AnasayfaBlogKurum Kültürü Ve Lider Etkisi
Kurum - Şirket Kültürü

Kurum Kültürü Ve Lider Etkisi

01 Ocak 2020
Üzerinde siyah yazılar olan beyaz bir kupa tutan bir kişinin yakın çekimi. Kupa, parmakları ve başparmağı kulpun etrafına sarılmış şekilde elinde sıkıca kavranıyor. Kişinin sol elinde, görüntüde de görülebilen siyah bir yüzük var. Kupa açık gri bir arka plana sahip ve metin siyah renkte basılmış. Kupa kişinin önünde, kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş şekilde durmaktadır. Kişi yüzünde hafif bir gülümsemeyle aşağıya, kupaya doğru bakmaktadır.
Kurum Kültürü KavramlarıLiderin RolüSonuç
Kurum kültürü, kuruma kişilik kazandıran soyut bir kavramLider, kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etkenKurum kültürüyle iş ortamına kimlik kazandırılır ve çalışanların bağlılığı sağlanır
Bir kurumun yapısını, kuralları ve amaçlarıLider, kurumun değerlerini ve amaçlarını belirlerKurum, çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar
Çalışanlara aidiyet hissi sağlanırLider, çalışanlar arasında bir uyum oluştururÇalışanların kurumuna sahip çıkmaları ve aitlik hissi artar
Çalışanların davranış biçimini belirlerLider, çalışanlarının nasıl davranması gerektiğini belirlerÇalışanların davranışları, kurumun değerlerine uyum sağlar
Çalışanların yöneticilerine ve müşterilere gösterdikleri hassasiyetLider, kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı temsil ederKurumun değerleri ve hedefleri, çalışanların müşterilere ve yöneticilere gösterdiği hassasiyeti belirler
Kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancıLider, kurumun hedeflerine ulaşması için gerekli yol göstericidirKurum için etkili bir hedef belirleme ve yol haritası çıkarılmasında liderin önemli rolü vardır
Kurumdaki çeşitliliği yönetmekLider, kurumdaki tüm alt kültürlerin özelliklerinden yararlanarak ortak bir kültür inşa ederKurum içindeki çeşitliliğin iyi yönetilmesi, verimli bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olur
Kurum ve müşteri ilişkileriLider, kurumun müşteri ilişkileri konusunda belirleyici ve yönlendiricidirKurum ve müşteri ilişkileri, işin yapılışı ve sunuluşunda önemli bir rol oynar
Kurumların değer vermesi gereken kurum kültürüLiderlerin varlığı, çalışanların motivasyonunu artırırGüçlü bir kurum kültürü, başarıya daha hızlı ulaşmayı sağlar
Kurum kültürünün yönetimiLiderler, kurum kültürünün ne zaman ve nasıl yenilikçi bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini değerlendirebilmelidirKurum kültürünün etkin bir şekilde yönetilmesi, kurumun başarı ve verimliliğini artırır

Kurum Kültürü, kuruma bir kişilik kazandıran soyut bir kavramdır. Bir kurumun yapısını belli kurallar çerçevesinde sürdürerek kurum çalışanının o kurumu aitliğini hissettirir. Organizasyon yapısından, çalışma düzenine, etkinliklerden, kutlamalara disiplin ihlaline kadar büyük bir alanı kapsar. Kurumların da değerleri, ilkeleri, amaçları vardır ve bunların hepsi her kuruma göre kendi özgünlüğünü yansıtan niteliklerdir. İşletme içerisinde sözlü ve sözsüz kurallar, davranış ve düşünce biçimlerini kurum kültürü içerisinde değerlendirilir. Bu unsurlar kurum içinde nasıl giyinilmesi ve davranılması gerektiğini, iş arkadaşlarına, yöneticilerine ve müşterilere gösterilmesi gereken hassasiyet ve davranış biçimlerini belirtir.

Kurum Kültürünün En Temel İşlevleri Nedir?

Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kurum içi yaşam biçimi haline dönüştürür. Kurum kültürü ile iş ortamına kimlik kazandırılır. Bu kimlik ile çalışanın iş ortamına bağlılığı sağlanır ve kuruma her yönüyle sahip çıkmalarını teşvik edilir. Kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken güçlü bir liderlik tarzıdır.

 • Kurum kültürü; Kurum içindeki insanları aynı değer ve aynı çalışma anlayışı içerisinde yakınlaştırır.

 • Kurumu bağlayıcıdır. Bütünlük ve etkileşim sağlar.

 • Değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar. Bir kontrol aracıdır.

 • Kurum için de kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar.

 • Kurum için önemli olan ifadeyi belirler.

 • Çalışanlara aidiyet hissi sağlar. Kurum kimliği oluşturur

 • Çalışanların davranış biçimini belirler ve kurumun değerlerine bağlılık oluşturur

 • Kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı temsil eder. Yol gösterici rehberdir

Kurum ve Lider İlişkisi Çalışanlara Nasıl Benimsetilir?

Kurumda güçlü liderlik tarzı ile karşılaşan birey, onun kişiliğini kendine örnekler. Bu durum, kurumda liderlik figürünü benimseyerek çevreye yayılır. Kurum kültürünün oluşumuna destek verir. Birini örnekleyerek kazanılan davranış diğer çalışanlar için de model oluşturur. Zamanla kazanılan davranışlar, alışkanlıklara ve ortaklaşa öğrenilen kültürel kalıplara dönüşür. Bu kalıplar bir işletme için kurum kültürünü oluşturur. Lider içinde bulunduğu iş ortamını bu sayede dengede tutar.

