilgilidir.

Michael Porter

Stratejinin Hammaddesi Doğru Düşünebilmektir

Düşünme çoğu zaman eğitim vs yollarla edinilmiş bilginin yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Bir kurumu ileriye taşıyan ve onu rakiplerinden faklı kılan, o kurumun vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda oluşturduğu ve uyguladığı doğru stratejilerdir. Vizyon ve stratejisini net olarak ortaya koyan ve uygulayan şirketler başarılı olmaya aday yönetimlerdir. İyi bir strateji, şirkette her seviyede alınacak kararlar için bir pusula görevi görür. Başarılı bir strateji hem strateji geliştirme sürecinin etkinliğinden, hem de liderliğin tutarlılığından etkilenir ve yaratıcılık içerir. Yönetim kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi ise, seçilen stratejinin etkin uygulanması ve ortaya çıkabilecek tehdit ve fırsatların hızlı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

Stratejik Yönetim; işletme yönetimlerinin, uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek, kaynaklarını etkin olarak kullanarak rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlayabilmek maksadıyla, örgütün dış çevresi ile aralarındaki ilişkileri sahip oldukları varlıklara göre düzenleyecek stratejilerini geliştirdikleri, politikalarını oluşturdukları, uyguladıkları ve kontrol ettikleri bir süreçtir.

Stratejik yönetim öngörülebilir bir gelecekte yaşamaya hazırlık yapmayı gerektiren dinamik eylemler dizisinden oluşan yaklaşımdır. Bu eylemler dizisi içinde, İşletmelerin yapması gereken bazı çalışmalar vardır. Bunlar:

  • Hangi pazarda, kimin için, nasıl, ne yapmak istedikleri iyi belirlenmelidir.

  • Ulaşılmak gereken yere gitmeyi etkileyebilecek, ekonomik, politik, sosyal teknolojik dış çevre faktörler iyi etüt edilmelidir.

  • Dış çevre faktörleri ile örgütün üretim faktörleri içindeki değişkenlerinin uyumu sağlanmalı ve izlenmelidir.

  • Örgütün güçlü yanları geliştirilmeli, zayıf yanları miminize edilmeli, fırsatlar takip edilmeli ve firma için tehditle bertaraf edilmeye çalışılmalıdır.

  • Yinelenen bir süreç olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetim; düşünce kalitesi ile etkin iletişim ve uygulama disiplinini gerektiren, farklılık yaratan ve örgütsel özellikler arasında bir uyum olmasını isteyen bir yönetim yaklaşımıdır ve kurumların başarısının alt yapısını oluşturur. Aynı zamanda stratejik analiz ve seçimlerin örgütün temel yetenek ve yetkinliklerine dayalı sürdürebilir rekabet oluşturacak etkili stratejilerin belirlenmesi üzerinde odaklanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yönüyle işletmelerde üretim faktörleri arasında öne çıkan bilgi, yeni stratejiler oluşturma ve rekabet avantajı sağlayacak konuları öne alma konusunda stratejik yönetimin önemli bir bileşeni haline gelmiştir.

İşletmelerin rekabetçi avantajı kullanabilmeleri; bilgiyi elde etme, yaratma, değerlendirme ve örgütsel bilgiye dönüştürmeye yönelik becerilerini geliştirmek stratejik düşünmeyi gerektirir. Bu açıdan bilgi yönetimi ile stratejik yönetim arasında bir bağ kurulması zorunlu hale gelmektedir. Bilgi yönetimi doğru insana doğru zamanda gerekli bilgiyi verme, stratejik bilgi yönetimi ise bütün stratejik yönetim süreçlerinde amaçlara ulaşılmayı sağlayacak stratejiyi seçme işlemidir.

Stratejik açıdan bilgi örgütün kritik kaynak geliştirme varlığı olarak ele alınmalıdır. 21. yüzyıl içinde maddeye-dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçilmiştir. Bu ekonomide birçok örgütsel değer bilgi ile ilişkilendirilmektedir. Bu tür ekonomilerde bilginin etkili kullanımı rekabetçi avantajın temel kaynağı olarak düşünülebilir.

Stratejik yönetim literatürü örgüt yönetimi ve rekabet avantajı sağlamada bilginin ve bilgi yönetimin önemi vurgulamaktadır. Stratejik yönetimde karar verme süreçlerinin etkinliği önem kazanmaktadır çünkü karar verme belirsiz ortamlarda ve risk alınarak verilmektedir. Bu noktada bilgi, karar verme süreçlerinin en önemli argümanı haline gelmektedir. 

