AnasayfaBlogİyi Bir Kurumsal Risk Yönetimi İçin 3 Strateji
Kurum - Şirket Kültürü

İyi Bir Kurumsal Risk Yönetimi İçin 3 Strateji

23 Haziran 2020
Bu yakın çekim görüntü renkli iplerden oluşan bir ağı göstermektedir. Teller karmaşık bir düzende dizilerek girdaplı, dinamik bir görüntü oluşturuyor. Tellerin renkleri koyu kırmızıdan parlak sarıya kadar değişiyor ve diğer renklerin de ipuçları var. Sol alt köşede metal bir nesnenin, muhtemelen bir çivinin, küçük bir parçası görülebilmektedir. Ayrıca, sağ alt köşede bir kişinin ayaklarının bulanık bir görüntüsü görülebilmektedir. Arka plan sarı ve beyaz çizgili bir yüzeydir. Görüntünün genel etkisi hareket ve karmaşıklıktır ve ayrıntılı bir ağa ilgi çekici bir bakış sağlar.
Risk Yönetimi StratejisiAçıklamaÖnemli Notlar
Etki ve Düzeylerine Göre Risklerin HaritasıRisklerin türüne ve etkilerinin derecelerine göre bir risk haritası çıkarmak için kullanılır.Risklerin önceliğini belirler ve risklerin kurum üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılır.
Kurumsal İmaj ve İtibar YönetimiOlumlu kurumsal imaj ve itibar oluşturulması hizmet sağlanan insanlar üzerinde etkili uzun süreli algılar oluşturur.Kurumsal imaj ve itibar, kurumun kurumsallık düzeyini etkiler.
Risk Yönetim SüreciRisklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, önleme yöntemlerinin belirlenmesi ve denetim ve kontrol süreçlerinin sağlanmasıdır.Risklerin olasılıklarına göre değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılır.
SWOT AnaliziKurumun eksikliklerinin ve tehditlerin belirlenmesi için kullanılan etkili stratejilerden biridir.Riskleri doğru bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için önemlidir.
Risklerin SınıflandırılmasıRisklerin yıllar içinde gerçekleşme olasılığına göre sınıflandırılması ve önem derecesine göre numaralandırılmasıdır.Riskleri yönetmek ve üzerine planlar yapmak için gereklidir.
Marka YönetimiMarkanın itibarını ve algısını yönetme sürecini ifade eder.İtibar yönetimi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır ve ikisi de birbirini etkiler.
İşletme Yönetimiİşletmenin genel işleyişini ve hedeflerini yönetme sürecini ifade eder.Risk yönetimi ve stratejik planlamayla yakından ilişkilidir.
Derecelendirme YöntemiRiskleri önem sırasına göre sayısal değerlerle ifade etme yöntemidir.Risk yönetimi ve stratejik planlama süreci için önemlidir.
Risk HaritasıRiske bağlı olarak kurumun risk seviyelerini ifade ederRisklerin etki ve önem seviyelerini analiz etmek için kullanılır.
Risk AnaliziRisklerin belirlenmesi ve olası etkilerinin değerlendirilmesi sürecini ifade eder.Risk yönetimi stratejisi oluşumunda önemli bir adımdır.

Kurumun ya da şirketin kuruluş fikrinden itibaren yapacağı risk analizi, risklerin doğurabileceği sonuçları da ortadan kaldırabilir veya hasarı en aza indirebilir. Hangi sektörde iş yapıyorsanız yapın, muhakkak farklı etkilere sahip risklerle karşı karşıya kalma ihtimalisiniz vardır. Öyleyse risklerin farkında olmak ve önlem almak, şirketin bugünü ve geleceği için elzemdir. Bu noktada kurumsallaşmasını tamamlayan işletme, şirket veyahut kurumun "kurumsal risk yönetimi" kavramına aşina olmasını bekleriz.

