AnasayfaBlogİyi Bir Kurumsal Risk Yönetimi İçin 3 Strateji
Kurum - Şirket Kültürü

İyi Bir Kurumsal Risk Yönetimi İçin 3 Strateji

23 Haziran 2020
İyi Bir Kurumsal Risk Yönetimi İçin 3 Strateji

Kurumun ya da şirketin kuruluş fikrinden itibaren yapacağı risk analizi, risklerin doğurabileceği sonuçları da ortadan kaldırabilir veya hasarı en aza indirebilir. Hangi sektörde iş yapıyorsanız yapın, muhakkak farklı etkilere sahip risklerle karşı karşıya kalma ihtimalisiniz vardır. Öyleyse risklerin farkında olmak ve önlem almak, şirketin bugünü ve geleceği için elzemdir. Bu noktada kurumsallaşmasını tamamlayan işletme, şirket veyahut kurumun "kurumsal risk yönetimi" kavramına aşina olmasını bekleriz.

Kurumsal risk yönetimi, kurumun faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, belirlenmesi ve ortadan kaldırılması süreçlerini yöneten bir kavramdır. Kurumun karşı karşıya kalabileceği riskler ve tehditler, kurumun uygulamalarını engelleyecek düzeye varabilir. Bundan dolayı her türlü riskin analizi ve tespiti, kurumun geleceği için doğru bir yöntem arayışıdır. Özellikle günümüzün rekabet sistemi ve risklerin çeşitliğinden dolayı her kurumun riskleri bertaraf edecek kurumsallaşma prensibini uygulaması gereklidir.

Risk yönetimi, risklerin yönetimini etkinleştirdiği kadar, risklerin ortadan kaldırılmasıyla çeşitli fırsatları da beraberinde getirir. Böyle bir durumda riskin yaratabileceği olumsuz etkinin yerine risk koşullarını taşımayan fırsatlar kullanılır. Etkin bir işletme yönetimi ve risk yönetimi için kurumsal düzeyde yetkin kişilerin ve ekibin stratejilerine ve uygulamalarına yer açmak gerekiyor. Doğru bir risk yönetimi süreci ise kuruma ve riske özgü stratejik planlara ve değerlendirmelere bağlıdır. 

Etkili Kurumsal Risk Yönetimi Stratejileri 

Her sektör ve alan için kurumsal düzeyde strateji ve planlara ihtiyaç vardır. Günümüzdeki pazar yarışı ve rekabet ortamı, değer yaratmayan ve kurumsal niteliğe sahip olmayan işletmeleri rahatlıkla eliyor. Bu nedenle hangi sebeple olursa olsun, ayağa yere basan stratejik planları düşünmek ve uygulamak şarttır. Şirket, kurulma aşamasından itibaren gelecekte ayakta kalmaya yönelik hedeflere uygun adımları planlayacak potansiyele sahip olabilmelidir. 

Kurumsal risk yönetimi içinde de stratejileri bakacak olursak kurumun, riskin ve riskin türüne, etkisine yönelik planlar üretmek gerekir. Kurumsal risk yönetimi stratejileri, kurumun diğer plan ve stratejilerine bağlı olarak da kendini ortaya çıkarır. Özellikle bir markaya sahip olan şirketler, ürün ya da hizmet üretimi yapan işletmeler ve bir hizmet sağlayan kurumlar, marka yönetimi, işletme yönetimi, risk yönetimi gibi alanlardaki yönetsel stratejileri, birbirinden habersiz düşünmez. Her bir alan diğer alana bilgi, takviye, tavsiye ve uygulama sunar. Etkili kurumsal risk yönetimi stratejileri uygulamak için her departmanın olası riskleri analiz edecek bilgi birikimine ve yetkinliğine ihtiyaç vardır.

Her kurum için yapılması gerekilen swot analizi, kurumsal risk ve tehditleri açığa çıkarmak için de etkili bir stratejidir. Kurumun eksiklerinin hangi riskleri doğurabileceği ve tehditlerin nerelerden gelebileceği swot analizi ile ortaya çıkar. Bunun dışında etkili olduğunu düşündüğümüz 3 stratejiyi de sizlerle aşağıda paylaştık. 