Özetlemek gerekirse, stratejik yönetim bir organizasyonun nereye gittiği ve oraya nasıl ulaşacağı hakkında doğru karar vermeyi sağlar. Stratejik yönetim aynı zamanda organizasyonun kaynaklarını hedeflerle uyumlu hale getirmekle de ilgilidir. Başka bir deyişle, organizasyondaki herkesin aynı amaç için çalıştığından emin olmakla ilgilidir. Stratejik yönetim önemlidir, çünkü krizlerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Bir plana sahip olarak ve herkes aynı amaç için çalışırsa, bir şeylerin ters gitme olasılığı daha düşüktür. Bir kriz meydana gelirse, stratejik yönetim süreci krizin üstesinden hızlı ve verimli bir şekilde gelinmesine yardımcı olur.

Stratejik Yönetim Sürecinin Adımları

Stratejik yönetim süreci göz korkutucu görünebilir, ancak bunun bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğunu hatırlamak önemlidir. İşleri yapmanın tek bir doğru yolu yoktur. Ana nokta, ilerlemeye devam etmek ve sürekli iyileştirme için çaba göstermektir. Bu adımları izleyerek şirketinizin hedeflerine ulaşmak için mümkün olan en iyi kararları vermesini sağlayabilirsiniz.

Stratejik yönetim sürecinde dört ana adım vardır:

Planlama:

Yöneticilerin şirketleri veya departmanları için net bir vizyon ve hedefler geliştirdiği aşamadır. Ayrıca bu hedeflere ulaşmak için eylem planları ve ilerlemeyi ölçmek için performans ölçütleri oluştururlar.

Uygulama:

Bu aşamada yöneticiler planlarını uygulamaya koyar ve tüm çalışanların ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için çalışır.

Değerlendirme:

Yöneticilerin planlarının işe yarayıp yaramadığını değerlendirdiği ve gerekli düzeltmeleri yaptığı aşamadır. Ayrıca yöneticiler, çalışan performansını değerlendirirler ve ek eğitimin gerekli olabileceği alanları belirlerler.

Kontrol:

Sürecin son aşamasında yöneticiler, tüm çalışanların belirlenen planları takip etmesini ve belirlenen hedeflere ulaşmasını sağlamak için çalışır. Ayrıca, öngörülemeyen sorunların kaydedilen ilerlemeyi rayından çıkarmasını önlemek için çalışırlar.

Stratejik yönetim sürecinin dört adımı herhangi bir şirket veya kuruluş için önemlidir. Bu adımları izleyerek yöneticiler, çalışmaları üzerinde olumlu bir etkisi olacak bilinçli kararlar alabilirler. Adımlar basit görünse de, sağlam stratejik kararlar almak için her birini dikkatlice tamamlamak ve başarıya ulaşmak için zaman ayırmak çok önemlidir.

Stratejik Yönetim Eğitimi, sürece kapsamlı bir genel bakış sağlayarak işletmenizde süreci tam da doğru yönetmenize yardımcı olur. İşletmeniz için başarılı stratejilerin nasıl geliştirileceği ve nasıl uygulanacağı konularında derinlemesine bir eğitim almanızı sağlar. Burada öğrendiğiniz bilgilerle karmaşık karar verme süreçlerinde güvenle hareket edebilecek ve kurumsal hedeflerinize ulaşabileceksiniz. Şimdi kaydolun ve işletmenizin sürdürülebilirliğini korumaya hemen başlayın.

