AnasayfaBlogKurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar
İtibar Yönetimi

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar

13 Ağustos 2021
Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar

İş yaşamı kişinin yaşamı boyunca hem hayatını idame ettirebilmesi için hem de motivasyonu için önemli konulardan biridir. İş yaşamının iyi ve ya da kötü olması kişinin tüm yaşamına etki edebilir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için sürekli olarak diğer kişiler ile etkileşim halindedir. İş yaşamında başarıyı tanımlayan kavramlardan biri de itibardır. İtibar kişinin kazandığı saygınlığı ifade eder. Bu saygınlık ne kadar yüksekse itibarınız da o kadar güçlü olacaktır.

İtibar kavramını bireylerin önemsediği kadar kurumlar da önemser. Bir kurumun iyi bir itibara sahip olması başarılı ve kaliteli bir kurum olmasının en temel göstergesidir. Bu anlamda bakıldığında kurumsal itibar oldukça önemli bir kavramdır. Kurumsal itibarı kazanmak için toplum nezdinde olumlu bir algıya sahip olmak gerekir. Bu da topluma karşı sorumluluğunuzun önemli bir göstergesidir. Topluma karşı ne kadar saygılı davranırsanız ve ne kadar toplumu önemseyerek hareket ederseniz itibarınız da daha o kadar güçlü olacaktır. Bu güçlü ve olumlu algı, iş yaşamında çok daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

İş yaşamında başarılı olmak için itibarınızın güçlü olması gerekir. Güçlü bir itibara sahip olmak için bazı önemli unsurlar vardır. Kurumsal itibar unsurları nelerdir, inceleyelim.

 • Kurumsal kimlik; Kurumsal itibarın iyi ya da kötü olarak düşünülmesindeki en önemli unsurlardan birisi kurumsal kimlik olarak adlandırılır. Kurumsal kimlik sahip olduğunuz işi en iyi tanıtan belgedir. Kimliğinizi iyi tanıtmanız gerekir. İyi bir tanıtım projesi ile kurumsal kimliğiniz çok daha iyi anlaşılır hale gelebilir.

 • Kurumsal imaj: İmaj, karşınızdaki kişiler tarafından nasıl görünmek istediğinizi simgeler. Kurumsal imaj da kurumunuzun dışa yansıması halidir. İmaj kavramı oldukça önemlidir. Kurumunuzun iyi bir imaja sahip olacak beceri ve özelliklere sahip olması, bir adım öne çıkması için gereklidir.

 • Sosyal sorumluluk bilinciSosyal sorumluluk topluma karşı olan sorumluluk bilincini ifade eder. İş yaşamınızın iyi yönde ilerlemesi müşterilerinizin ya da hedef kitlenin işinize verdiği önemi ortaya koyar. Bu sebeple kurum olarak, siz müşterilerinize ne kadar değer veriyor ve onların taleplerini önemsiyorsanız, toplum tarafından itibar kazanmanız ve sevilmeniz de o derece yükselecektir.

Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir?

Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü algılanmanın bütününü ifade eder. Kurumsal itibar bir kurumun en önemli sermayesi olarak görülür. Kurumsal itibarın, kurumlar açısından bu kadar önemli hale gelmesinin temel nedeni rekabet şartlarının değişmesidir. Artan rekabet kurumsal itibarın önemini de arttırır. Kurum itibarı rakiplere karşı bir üstünlük olarak görülmektedir. İtibar dendiğinde akla ilk kurumun geçmiş stratejileri gelmemelidir. Çünkü günümüz koşullarında kurumların bulundukları zaman içinde de itibarlarını iyi yönetmeleri gerekmektedir.

Bir kurumsal itibar yönetimi oldukça zorlu bir süreçtir. Bunun nedeni ise itibarın uzun bir zaman içinde oluşması oldukça zor ancak bozulması bir o kadar kolay olmasıdır. Şunun da altını çizmek gerekir ki itibarı oluşmuş bir kurumun, itibarı henüz oluşmamış ya da oluşma aşamasında olan bir rakip kuruma karşı her zaman avantajı yüksektir. Kurumsal itibarı sağlamak için birçok faktör bir araya gelmelidir. Bunlar; hizmet ve ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, kurumun yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, çalışan memnuniyeti ve sadakati gibi birçok faktör olarak sıralanabilir.

Bunun yanında kurumun paydaşlarının kurum hakkında sahip oldukları deneyimlerden, tutumlardan ve düşüncelerden yola çıkarak, kurum hakkında vardıkları netice, kurumların itibarlarını oluşturmalarında oldukça önemli bir role sahiptir. Kurumun faaliyetlerinden yararlanan ya da zarar gören birey veya gruplara kurumun paydaşları adı verilir. Kurum paydaşları birincil ve ikincil paydaşlar olarak ikiye ayrılır. Kurumun verdiği kararlardan doğrudan etkilenen paydaşlara birincil paydaş adı verilir. Bunlar; kurum çalışanları, yönetim, hissedarlar, yerel topluluklar ve tedarikçiler olarak sıralanır. Kurumun kararlarından dolaylı olarak etkilenen paydaşlara ise ikincil paydaş adı verilir. Bunlar ise rakipler, medya, ulusal toplum ve finans piyasaları olarak sıralanabilir.

