Close
Mobil Menu Bars

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

19 Haziran 2020, 1174 defa okundu.
Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?
kurumsal risk yönetimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, imaj, hedef kitle, vizyon,

Bir işletmenin kurumsallaşma sürecinde karşı karşıya kalacağı tüm riskleri ve sorunları analiz etmesi, işletmenin geleceği için önemlidir. Kurumsallaşma dediğimiz kavram, kendi içinde birçok unsuru barındıran bir üst addır. Bunun içinde risklerin farkında olup kurumun bugününü ve yarınını kontrol altına alabilmeyi sağlayan kurumsal risk yönetimi de vardır. Kurumsal risk yönetimi, kurumun süreç içinde karşılaşabileceği tüm riskleri ve sonuçları analiz edip gerekebilecek stratejik karar ve önlemleri almayı sağlar. 

İşletme ya da kurum, kurulma fikrinden başlamak üzere süreç boyunca kendisini etkileyebilecek tüm faktörleri araştırmalı ve analiz edebilmelidir. Özellikle pazar yarışında karşılaşılan riskler, işletmenin zarar etmesine ve en kötü olasılıkla yok olmasına neden olabilir. Bundan dolayı işletmeler, kurulma aşamasından önce ve sonra risk yönetimi için gerekli hazırlıklara başlayabilmelidir. Bu hazırlıklardan biri de kurumsal riskleri analiz yetkinliğine sahip bir ekip ve çalışanlardır. 

Günümüzün işletme mantığında, tüm faktörlerin zarar ve kârını doğru hesaplamak ve yönetmek anlayışı yaygındır. Zararları mümkün olduğu sürece en aza indirebilmek, kârın da zaman içinde artmasını sağlar. Bu kâr anlayışı da yalnızca gelir açısından değil, işletmenin kaybedebileceği itibar ve imaj kaybının önüne geçmektir. İşletmenin tüm olumsuz sonuçlanabilecek sorunları analiz edip önlem alması ya da risk yönetimini doğru yürütmesi, itibar kaybını da önler. İşte tüm etkenleri ve içerdiği kapsam ile kurumsal risk yönetimi, risklere karşı farkındalığı artırmayı ve etkin yönetimi sağlamayı amaçlıyor. 

 kurumsal risk yönetimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, imaj, hedef kitle, vizyon,

Kurumsal Risk Yönetimi Haritası

Bir işletme kurma fikri çoğu zaman derinlemesine düşünülmeden alınan bir karar oluyor. Bunun bir sonucu olarak da işletme varlığını kısa sürede tamamlıyor. Halbuki bunun önüne geçmenin bir yolu da kurumsal risk yönetimi kavramını etkinleştirmekten geçiyor. Rekabetin kendini daha fazla hissettirmesi ve işletmenin mevcut kuruluş sorunları, süreç içinde işletmenin varlığı için bir tehdit oluşturabiliyor. Bu yüzden işletmenin, mevcut sorunları engelleyebilecek vizyona sahip olması ve pazar yarışında devam edebilecek bir yönetimi etkinleştirmesi gerek. 

Kurumsallaşmanın tabanında işletmenin kendi yönetimini sağlayacak bir pozisyonu edinmesi vardır. İşletme mantığına sahip bir işletmenin, işletme yönetimi içinde kurumsal risklerin farkında olarak hareket etmesi gerekir. İşletme adeta bir harita çizerek karşılaşabileceği risk faktörlerini gözden geçirmeyi etkinleştirir. Riskler iç ve dış kaynaklı olabileceği gibi sınıflandırma yapılarak da tespit edilebilir. Sınıflandırma yapılarak analiz eden riskler; stratejik riskler, mali riskler, toplumsal riskler, coğrafi riskler, hukuksal ve operasyonel risklerdir. Bu riskleri içiren olası tehditler ve sorunlar, gözden geçirilerek değerlendirilmeye çalışılır.

Başarılı bir kurumsal risk yönetiminde problemlerin nelerden dolayı ortaya çıkabileceği saptanır ve bu riski içeren duruma uygun olumlu bir cevap aranır. Bu cevap her zaman olumlu olmasa dahi en az hasar ve zararın analizi de risk yönetimi içinde değerlendirilir. Risk yönetimini etkinleştirecek şey, işletmenin kendi varlığını önemsemesi ve uzun yıllar pazardaki hedeflerini gerçekleştirmek istemesidir. İşletme, hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecinde, riskleri analiz edecek işletme yönetim bilincine sahip olabilmelidir. 

 kurumsal risk yönetimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, imaj, hedef kitle, vizyon,

Risk Analizi Nasıl Yapılabilir?

İşletmenin ya da kurumun bugününü ve geleceğini tehdit eden riskleri tespit etme aşamasında doğru bir sınıflandırma epey işe yarayacaktır. İşletme kurulma fikrinden itibaren sosyal çevresinden başlamak üzere derin bir risk analiz yapılabilmelidir. Sosyal ve yarışılacak pazar çevresi, işletmenin kuruluşunu nasıl değerlendirebilir ve nasıl bir tepki verebilir, işletmenin bu analizi yapması gerekiyor. Mali alanda da risklerin tespiti, kayıpların önüne geçmek ve zararı önlemenin doğru bir yoludur. 

