AnasayfaBlogKurum Kültürü Ve Lider Etkisi
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi

01 Ocak 2020
Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi

Kurum Kültürü, kuruma bir kişilik kazandıran soyut bir kavramdır. Bir kurumun yapısını belli kurallar çerçevesinde sürdürerek kurum çalışanının o kurumu aitliğini hissettirir. Organizasyon yapısından, çalışma düzenine, etkinliklerden, kutlamalara disiplin ihlaline kadar büyük bir alanı kapsar. Kurumların da değerleri, ilkeleri, amaçları vardır ve bunların hepsi her kuruma göre kendi özgünlüğünü yansıtan niteliklerdir. İşletme içerisinde sözlü ve sözsüz kurallar, davranış ve düşünce biçimlerini kurum kültürü içerisinde değerlendirilir. Bu unsurlar kurum içinde nasıl giyinilmesi ve davranılması gerektiğini, iş arkadaşlarına, yöneticilerine ve müşterilere gösterilmesi gereken hassasiyet ve davranış biçimlerini belirtir.

Kurum Kültürünün En Temel İşlevleri Nedir?

Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kurum içi yaşam biçimi haline dönüştürür. Kurum kültürü ile iş ortamına kimlik kazandırılır. Bu kimlik ile çalışanın iş ortamına bağlılığı sağlanır ve kuruma her yönüyle sahip çıkmalarını teşvik edilir. Kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken güçlü bir liderlik tarzıdır.

 • Kurum kültürü; Kurum içindeki insanları aynı değer ve aynı çalışma anlayışı içerisinde yakınlaştırır.

 • Kurumu bağlayıcıdır. Bütünlük ve etkileşim sağlar.

 • Değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar. Bir kontrol aracıdır.

 • Kurum için de kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar.

 • Kurum için önemli olan ifadeyi belirler.

 • Çalışanlara aidiyet hissi sağlar. Kurum kimliği oluşturur

 • Çalışanların davranış biçimini belirler ve kurumun değerlerine bağlılık oluşturur

 • Kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı temsil eder. Yol gösterici rehberdir

Kurum ve Lider İlişkisi Çalışanlara Nasıl Benimsetilir?

Kurumda güçlü liderlik tarzı ile karşılaşan birey, onun kişiliğini kendine örnekler. Bu durum, kurumda liderlik figürünü benimseyerek çevreye yayılır. Kurum kültürünün oluşumuna destek verir. Birini örnekleyerek kazanılan davranış diğer çalışanlar için de model oluşturur. Zamanla kazanılan davranışlar, alışkanlıklara ve ortaklaşa öğrenilen kültürel kalıplara dönüşür. Bu kalıplar bir işletme için kurum kültürünü oluşturur. Lider içinde bulunduğu iş ortamını bu sayede dengede tutar.

Lider, kurum çalışanları arasında bir uyum oluşturur. Kurumlarda en önemli konulardan biri kurum kültürünü çalışanlarına doğru şekilde iletip benimsetilmesini sağlamaktır. Lider ile kurum personeli arasındaki iletişimin güçlü olması, kurum kültürünün de gücünü yansıtır. Liderler kurumu ileriye taşıdığı gibi geriye de götürebilmektedir. Kurumdaki liderler kendi varsayımları dışında davrandıkları takdirde kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bir kurumun hiyerarşik düzende en tepedeki kişinin düşüncesi tutumlara, tutumları davranışa, davranışları alışkanlıklara, alışkanlıkları karaktere ve karakteri kültürüne dönüşür. Liderlerin davranış biçimi kurumlar için en önemli unsurdur. Lider bir kurumu tensil eden kişidir. Kurum içindeki süregelen kültürel çeşitliliği yönetmek ve uygun bir noktada buluşulmasını sağlamak liderlik yeteneğidir.

Etkili Bir Kültür Yönetimi İçin Liderlere Düşen Görevler Nedir?

 • Kuruma ait özel bir planlama yaparak kuruma özgü kültürel altyapıyı belirler.

 • Misyon, vizyon, amaçlar, stratejiler dahilinde tüm yapıyı departmanlar arası süreçlerle uyum içinde tutmak.

 • Kurumun çalışanlara ne anlatmak istediğini, değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.

 • Uygun performans yönetimi kurmak, Hatalar için yazılı belirlenmiş yaptırımlar oluşturmak.

 • Kuruma ait eğitim uygulamalarını yönetmek.

 • Kurumdaki tüm alt kültürlerin özelliklerinden yararlanarak ortak bir kültür inşa etmek

Liderler kurum kültürünün ne şekilde etkin kullanıldığını ne zaman ve nasıl yenilikçi bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini değerlendirebilmelidirler. Kısacası kurum kültürünün yönetimi temel bir liderlik ve yönetim yetkinliğidir.

Kurumlar Neden Bir Kültür Oluşturmak İster?

 • Kültür, iş yaşamındaki tüm olaylar üzerinde söz sahibidir. İşin yapılış ve sunuluşunda çalışanlar ve müşteri ilişkileri üzerinde son derece önem arz eder.

 • Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek için kurum kültürünü korumak ve ona değer vermek zorundadır. Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan işletmeler başarıya daha çabuk ulaşır.

 • Bir kurumda çalışanlar tarafından benimsenen, kalıcı, yol gösterici değerler sisteminin oluşturulması onları her koşulda motive edecek liderlerin var olmasıyla bağlıdır.

 • Liderlik tarzı kuvvetli olan kurumlar dinamik kurumlardır. Birbirleriyle etkileşimi yüksektir.

kurum kimliği kurum kültürü liderlik iletişim işletme lider
Bahar Beşer
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?
İşletme Yönetimi

Kurum Kültürü Nasıl Geliştirilir?

30 Ocak 2020
Kampüs Hayatından Kurumsal Hayata Geçiş
Kurum - Şirket Kültürü

Kampüs Hayatından Kurumsal Hayata Geçiş

30 Ekim 2020
Şirket Kültürü Neden Önemlidir?
Kurum - Şirket Kültürü

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

17 Mayıs 2019
Aidiyet Ne Demek?
Kişisel Gelişim

Aidiyet Ne Demek? Ne Anlama Geliyor?

27 Ocak 2020