AnasayfaBlogİş Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?
Girişimcilik

İş Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

26 Ocak 2020
Sarı gömlekli bir kadın, içinde birden fazla iğne bulunan bir takvimin önünde duruyor. Takvim dikdörtgen şeklindedir ve etrafında siyah bir kenarlık vardır. Kadın elleri iki yanında takvime bakmaktadır. Arkasında, duvarda akrep ve yelkovanı saat 10'a ayarlanmış bir saat durmaktadır. Kadın beyaz bir etek ve sarı bir bluz giymiştir. Saçları düşük bir at kuyruğu şeklinde arkaya toplanmıştır. Arka plan boş beyaz bir duvardır. Görüntü yakın çekimdir, sanki kadının belinden çekilmiş gibidir.
İş Planı BölümüAçıklamaÖnemi
Özet Bölümüİş planının amacını, işletme için gereken kaynağın miktarını ve işletmenin nasıl fayda sağlayacağını ifade eder.İş planının hedefini ve genel yapısını belirler.
İşletme ve Faaliyet Geçmişiİşletmenin kuruluş tarihini, yaşadığı gelişmeleri ve girişimin niçin başlatıldığını anlatır.Yatırımcılara işletmenin geçmişini ve istikametini gösterir.
Ürün/Hizmet Tanımlamalarıİşletmenin hangi hizmetleri sağladığı, ürünlerin ne olduğu ve avantajlarına dair bilgiler içerir.İşletmenin satış yapmayı planladığı hizmet ve ürünlerin belirlenmesine yardımcı olur.
Yönetim KadrosuYönetim kadrosu ve kilit personeller hakkında bilgi verir.Yatırımcılara işletmenin liderlik gücünü gösterir.
Pazarlama FaaliyetleriHedef pazarı, pazar payını, hedef müşteri kitlesini ve genel pazarlama stratejisi açıklar.İşletmenin pazardaki yeri ve stratejik hedeflerini belirler.
Üretim Süreciİşletmenin üretim kapasitesi, gerekli tesisler, kaynaklar ve istatistikler hakkında bilgiler verir.İşletmenin üretim yeteneklerini ve rakiplere karşı avantajlarını belirler.
Finansal BilgilerMali tablolar, satış rakamları, kar marjı gibi finansal bilgileri içerir.İşletmenin mali durumuna dair genel bir bakış sağlar.
Risklerİşletmenin karşılaşabileceği riskleri ve bu risklere karşı alabileceği önlemleri belirtir.Risk yönetiminin ve stratejik planlamanın bir parçasıdır.
Personel BilgileriŞirketin personel durumunu, gelecekteki ihtiyaçları ve beklentilerini belirtir.İşgücü planlaması ve işletmenin sürdürülebilirliğini belirler.
Yatırımcı İhtiyaçlarıİşletmenin finansal destek ihtiyaçlarını ve bunun karşılanması yolu belirtir.İşletmenin büyüme ve genişleme stratejilerini belirler.

İş planı, yaptığınız ya da yapacağınız iş hakkında detaylı bilgiler sunan raporlar şeklinde açıklanabilir. İş planları, şirketlerin gelecek ile ilgili planlarını ortaya koyar. Geleceğe dair yapılması gerekenler üzerine analizler barındırır. Yatırımcılara fikir ya da proje sunma aşamasında onlara amaçladığınız işi en iyi şekilde tanıtacak belge niteliği taşır. Hazırlanan iş planı, iş yerinizi tanımlamalı, dikkat çekici olmalı, kısa ve öz olmalıdır.

İş planı belgelerinin, pazarlama aracı olduğu durumlar da mevcut olduğundan hazırlanma aşamasında bu da dikkate alınmalıdır. İş planı şirketlerin güçlü yanlarını öne çıkarırken aynı zaman da gerçekçi de olmalıdır. Karşılaşılabilecek sorunlar ifade edilirken nasıl en aza indirilebileceği üzerine fikirler de içermelidir. İş planı bir şirket için gelecekte sunacağı fırsatları da göstermelidir.