Stratejik Yönetim Eğitimi

Stratejik Yönetim, İşletme yönetimlerinin, uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmek, kaynaklarını etkin olarak kullanarak rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlayabilmek maksadıyla, örgütün dış çevresi ile aralarındaki ilişkileri sahip oldukları varlıklara göre düzenleyecek stratejilerini geliştirdikleri, politikalarını oluşturdukları, uyguladıkları ve kontrol ettikleri bir süreçtir, Herhangi bir şirketin bel kemiğidir Değişim aniden geldiğinde ne yapılacağını belirleme, kriz yönetimi gibi süreçlerde stratejik yönetim önemlidir, Strateji, Belli bir amaca ulaşmak için kullanılan yollar olarak tanımlanır, Şirketler açısından 'kimin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı' konusunda tutarlı seçimler yapmak, Stratejinin Hammaddesi, Doğru Düşünme, Vizyon ve stratejisi net, doğru düşünce modelleri üreten şirketler başarılı olmaya adaydır, Dış Çevre Faktörleri, Ulaşılmak gereken yere gitmeyi etkileyebilecek, ekonomik, politik, sosyal teknolojik faktörler, Bu faktörler iyi etüt edilmeli, dış çevre faktörleri ile örgütün üretim faktörleri içindeki değişkenlerin uyumu sağlanmalıdır, Bilgi Yönetimi, Doğru insana doğru zamanda gerekli bilgiyi verme, stratejik bilgi yönetimi ise amaçlara ulaşılmayı sağlayacak stratejiyi seçme işlemidir, Bilgi yönetiminin stratejik yönetimle bağlantısı kurulmalıdır, 21 Yüzyıl Ekonomisi, Maddeye-dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçiş, Bu ekonomide birçok örgütsel değer bilgi ile ilişkilendirilmekte, bilginin etkili kullanımı rekabetçi avantajın temel kaynağı olarak düşünülmektedir, Stratejik yönetim süreci, Düşünce kalitesi ile etkin iletişim ve uygulama disiplinini gerektiren, farklılık yaratan ve örgütsel özellikler arasında bir uyum olmasını isteyen bir yönetim yaklaşımıdır, Kurumların başarısının alt yapısını oluşturur, İşletmelerin rekabetçi avantajı, Bilgiyi elde etme, yaratma, değerlendirme ve örgütsel bilgiye dönüştürmeye yönelik becerilerini geliştirmek stratejik düşünmeyi gerektirir, Bilginin etkili kullanımı rekabetçi avantajın temel kaynağı olarak düşünülebilir, İyi bir strateji, Şirkette her seviyede alınacak kararlar için bir pusula görevi görür, Başarılı bir strateji hem strateji geliştirme sürecinin etkinliğinden, hem de liderliğin tutarlılığından etkilenir ve yaratıcılık içerir, Vizyon ve strateji, Bir kurumu ileriye taşıyan ve onu rakiplerinden farklı kılan, o kurumun vizyonu ve bu vizyon doğrultusunda oluşturduğu ve uyguladığı doğru stratejilerdir, Vizyon ve stratejisini net olarak ortaya koyan ve uygulayan şirketler, başarılı olmaya adaydır
stratejik yönetim süreci stratejik yönetim sürecinin evreleri stratejik yönetim süreci nedir stratejik yönetim sürecinin ilk aşaması stratejik planlama sürecinin aşamaları aöf stratejik yönetim sürecinin aşamaları nelerdir stratejik yönetim süreci aşamaları strateji nedir iş stratejisi nedir stratejik yönetim nedir stratejik düşünme nedir stratejik planlama nedir
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde işbirlikçi bir ortamda bir proje üzerinde çalışan bir grup insan görülüyor. Ana odak noktası merkezdeki mavi gömlekli ve sağ elinde kalem tutan kişidir. Etraflarında, hepsi eldeki işe odaklanmış çeşitli insanlardan oluşan bir grup var. Ön planda, bir masanın üzerinde bir fincan kahve duruyor ve merkezdeki kişinin sağında tablet kullanan bir kişi var. Ayrıca arka planda beyaz dikdörtgen bir nesnenin bulanıklığı ve sol alt köşede grafikler ve çizelgeler içeren bir kağıdın yakın çekimi var. Son olarak, görüntünün sağ alt köşesinde kalem tutan bir el görülmektedir. Bu görüntü, bir proje üzerinde sıkı çalışan bir grup insanın ortak çabasını göstermektedir.
Stratejik Yönetim

Strateji Kurumlar İçin Neden Önemlidir?

27 Nisan 2019
Bir kadın mavi elbisesiyle ayakta durmakta ve kameraya gülümsemektedir. Uzun, siyah saçları var ve altına beyaz bir atlet giymiş. Ön planda, üzerinde siyah yazılar olan gri dikdörtgen bir tabela var. Kadının sağında göğsünün yakın çekimi ve elinde bir büyüteç var. Arka planda bir cep telefonunun ekran görüntüsü ve üzerinde siyah bir logo bulunan beyaz bir kare yer alıyor. Kadının gülümsemesi büyüleyici, kendinden emin ve mutlu görünüyor. Üzerindeki mavi elbise, gülümseyen ifadesini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.
Stratejik Yönetim

Strateji Nedir? Stratejik Planlama Nedir?

12 Kasım 2019
Bu görüntü elinde telefon tutan bir kadını gösteriyor. Yüzünde kararlı bir ifadeyle kameraya bakıyor. Saçları koyu renk ve geriye doğru toplanmış. Açık mavi bir gömlek ve koyu renk bir pantolon giyiyor. Sol elinde beyaz ekranlı siyah bir telefon tutuyor. Telefon kulağına yakın tutulmaktadır. Sağ elinde ise içinde birkaç sayfa kâğıt olan bir pano tutmaktadır. Pano koyu renkli ve üzerinde birkaç kırışıklık var. Arka planda, içinde birkaç belge olan siyah bir klasörün yakın çekimi vardır. Klasörde de birkaç kırışıklık var. Bu görüntü üst açıdan çekilmiştir.
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Süreci

30 Eylül 2018