AnasayfaBlogERP Programı Nedir? ERP Uzmanı Nasıl Olunur?
Meslekler

ERP Programı Nedir? ERP Uzmanı Nasıl Olunur?

26 Haziran 2021
Ahşap bir masanın üzerinde bir büyüteç görülüyor. Siyah bir sapı ve beyaz bir zemin üzerindeki metni büyüten yuvarlak bir cam merceği vardır. Metin siyah bir yazı tipiyle yazılmıştır ve sağ tarafında görünür bir girinti vardır. Büyütecin kenarları kavislidir. Masanın üstü kahverengi lekeli ve birkaç görünür çizik var. Arka plan düz beyaz bir duvardır ve çerçevede başka hiçbir nesne yoktur. Aydınlatma doğaldır ve sol üst köşeden bir ışık kaynağı gelmektedir.
ERP ModülleriTanımıÖzellikler
Muhasebe ModülüMuhasebe işlemlerini yönetir.Gelir, gider, vergiler ve diğer finansal işlemler üzerinde kontrol sağlar.
Satın Alma ModülüÜrün ve hizmet alımlarını yönetir.Teklifleri değerlendirir, siparişleri izler ve faturaları işler.
Risk Yönetimi Modülüİşletmenin risklerini yönetir.Finansal, operasyonel ve itibar risklerini değerlendirir ve yönetir.
İnsan Kaynakları ModülüPersonel işlemlerini yönetir.Maaş hesaplama, işe alım, performans yönetimi ve insan kaynakları planlama işlemlerini gerçekleştirir.
Tedarik Zinciri Yönetimi ModülüMalzeme ve servis akışını kontrol eder.Tedarikçi seçimi, stok yönetimi ve lojistik faaliyetleri koordine eder.
Proje Yönetimi ModülüProje planlama, izleme ve kontrolünü sağlar.Proje maliyetlerini, zamanlamalarını ve kalitesini yönetir.
Finans ModülüŞirketin tüm finansal verilerini toplar ve analiz eder.Hesap takibi, bütçeleme, maliyet analizi ve finansal raporlama işlemlerini gerçekleştirir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi ModülüMüşteri ilişkileri, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetir.Müşteri veri tabanını günceller, satış süreçlerini yönetir ve müşteri hizmeti verir.
Üretim Yönetimi ModülüÜretim süreçlerini ve bu süreçlerle ilgili verileri yönetir.Üretim planlama, malzeme ihtiyaç hesaplama ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirir.
Envanter Yönetimi ModülüStok kontrol ve yönetimini sağlar.Stok seviyelerini izler, stok giriş ve çıkışlarını takip eder ve stok maliyetlerini hesaplar.

ERP programı, kurumsal kaynak planlaması veya işletme kaynak planlaması olarak adlandırılır. “Enterprise Resource Planning” İngilizce açılımıdır. ERP programı, işletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanılmasını sağlayan bir bütünleşik yönetim sistemleridir. Kurumsal kaynak planlaması olarak da adlandırılır. ERP programı, işletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay olan sistemlerdir. ERP programı, temelinde değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

ERP programı, işletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. Aynı zamanda kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve desteklemek için geliştirilmiştir. ERP programı, müşterilerin siparişlerinin temsilciler tarafından alınıp yükleme işlemi yapılana kadar ve finans tarafından gönderilen fatura bilgilerinin vb. verilerin toplandığı yer olarak tanımlanır. Üretimin sürdürülmesi plan yapma ihtiyacından doğmuştur. Planlamaya veri sağlayan ERP programı ile birlikte birçok donanımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içermektedir.

Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması amacıyla tasarlanmış sistemlere verilen addır. Kurumsal kaynak planlaması kavramı ilk olarak üretim sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra çok daha geniş bir alanı temsil etmeye başlamıştır. Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin muhasebe, satın alma, risk yönetimi, insan kaynakları, tedarik zinciri,  proje yönetimi, finans vb. günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılan bir yazılım türünü ifade eder. Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin çalışma alanına bakmadan, işletmenin temel işlevlerini kendi yapısı altında toplayabilme özelliğine sahiptir.

Küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma ERP programı ile iş süreçlerinde iyileştirme sağlayabilir. Verimlilik artışı kazanabilir. Kurumsal kaynak planlaması ile verimlilik artışından maliyet tasarrufuna kadar birçok kazanım elde etmek mümkündür. Bunun yanı sıra çok etkili ve hızlı karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı sağlar. ERP programı temel amaç olarak bir işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara ulaşabilecek anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlamaktır. Kurumsal kaynak planlaması iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirilerek tek bir yazılım halinde de kullanılabilmektedir. Bu tarz sistemlere de kurumsal kaynak planlaması (KKP) yazılım paketleri adı verilir.

ERP Temel Prensipleri

ERP programı, ortak bir veri tabanı üzerinde tek ve tanımlı veri şeması kullanacak şekilde tasarlanır. Bu durum da işletme genelindeki bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlamalara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı hale getirilmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri, bu belirtilenlerin işletme departmanlarındaki iş akışının getirdiği iş süreçleriyle bağlanır. Ardından ERP temel prensipleri sistemler ve bunları kullanan bireyler arasında bir bağıntı oluşturulmasını sağlar. Kısaca ERP temel prensipleri, modern bir işletmede bireyleri, teknolojileri ve süreçleri entegre etmeye yardımcı olur.

ERP temel prensipleri, düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması amacı taşır. Örneğin, birden fazla tedarikçiden parça alarak otomotiv üreten bir firma üzerinden açıklayalım. Parçaların istenmesi, satın alınması ve daha öncesinde satın alınmadan ödemelerin yapılması işlemlerinden geçmesi gerekir. Bu süreç işlerken her bir bileşenin entegre kurumsal iş akışlarına ve süreçlerine, raporlarına bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması için kurumsal kaynak planlaması şarttır. ERP içerisinde de bu sistemin entegre bir biçimde düzgün bir şekilde biçimlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamada öncüdür.

Veri, her işletme, şirket vb. için hayati bir öneme sahiptir. ERP temel prensipleri sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan her birey veya işletmenin bu bilgileri toplamasını kolaylaştırır. Ayrıca bilgileri organize etmesini, dağıtmasını ve analiz etmesini kolaylaştıran büyük bir rol oynar. Bu yüzden ERP temel prensipleri oldukça büyük öneme sahip olmalarının yanında sürecin işlemesini de sağlamaktadır.

ERP yani kurumsal kaynak planlama veri alanlarının işletmelerin kayıtlarında doğru hesapla yer almasında ve maliyet hesaplarının uygun bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri arasında merkezi veri toplama yer alır. ERP programı, tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve aynı verileri kullanabilmesini sağlamak için karmaşıklığa bir düzen verir. Güvenli ve merkezi hale gelen veri havuzu sayesinde kullanıcılar, verilerin doğru, güncel aynı zamanda eksiksiz olduğundan emin olurlar.

ERP Modülleri Nelerdir?

Tek bir veri tabanı birçok alanın dahil olduğu çeşitli modülleri bünyesinde barındırabilir. ERP modülleri, işletme içerisinde anında veri erişimi ve bilgi depolanmasını sağlar. ERP modülleri, analiz ve yönetim işlevselliğinin gelişmesini sağlamaktadır. Peki, ERP modülleri nelerdir?

 • Tedarik Zinciri Yönetimi: ERP modülleri arasında ilk sırada tedarik zinciri modülü vardır. Tedarik zinciri yönetimi için ERP çözümü, en zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Tedarik zinciri yönetimi çözümünün bileşenlerini depolama, satış ve tedarik oluşturur. Ayrıca satış tahmini ve talep planlaması yapmak da iyi bir çözüm önerisidir. Gelişmiş özelliklere sahip depo yönetimi çözümü, tedarik ağı yönetimi ve çözünürlüğü yöntemleri sunar. İşletme bilgileri hala el ile giriyorsa ve hala depoda envanter keşfine çıkıyorsa, bu süreç ERP programı sayesinde çözülür. Bu süreçler bu program sayesinde otomatikleşecek, kolayca para ve zaman yönetimi yapabilme olanağı sunacaktır.

