AnasayfaBlogKimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü

14 Kasım 2020
Bu görüntüde, bir grup insan kapalı bir ortamda toplanmıştır. Baskın renkler kahverengi ve siyah, vurgu rengi ise C78904. Çerçevenin ortasında laboratuvar önlüğü giymiş gibi görünen gözlüklü bir kadın var. Saçlarını arkaya toplamış ve yana doğru bakıyor. Kadının sağında, çerçevedeki konumu nedeniyle yüzü görülemeyen bir kişi daha var. Önlerindeki masanın üzerinde, içinde bir tür içecek ya da sıvı varmış gibi görünen bir şişe duruyor. Buna ek olarak, iki yanlarında iki kişi daha görünüyor; ancak kamera merceğine göre durdukları yerden odak dışı oldukları için bulanık görünüyorlar. Üstlerinde, yüzlerine ve giysilerine ve arkalarında kitaplık gibi görünen bir şeyin üstünde duran gözlükler gibi etraflarındaki nesnelere gölge düşüren bir tavan ışığı asılıdır. Bu kişiler hep birlikte, kitap rafları ve etrafa saçılmış şişeler de dahil olmak üzere çeşitli eşyalarla dolu bu odada bilinmeyen bir şeye hazırlanırken sohbet ediyor gibi görünüyorlar
BölümDetayİş İmkanları
Kimya Biyoloji MühendisliğiKimya, biyoloji ve matematik temel bilimlerini kapsayan bir mühendislik disipliniGeniş iş alanı, iş bulma zorluğu yaşanmayan alanlardan biri
Kimya Biyoloji MühendisliğiAraştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrolü gibi iş fonksiyonları bulunurÜretim tesislerinin üretim bölümleri ve teknik pazarlama satış uzmanlığı alanlarında da çalışabilirler
Kimya Biyoloji MühendisliğiBölümü tercih edecek adayların belirli özelliklere sahip olmaları beklenirAnalitik düşünme ve teknik becerileri sayesinde geniş bir iş alanına sahiptirler
Kimya Biyoloji Mühendisliği4 yıllık lisans eğitimi olarak karşımıza çıkarMezunlar özel sektör ve kamu alanında pek çok alanda çalışabilirler
Kimya Biyoloji MühendisliğiOrganik ve inorganik maddelerin detaylı analizi ve gerekli araştırmaların yapılmasını içerirSektör içinde pazarlama ve satış uzmanı, satış mühendisi olarak da çalışabilirler
Kimya Biyoloji MühendisliğiEnzim kinetiği ve ana metabolizma olaylarını incelerPetrokimya, gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kâğıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri dahil olmak üzere geniş bir alanda çalışabilirler
Kimya Biyoloji MühendisliğiMoleküler ve hücre biyolojisinin temel kurallarını kullanırAkademisyen olabilmeleri için başarı göstermeleri gereken sınavları aştıktan sonra eğitimci veya araştırma görevlisi olabilirler
Kimya Biyoloji MühendisliğiKimyasal ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarının çıkarılması gibi görevleri bulunurGeniş iş alanına sahip olup mezuniyet sonrasında iş bulma zorluğu yaşanmaz
Kimya Biyoloji MühendisliğiKimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde yer alan malzemelerin yapı ve özelliklerini incelerBilim alanında gelişmeler ve teknolojik gelişmeler sayesinde iş imkanları artmaktadır
Kimya Biyoloji MühendisliğiMoleküler ve hücre biyolojisinin temel kuralları ışığında hücre yapısı ve işlevselliği incelenmektedirKamu kurum ve kuruluşlarında yer almak isteyen mezunlar için KPSS’ndan yeterli puan almak gerekmektedir

kimya ve biyoloji mühendisliği; kimya, biyoloji ve matematik bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış olan bir mühendislik disiplinidir. yaşam ve tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojide meydana gelen önemli buluşların ardından kimya biyoloji mühendisliği eğitiminin önemini gözler önüne seriliyor.  kimya mühendisliği alanına biyoloji tabanının entegre edilmesiyle kimya-biyoloji mühendisliği alanı ortaya çıkmıştır.

kimya ve biyoloji mühendisi; kimya mühendisliğine biyoloji tabanını entegre eden, hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinlerine göre çalışmalar yürüten kişilere denmektedir.  