Örnek vermek gerekirse bir kahve dükkanı açmayı düşünen işletmeci, bu kahve dükkanının olası zararlarını ve nihai kârını tespit etmeden işletme açarsa olası sürprizlere de hazırlıklı olmalıdır. Yine stratejik risklerin en büyüklerinden olan sektörel değişimler ve rekabetin farkında olmadan açılan bir işletme, nasıl bir fark yaratacak ve bunca rakibinin arasından nasıl sıyrılacaktır?

İşletme açma fikri, işletme mantığına uygun olarak düşünülmelidir. Burada işletme yönetim biçimleri uygulaması ve stratejik planlar yer alır. Kurumsal bir kimliğe sahip olmanın ilk göstergelerinden biri de olası tehdit ve riskleri karşılayabilecek güce ve farkındalığa sahip olmaktır. İşletmenin kuruluş sürecinde yaptığı en büyük hatalardan biri hedef kitle ve yönetim biçimi belirlemeden pazara adım atmasıdır. Bu yanlışlık, kime sesleneceğinizi bilememe ve ona uygun hizmet sağlayamama ile işletmenin yönetimini etkinleştirememe riskini doğurur. İşletmenin tüm riskler için (gerçekleşmese dahi) bir karşı hamle senaryosu olmalı ve stratejik planlama içindeki yerini almalıdır. 

Kurumsal İtibarı Yönetme

Kurumsal risk yönetimi içinde kurumsal itibarın ayrı bir önemi vardır. Olası tüm riskler ve tehditler eğer güçlü bir imaj ve itibar var ise kolay kolay işletmeyi yıkamaz. Aynı zamanda karşılaşılabilecek en olumsuz risklerden biri de itibar kaybı ya da itibarı yok edecek risklerdir. Kurumsal itibar, hedef kitle, pazar yarışındaki rakipleri ve topluca tüketici gözünde edinilen uzun zamanlı olumlu ya da olumsuz algılardır. İtibar, uzun yıllar kazanılmaya çalışılan ama kısa sürede de kaybedilebilme riskini barındıran bir kavramdır. 

 kurumsal risk yönetimi, kurumsallaşma, kurumsal itibar, imaj, hedef kitle, vizyon,

Kurumsal itibar yönetimi, finansal güç, vizyon özgünlüğü, toplumsal çevre, kurumsal liderlik ve ürün ya da hizmetin kalitesi gibi unsurların, itibarı etkileyebileceği bilerek stratejiler üretir. İtibarı yönetmek ve olası itibar kaybının önüne geçmek için güçlü bir kurum kültürüne ihtiyaç vardır. Ayrıca kurumsal itibar, güven ve güçlü imajın varlığına göre olumlu bir anlam taşır. Kurumsal risk yönetimi açısından baktığımızda kurumsal itibar, oluşturulan güçlü itibarın zararı bertaraf edecek kadar etkin olmasını sağlar. Kurumsal itibar yönetimi; risklerin farkında olup bunu önlemeye çalışan işletme ve kurumların kısa sürede itibar kaybına uğramasının önüne geçer. 

Hem kurumsal risk yönetimi hem de kurumsal itibar yönetimi, işletmenin imajını olumlu yönde sürdürmesine ve hedeflerine ulaşmasını sağlar. İşletme yönetiminde esas olan kurumun devamlılığı sağlamak ve kârı artırmaya çalışmaktır. Kurumun, bugününü ve yarınını korumak için kurumsal riskleri analiz etmek, verimli bir çalışma ve yönetim için de gereklidir.

Bu noktada çalışacağınız işletmenin risklerini görebilmek ve tanıyabilmek adına kurumsal risk yönetimi eğitimi alabilirsiniz. Sadece risklerin farkında olmak değil, kayıpların işletme açısından nasıl bir geri dönüş sağlayabileceği ile kayıpların nelerden kaynaklandığını da eğitim süresi boyunca görebilirsiniz.. Alacağınız eğitim ve edindiğiniz bilgilerle, işletmenin risk yönetimindeki stratejileri ve uygulamalarına da aşina olabileceksiniz. 

Kurumsal risk yönetimi nedir?

Kurumun kuruluş fikrinden itibaren karşılaşacağı tüm riskleri analiz etmesi ve önlem almasıdır. Kurumsal risklerin farkında olmak, işletmenin olası olumsuz durumlarını da önlemek için gereklidir. Kurumsal risk yönetiminde itibarın korunması ve risklerin zararlarının sonuçlarını en aza indirme esastır. 

Kurumun karşılaşabileceği riskler nelerdir?

Kurumsal riskler iç ve dış kaynaklı riskler olabilir. Bunun dışında operasyonel, stratejik, toplumsal, coğrafi, hukuksal ve finansal riskler de vardır. Tüm sınıflandırılan risklere karşı kurumun risk analizi ve önlemleri olmalıdır. 

Kurumsal itibar nedir?

Kurumun uzun yıllar boyunca edindiği olumlu ya da olumsuz algıların tümü, kurum itibarını oluşturur. Kurum, kurumsal kimliği içindeki konumu, tüketici gözündeki algısı, imajı ve gücü yıllar içinde itibarı meydana getirir. İtibar uzun yıllar kazanılmaya çalışılan ama kısa sürede kaybedilen bir kavramdır. 

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Devamı
İlgili Eğitim
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!