 • Finans: ERP modülleri arasında finans kısmı da yer alır. Finansal durumunuza genel bakış atabileceğiniz panolar sunar ve bunlar sayesinde dilediğiniz yerde gerçek zamanlı bilgilerden yararlanma olanağı sunar. Finans çözümü, işletmenin merkezine yerleştirerek, gereksinim duyulan raporları ve karar vermeniz için doğru ve zamanında muhasebe bilgilerini sağlamaktadır. Proje mali kontrolünde, operasyonel performansta, stratejik tahminlerde ve uluslararası uyumda destek sağlamaktadır.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları ERP modülleri arasında yer alır. Doğru insanların, doğru yetenekle, doğru yerde olmasını sağlar. Teknolojiyle birlikte iş yapış biçimleri sürekli değiştiğinden bu değişime uyum sağlayan, entegre ve esnek ERP çözümü gerekmektedir. İş iletişimini geliştirir. Aynı zamanda gündelik işleri otomatikleştirir, müşteri gereksinimlerini karşılama ve verilere erişerek kaynakları yönetme imkanı sağlar. İşe alım, planlama, yetenek geliştirme ve performans yönetimi vb. için bireylerin geliştirmesinde rol oynamaktadır.

 • Üretim Endüstrisi: ERP modülleri arasında üretim endüstrisi de yer alır. Farklı üretim şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ERP çözümü tasarlanmıştır. Satış ve pazarlama, üretim, planlama, satış sonrası hizmete kadar bir şirketteki tüm süreçleri kurumsal kaynak planlama üzerinden birbirine bağlar. Stoğa üretim, tahmini üretim, kısa ve uzun ömürlü ürün üretimi gibi tüm üretim yöntemlerini içine alır ve çözümler sunar.

 • Proje: Proje alanı da ERP modülleri arasında yer alır. Bu sektörün kompleks tüm süreçlerini tek bir entegre üründe birleştirir. Aynı zamanda gerçek zamanlı etkinliklere ilişkin verileri doğrudan proje alanına yönlendirir. Bu da maliyet, zaman, nakit, risk yönetimi ve kaynaklar üzerinde kontrol ve görünürlük oluşmasını sağlamaktadır.

ERP Programının Firmalara Faydaları Nelerdir?

Büyüme hedefi sadece büyük ölçekli işletmeler için geçerli değildir. Her ölçekteki kuruluş için büyük bir önem arz eder. ERP programı bu yüzden sadece büyük ölçekli şirketler için değil KOBİ’ler için de fayda sağlamaktadır. ERP programının firmalara faydaları genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim vb. olarak sayılabilir. ERP programının firmalara faydası arasında yeni yönetici olan kişilerin firma hakkında daha çok güncel bilgiye sahip olmasını sağlar. Bir ERP projesi başarı tamamlandığı firmalara büyük faydalar sağlar. Peki, ERP programının firmalara faydaları nelerdir?

 • Daha Düşük Maliyet Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında en etkili olanıdır. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımı sayesinde müşteri beklentileri öngörülebilir. Stok bilgilerine daha hızlı biçimde ulaşılabilir. Kullanılan yazılımın firmanıza kazandıracağı stok üzerinde daha hızlı bildirim alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışma sağlanır. Maliyet alanında da kayda değer bir düşüş gözlenir. ERP programının firmalara faydaları arasında firma için büyük bir önem taşır.