Kurumsal risk yönetimi, kurumun faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, belirlenmesi ve ortadan kaldırılması süreçlerini yöneten bir kavramdır. Kurumun karşı karşıya kalabileceği riskler ve tehditler, kurumun uygulamalarını engelleyecek düzeye varabilir. Bundan dolayı her türlü riskin analizi ve tespiti, kurumun geleceği için doğru bir yöntem arayışıdır. Özellikle günümüzün rekabet sistemi ve risklerin çeşitliğinden dolayı her kurumun riskleri bertaraf edecek kurumsallaşma prensibini uygulaması gereklidir.

Risk yönetimi, risklerin yönetimini etkinleştirdiği kadar, risklerin ortadan kaldırılmasıyla çeşitli fırsatları da beraberinde getirir. Böyle bir durumda riskin yaratabileceği olumsuz etkinin yerine risk koşullarını taşımayan fırsatlar kullanılır. Etkin bir işletme yönetimi ve risk yönetimi için kurumsal düzeyde yetkin kişilerin ve ekibin stratejilerine ve uygulamalarına yer açmak gerekiyor. Doğru bir risk yönetimi süreci ise kuruma ve riske özgü stratejik planlara ve değerlendirmelere bağlıdır. 

Etkili Kurumsal Risk Yönetimi Stratejileri 

Her sektör ve alan için kurumsal düzeyde strateji ve planlara ihtiyaç vardır. Günümüzdeki pazar yarışı ve rekabet ortamı, değer yaratmayan ve kurumsal niteliğe sahip olmayan işletmeleri rahatlıkla eliyor. Bu nedenle hangi sebeple olursa olsun, ayağa yere basan stratejik planları düşünmek ve uygulamak şarttır. Şirket, kurulma aşamasından itibaren gelecekte ayakta kalmaya yönelik hedeflere uygun adımları planlayacak potansiyele sahip olabilmelidir. 

Kurumsal risk yönetimi içinde de stratejileri bakacak olursak kurumun, riskin ve riskin türüne, etkisine yönelik planlar üretmek gerekir. Kurumsal risk yönetimi stratejileri, kurumun diğer plan ve stratejilerine bağlı olarak da kendini ortaya çıkarır. Özellikle bir markaya sahip olan şirketler, ürün ya da hizmet üretimi yapan işletmeler ve bir hizmet sağlayan kurumlar, marka yönetimi, işletme yönetimi, risk yönetimi gibi alanlardaki yönetsel stratejileri, birbirinden habersiz düşünmez. Her bir alan diğer alana bilgi, takviye, tavsiye ve uygulama sunar. Etkili kurumsal risk yönetimi stratejileri uygulamak için her departmanın olası riskleri analiz edecek bilgi birikimine ve yetkinliğine ihtiyaç vardır.

Her kurum için yapılması gerekilen swot analizi, kurumsal risk ve tehditleri açığa çıkarmak için de etkili bir stratejidir. Kurumun eksiklerinin hangi riskleri doğurabileceği ve tehditlerin nerelerden gelebileceği swot analizi ile ortaya çıkar. Bunun dışında etkili olduğunu düşündüğümüz 3 stratejiyi de sizlerle aşağıda paylaştık. Etki ve Düzeylerine Göre Risklerin Haritası

Risk yönetiminde yapılabilecek ilk adımlardan biri düzenli bir plan ortaya çıkarmaktır. Etkili ve doğru bir risk yönetimi anlayışı için risklerin türüne ve etkilerini derecelendirecek bir risk haritası gereklidir. Swot analizi gibi risk haritası yöntemi de eksikleri ve tehditleri görebilmek için kullanışlıdır. Kurumsal risk seviyelerini sayısallaştırma, derecelendirme ve renk tabanlı olarak ifade edebilirsiniz. Yapacağınız risk haritası ile risklerin kurumu nasıl etkileyebileceğini, önceliğin hangi riski önlemek olduğunu görerek planlarınızı uygulayabilirsiniz. Risklerin etki alanlarını ve derecelerini analiz etmeden önce de risk yönetim süreci aşamalarını yönetmek gerekir. Bu aşamaları aşağıda görebilirsiniz.