Lider, kurum çalışanları arasında bir uyum oluşturur. Kurumlarda en önemli konulardan biri kurum kültürünü çalışanlarına doğru şekilde iletip benimsetilmesini sağlamaktır. Lider ile kurum personeli arasındaki iletişimin güçlü olması, kurum kültürünün de gücünü yansıtır. Liderler kurumu ileriye taşıdığı gibi geriye de götürebilmektedir. Kurumdaki liderler kendi varsayımları dışında davrandıkları takdirde kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bir kurumun hiyerarşik düzende en tepedeki kişinin düşüncesi tutumlara, tutumları davranışa, davranışları alışkanlıklara, alışkanlıkları karaktere ve karakteri kültürüne dönüşür. Liderlerin davranış biçimi kurumlar için en önemli unsurdur. Lider bir kurumu tensil eden kişidir. Kurum içindeki süregelen kültürel çeşitliliği yönetmek ve uygun bir noktada buluşulmasını sağlamak liderlik yeteneğidir.

Etkili Bir Kültür Yönetimi İçin Liderlere Düşen Görevler Nedir? • Kuruma ait özel bir planlama yaparak kuruma özgü kültürel altyapıyı belirler.

 • Misyon, vizyon, amaçlar, stratejiler dahilinde tüm yapıyı departmanlar arası süreçlerle uyum içinde tutmak.

 • Kurumun çalışanlara ne anlatmak istediğini, değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.

 • Uygun performans yönetimi kurmak, Hatalar için yazılı belirlenmiş yaptırımlar oluşturmak.

 • Kuruma ait eğitim uygulamalarını yönetmek.

 • Kurumdaki tüm alt kültürlerin özelliklerinden yararlanarak ortak bir kültür inşa etmek

Liderler kurum kültürünün ne şekilde etkin kullanıldığını ne zaman ve nasıl yenilikçi bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini değerlendirebilmelidirler. Kısacası kurum kültürünün yönetimi temel bir liderlik ve yönetim yetkinliğidir.

Kurumlar Neden Bir Kültür Oluşturmak İster?

 • Kültür, iş yaşamındaki tüm olaylar üzerinde söz sahibidir. İşin yapılış ve sunuluşunda çalışanlar ve müşteri ilişkileri üzerinde son derece önem arz eder.

 • Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek için kurum kültürünü korumak ve ona değer vermek zorundadır. Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan işletmeler başarıya daha çabuk ulaşır.

 • Bir kurumda çalışanlar tarafından benimsenen, kalıcı, yol gösterici değerler sisteminin oluşturulması onları her koşulda motive edecek liderlerin var olmasıyla bağlıdır.

 • Liderlik tarzı kuvvetli olan kurumlar dinamik kurumlardır. Birbirleriyle etkileşimi yüksektir.

Kurum kültürü, kuruma kişilik kazandıran soyut bir kavram, Lider, kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken, Kurum kültürüyle iş ortamına kimlik kazandırılır ve çalışanların bağlılığı sağlanır, Bir kurumun yapısını, kuralları ve amaçları, Lider, kurumun değerlerini ve amaçlarını belirler, Kurum, çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar, Çalışanlara aidiyet hissi sağlanır, Lider, çalışanlar arasında bir uyum oluşturur, Çalışanların kurumuna sahip çıkmaları ve aitlik hissi artar, Çalışanların davranış biçimini belirler, Lider, çalışanlarının nasıl davranması gerektiğini belirler, Çalışanların davranışları, kurumun değerlerine uyum sağlar, Çalışanların yöneticilerine ve müşterilere gösterdikleri hassasiyet, Lider, kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı temsil eder, Kurumun değerleri ve hedefleri, çalışanların müşterilere ve yöneticilere gösterdiği hassasiyeti belirler, Kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı, Lider, kurumun hedeflerine ulaşması için gerekli yol göstericidir, Kurum için etkili bir hedef belirleme ve yol haritası çıkarılmasında liderin önemli rolü vardır, Kurumdaki çeşitliliği yönetmek, Lider, kurumdaki tüm alt kültürlerin özelliklerinden yararlanarak ortak bir kültür inşa eder, Kurum içindeki çeşitliliğin iyi yönetilmesi, verimli bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olur, Kurum ve müşteri ilişkileri, Lider, kurumun müşteri ilişkileri konusunda belirleyici ve yönlendiricidir, Kurum ve müşteri ilişkileri, işin yapılışı ve sunuluşunda önemli bir rol oynar, Kurumların değer vermesi gereken kurum kültürü, Liderlerin varlığı, çalışanların motivasyonunu artırır, Güçlü bir kurum kültürü, başarıya daha hızlı ulaşmayı sağlar, Kurum kültürünün yönetimi, Liderler, kurum kültürünün ne zaman ve nasıl yenilikçi bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini değerlendirebilmelidir, Kurum kültürünün etkin bir şekilde yönetilmesi, kurumun başarı ve verimliliğini artırır
kurum kimliği kurum kültürü liderlik iletişim işletme lider
Bu, yüzünde canlı bir gülümseme olan bir kadının yakın çekim portresidir. Sarı saçları yana ayrılmış ve gevşek dalgalarla şekillendirilmiş. Yumuşak, mavi gözleri parlak ve büyüleyici. Parlayan cildi neredeyse ışıl ışıl ve yanakları gülümsemenin verdiği keyifle hafifçe kızarmış. Üzerinde yüksek yakalı beyaz bir gömlek ve boynunda zarif bir kolye var. Duruşu rahat ve kendinden emin, neşeli bakışları memnuniyet ve huzur yayıyor. Güzelliğin ve neşenin vücut bulmuş hali olan gülümsemesi onu gören herkese ışık ve sıcaklık getiriyor.
Bahar Beşer
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. Muğla Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul İşletme Enstitü blog bölümünde içerik üretmektedir. Online eğitim, markalaşma, kişisel gelişim alanlarında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.