AnasayfaBlogOnline İtibar Yönetimi Nedir?
İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Nedir?

06 Haziran 2020
Kıvırcık sarı saçlı ve gözlüklü bir kadın kucağında dizüstü bilgisayarıyla yerde oturmaktadır. Elini dizüstü bilgisayarın üzerine koymuş ve ekrana bakıyor. Üzerinde beyaz bir tişört ve siyah bir kot pantolon var. Etrafındaki alan çoğunlukla beyaz, beyaz bir yastık ve etrafa saçılmış birkaç başka eşya var. Görüntü yakın çekimdir ve kadın ile dizüstü bilgisayarının samimi bir görüntüsünü verir. Bu görüntü, kadının faaliyetini ve çevresini net bir şekilde yansıttığı için bir görüntü başlığı veri kümesi hazırlamak için mükemmeldir.
KonularAçıklamalarÖneriler
İtibar Nedir?Saygınlık, güvenilir olma, kredibilite, şan, şöhret, ün gibi kavramları içerir.Firmaların itibar yönetimine önem vermesi ve pozitif bir itibar yaratmak için stratejik kararlar alması gerekir.
Kurumsal İtibarın ÖnemiKaynaklara kolay ve hızlı ulaşmayı sağlar, işletmelerin faaliyet süresini uzatır ve rekabet avantajı yaratır.Firmaların, kurumsal itibarlarının yönetimine öncelik vererek, sürekli ölçüm yapması ve müşteri algısını izlemesi önerilir.
Kurumsal İtibar Nasıl Oluşur?Faaliyetlerden oluşan izlenimler, kaynağından edinilen bilgiler ve elektronik ortamlardan bilgi toplanması ile oluşur.Firmaların, marka hakkındaki haberlerin yayılması için bültenler paylaşması, tanıtım filmi çekmesi önerilir.
Kurumsal İtibar Nasıl Yönetilir?Sosyal projelere katılım, sponsorluk, online itibar yönetimi ve aktif sosyal medya kullanımı ile yönetilir.Sosyal medya yönetimine özel önem verilmesi, içeriklerin düzenli olarak paylaşılması ve müşteri geri dönüşlerinin hızlı şekilde yanıtlanması önerilir.
Marka Değerinin ÖnemiMarka değeri, firma için en değerli varlık olarak kabul edilir ve firmaların pazarda bilinmesini sağlar.Marka değerini artırmak için akılda kalıcı logo tasarımı yapılması, ürün/hizmetlerin müşteri taleplerine uygun olması ve risk planlaması yapılması önerilir.
Online İtibar Yönetiminin Hedef Kitlesiİnternet kullanıcıları, tüketiciler, reklamcılar, gazeteciler, iş çevreleri, rakipler ve tüm internet kamuoyudur.Hedef kitleye uygun içeriklerin üretilmesi, dijital pazarlama stratejilerinin öğrenilmesi ve kurumsal web sitesinin ilgi çekici hale getirilmesi önerilir.
Sosyal Medya Kanallarının ÖnemiMüşteriler marka hakkında fikir edinmek için sosyal medya kanallarını ve diğer dijital platformları tercih etmektedir.Firmaların, sosyal medya hesaplarını etkin şekilde yönetmesi, düzenli aralıklarla içerik üretmesi ve kullanıcıların fikirlerine kulak vermesi önerilir.
Online İtibar Yönetiminin Kriz Anlarında RolüOnline itibar yönetimi, kriz anlarında firmaların halkla ilişkilerini güçlendirir ve potansiyel zararı en aza indirir.Firmaların, kriz planlaması yapması ve online itibar yönetimi stratejilerini buna göre ayarlaması önerilir.
Müşteri İhtiyaçlarıMüşteriler dinlenilmek, anlaşılmak, fark edilmek ve değer verilmek ister.Müşterilerle interaktif ilişkiler kurmak ve müşteri ihtiyaçlarını öncelikli hale getirmek önerilir.
SEO Uyumlu İçerik YönetimiSEO uyumlu içerikler, ürünlerin online ortamda tanımını sağlar ve firmanın itibarını yönetir.Firmaların, dijital içerik üreten yazarlar ile çalışması ve SEO uyumlu içerikler üretmesi önerilir.