  • Risklerin Belirlenmesi

  • Risklerin Değerlendirilmesi ve Olasılıkları Gözden Geçirme

  • Risk Önleme Yöntemlerini Tespit Etme

  • Denetim ve Kontrol Sağlayarak Sonuçları İzleme

Riskleri olasılıklarına göre değerlendirmek ve analiz etmek için de yüksek düzey olasılık, orta düzey ve düşük düzey olasılık olarak sınıflandırabilirsiniz. Böylelikle riskin yıllar içinde gerçekleşme ihtimalini analiz edebilirsiniz ve buna uygun planlarınızı uygulayabilirsiniz. Bir diğer derecelendirme yöntemi ise riskleri sayısal değer vererek önem sıralaması yapmanızdır. 1'den 5'e kadar önemli ve daha az önemsiz riskleri, türlerine göre sınıflandırabilirsiniz. Aynı zamanda renklendirilmiş kurumsal risk haritası ile etki derecelendirmesi yapabilir ve önlemlerinizi buna göre alabilirsiniz. 

Kurumsal İmaj ve İtibarı Yönetebilme

Bir kurumun kurumsallaşma düzeyine erişmesi için kurumsal imaj ve itibarını yönetmesi gerekir. Kurumsal itibar; hizmet sağladığınız insanlar, hedef kitle ve pazardaki rakiplerinizin tarafından oluşturulan uzun süreli algılardır. Tabii ki bu algının olumlu ya da olumsuz olmasını da yaratılan imaj belirler. Kurumsal risklere ve tehditlere karşı boyun eğmeden mücadele etmenin yolu da güçlü bir imaj ve algı yönetimi sağlayabilmekten geçer.

Mevcut ve gelecekteki işlerinizi raydan çıkmadan yürütebilmek için itibar yönetimini etkinleştirmek yerinde bir uygulama olur. Bugün biliyoruz ki en büyük ve ciddi kurumsal risklerden biri, itibar kaybının yaşanma olasılığıdır. Kurumsal kimliğinizin bir parçası olan itibarı, yeterince önemsememek ve yönetimi etkinleştirmemek, olası risklerle karşı güçlü konumunuzu da olumsuz etkiler. Bundan dolayı kısa ve uzun vadeli planlarınızı kurumsal itibar ve risk yönetimi anlayışlarına da yer vererek uygulamaya çalışın.

Denetim Yapma 

Sonuçları değerlendirmek ve geleceğe dönük tasarılar yapmak, her işletme departmanının yapması gereken işlerden biridir. Yapılan ve uygulanan işler sonrası yapılacak değerlendirme ve denetim, halka ilişkiler anlayışının da bir parçasıdır. Özellikle kampanyalar sonrası, denetim ve kontrol, eksikleri tespit edip yerinde önlem yapmayı kolaylaştırır. Kurumsal risk yönetimi açısından da denetim, özensiz planların, yetersiz ve etkisiz uygulamaların bir daha tekrar edilmemesi ve bir risk doğurmaması için gereklidir. Önceden tespit edilen her eksiklik, bir sonraki uygulama için "tekrar edilmiş stratejik riski" de önler. 

Kurumsal risk yönetimi, kapsamlı olarak ele alınması gerekilen bir yönetim anlayışıdır. Riskleri analiz etmek, değerlendirmek, riski türlere ayırmak ve olası etki ve sonuçları denetim altına almak gibi aşamaları kapsar. İyi bir risk yönetimi için bu aşamalara gerekilen önem verilmeli ve yerin geldiğin de riskin etkisini kabul ederek sonuçları doğru şekilde değerlendirmek gerekir. İşletme ve kurumların riskleri tespit etmesi kadar riske verilecek cevapları da üretebilmesi önemlidir. Bazen her riski önleyebilme şansı olmasa da kurumun, iyi bir risk yönetimi anlayışı etkili cevapları da sunabilir. Bunun için de pek tabii kurumsal risk yönetimi kavramının hakkını verecek güçlü bir ekip oluşturacak olan kurumsal vizyon ve yönetim şarttır.