İş planı hem mevcut işletmelerin geliştirilebilmesi ve hem kurulması planlanan işletmelerin faaliyete geçmesinde önem arz eden bir rapordur. İş planı genel olarak ürün, hizmet, finansal kaynak gibi unsurlar göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. İş planları işletmelerin gelecekte finansal olarak varlığını sürdürebilmeleri ve başarılı olabilmeleri açısından oldukça önemli kabul edilir.İş planı tanımını toparlayarak özetlemek gerekirse şöyle açıklayabiliriz. İş planı; yapılan ya da yapılmak istenen işin, başarıyla sürdürülebilmesi ve çıkacak sorunları aşabilmesi adına kılavuzluk edecek önemli bir rapordur.

İş Planı Nasıl Hazırlanır?

İş planında işletmenizin faaliyet planlarını nasıl gerçekleştirileceğini belirtmeli ve değerlendirme yapılabilmesi için gerekli tüm diğer bilgileri vermeniz gerekmektedir. İş planını hazırlarken ilk adım olarak özet bölümü hazırlanmalıdır. Bir ya da iki sayfadan uzun olmamalıdır. Bu bölümde iş planı yazmadaki amacınızı belirtebilirsiniz. İşiniz için ne kadar kaynak gerekli olduğunu, müşterilerinize nasıl fayda sağlayacağınızı, sizi tercih etmelerini nasıl başaracağınızı ve bunun gibi unsurları açıklayabilirsiniz.

Özet aşamasından sonra işletme ve faaliyet geçmişi üzerinde durmalısınız. Burada işletmeniz kuruluş tarihi ve yaşadığı gelişmelerden bahsedebilirsiniz. Eğer yeni bir iş kuruyorsanız neden bu girişimde bulunduğunuzu ve işletme projenizi anlatarak açıklama yapabilirsiniz. Ardından işletmenizde satacağınız ürünler hakkında, işletmenizde sağlayacağınız hizmetler hakkında bilgilendirme yapmalısınız.

Ürünlerinizin avantajlarına değinmelisiniz. Bu bölümde ürün üzerine detaylı bilgilendirme yapabilirsiniz. Örneğin, ürünlerinizin benzeri var mı, patentiniz var mı, rakipleriniz var mı gibi… Bu aşamadan sonra işletmenizin yönetim kadrosu üzerine bilgilendirme verebilirsiniz. Özellikle finansal destek almak amaçlı bir plan hazırlıyorsanız şeffaf şekilde yönetime ait bilgilendirme yapmalısınız.

Yönetim dışında projede kilit rolü üstlenen ve büyük katkı sunan personellerden de bahsetmek yerinde bir karar olacaktır. Ayrıca geleceğe dönük olarak personel ihtiyacı olup olmayacağı üzerine bilgileri de bu bölüm içerisinde aktarabilirsiniz. Bir sonraki aşamada pazarlama üzerine bilgi vereceğiniz bölüm gelmektedir. Pazarlama faaliyetleri, aynı zamanda işletmelerin ayakta kalmasını sağlayan temel unsurdur. Bu sebeple iş planında; hedef pazarınızı, gelecekteki pazar payı hedefinizi, hedef müşteri kitlenizi yani tüm bunları kapsayan pazarlama faaliyetlerinizi net bir şekilde açıklamalısınız.

Pazarlama bölümünün ardından ürünlerinizin imalat süreci üzerine bilgilendirme yapmanız gerekecek. İşletmenizin üretim kapasitesi, mevcut üretim tesisleriniz, üretim kaynaklarınız, üretim istatistikleri gibi unsurları bu bölümde ele almalısınız. Ayrıca üretimde rakiplerinize karşı var olan avantajlardan bahsedebilirsiniz. İş planında açıklama yapmanız gereken bir diğer konu işletmenizin finansal bilgileridir. İşletmenize ait rakamlara yer verebilirsiniz. Mali tablolar, satışlar, kar imajı gibi konulara değinebilirsiniz.  Elbette tüm bunların yanı sıra iş planında riskler üzerine de açıklamalar yapmalısınız.

İşletmenizde yaşanabilecek olası sorunları açık şekilde ifade etmelisiniz. Ayrıca bu sorunlar için nasıl önlemler alabileceğinizi ya da var olan sorunların olumsuzluklarını nasıl ortadan kaldırabileceğinizden bahsetmelisiniz. Bunlar özellikle yatırımcı ve destek kuruluşları için önemli ayrıntılardır. Bu aşamada samimi olmanız iki taraflı güven oluşmasına yardımcı olacaktır. 

İş Planına Kimler İhtiyaç Duyar?