İtibar yönetimi özellikle pandemi sürecinde işletmeler için en önemli kavram oldu. Birçok firmanın çalışmaması, belirsiz süreli işlerini durdurmak zorunda kalmaları, piyasada kendi isimlerini unutturmamak adına izledikleri en önemli politika olmuştur. 

Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi ile birlikte, evlerimizde kaldığımız bu süreçte, sosyal medyada oldukça fazla vakit geçirdik. Firmaların da itibar yönetimi süreçlerinde sosyal medya önem kazandı. Nedir Online İtibar Yönetimi? Neden gereklidir? gibi daha birçok soru bizi düşünmeye davet ederken, öncelikle itibar kelimesi ile başlamak gerektiğini düşünüyorum.

İtibar Nedir?

İtibar; saygınlık,  güvenilir olma, kredibilite, şan, şöhret, ün gibi kavramlar ile ifade edilmektedir. Bu kelimelerin içerdiği anlamlara baktığımızda;

 • Fikirlerin, varsayımların toplamıdır.

 • Duygusal tepkileri ifade eder. 

 • Geçmiş davranışlara bağlı olarak oluşur 

 • Geleceğine ilişkin bilgiler verir. Diyebiliriz.  

Genel olarak baktığımızda itibarın kişiye vizyon kazandıracağı açıktır. Aynı süreç işletmeler için de düşünüldüğünde kurumsal firmalar için de oldukça önemli olduğu görülmektedir.

Kurumsal Firmalar İçin Önemi Nedir?

 • Kaynaklara kolay ve hızlı ulaşabilmede stratejik üstünlük sağlar.

 • İşletmelerin faaliyet süresini uzatır

 • Zor durumlarda sosyal destek ve hoşgörü oluşmasını sağlar.

 • Sadakati artırmaktadır. Yüksek fiyata rağmen tercih sebebi olur

 • Rekabet avantajı yaratmaktadır; çünkü taklit edilmesi zordur.

 • Çalışanlar kurumun başarısına daha fazla katılım gösterirler. Çalışan bağlılığını arttırır. 

 • Yatırımcılar kendilerini daha güvende hissederler. Sermaye piyasaları o kurumu daha az riskli bulur. 

 • Krizlerde kalkan görevi üstlenir.

Kurumsal İtibar Nasıl Oluşur?

 • Faaliyetlerde oluşan İzlenimlerden

 • Kaynağından edinilen bilgilerden

 • Elektronik ortamlardan

Kurumsal İtibar Nasıl Yönetilir?

 • Sosyal projelerde yer alabilirler. 

 • Katma değer sağlayacak alanlarda sponsorluk anlaşmaları yapabilirler.

 • Marka kendisi hakkındaki haberlerin yayılması için bültenler paylaşabilir, tanıtım filmi çekebilir.

 • Kurumsal İtibar yönetiminde Devamlı ölçüm yapmak, analizlerle müşteri sadakatinin ve müşteri algısının seyrini izlemek önemlidir.

 • Online itibar yönetimi konusunda çok hassas davranılmalıdır.

 • Sosyal medya hesapları açılarak aktif şekilde kullanılmalıdır.

Detaylı olarak baktığımız; itibar, bir firma için en değerli varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun vadeli duyguları, değerleri, düşünceleri içine alan bir kavramdır. Kurumsal itibar ise; gerçekler ve algıların birleşimidir. 

Kurumlar itibarlarını korumak ve geliştirmek için neler yapmalıdır?

 • Marka değeri olacak isim belirlemeli ve isimleri ile pazarda bilinmelidirler.

 • Akılda kalan, görüldüğünde hemen şirketin ismini çağrıştıracak Logo tasarlayabilmelidirler. İsim, logo ve slogan kullanabilen firmalar başarıyı yakalayabilirler.

 • Ürün veya hizmetleri müşteri taleplerine uygun olmalı, stok durumları her zaman kontrollü olmalıdır. 

 • Risk planlaması bir firma için çok önemlidir. Öngörülen ya da öngörülemeyen durumlar için mutlaka bir B planı oluşturulmalıdır. 

 • İnsanlar fikirlerini online ortamda ifade etmektedirler. Bu ifadeler, her zaman olumlu olamayabilir. Bu nedenle sosyal medya yönetimi oldukça önemlidir. 

