AnasayfaBlogİtibar Yönetimi Neden Önemli?
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
Bir dizüstü bilgisayarın önünde oturmuş, elleri klavyenin üzerinde yazı yazan bir kişinin yakın çekimi. Kişi açık gri bir gömlek giymektedir ve sol bileğinde bir kol saati vardır. Sol eli hafifçe dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyine dayanırken sağ eli tuşlara odaklanmıştır. Dizüstü bilgisayarın ekranı odanın parlak ışığıyla aydınlanıyor ve arka planda üzerine bir grup yıldız çizilmiş bir cam pencere görülüyor. Yazmaya devam eden kişinin yüz ifadesi konsantrasyondan ibarettir ve neredeyse çevresinin farkında değilmiş gibi görünmektedir.
İtibar Yönetimi KonularıAçıklamaÖnemi
Kişisel İtibarSaygınlığı sürdürmeye yönelik bir güven ve algı meselesidir.Hayat boyunca karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme, başarılarımız ve davranışlarımız, kişisel itibarı etkiler.
Kurumsal İtibarBir marka ya da kurum için en önemli imaj göstergelerinden biridir.İmaj ve itibarın belli bir düzene girmesi ve hedef kitle gözünde olumlu izlenimi sürdürmek gerekir.
İmaj ve İtibarİmaj ve itibar, bir marka ya da kurumun güven ve tüketici odaklı olduğunu gösteren en önemli faktörlerdir.İtibar, imajdan daha geniş bir kavramdır ve markanın kendini ifade etmesinde imajın etkisini kırabilecek bir güce sahiptir.
İtibar YönetimiToplum ve hedef kitle gözünde oluşan takdir ve değerin sürdürülmesine yönelik plan ve çözümleri içerir.İtibarın var olması uzun yılları alır ama yıkılması bir anlıktır. İyi yönetilmeli ve değerinin düşmemesi sağlanmalıdır.
Kurumsal İtibar YönetimiGüçlü bir kurumsal kimlik tasarlamak için çeşitli müşteri analizleri ve marka yönetimi uygulamalarını içerir.Kurumun saygınlığı ve güveni oluşur ve sürdürülür, tüketici ve hedef kitle ile güçlü, duygusal ve etkileyici bağlantılar kurulur.
Pazar YarışıMarkanızın karşısına çıkabilecek tehdit ve eksiklerinin de itibarı ne denli etkileyeceği öngörülmeli.İtibarın var olması aynı zamanda bir rekabet avantajı da yaratır.
Marka YönetimiMarka yönetimi, imaj ve itibar yönetimi de göz önünde bulundurarak gerekli plan ve stratejiler belirlenir.İtibarın yüksekliği ya da düşüşü, tüketici gözünde bir algı oluşturur.
Değer AlgısıNe kadar itibar yönetimini etkinleştirerek markanın değer algısını düzenlerseniz o kadar itibarın oluşmasına önayak olunur.Markanın imajı ve itibarı, tüketici gözünde güçlü bir algı yaratır.
İyi İlişkilerİtibar için yalnızca iyi ilişkiler kurmak yeterli değildir.İyi ilişkiler, markanın itibarının sürdürülmesine yardımcı olur.
Finansal Değerİtibar, sadece finansal değeri ifade eden bir şey değildir.İtibarın finansal değerden daha çok, marka ve kurumun değerini, imajını ve güvenini ifade eder.

İtibar, kişisel ya da kurumsal bazda kendini ifade edebilmenin bir göstergesidir. Özellikle kurum ve markaların değer verdiği itibar, yönetilmeye ve sürdürülmeye çalışılır. Kişisel itibar ise saygınlığı sürdürmeye yönelik bir güven ve algı meselesidir. Hayat boyunca karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek, başarılarımız, ödüllendirilmemiz ve davranışlarımız, kişisel itibarı da etkiler.

Kurumsal itibar da bir marka ya da kurum için en önemli imaj göstergelerinden biridir. İmaj ve itibarın belli bir düzene girmesi ve hedef kitle gözünde olumlu izlenimi sürdürmek için izlenilmesi gerekli birtakım adımlar vardır. Söz konusu adımlar itibar yönetimi çatısı altında toplanır. 

İtibar yönetimi kavramı, birbirini etkileyen pek çok faktörün iyi yönde geliştirilmesine yönelik bir yönetimsel çabadır. Artık büyük ölçekli işlerle meşgul her kurum ve marka, imaj yönetimi yanında itibar yönetimini de etkinleştirmektedir. Tabii ki bu çaba oldukça gerekli ve önemlidir. Çünkü imaj düzeltilebilir ama itibar kaybı imajı da kötü yönde etkileyen bir özelliğe sahiptir. Kısaca bir değere sahip olmak ile ifade edilen itibarı, daha yakından tanımak ve bunu sürdürmeye yönelik itibar yönetimini de etkinleştirmek gerekir.