 • Yüksek Müşteri Memnuniyeti Oluşmasını Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak da vardır. ERP ile iş süreçleri bireye bağlı olan birçok hatadan ayıklanır. Hatalı teslimat, yanlış kesilen fatura, üretimdeki aksaklıklar vb. bu program sayesinde ortadan kaldırılabilir. Üretim aşamasında müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hata payı en az seviyeye iner. Bu sayede müşterinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmiş olur. Sonuç olarak da müşteri memnuniyeti artmış olur.

 • Üretkenliği Arttırmak: Bu programın üretkenliği arttırması ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır. Verimliliğin artması ve her çalışanın şirkete kattığı değeri arttırır ve bu durum gerekli fonksiyonlarla üretkenliğin artmasına destek olur.

 • Hızlı Rapor Oluşturmak: İşletmeler için rapor oluşturmak çalışanların bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Bu program sayesinde iş süreçlerinde yaşanan dijitalleşme sayesinde veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler içinde rapor oluşturulabilir. Bu sayede çalışanlar ve yöneticiler rapor hazırlamakla uğraşmak yerine daha farklı alanlara yönelebilirler. Sonuç olarak da ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır.

 • Etkili Yönetim Anlayışının Gelişmesini Sağlamak: Oluşturulan hızlı raporlar ve insan kaynakları süreçleri, yönetim kademesinin daha etkili ve hızlı sonuçlar almasının önünü açmaktadır. Anlık kararlar alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede etkili bir yönetim anlayışı ortaya çıkar. ERP programının firmalara faydaları arasında da olmaya hak kazanır.

ERP Uzmanı Nedir?

ERP (kurumsal kaynak planlama) şirketlerin iş süreçlerinin sisteme bir bütün olarak entegresini sağlamak için tasarlanmış yazılım sistemine verilen addır. Bu yazılım sisteminin işleyişi hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip olan ve teknik bilgi ile tüm desteği sağlayan kişilere ise ERP uzmanı adı verilir. İşletmelerin iş akışlarının birbiriyle bağlantılı olacak şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla tasarlanmış olan yazılım sistemleri hakkında gerekli bilgiye sahip ERP uzmanı aynı zamanda işletme yönetimi hakkında da bilgi sahibi olması gerekir.

İşletme yönetimi iş akışına sahip olması gerektiği gibi en üst kademeden en alt kademeye kadar işleyişe hakim olmalıdır. Ayrıca iyi derecede yazılım, işletme, muhasebe ve üretim bilgisine de sahip olmaları da oldukça önemlidir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan sektörel büyümeler, meslek mensuplarına olan ihtiyacı da arttırmıştır.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama / Enterprise Resource Planning) kurumların iş süreçlerini birleşik olacak şekilde sisteme entegre etmek için tasarlanmış bir yazılımdır. ERP uzmanı ise ERP sistemleri ile ilgili teknik ve fonksiyonel destek sağlayan kişilere verilen addır.

ERP uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerde dört yıllık eğitim veren Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir. ERP uzmanları son dönemlerde oldukça fazla ihtiyaç duyulan meslek mensuplarından biridir. ERP uzmanı, önemli çevrimiçi mevcudiyeti bulunan şirketler için Kurumsal Kaynak Planlama sistemlerinin uygulanmasından ve desteklenmesinden öncelikli olarak sorumlu olan kişidir.

ERP uzmanı, sistem gereksinimlerini tanımlar, çözümler tasarlar ve önerir. Yazılımı yapılandırmak ve çalışanları eğitmek için sistemleri analiz eder. Müşteriler ve yönetim ile birlikte çalışmalarını yürütür. Çalışmaları sırasında olası problemleri tahmin edebilmeli ve çözüm seçeneklerini hızlı ve etkin bir şekilde uygulayabilmelidir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri de oldukça önemlidir.

ERP Uzmanı Ne İş Yapar?

ERP uzmanlarının oldukça çeşitli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler çalıştıkları kurumun yapısına göre de değişiklik gösterebilir. Aldıkları sorumlulukları kendilerinden beklenen sürede eksiksiz olarak yerine getirmeleri gerekir. Genel olarak bir ERP uzmanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Yazılımla ve donanımla ilgili tüm bilgiye sahip olup, veri tabanında oluşan sorunları gidermekten sorumludur.