Müşteriler; Kurum/Marka hakkında fikir edinmek için dijital ortamları tercih etmektedirler. Forumlar, bloglar, facebook, instagram, twitter gibi platformlar da kurumun kendi web sitesinden daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Dijital pazarlama stratejilerini öğrenmek firmaların kendilerini yenilemeleri için oldukça önemlidir. 

kurumların ilgi çekici web dizaynı ve videolar ile; dinleme (ebooks), online pr, blog gibi çok çeşitli alanlarda dijitalleşmesi gerekir. online platformlar da paylaşımların hızla büyümesiyle birlikte, insanlar artık kullanıcıların fikrine kulak vermeye ve inanmaya başlamıştır. özellikle son dönemlerde, sosyal medya uzmanlığı bu konuda firmaların en çok aradıkları meslek grubu olmuştur.

Düzenli aralıkla içerik üretmek, mesajları görmek ve aktif olarak  cevap verebilmek bu sürecin yönetiminde oldukça önem kazanmaktadır. Bu durumun önemini kavramış birçok kurumsal firma, dijital içerik üreten yazarlar ile çalışmaktadır. SEO uyumlu içerikler ile ürünlerin online ortamda tanımını ve kendi itibarlarını yönetmektedir.

Online İtibar Yönetimin Hedef Kitlesinde Kimler Vardır?

 • İnternet kullanan herkes

 • Tüketiciler - müşteriler

 • Reklamcılar

 • Gazeteciler

 • İş çevreleri

 • Rakipler

 • Tüm internet kamuoyu

 • Sosyal medya

Kurumlar için risk planlamasının önemli olduğunu yazmıştım, mutlaka bir B planı olmalıdır, aynı koşullarda online itibar yönetimi için de kriz planlaması yapmaları oldukça önemlidir. 

Çünkü; 

 • Müşteri dinlenilmek ister, 

 • Müşteri anlaşılmak ister,

 • Müşteri yüz yüze olamasa da online platformda da fark edilmek ister. 

Müşteri her zaman ‘’ Bana Değer Ver’’ mesajı vermektedir. Tüm bu süreçlere tek tek baktığımızda adım adım online itibar yönetimi için Claudia Hilker’in kurallarını yazmak isterim. (Hilker Consulting Marketing and Online Communications) kuralları şunlandır;

 1. Dinle

 2. Topluma Saygılı Ol

 3. Vermek Almaktan Önemlidir

 4. Gereksiz Mesajlardan Kaçın 

 5. Karalama Yasak

 6. Samimi Ol

 7. Sorumluluk Al

 8. İlişkilerini Koru

 9. Çok Fazla Üstüne Gitme 

 10. Nazik Ol

Özellikle yavaş yavaş normalleşme çalışmalarının başladığı bu dönemde, firmaların nasıl bir itibar yönetimi politikaları izleyecekleri misyonlarında gizlidir. Gerçek değerleri ile belirlemiş oldukları bu misyon ve vizyonlarını içselleştirmiş olan firmalar, bu dönemde oldukça başarılı olacaktır. 
Güçlü bir itibar kazanmak için günümüz şartlarında teknolojik gelişmeleri takip eden firmalar, güçlü ilişkiler geliştireceklerdir. 