Mesleğin iş fonksiyonları arasında;  araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrolü, üretim tesislerinin üretim bölümleri ve teknik pazarlama, satış uzmanlığı olarak geniş bir iş alanını kapsar. Geniş bir iş alanına sahip olan kimya, biyoloji mühendisliği, mezuniyet sonrasında iş bulma zorluğu yaşanmayan alanlardan biridir.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Nedir?

mavi renklerde laboratuvar şişelerinde çeşitli kimyasal ürünler, ışık odaklı, açık kehribar ve masmavi tarzında, ışın izleme, alan derinliği, abartılı masa ayarları, rtx on, komisyon için

İçinde bulunduğumuz yaşamın getirdiği teknolojik gelişmeler, bilim alanında gelişmeler her geçen gün ilerleyen ve gelişimini devam ettiren kimya ve biyoloji bilimlerini daha ileri seviyelere taşıyabilmek için Kimya Biyoloji Mühendislerine gereksinim duymaktadır.

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü temel bilimler olan matematik, kimya ve biyoloji alanlarını en iyi şekilde kullanacak mezunların, bulundukları sektör içerisinde eğitim yaşamları boyunca aldıkları bilgileri çalışacakları kurum ve kuruluşlar içerisinde etkili ve verimli şekilde kullanılmasını hedefler.

Kimya biyoloji mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin mezun olmaları için 240 kredi olan haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir.

bölümü tercih edecek adayların bazı özelliklere sahip olması beklenir. bunlar; disiplinli, sorumluluk sahibi, matematik, kimya ve biyoloji bilimlerine ilgi duymaları ve meraklı olmaları, analizlerinde dikkatli ve detaylı incelemeler yapabilmeleri, araştırma sevmeleri, yönetim ve liderlik becerisi gösterebilmeleri, teknik becerileri olması, takım çalışmasına uyumlu olması, analitik düşünme becerisi olması, çalışma alanları konusunda seçici olmaması gibi önemli özellikler olarak sıralanabilir.

İlgili eğitim: Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimi

Kimya Biyoloji Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü mezunu bireyler özel sektör içerisinde ve kamu alanında yer alan kurumlarda üretim departmanı, kalite kontrol departmanı, pazarlama ve satış bölümü gibi pek çok alanda çalışabilme imkanı elde ederler. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer almak isteyen mezunların KPSS’ndan aldıkları yeterli puan ile başvuru yapmaları gerekir.  

Mezun bireyler aynı zamanda akademisyen olabilmeleri için başarı göstermeleri gereken sınavları geçtikten sonra eğitimci veya araştırma görevlisi olarak kariyerlerine devam etme imkanı elde eder.

Petrokimya, gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kâğıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri kimya biyoloji mühendislerinin çalışabilecekleri alanlara örnektir. Mesleğin iş fonksiyonları; araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrol, üretim tesislerinin üretim departmanları ve teknik pazarlama, satış uzmanlığını da kapsayan oldukça geniş bir alanı kapsar.

Bu nedenle mezunlar sektör içinde pazarlama ve satış uzmanı, satış mühendisi olarak da çalışma imkanı elde eder.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan bireyler iş hayatları içerisinde organik ve inorganik maddelerin detaylı olarak analizlerinin ve gerekli araştırmaların yapılması, DNA ve RNA moleküllerinin yapılarının analiz edilmesi, kütle ve enerji koruma hesaplarının yapılması gibi çeşitli görevlere sahiptir.

Kimya biyoloji mühendisliği bölümü öğrencileri eğitim yaşamları boyunca aldıkları eğitim sayesinde pek çok alanda çok çeşitli görevlerde bulunabilir. Kimya biyoloji mühendislerinin çalışma yaşamlarındaki başlıca görevlerini inceleyelim.

Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, madde elektrik, ısıtma karşısında ortaya çıkan değişmeleri inceler.

 • Moleküler ve hücre biyolojisinin temel kuralları ışığında hücre yapısı, işlevselliği, protein, DNA ve RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapılarını ve fiziksel özelliklerini incelemekten sorumludur.