 • ERP’yi geliştirmek için veri işleme çözümleri tasarlaması gerekir.

 • Şirketlerin yönetim birimine ilerleme raporları sunması gerekir.

 • Son kullanıcılar tarafından iletilen ERP sistemi sorunlarını analiz etmesi gerekir.

 • Kullanıcılar tarafından bildirilen sistemden kaynaklı sorunlarını analiz etmesi gerekir.

 • Birden çok sisteme entegre olmak için ERP’yi özelleştirmeli ve yapılandırmalıdır.

 • Kurumsal kaynak planlamasını geliştirmek üzere verileri işlemeli ve çözüm üretmelidir.

 • Kurum personeline kurumsal kaynak planlama ve uygulama desteği vermelidir.

 • Süreci iyileştirebilmek üzere ekip çalışması yapmalı ve projeler geliştirmelidir.

 • Güvenlik, denetim ve gizlilik ile ilgili düzenlemeleri de kapsamak üzere veri yönetimi politikalarının uygulanmasını sağlamalıdır.

 • Kurumda çalışan personele ERP uygulamaları ile ilgili gerekli desteği sağlamalıdır.

 • Kullanıcı ihtiyaçlarını tanımlamalı ve veri işlemeyi geliştirmeye yardımcı olmalıdır. 

ERP Uzmanı Maaşları

ERP yazılımı ile işletmelerin her bir birimi tek bir sistemde birleşebilir. Bu sistem düşünüldüğü kadar kolay bir sistem değildir ve alanında uzman olan kişiler tarafından yönetilmelidir. Bu kişilerde kaynak planlama uzmanıdır. Bir diğer ifade iel yazılım sisteminin işleyişi hakkında gereken donanım ve bilgiye sahip olan kişilere ERP uzmanı denir. Kurumsal dünyada ERP uzmanı ya da ERP danışmanı olarak anılırlar. Sadece yazılım sistemini yönetmek gibi bir görev tanımları olduğu söylenemez. Şirketin tüm birimlerini tek bir kumandadan idare edileceği için aynı zamanda işletme, üretim ya da muhasebe gibi konular hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Bu durumda görevlerinin ve sorumluluklarının ne kadar çeşitli olduğunun önemli bir göstergesidir. ERP uzmanı eğitim ve tecrübesine bağlı olarak gelir elde eder. Aynı zamanda çalıştığı kurumun özellikleri de önemlidir. Bazı kurumlar çalışanlarını eğitimler ile destekler. Bu durum da hem iş yaşamlarına hem da maaşlarına olumlu yönde yansır. Ayrıca kişilerin de kendilerini sürekli olarak geliştirmeye devam etmeleri gerekir. ERP uzmanı ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • İş hayatına yeni başlamış bir ERP uzmanı 5.200 TL maaş elde edebilmektedir.

 • Uzmanlık ve tecrübe ile ortalama 7.500 TL’ye kadar kazanç sağlayabilirler.

 • Bu alanda alınan en yüksek maaş ise ortalama 9.500 TL ye kadar çıkmaktadır.

ERP Uzmanı Nasıl Olunur?

ERP uzmanı olmak isteyen kişilerin üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekir. Bunlar; Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Endüstri Mühendisliği gibi bölümleridir. Lise ya da dengi okullardan mezun olan kişilerin üniversite sınavına katılmaları ve sınavın sayısal alanından yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puanı elde eden adaylar üniversitelerin ilgili bölümleri için tercih edebilir. Tercih sonuçlarının açıklanması sonrasında puanının yeterli olduğu ve kontenjan dahilinde üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşme imkanı elde ederler. İlgili bölümlerden mezun olan kişiler mesleklerinde çalışma imkanına sahip olurlar. Çalışma alanları kamu alanında da özel sektörde de oldukça çeşitlidir. Eğitimin yanı sıra ERP uzmanlarının bazı özelliklere sahip olması beklenir. İşverenler işe alım sürecinde adayların niteliklerini öncelikli olarak inceler. Beklenen özelliklere sahip olan adaylar hem işlerinde daha başarılı olurlar hem de diğer adayları daha kolay eleyebilirler. ERP uzmanının sahip olması gereken özellikleri inceleyelim.