İtibar Nedir?, Saygınlık, güvenilir olma, kredibilite, şan, şöhret, ün gibi kavramları içerir, Firmaların itibar yönetimine önem vermesi ve pozitif bir itibar yaratmak için stratejik kararlar alması gerekir, Kurumsal İtibarın Önemi, Kaynaklara kolay ve hızlı ulaşmayı sağlar, işletmelerin faaliyet süresini uzatır ve rekabet avantajı yaratır, Firmaların, kurumsal itibarlarının yönetimine öncelik vererek, sürekli ölçüm yapması ve müşteri algısını izlemesi önerilir, Kurumsal İtibar Nasıl Oluşur?, Faaliyetlerden oluşan izlenimler, kaynağından edinilen bilgiler ve elektronik ortamlardan bilgi toplanması ile oluşur, Firmaların, marka hakkındaki haberlerin yayılması için bültenler paylaşması, tanıtım filmi çekmesi önerilir, Kurumsal İtibar Nasıl Yönetilir?, Sosyal projelere katılım, sponsorluk, online itibar yönetimi ve aktif sosyal medya kullanımı ile yönetilir, Sosyal medya yönetimine özel önem verilmesi, içeriklerin düzenli olarak paylaşılması ve müşteri geri dönüşlerinin hızlı şekilde yanıtlanması önerilir, Marka Değerinin Önemi, Marka değeri, firma için en değerli varlık olarak kabul edilir ve firmaların pazarda bilinmesini sağlar, Marka değerini artırmak için akılda kalıcı logo tasarımı yapılması, ürün/hizmetlerin müşteri taleplerine uygun olması ve risk planlaması yapılması önerilir, Online İtibar Yönetiminin Hedef Kitlesi, İnternet kullanıcıları, tüketiciler, reklamcılar, gazeteciler, iş çevreleri, rakipler ve tüm internet kamuoyudur, Hedef kitleye uygun içeriklerin üretilmesi, dijital pazarlama stratejilerinin öğrenilmesi ve kurumsal web sitesinin ilgi çekici hale getirilmesi önerilir, Sosyal Medya Kanallarının Önemi, Müşteriler marka hakkında fikir edinmek için sosyal medya kanallarını ve diğer dijital platformları tercih etmektedir, Firmaların, sosyal medya hesaplarını etkin şekilde yönetmesi, düzenli aralıklarla içerik üretmesi ve kullanıcıların fikirlerine kulak vermesi önerilir, Online İtibar Yönetiminin Kriz Anlarında Rolü, Online itibar yönetimi, kriz anlarında firmaların halkla ilişkilerini güçlendirir ve potansiyel zararı en aza indirir, Firmaların, kriz planlaması yapması ve online itibar yönetimi stratejilerini buna göre ayarlaması önerilir, Müşteri İhtiyaçları, Müşteriler dinlenilmek, anlaşılmak, fark edilmek ve değer verilmek ister, Müşterilerle interaktif ilişkiler kurmak ve müşteri ihtiyaçlarını öncelikli hale getirmek önerilir, SEO Uyumlu İçerik Yönetimi, SEO uyumlu içerikler, ürünlerin online ortamda tanımını sağlar ve firmanın itibarını yönetir, Firmaların, dijital içerik üreten yazarlar ile çalışması ve SEO uyumlu içerikler üretmesi önerilir
itibar itibar yönetimi online itibar yönetimi
Bu, koyu siyah saçlarını topuz yapmış bir kadının görüntüsüdür. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve kameradan uzağa bakıyor. Uzun kollu siyah bir üst ve beyaz bir alt giymiştir. Yüz ifadesi ciddidir ve gözleri görünmemektedir. Görüntüde başka hiçbir şey olmayan beyaz bir duvarın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor ve beden dili düşünceli olduğunu gösteriyor.
Burcu Topçu Ekelik
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi - İşletme/Lisans eğitimi almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi - Satış Yönetimi/Ön Lisans alanında eğitimini tamamlamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resim masa üzerinde bir dizüstü bilgisayarı göstermektedir. Dizüstü bilgisayar gümüş rengindedir ve siyah bir klavyesi vardır. Dizüstü bilgisayarın sağ tarafında, ortasında 'P' harfi bulunan yeşil bir kare var. Dizüstü bilgisayarın yanında, masanın üzerinde bir kamera lensi var. Arka planda bir çerçeve içinde bir adam resmi var. Dizüstü bilgisayarın sol tarafında mouse pad üzerinde bir fare var. Sağ alt köşede siyah bir silindirin bulanık bir görüntüsü var. Silindirin yanında bir düğmenin yakın çekimi var. Daha sağda, yine masanın üzerinde siyah bir bilgisayar faresi var. Son olarak, arka planda bir kağıt parçasının yakın çekimi var. Tüm bu öğeler koyu kahverengi yüzeyli ahşap bir masanın üzerine yerleştirilmiş.
İtibar Yönetimi

Online İtibar Yönetimi Hakkında Her Şey

28 Aralık 2020
Bu resimde İngiliz anahtarı, tornavida ve vazo gibi çeşitli aletlerin ve bir telefonun çizimi görülmektedir. Çizim ahşap bir yüzey üzerine yerleştirilmiş, resmin sağ üst köşesinde bir logo ve sağ alt köşesinde bir geri bildirim raporu yer alıyor. Çizimin renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişiyor ve ahşabın dokusu da görülebiliyor. Raporun yakın çekimi ayrıntılıdır, birden fazla öğeyi ve sol üst köşede bir etiketi göstermektedir. Tabelanın yakın çekimi, üzerinde birden fazla çizgi ve kelime bulunan bir dikdörtgen gibi görünmektedir. Aletlerin ve telefonun çizimi beyaz bir kenarlıkla çevrelenmiş ve İngiliz anahtarı ile tornavidanın çizimi çok detaylı ve net bir şekilde görülebiliyor.
İtibar Yönetimi