Para kazanmak isteyen tüm işletmelerin iş planına ihtiyacı vardır. Çünkü iş planının işletmeler için önemli yararları vardır. Yatırım kararı alan girişimcilere rehberlik eder. İşletme personelinin çalışmalarını işletmenin amaçlarına odaklar. Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar. Var olan finansal kaynakların nasıl verimli ve ekonomik kullanılabileceği konusunda şirkete yardımcı olur. Şirketlerin birçoğu projelerini faaliyete geçirmek için sermaye verecek yatırımcılar ararlar ve yatırımcıları ikna etmek için de iş planına ihtiyaç duyarlar.

Yeni girişimciler iş kurmak adına finansman sağlamak için kurmak istedikleri iş hakkında bir iş planı hazırlayarak sunmalıdır. Elbette sadece nakit arayışında olanlar iş planına gereksinim duymaz. Gelişmek isteyen şirketler bu amaç üzerine kılavuzluk edecek iş planlarını oluştururlar. Şirketler, iş planını özellikle şu amaçlar için kullanırlar: Finansal kaynakların araştırılıp temin edilmesi. Kredi ya da başka borç kaynaklarına başvuru aşaması. İş modelinin potansiyel iş ortaklarına sunumu ve tanıtımı aşaması. Teşvik ve destek programları başvurusu.

İş Planı Türleri

İş planı hazırlama amacınıza bağlı olarak iş planlamanın farklı türlerini kullanabilirsiniz. söz konusu amaçlar olduğunda doğru plan seçimi yapmak da oldukça önem arz etmektedir. nasıl ki görüşmenize göre kıyafetinize bile önem veriyorsanız, kullanım amacınıza göre iş planınıza da önem vermelisiniz. planlar türüne göre daha fazla emek isteyebilir. ve her plan farklı amaçlar için uygun olmaz ve istenen sonuçlar ulaştırmaz. bu sebeple amacınızın gerektirdikleri doğrultusunda bir plan hazırlamalısınız. iş plan türlerini genel olarak 4 ana başlık altında inceleyebiliriz. bunlar; mini plan, çalışma planı, sunum planı, elektronik plan.

 • Mini Plan: ortalama 1-10 sayfa arasında olabilir. Mini plan genellikle finansman ihtiyaçları, nakit akışı, gelir tahmini gibi finansal bilgiler içerir. Her ne kadar önemli verileri barındırsa da kapsamlı bir iş planı yerine kullanılmaması gerekir.

 • Çalışma Planı: kurumdaki işleri yürütmek, düzenlemek adına kullanılan plan çeşididir. Gerekli görüldüğünde detaylar uzun tutulabilir. Kurum içinde kullanılacağından yüksek kalite kağıda basılması ve ciltlenmesi gerekli değildir.

 • Sunum planı: genel olarak çalışma planına benzemektedir. Çalışma planı ile sunum planı arasındaki en belirgin fark; görüntü ve süsleme detaylarıdır. Diğerler türlerde olduğu gibi sunum planında da standart iş dili kullanmalısınız. Bu plan tanıtım amacıyla hazırlana bir plan türüdür. Çalışma planı ofis yazıcısından bile basılabilir ama sunum planı kalite kağıda renkli olarak basılmalıdır.

 • Elektronik Plan: İş planınızın elektronik ortamda hazırlanması anlamına gelmektedir. Teknoloji çağında olduğumuzu göz önüne alırsak elektronik ortamlarda iş planlarının elimizi altında olması kolaylık sağlayacaktır. Toplantılarda da elektronik sunumlar ön plana çıkmaya başlamıştır.

İş Planının Faydaları

 • İşletmenin başarıyla ayakta kalabilmesi konusunda rehberlik eder.

 • İşin bilinçli ve tarafsız şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.

 • İşletenin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koyar.

 • İşletmenin planlama işlerinin koordine edilmesini sağlar.

 • İşletmenin pazar potansiyelini gösterir ve pazar payının nasıl korunacağı üzerine bilgiler verir.

 • Finansal değerlendirmeler için gerekli bilgileri oluşturur.

 • İşletmenin yöneticilerini motive amaçlı kullanılabilir.

 • İşletmenin önceliklerini belirlemesine yardımcı olur.

 • Performans ölçümü için ölçütler oluşturur.

 • Şeffaflığı sayesinde güven sağladığından daha uygun kredi alınmasını sağlayabilir.