 • sistem analizi ve bilgi teknolojisi prensiplerine hakim olmaları beklenir.

 • Veri tabanı yönetim sistemleri kullanımında yetkinlik göstermeleri oldukça önemlidir.

 • Hesap verebilirlik ve inisiyatif alabilme özelliklerine sahip olmaları beklenir.

 • Ekip yönetimini sağlayabilmeli, gerekli durumlarda liderlik becerileri sergilemelidir.

 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmalıdır.

 • Temel finans bilgilerine sahip olmalı, sayısal alanla ilgili olmalı ve analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • İş ve zaman yönetimi konusunda iyi koordine edebilmelidir.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğü kalmamalıdır.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Muhasebe Modülü, Muhasebe işlemlerini yönetir, Gelir, gider, vergiler ve diğer finansal işlemler üzerinde kontrol sağlar, Satın Alma Modülü, Ürün ve hizmet alımlarını yönetir, Teklifleri değerlendirir, siparişleri izler ve faturaları işler, Risk Yönetimi Modülü, İşletmenin risklerini yönetir, Finansal, operasyonel ve itibar risklerini değerlendirir ve yönetir, İnsan Kaynakları Modülü, Personel işlemlerini yönetir, Maaş hesaplama, işe alım, performans yönetimi ve insan kaynakları planlama işlemlerini gerçekleştirir, Tedarik Zinciri Yönetimi Modülü, Malzeme ve servis akışını kontrol eder, Tedarikçi seçimi, stok yönetimi ve lojistik faaliyetleri koordine eder, Proje Yönetimi Modülü, Proje planlama, izleme ve kontrolünü sağlar, Proje maliyetlerini, zamanlamalarını ve kalitesini yönetir, Finans Modülü, Şirketin tüm finansal verilerini toplar ve analiz eder, Hesap takibi, bütçeleme, maliyet analizi ve finansal raporlama işlemlerini gerçekleştirir, Müşteri İlişkileri Yönetimi Modülü, Müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetir, Müşteri veri tabanını günceller, satış süreçlerini yönetir ve müşteri hizmeti verir, Üretim Yönetimi Modülü, Üretim süreçlerini ve bu süreçlerle ilgili verileri yönetir, Üretim planlama, malzeme ihtiyaç hesaplama ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirir, Envanter Yönetimi Modülü, Stok kontrol ve yönetimini sağlar, Stok seviyelerini izler, stok giriş ve çıkışlarını takip eder ve stok maliyetlerini hesaplar
ERP Uzmanı ERP Uzmanı nedir ERP Uzmanı ne iş yapar ERP Uzmanı maaşları ERP Uzmanı nasıl olunur erp programı kurumsal kaynak planlaması erp temel prensipleri erp modülleri erp programının firmalara faydaları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın, aydınlık bir odada dikkatle bilgisayar ekranına bakmaktadır. Pembe bir bluz giymiş ve koyu kahverengi saçlarını arkadan bağlamış. Gözleri ekrana odaklanmıştır ve elleri masanın üzerinde hafifçe durmaktadır. Arka plandaki duvarlar beyaz ve üzerlerinde birkaç poster ve resim var. Masa ahşap ve pembe bir yastık da dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor, sanki bilgisayarda bir sorunu çözmeye çalışıyor. Odadaki aydınlatma sıcak ve davetkâr, atmosfer ise konsantrasyon ve odaklanma havasında.
5
(36)

Nöropazarlama Eğitimi

19 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
17631193
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102607
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
1139464