AnasayfaBlogİtibar Yönetimi Neden Önemli?
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
İtibar Yönetimi Neden Önemli?

İtibar, kişisel ya da kurumsal bazda kendini ifade edebilmenin bir göstergesidir. Özellikle kurum ve markaların değer verdiği itibar, yönetilmeye ve sürdürülmeye çalışılır. Kişisel itibar ise saygınlığı sürdürmeye yönelik bir güven ve algı meselesidir. Hayat boyunca karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek, başarılarımız, ödüllendirilmemiz ve davranışlarımız, kişisel itibarı da etkiler.

Kurumsal itibar da bir marka ya da kurum için en önemli imaj göstergelerinden biridir. İmaj ve itibarın belli bir düzene girmesi ve hedef kitle gözünde olumlu izlenimi sürdürmek için izlenilmesi gerekli birtakım adımlar vardır. Söz konusu adımlar itibar yönetimi çatısı altında toplanır. 

İtibar yönetimi kavramı, birbirini etkileyen pek çok faktörün iyi yönde geliştirilmesine yönelik bir yönetimsel çabadır. Artık büyük ölçekli işlerle meşgul her kurum ve marka, imaj yönetimi yanında itibar yönetimini de etkinleştirmektedir. Tabii ki bu çaba oldukça gerekli ve önemlidir. Çünkü imaj düzeltilebilir ama itibar kaybı imajı da kötü yönde etkileyen bir özelliğe sahiptir. Kısaca bir değere sahip olmak ile ifade edilen itibarı, daha yakından tanımak ve bunu sürdürmeye yönelik itibar yönetimini de etkinleştirmek gerekir.

Özellikle marka ve kurumların, kurumsal niteliklerinden biri hâline gelen itibar, daha fazla bilgi edinilmeyi ve anlaşılmayı hak ediyor. Uzun yıllar sonucu oluşan itibarın, bir anda yıkılabileceğini de kavrayarak itibar yönetiminin neden önemli olduğuna, bir kere daha vâkıf olmak gerekiyor. 

İtibar Yönetimi ve İmaj

En son alışverişte hangi markalara yer verdiniz ya da tercih listenizde hangi markaların olmasına özen gösterdiniz? Sürekli benzer markaları tercih etmeniz ya da bilinçli olarak o markalara yönelmeniz, imaj ve itibar ile alakalıdır. Tercih noktasında birbirinden çok da farklı olmayan markaları listelediğinizde bile öncelik vereceğiniz bazı markalar muhakkak vardır. İşte bu durum, tüketici davranışları ile ilgilidir ve tüketici davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri kurumsal itibardır. Kurumsal itibar, tüketici gözünde bir değere sahip olma ile ilgilidir. Hedef kitle ya da tüketici gözünde zamanla oluşan kanaat, algı ve imaj, itibarı oluşturur ve itibarın iyi veya kötü yönde seyretmesi de diğer faktörleri etkiler. Bundan dolayı da imaj ile itibarı, birbirinden kopartmadan ele almak gerekir. İmaj ve itibar, bir marka ya da kurumun güven ve tüketici odaklı olduğunu gösteren en önemli faktörlerdir. Marka yönetimi ele alınırken imaj ve itibar yönetimi de göz önünde bulundurarak gerekli plan ve stratejiler belirlenir. Şunu da bilmek gerekir; itibar, imajdan daha geniş bir kavramdır ve markanın kendini ifade etmesinde imajın etkisini kırabilecek bir güce sahiptir. Örneğin; bir markanın imajı oldukça olumlu izlenimlere sahip olabilir; fakat günün birinde itibar ve saygınlığı yitirmesine neden olacak bir durum yaşarsa tüketici gözünde ciddi bir yaptırıma da tabi olabilir. Bu gibi durumların ve olayların önüne geçmek için itibar yönetimini etkinleştirmek en doğru yol olacaktır.

İtibar Yönetimi Ne İşe Yarar?

İtibar yönetimi, toplum ve hedef kitle gözünde oluşan takdir ve değerin sürdürülmesine yönelik plan ve çözümleri içerir. İtibar yönetiminin farkına varmak ve etkinleştirmek, var olan değeri sürdürmeye ya da değerin düşmesi sonucu oluşan durumları kontrol altına almayı sağlar. İtibar, sadece finansal değeri ifade eden bir şey değildir. İtibarın kazanılması için müşterilerle, yatırımcılarla, çalışanlarla ve hedef kitle ile güçlü, duygusal ve etkileyici tepkiler oluşturmak gereklidir. Güçlü bir itibar yönetimi de pek çok faktörün iyi yönde yönetilmesini kapsar.