 • Enzim kinetiği, mekanizmaları ve ana metabolizma olaylarını inceler.

 • Kimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde yer alan malzemelerin yapı ve özelliklerini incelemekten sorumludur.

 • Kimyasal ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarının çıkarılması diğer önemli sorumluluklarındandır.

Kimya Biyoloji Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Kimya Biyoloji Mühendisliği, biyoloji ve kimya konularını kapsayan bir bölüm olması sebebiyle mezunlar için iş imkanları da oldukça fazladır. Geleceğin meslekleri arasında da görülen mühendislik dalının gelişen teknolojinin de etkisiyle pek çok başarılı işe imza atacak yeni alanlar ortaya çıkaracağı da göz ardı edilemeyecek kadar ortadır.

Kimya biyoloji mühendisliğini tercih etmeyi düşünen adaylar 4 yıllık eğitimleri süresince karşı karşıya kalacakları dersleri merak eder.

Eğitim yaşamları boyunca teorik ve mesleki birçok dersler karşılaşırlar. Aynı zamanda mesleki gelişimleri ve teorik olarak gördükleri dersleri uygulamada görmeleri için zorunlu staj süreleri de bulunmaktadır. Stajlarını çalıştıkları kuruma onaylattıktan sonra üniversitenin uygun gördüğü tarihte komiteye sunulması gerekir.

Tüm bu dersleri ve zorunlu stajını başarı ile tamamlayan ve bölümün beklentilerini yerine getiren öğrenciler Kimya Biyoloji Mühendisliği Lisans Diploması almaya hak kazanır. Kimya biyoloji bölümü öğrencilerinin karşılaşacakları temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • İleri Kimya,

 • İleri Matematik,

 • İleri Biyoloji,

 • Biyokimya,

 • Endüstriyel Mikrobiyoloji,

 • Termodinamik,

 • Kontrol ve Optimizasyon,

 • Kütle Transferi,

 • Süreç ve Ürün Tasarımı,

 • Enerji ve Çevre

İlginizi çekebilir:

Kimya Biyoloji Mühendisliği, Kimya, biyoloji ve matematik temel bilimlerini kapsayan bir mühendislik disiplini, Geniş iş alanı, iş bulma zorluğu yaşanmayan alanlardan biri, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç kontrolü gibi iş fonksiyonları bulunur, Üretim tesislerinin üretim bölümleri ve teknik pazarlama satış uzmanlığı alanlarında da çalışabilirler, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Bölümü tercih edecek adayların belirli özelliklere sahip olmaları beklenir, Analitik düşünme ve teknik becerileri sayesinde geniş bir iş alanına sahiptirler, Kimya Biyoloji Mühendisliği, 4 yıllık lisans eğitimi olarak karşımıza çıkar, Mezunlar özel sektör ve kamu alanında pek çok alanda çalışabilirler, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Organik ve inorganik maddelerin detaylı analizi ve gerekli araştırmaların yapılmasını içerir, Sektör içinde pazarlama ve satış uzmanı, satış mühendisi olarak da çalışabilirler, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Enzim kinetiği ve ana metabolizma olaylarını inceler, Petrokimya, gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kâğıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri dahil olmak üzere geniş bir alanda çalışabilirler, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Moleküler ve hücre biyolojisinin temel kurallarını kullanır, Akademisyen olabilmeleri için başarı göstermeleri gereken sınavları aştıktan sonra eğitimci veya araştırma görevlisi olabilirler, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Kimyasal ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarının çıkarılması gibi görevleri bulunur, Geniş iş alanına sahip olup mezuniyet sonrasında iş bulma zorluğu yaşanmaz, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Kimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde yer alan malzemelerin yapı ve özelliklerini inceler, Bilim alanında gelişmeler ve teknolojik gelişmeler sayesinde iş imkanları artmaktadır, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Moleküler ve hücre biyolojisinin temel kuralları ışığında hücre yapısı ve işlevselliği incelenmektedir, Kamu kurum ve kuruluşlarında yer almak isteyen mezunlar için KPSS’ndan yeterli puan almak gerekmektedir
kimya biyoloji mühendisliği matematik tıp bilimleri biyoteknoloji KPSS
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.