Özellikle marka ve kurumların, kurumsal niteliklerinden biri hâline gelen itibar, daha fazla bilgi edinilmeyi ve anlaşılmayı hak ediyor. Uzun yıllar sonucu oluşan itibarın, bir anda yıkılabileceğini de kavrayarak itibar yönetiminin neden önemli olduğuna, bir kere daha vâkıf olmak gerekiyor. 

İtibar Yönetimi ve İmaj

En son alışverişte hangi markalara yer verdiniz ya da tercih listenizde hangi markaların olmasına özen gösterdiniz? Sürekli benzer markaları tercih etmeniz ya da bilinçli olarak o markalara yönelmeniz, imaj ve itibar ile alakalıdır. Tercih noktasında birbirinden çok da farklı olmayan markaları listelediğinizde bile öncelik vereceğiniz bazı markalar muhakkak vardır. İşte bu durum, tüketici davranışları ile ilgilidir ve tüketici davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri kurumsal itibardır. Kurumsal itibar, tüketici gözünde bir değere sahip olma ile ilgilidir. Hedef kitle ya da tüketici gözünde zamanla oluşan kanaat, algı ve imaj, itibarı oluşturur ve itibarın iyi veya kötü yönde seyretmesi de diğer faktörleri etkiler. Bundan dolayı da imaj ile itibarı, birbirinden kopartmadan ele almak gerekir. İmaj ve itibar, bir marka ya da kurumun güven ve tüketici odaklı olduğunu gösteren en önemli faktörlerdir. Marka yönetimi ele alınırken imaj ve itibar yönetimi de göz önünde bulundurarak gerekli plan ve stratejiler belirlenir. Şunu da bilmek gerekir; itibar, imajdan daha geniş bir kavramdır ve markanın kendini ifade etmesinde imajın etkisini kırabilecek bir güce sahiptir. Örneğin; bir markanın imajı oldukça olumlu izlenimlere sahip olabilir; fakat günün birinde itibar ve saygınlığı yitirmesine neden olacak bir durum yaşarsa tüketici gözünde ciddi bir yaptırıma da tabi olabilir. Bu gibi durumların ve olayların önüne geçmek için itibar yönetimini etkinleştirmek en doğru yol olacaktır.

İtibar Yönetimi Ne İşe Yarar?

İtibar yönetimi, toplum ve hedef kitle gözünde oluşan takdir ve değerin sürdürülmesine yönelik plan ve çözümleri içerir. İtibar yönetiminin farkına varmak ve etkinleştirmek, var olan değeri sürdürmeye ya da değerin düşmesi sonucu oluşan durumları kontrol altına almayı sağlar. İtibar, sadece finansal değeri ifade eden bir şey değildir. İtibarın kazanılması için müşterilerle, yatırımcılarla, çalışanlarla ve hedef kitle ile güçlü, duygusal ve etkileyici tepkiler oluşturmak gereklidir. Güçlü bir itibar yönetimi de pek çok faktörün iyi yönde yönetilmesini kapsar.

İtibarın var olması uzun yılları alır ama yıkılması bir anlıktır. Bundan dolayı da başta imaj olmak üzere doğrudan kurumu olumsuz etkileyebilecek tüm etkenleri hesaba katmak ve iyi yönetmek, bir gerekliliktir. Çünkü itibarın yüksekliği ya da düşüşü, tüketici gözünde bir algı oluşturur. Ne kadar itibar yönetimini etkinleştirerek markanın değer algısını düzenlerseniz o kadar itibarın oluşmasına önayak olursunuz. Aynı zamanda itibar için yalnızca iyi ilişkiler kurmak da yeterli değildir. Pazar yarışında markanızın karşısına çıkabilecek tehdit ve eksiklerinin de itibarı ne denli etkileyeceğini iyi çözümlemek gerekir. İtibarın var olması aynı zamanda bir rekabet avantajı da yaratır. Kısacası itibar yönetimi içindeki uygulanacak her adım, marka ya da kurumun lehine bir geri dönüş sağlar. 