Etki ve Düzeylerine Göre Risklerin Haritası, Risklerin türüne ve etkilerinin derecelerine göre bir risk haritası çıkarmak için kullanılır, Risklerin önceliğini belirler ve risklerin kurum üzerindeki etkisini analiz etmek için kullanılır, Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi, Olumlu kurumsal imaj ve itibar oluşturulması hizmet sağlanan insanlar üzerinde etkili uzun süreli algılar oluşturur, Kurumsal imaj ve itibar, kurumun kurumsallık düzeyini etkiler, Risk Yönetim Süreci, Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, önleme yöntemlerinin belirlenmesi ve denetim ve kontrol süreçlerinin sağlanmasıdır, Risklerin olasılıklarına göre değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılır, SWOT Analizi, Kurumun eksikliklerinin ve tehditlerin belirlenmesi için kullanılan etkili stratejilerden biridir, Riskleri doğru bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için önemlidir, Risklerin Sınıflandırılması, Risklerin yıllar içinde gerçekleşme olasılığına göre sınıflandırılması ve önem derecesine göre numaralandırılmasıdır, Riskleri yönetmek ve üzerine planlar yapmak için gereklidir, Marka Yönetimi, Markanın itibarını ve algısını yönetme sürecini ifade eder, İtibar yönetimi ile sıkı sıkıya bağlantılıdır ve ikisi de birbirini etkiler, İşletme Yönetimi, İşletmenin genel işleyişini ve hedeflerini yönetme sürecini ifade eder, Risk yönetimi ve stratejik planlamayla yakından ilişkilidir, Derecelendirme Yöntemi, Riskleri önem sırasına göre sayısal değerlerle ifade etme yöntemidir, Risk yönetimi ve stratejik planlama süreci için önemlidir, Risk Haritası, Riske bağlı olarak kurumun risk seviyelerini ifade eder, Risklerin etki ve önem seviyelerini analiz etmek için kullanılır, Risk Analizi, Risklerin belirlenmesi ve olası etkilerinin değerlendirilmesi sürecini ifade eder, Risk yönetimi stratejisi oluşumunda önemli bir adımdır
kurumsal risk yönetimi risk yönetimi risk yönetimi stratejileri risk haritası kurumsal itibar
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kişi elinde üzerinde yazılar olan parlayan bir küre tutmaktadır. Küre karanlık ortamda parlak bir ışık yayıyor. Küre mavi renkte, üzerinde siyah ve beyaz altıgenler ve beyaz çubuklar bulunan beyaz bir daire var. Kişinin elinde ayrıca mavi arka planın altında beyaz bir şemsiye ve grafik bulunan bir grafik tutmaktadır. Buna ek olarak, üzerinde beyaz bir grafik olan başka bir mavi altıgen, bir adam ve grafik olan bir işaret ve grafikli mavi bir altıgen var. Tüm bu öğeler küreden gelen parlak bir ışıkla çevrelenmiştir. Kişi odaklanmış ve kararlı görünmektedir, bu da onu güçlü ve ilham verici bir görüntü haline getirmektedir.
Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

13 Haziran 2020
Bu yakın çekim görüntü renkli iplerden oluşan bir ağı göstermektedir. Teller karmaşık bir düzende dizilerek girdaplı, dinamik bir görüntü oluşturuyor. Tellerin renkleri koyu kırmızıdan parlak sarıya kadar değişiyor ve diğer renklerin de ipuçları var. Sol alt köşede metal bir nesnenin, muhtemelen bir çivinin, küçük bir parçası görülebilmektedir. Ayrıca, sağ alt köşede bir kişinin ayaklarının bulanık bir görüntüsü görülebilmektedir. Arka plan sarı ve beyaz çizgili bir yüzeydir. Görüntünün genel etkisi hareket ve karmaşıklıktır ve ayrıntılı bir ağa ilgi çekici bir bakış sağlar.
Kurum - Şirket Kültürü

İyi Bir Kurumsal Risk Yönetimi İçin 3 Strateji

23 Haziran 2020
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
12450