İtibarın var olması uzun yılları alır ama yıkılması bir anlıktır. Bundan dolayı da başta imaj olmak üzere doğrudan kurumu olumsuz etkileyebilecek tüm etkenleri hesaba katmak ve iyi yönetmek, bir gerekliliktir. Çünkü itibarın yüksekliği ya da düşüşü, tüketici gözünde bir algı oluşturur. Ne kadar itibar yönetimini etkinleştirerek markanın değer algısını düzenlerseniz o kadar itibarın oluşmasına önayak olursunuz. Aynı zamanda itibar için yalnızca iyi ilişkiler kurmak da yeterli değildir. Pazar yarışında markanızın karşısına çıkabilecek tehdit ve eksiklerinin de itibarı ne denli etkileyeceğini iyi çözümlemek gerekir. İtibarın var olması aynı zamanda bir rekabet avantajı da yaratır. Kısacası itibar yönetimi içindeki uygulanacak her adım, marka ya da kurumun lehine bir geri dönüş sağlar. 

Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal itibar yönetimini etkinleştirmek için çeşitli müşteri analizleri ve marka yönetimi uygulamalarını harekete geçirmek gerekir. Bir güven ve saygınlık yaratmanın ilk yollarından biri, güçlü bir kurumsal kimlik tasarlamaktır. Kurumsal kimlik; marka adı, vizyon, misyon, görsellik ve yönetim tarzını içerir. Oluşturulan kurumsal kimlik, zaman içinde bir imaj yaratır ve imaj da zamanla bir değeri ifade eder. Markanın sahip olduğu ve kendisini ifade ederken kullandığı itibar, korunmaya gerek duyar. Buna yönelik uygulanabilecek bazı itibar yönetimi bileşenleri de vardır. 

İtibar yönetimi uygulamalarına geliştirdiği itibar katsayı ile fayda sunan Prof. Charles Fombrun'a göre bir kurumun itibarına ilişkin altı etken şunlardır:

  • Vizyon ve Liderlik

  • Finansal Performans

  • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 

  • Duygusal Algı

  • İş Ortamı

  • Ürün ve Hizmet Kalitesi, Fiyatı, Özellikleri

Yukarıdaki etkenler dışında marka ve kurumun, dijital iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla da itibarını koruması gerekir. Hedef kitleyi gözlemlemekle beraber marka değerini artıracak dijital iletişim stratejilerini de markaların itibar ve imaj çalışmaları için gerekli olmaktadır.

İtibar Yönetimi Eğitimi Size Ne Kazandırır?

İtibar yönetimine aşina olmanız neyi yapıp yapmayacağınıza dair tek başına yeterli değildir. Tüketici davranışı ve satın alma etkeni, tek bir aşamaya ya da plana göre işlemez. Bir kurum niteliğine sahip her marka, imaj ve itibar yönetimi gibi markanın hayati niteliklerini yönetmeye ihtiyaç duyar. İhtiyaç ve gereklilikten doğan itibar yönetimi; planlı ve aşamalı bir süreç uygulamasıdır. Kurum ve markanızın bir değere sahip olması için bazı etkenleri harekete geçirmek ve hedef kitleyi gözlemlemek gerekir.

Dijital bir çağa da ayak uyduran itibar yönetimi, online itibar yönetimi kavramını da yaratmıştır. Online itibar yönetimi, bilinmeden harekete geçilebilecek bir uygulama değildir. İtibar yönetimi, hakkında bilgi edinilmesi gerekilen bir uygulamalar bütünüdür. Bütünün parçalarını anlayabilmek ve doğru uygulamak için itibar yönetimi eğitimi de iyi bir seçenektir. 

İtibar yönetimi eğitimi, kurumsal itibar yönetimini içeren uygulamaların ne olduğunu öğreten bir kurstur. Eğitim boyunca imaj ve algının, itibara olan etkisi üzerine dersler verilir. Ayrıca dijital çağda online itibar yönetimine dair bilgi ve uygulamalar da eğitimde yer almaktadır. Geçmişten bugüne markanın en önemli kozu ve rekabet avantajı olan itibar, yönetilmekle var olan gücünü koruyabilir. Gücü korumaya dair edinilecek her bilgi ve uygulama da marka ve kuruma fayda olarak döner. Eğitimin amacı da sektörde itibar kavramını kullanarak hedef kitleniz gözünde tercih edilebilir seviyeye ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Eğitim ile ilgili daha fazla detayı kurumsal itibar yönetimi eğitim sayfasından bulabilirsiniz. 

itibar yönetimi kurumsal itibar yönetimi kişisel itibar itibar yönetimi eğitimi online itibar yönetimi imaj ve itibar
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İtibar Nedir? Neden Önemlidir?
İtibar Yönetimi

İtibar Nedir? Neden Önemlidir?

18 Ağustos 2021
Online İtibar Yönetimi Hakkında Her Şey
İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Hakkında Her Şey

28 Aralık 2020
İtibar Yönetimi Araçları
İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi Araçları

25 Ekim 2021