Kurumsal İtibar Yönetimi

Kurumsal itibar yönetimini etkinleştirmek için çeşitli müşteri analizleri ve marka yönetimi uygulamalarını harekete geçirmek gerekir. Bir güven ve saygınlık yaratmanın ilk yollarından biri, güçlü bir kurumsal kimlik tasarlamaktır. Kurumsal kimlik; marka adı, vizyon, misyon, görsellik ve yönetim tarzını içerir. Oluşturulan kurumsal kimlik, zaman içinde bir imaj yaratır ve imaj da zamanla bir değeri ifade eder. Markanın sahip olduğu ve kendisini ifade ederken kullandığı itibar, korunmaya gerek duyar. Buna yönelik uygulanabilecek bazı itibar yönetimi bileşenleri de vardır. 

İtibar yönetimi uygulamalarına geliştirdiği itibar katsayı ile fayda sunan Prof. Charles Fombrun'a göre bir kurumun itibarına ilişkin altı etken şunlardır:

  • Vizyon ve Liderlik

  • Finansal Performans

  • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 

  • Duygusal Algı

  • İş Ortamı

  • Ürün ve Hizmet Kalitesi, Fiyatı, Özellikleri

İlgili eğitim: Etkili Liderlik Eğitimi

Yukarıdaki etkenler dışında marka ve kurumun, dijital iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla da itibarını koruması gerekir. Hedef kitleyi gözlemlemekle beraber marka değerini artıracak dijital iletişim stratejilerini de markaların itibar ve imaj çalışmaları için gerekli olmaktadır.

İtibar Yönetimi Eğitimi Size Ne Kazandırır?

İtibar yönetimine aşina olmanız neyi yapıp yapmayacağınıza dair tek başına yeterli değildir. Tüketici davranışı ve satın alma etkeni, tek bir aşamaya ya da plana göre işlemez. Bir kurum niteliğine sahip her marka, imaj ve itibar yönetimi gibi markanın hayati niteliklerini yönetmeye ihtiyaç duyar. İhtiyaç ve gereklilikten doğan itibar yönetimi; planlı ve aşamalı bir süreç uygulamasıdır. Kurum ve markanızın bir değere sahip olması için bazı etkenleri harekete geçirmek ve hedef kitleyi gözlemlemek gerekir.

Dijital bir çağa da ayak uyduran itibar yönetimi, online itibar yönetimi kavramını da yaratmıştır. Online itibar yönetimi, bilinmeden harekete geçilebilecek bir uygulama değildir. İtibar yönetimi, hakkında bilgi edinilmesi gerekilen bir uygulamalar bütünüdür. Bütünün parçalarını anlayabilmek ve doğru uygulamak için itibar yönetimi eğitimi de iyi bir seçenektir. 

İtibar yönetimi eğitimi, kurumsal itibar yönetimini içeren uygulamaların ne olduğunu öğreten bir kurstur. Eğitim boyunca imaj ve algının, itibara olan etkisi üzerine dersler verilir. Ayrıca dijital çağda online itibar yönetimine dair bilgi ve uygulamalar da eğitimde yer almaktadır. Geçmişten bugüne markanın en önemli kozu ve rekabet avantajı olan itibar, yönetilmekle var olan gücünü koruyabilir. Gücü korumaya dair edinilecek her bilgi ve uygulama da marka ve kuruma fayda olarak döner. Eğitimin amacı da sektörde itibar kavramını kullanarak hedef kitleniz gözünde tercih edilebilir seviyeye ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Eğitim ile ilgili daha fazla detayı kurumsal itibar yönetimi eğitim sayfasından bulabilirsiniz. 