 • Şirket için gelecekteki olası riskleri belirtir ve hazırlıklı olunmasını sağlar.

 • İşletmelerin gerekli nakit desteğini araştırma ve yatırımcıları ikna konusunda önemli etki yaratır.

Özet Bölümü, İş planının amacını, işletme için gereken kaynağın miktarını ve işletmenin nasıl fayda sağlayacağını ifade eder, İş planının hedefini ve genel yapısını belirler, İşletme ve Faaliyet Geçmişi, İşletmenin kuruluş tarihini, yaşadığı gelişmeleri ve girişimin niçin başlatıldığını anlatır, Yatırımcılara işletmenin geçmişini ve istikametini gösterir, Ürün/Hizmet Tanımlamaları, İşletmenin hangi hizmetleri sağladığı, ürünlerin ne olduğu ve avantajlarına dair bilgiler içerir, İşletmenin satış yapmayı planladığı hizmet ve ürünlerin belirlenmesine yardımcı olur, Yönetim Kadrosu, Yönetim kadrosu ve kilit personeller hakkında bilgi verir, Yatırımcılara işletmenin liderlik gücünü gösterir, Pazarlama Faaliyetleri, Hedef pazarı, pazar payını, hedef müşteri kitlesini ve genel pazarlama stratejisi açıklar, İşletmenin pazardaki yeri ve stratejik hedeflerini belirler, Üretim Süreci, İşletmenin üretim kapasitesi, gerekli tesisler, kaynaklar ve istatistikler hakkında bilgiler verir, İşletmenin üretim yeteneklerini ve rakiplere karşı avantajlarını belirler, Finansal Bilgiler, Mali tablolar, satış rakamları, kar marjı gibi finansal bilgileri içerir, İşletmenin mali durumuna dair genel bir bakış sağlar, Riskler, İşletmenin karşılaşabileceği riskleri ve bu risklere karşı alabileceği önlemleri belirtir, Risk yönetiminin ve stratejik planlamanın bir parçasıdır, Personel Bilgileri, Şirketin personel durumunu, gelecekteki ihtiyaçları ve beklentilerini belirtir, İşgücü planlaması ve işletmenin sürdürülebilirliğini belirler, Yatırımcı İhtiyaçları, İşletmenin finansal destek ihtiyaçlarını ve bunun karşılanması yolu belirtir, İşletmenin büyüme ve genişleme stratejilerini belirler
iş planı iş planı nedir iş planı türleri iş planı faydaları iş planı hazırlama
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kariyer genellikle icra ettiğiniz meslek olarak kullanılsa da geniş bir süreci temsil eden kavramdır. İşiniz, icra ettiğiniz mesleği kariyer hâline getirmek uzun bir yoldur.
Kariyer

Kariyer Planı Örnekleri

20 Aralık 2019
Bir onay kutusunun üzerinde pembe bir keçeli kalem tutan bir elin yakın çekimi. Kalem ince, silindirik bir gövdeye ve geniş, düz bir uca sahiptir. El, onay kutusunun üzerinde gezinirken işaretleyiciyi sıkıca tutmaktadır. Onay kutusunun beyaz bir arka planı, onu çevreleyen siyah bir kenarlığı ve ortasında siyah bir kare vardır. Pembe işaretleyici siyah ve beyaz arka plana karşı öne çıkıyor ve görüntünün odak noktasını oluşturuyor. İşaretleyici, onay kutusunun üzerinde bir işaret oluşturarak kutunun işaretlendiğini göstermektedir.
Dijital Pazarlama

SOSTAC Planı Nedir? SOSTAC Açılımı

02 Ağustos 2020
Bir grup insan bir masanın etrafında oturmuş bir haritaya bakmaktadır. Ortadaki adam takım elbise giymiş ve bir kağıda bir şeyler yazıyor. Onun solunda bir kadın dizüstü bilgisayarına bakmaktadır. Masanın üzerinde bir fincan kahve ve bir tablet var. Adamın sağında dizüstü bilgisayar kullanan başka bir kişi var. Herkes masanın ortasındaki harita hakkında tartışıyor. Haritayı analiz ederken ve sunduğu farklı olasılıkları tartışırken strateji belirliyor gibi görünüyorlar.
Markalaşma

Markalaşma Planı İçin 10 Yöntem

01 Temmuz 2019