Kurumsal İtibar Yönetimi Nasıl Yapılır?

 • Yöneticiler ve diğer personel kurumsal itibarı önemsemelidir; kuruma ait etik kuralların, kimliğinin, kurumsal itibarı oluşturacak tüm etkenlerin, yöneticiler ve personel tarafından benimsenmesi gerekir. Bunun için bir işletme klavuzu hazırlanabilir. Klavuzda şirketin geçmişi, misyonu, vizyonu, etik kuralları, çalışma prensipleri yer almalıdır.

 • Şirket ismine sahip çıkmak gerekir; markanın değerini ortaya koyan şirket ismi firma için önemlidir ve kuruluş olarak ön plana çıkartılarak isme sahip çıkmak gerekir. İsmin ardından logo ile slogan da kurumsal itibar bakımından dikkate alınması gerekir. Logo; firma ismi olmadan da o firmayı akla getirecek şekilde olmalıdır. İsim, logo ve slogan üçlüsü başarılı şekilde bir araya getirilmelidir.

 • Sosyal medya ve dijital pazarlama araçları etkin kullanılmalıdır; pazarlama yöntemlerinden birini kullanmak yeterli olmaz. Online ve offline pazarlama bir arada kullanılmalıdır. Kullanılacak iletişim kanalları önceden tespit edilmelidir. Sosyal medyada da aktif olmak, tüm platformlarda yer alarak içerik paylaşmak yeterli olmaz. Sosyal medyadan insanlarla bağ kurmak için yararlanmak gerekir. Müşterilerden ya da potansiyel müşterilerden gelen sorulara profesyonel bir şekilde ve hızlı olarak yanıt verilmelidir. Aynı zamanda, internet sitesinin de firmanın kimliğini yansıttığı hatırlanmalı ve gerekli önem verilmelidir.

 • Negatif geri bildirimleri takip etmek gerekir; kimse olumsuz yorum görmek istemez. Ancak bu yorumları arama sonuçlarından takip etmek kurumsal itibar yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Takipte kalmak yanlış anlaşılmalar varsa düzeltmenizi sağlar. Şikâyetlerin nedenlerini anlayıp çözüm yöntemleri geliştirebilme fırsatı sunar. Planlayacağınız iyileştirme çalışmalarıyla insanların sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Tehditleri fırsatlara çevirebilirsiniz, gerektiğinde yasal hakkınızı da arayabilirsiniz.

 • Risk planlaması yapmak gerekir; doğal afetler, yangın, şirket sahiplerinin vefatları gibi her türlü riski değerlendirmek ve bir B planı yapmak her zaman faydalı olur. Bunu yaparken finansal riskler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Şeffaf bir politikaya sahip olmak gerekir; topluma karşı şeffaf davranmak gerekir. Hata yapıldığında saklamaya çalışmadan, oluşan zararlar giderilmelidir. Olası risklerden haberdar edilmelidir. Yanlış anlaşılmaya neden olacak her çeşit reklam, basın açıklaması gibi çalışmalardan ve gerçek dışı vaatlerden uzak durmak gerekir. Hata yapılması halinde gerekli açıklama yapılmalı ve tevazu ile özür dilenmelidir.

 • Sosyal sorumluluk projelerine katılmak gerekir; Kurumsal itibar yönetimi söz konusu olduğunda, reklam aracı olarak kullanmamak şartıyla sosyal sorumluluk projelerinde şirket sponsoru olmanın çok büyük faydaları bulunmaktadır.

 • Yönetim ve çalışan kalitesi göz ardı edilmemelidir; kurum sahiplerinin, üst yönetimin liderlik vasıflarını taşıması önemlidir. Bunun yanında kişisel itibar ile çalışanların kalitesinin de markaları etkilediği hatırlanmalıdır. Kurumun değerlerine saygı gösteren, vizyonunu ve misyonunu benimseyen, inisiyatif alabilen, inovatif, kurumsal aidiyet duygusu gelişmiş çalışanlar kurumun itibarı için oldukça önemlidir. Bunun yanında, kurumun itibar yönetiminde başarılı olursa, bu niteliklere sahip çalışanlar kuruma çekilebilir ve kurum bünyesinde uzun süre tutulabilir. Günümüzde itibarı yüksek olan kurumlara baktığımızda, bunların dünyaya açılabilen şirketler oldukları rahatlıkla görülmektedir. Bu noktada ise her kurumun kendi kimliğine uygun olacak şekilde yurtdışına açılmanın yolunu bulması zorunlu hale gelmiştir.

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar nelerdir Kurumsal İtibar unsurları Kurumsal İtibar unsurları nelerdir
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İtibar Yönetimi Neden Önemli?
Marka Yönetimi

İtibar Yönetimi Neden Önemli?

21 Ocak 2021
İtibar Yönetimi Araçları
İtibar Yönetimi

İtibar Yönetimi Araçları

25 Ekim 2021