Kişisel İtibar, Saygınlığı sürdürmeye yönelik bir güven ve algı meselesidir, Hayat boyunca karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme, başarılarımız ve davranışlarımız, kişisel itibarı etkiler, Kurumsal İtibar, Bir marka ya da kurum için en önemli imaj göstergelerinden biridir, İmaj ve itibarın belli bir düzene girmesi ve hedef kitle gözünde olumlu izlenimi sürdürmek gerekir, İmaj ve İtibar, İmaj ve itibar, bir marka ya da kurumun güven ve tüketici odaklı olduğunu gösteren en önemli faktörlerdir, İtibar, imajdan daha geniş bir kavramdır ve markanın kendini ifade etmesinde imajın etkisini kırabilecek bir güce sahiptir, İtibar Yönetimi, Toplum ve hedef kitle gözünde oluşan takdir ve değerin sürdürülmesine yönelik plan ve çözümleri içerir, İtibarın var olması uzun yılları alır ama yıkılması bir anlıktır İyi yönetilmeli ve değerinin düşmemesi sağlanmalıdır, Kurumsal İtibar Yönetimi, Güçlü bir kurumsal kimlik tasarlamak için çeşitli müşteri analizleri ve marka yönetimi uygulamalarını içerir, Kurumun saygınlığı ve güveni oluşur ve sürdürülür, tüketici ve hedef kitle ile güçlü, duygusal ve etkileyici bağlantılar kurulur, Pazar Yarışı, Markanızın karşısına çıkabilecek tehdit ve eksiklerinin de itibarı ne denli etkileyeceği öngörülmeli, İtibarın var olması aynı zamanda bir rekabet avantajı da yaratır, Marka Yönetimi, Marka yönetimi, imaj ve itibar yönetimi de göz önünde bulundurarak gerekli plan ve stratejiler belirlenir, İtibarın yüksekliği ya da düşüşü, tüketici gözünde bir algı oluşturur, Değer Algısı, Ne kadar itibar yönetimini etkinleştirerek markanın değer algısını düzenlerseniz o kadar itibarın oluşmasına önayak olunur, Markanın imajı ve itibarı, tüketici gözünde güçlü bir algı yaratır, İyi İlişkiler, İtibar için yalnızca iyi ilişkiler kurmak yeterli değildir, İyi ilişkiler, markanın itibarının sürdürülmesine yardımcı olur, Finansal Değer, İtibar, sadece finansal değeri ifade eden bir şey değildir, İtibarın finansal değerden daha çok, marka ve kurumun değerini, imajını ve güvenini ifade eder
itibar yönetimi kurumsal itibar yönetimi kişisel itibar itibar yönetimi eğitimi online itibar yönetimi imaj ve itibar
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resmin ön planında sağ elinde kalem tutan bir el görülüyor. Kalem, görüntünün arka planında görülebilen bir beyaz tahtaya yazmak için kullanılıyor. El siyah bir eldiven giymiştir ve beyaz tahtanın üzerinde, sanki el yazmanın ortasındaymış gibi, birkaç çizgi çizilmiştir. Yazı tahtası üzerindeki yazı siyah renkte ve birkaç kelime içerdiği görülüyor. Görüntünün arka planı nötr bir gridir ve üzerinde elin ve beyaz tahtanın soluk bir gölgesi görülebilmektedir. Görüntü hafif yüksek bir açıdan çekilmiş ve hem elin hem de beyaz tahtanın iyi bir görüntüsünü sunuyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar

13 Ağustos 2021
Bir grup insan gecenin içinde, yüksek bir binanın önünde siluet halinde durmaktadır. İnsanlar siyah bir paltodan siyah bir gömlek ve kravata kadar çeşitli kıyafetler giyiyor. Grubun arasında siyah paltolu bir kadın göze çarpıyor, silueti karanlıkta görülebiliyor. Gruptan uzaklaşan bir başka kişinin gölgesi yere düşüyor. Sahne, grubu ürkütücü bir şekilde güzel gösteren yumuşak sarı bir ışıkla aydınlatılıyor. Gecenin içinde bir durgunluk anı, karanlıkta bir arada duran insanlar, arkalarındaki binanın ışığı bir fon oluşturuyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarını Keşfet

30 Mayıs 2020
Bir dizüstü bilgisayarın önünde oturmuş, elleri klavyenin üzerinde yazı yazan bir kişinin yakın çekimi. Kişi açık gri bir gömlek giymektedir ve sol bileğinde bir kol saati vardır. Sol eli hafifçe dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyine dayanırken sağ eli tuşlara odaklanmıştır. Dizüstü bilgisayarın ekranı odanın parlak ışığıyla aydınlanıyor ve arka planda üzerine bir grup yıldız çizilmiş bir cam pencere görülüyor. Yazmaya devam eden kişinin yüz ifadesi konsantrasyondan ibarettir ve neredeyse çevresinin farkında değilmiş gibi görünmektedir.
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Dr. Mustafa Kalafat
1102545
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
16611661
Bu görüntüde bir sınıfın önünde mikrofon tutan bir el, arka planda gözlüklü ve siyah ceketli bir kadın görülüyor. Mikrofonun yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf ve bir adamın yüzünün bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Bu, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimine odaklanan çevrimiçi bir kursun görüntüsüdür. Tutulan mikrofon kursun interaktif olduğunu ve sözlü iletişim içerdiğini düşündürürken, arka plandaki kadın eğitmeni temsil ediyor olabilir. Ön plandaki beyaz harf bir logo ya da kurs hakkında daha fazla bilgi içeren bir metin olabilir. Bir erkeğin yüzünün bulanık görüntüsü öğrencileri ya da kurs katılımcılarını temsil ediyor olabilir. Sonuç olarak bu görsel, çevrimiçi kursun interaktif ve ilgi çekici bir deneyim olduğunu ima etmektedir.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
1420588