Etki ve Düzeylerine Göre Risklerin Haritası

Risk yönetiminde yapılabilecek ilk adımlardan biri düzenli bir plan ortaya çıkarmaktır. Etkili ve doğru bir risk yönetimi anlayışı için risklerin türüne ve etkilerini derecelendirecek bir risk haritası gereklidir. Swot analizi gibi risk haritası yöntemi de eksikleri ve tehditleri görebilmek için kullanışlıdır. Kurumsal risk seviyelerini sayısallaştırma, derecelendirme ve renk tabanlı olarak ifade edebilirsiniz. Yapacağınız risk haritası ile risklerin kurumu nasıl etkileyebileceğini, önceliğin hangi riski önlemek olduğunu görerek planlarınızı uygulayabilirsiniz. Risklerin etki alanlarını ve derecelerini analiz etmeden önce de risk yönetim süreci aşamalarını yönetmek gerekir. Bu aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

  • Risklerin Belirlenmesi

  • Risklerin Değerlendirilmesi ve Olasılıkları Gözden Geçirme

  • Risk Önleme Yöntemlerini Tespit Etme

  • Denetim ve Kontrol Sağlayarak Sonuçları İzleme

Riskleri olasılıklarına göre değerlendirmek ve analiz etmek için de yüksek düzey olasılık, orta düzey ve düşük düzey olasılık olarak sınıflandırabilirsiniz. Böylelikle riskin yıllar içinde gerçekleşme ihtimalini analiz edebilirsiniz ve buna uygun planlarınızı uygulayabilirsiniz. Bir diğer derecelendirme yöntemi ise riskleri sayısal değer vererek önem sıralaması yapmanızdır. 1'den 5'e kadar önemli ve daha az önemsiz riskleri, türlerine göre sınıflandırabilirsiniz. Aynı zamanda renklendirilmiş kurumsal risk haritası ile etki derecelendirmesi yapabilir ve önlemlerinizi buna göre alabilirsiniz. 

Kurumsal İmaj ve İtibarı Yönetebilme

Bir kurumun kurumsallaşma düzeyine erişmesi için kurumsal imaj ve itibarını yönetmesi gerekir. Kurumsal itibar; hizmet sağladığınız insanlar, hedef kitle ve pazardaki rakiplerinizin tarafından oluşturulan uzun süreli algılardır. Tabii ki bu algının olumlu ya da olumsuz olmasını da yaratılan imaj belirler. Kurumsal risklere ve tehditlere karşı boyun eğmeden mücadele etmenin yolu da güçlü bir imaj ve algı yönetimi sağlayabilmekten geçer.

Mevcut ve gelecekteki işlerinizi raydan çıkmadan yürütebilmek için itibar yönetimini etkinleştirmek yerinde bir uygulama olur. Bugün biliyoruz ki en büyük ve ciddi kurumsal risklerden biri, itibar kaybının yaşanma olasılığıdır. Kurumsal kimliğinizin bir parçası olan itibarı, yeterince önemsememek ve yönetimi etkinleştirmemek, olası risklerle karşı güçlü konumunuzu da olumsuz etkiler. Bundan dolayı kısa ve uzun vadeli planlarınızı kurumsal itibar ve risk yönetimi anlayışlarına da yer vererek uygulamaya çalışın.

Denetim Yapma 

Sonuçları değerlendirmek ve geleceğe dönük tasarılar yapmak, her işletme departmanının yapması gereken işlerden biridir. Yapılan ve uygulanan işler sonrası yapılacak değerlendirme ve denetim, halka ilişkiler anlayışının da bir parçasıdır. Özellikle kampanyalar sonrası, denetim ve kontrol, eksikleri tespit edip yerinde önlem yapmayı kolaylaştırır. Kurumsal risk yönetimi açısından da denetim, özensiz planların, yetersiz ve etkisiz uygulamaların bir daha tekrar edilmemesi ve bir risk doğurmaması için gereklidir. Önceden tespit edilen her eksiklik, bir sonraki uygulama için "tekrar edilmiş stratejik riski" de önler. 

Kurumsal risk yönetimi, kapsamlı olarak ele alınması gerekilen bir yönetim anlayışıdır. Riskleri analiz etmek, değerlendirmek, riski türlere ayırmak ve olası etki ve sonuçları denetim altına almak gibi aşamaları kapsar. İyi bir risk yönetimi için bu aşamalara gerekilen önem verilmeli ve yerin geldiğin de riskin etkisini kabul ederek sonuçları doğru şekilde değerlendirmek gerekir. İşletme ve kurumların riskleri tespit etmesi kadar riske verilecek cevapları da üretebilmesi önemlidir. Bazen her riski önleyebilme şansı olmasa da kurumun, iyi bir risk yönetimi anlayışı etkili cevapları da sunabilir. Bunun için de pek tabii kurumsal risk yönetimi kavramının hakkını verecek güçlü bir ekip oluşturacak olan kurumsal vizyon ve yönetim şarttır.

kurumsal risk yönetimi risk yönetimi risk yönetimi stratejileri risk haritası kurumsal itibar
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.