Kurumsal ve Online İtibar Yönetimi

01 Mart 2019
Resmin ortasında mavi bir rozet ve ön planda bir kişi tasvir edilmiştir. Rozet kare şeklinde, beyaz kenarlıklı ve açık mavi arka planlıdır. Kişi koyu mavi bir gömlek ve kot pantolon giymekte ve doğrudan rozete bakmaktadır. Rozetin ortasında küçük dairesel bir amblem, içinde beyaz bir daire ve onun içinde de kollarını açmış bir insan figürü bulunmaktadır. Rozetin altında ayrıca üzerinde Güven ve Saygı yazan beyaz bir kurdele bulunmaktadır. Rozetteki figür beyaz bir çerçeve ile çevrelenmiştir ve arka plan koyu mavi renktedir. Resim, rozetin ve kişinin yüzünün detaylarını çok ayrıntılı bir şekilde yakalayan yakın çekim bir fotoğraftır.
İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi Araçları

25 Ekim 2021
Bir dizüstü bilgisayarın önünde oturmuş, elleri klavyenin üzerinde yazı yazan bir kişinin yakın çekimi. Kişi açık gri bir gömlek giymektedir ve sol bileğinde bir kol saati vardır. Sol eli hafifçe dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyine dayanırken sağ eli tuşlara odaklanmıştır. Dizüstü bilgisayarın ekranı odanın parlak ışığıyla aydınlanıyor ve arka planda üzerine bir grup yıldız çizilmiş bir cam pencere görülüyor. Yazmaya devam eden kişinin yüz ifadesi konsantrasyondan ibarettir ve neredeyse çevresinin farkında değilmiş gibi görünmektedir.
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Özel dikim siyah takım elbise giyen ve kravat takan yakışıklı, iyi giyimli bir adam uzun boylu ve kendinden emin bir şekilde duruyor. Takım elbisesinin altında açık renkli düğmeli bir gömlek vardır ve güçlü çene hattı özenle bakımlı yüz saçlarıyla vurgulanmıştır. Duruşu rahattır ve elleri cebinde durur, bu da ona kendine güvenen bir hava verir. Koyu renk saçları taranarak şekillendirilmiş ve gözleri kararlı bir bakışla doğrudan ileriye bakıyor.Mustafa Kalafat
975482
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1151554
Bu görüntüde bir sınıfın önünde mikrofon tutan bir el, arka planda gözlüklü ve siyah ceketli bir kadın görülüyor. Mikrofonun yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf ve bir adamın yüzünün bulanık görüntüsü de görülebiliyor. Bu, halkla ilişkiler ve iletişim eğitimine odaklanan çevrimiçi bir kursun görüntüsüdür. Tutulan mikrofon kursun interaktif olduğunu ve sözlü iletişim içerdiğini düşündürürken, arka plandaki kadın eğitmeni temsil ediyor olabilir. Ön plandaki beyaz harf bir logo ya da kurs hakkında daha fazla bilgi içeren bir metin olabilir. Bir erkeğin yüzünün bulanık görüntüsü öğrencileri ya da kurs katılımcılarını temsil ediyor olabilir. Sonuç olarak bu görsel, çevrimiçi kursun interaktif ve ilgi çekici bir deneyim olduğunu ima etmektedir.
5
(90)

Halkla İlişkiler Eğitimi

16 Konu5 Saat
Yirmili yaşlarının ortasında, gözlüklü ve siyah takım elbiseli genç bir kadın görülüyor. Elleri ceplerinde, saçları düzgün bir topuz yapılmış halde duruyor. Bakışları ileriye sabitlenmiş, ifadesi ciddi. Kendinden emin bir havası var, varlığı dikkat çekiyor. Profesyonel ve şık görünüyor. Gözlükleri yuvarlak ve takım elbisesi tam oturmuş. Takım elbisenin koyu rengi açık teni ve açık saç rengiyle güzel bir tezat oluşturuyor. Dengeli ve dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Gülşen Yegin
1112520