AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Uzmanı Görevleri-2021
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Uzmanı Görevleri-2021

13 Eylül 2021
Bir kişi elinde, üzerinde bir adamın yüzünün göründüğü bir kağıt parçası tutmaktadır. Resim, kişinin ellerinin yakın çekimidir ve kağıdı sıkıca kavradıkları açıktır. Adamın yüzü iyi odaklanmış ve yüz hatları kolayca seçilebiliyor. Arka planda, bir kadının yüzünün bulanık bir görüntüsünün yanı sıra bir dizüstü bilgisayar, bir logo ve bir masanın üzerindeki bir elin yakın çekimi var. Ek olarak, fotoğrafın sağ alt kısmında görülebilen bir kişinin burnunun bulanık bir görüntüsü var. Görüntü, dikkati adamın yüzüne çekecek ve onu görüntünün merkezi haline getirecek şekilde oluşturulmuştur.
KavramTanımÖrnek
İnsan Kaynakları UzmanıŞirketin personel ihtiyaçlarını yöneten ve insan kaynakları politikalarını uygulayan kişi.Özel şirketlerde personel yönetimi ve işe alım süreçleri
Personel BirimiKamuda çalışanların işe alımından çıkışına kadar olan süreçleri yöneten birim.Kamu kurumları, devlet daireleri
İK ve Personel Birimi FarkıİK daha geniş bir yelpazede hizmet sunarken, personel birimi genellikle işe alım ve çıkış gibi konularla sınırlıdır.İK, eğitim ve gelişim programları düzenlerken, personel birimi bu tür konularla genellikle ilgilenmez.
İK Uzmanının GörevleriİK politikalarının oluşturulması, işe alım, eğitim, performans değerlendirme vb. konularla ilgilenir.İK uzmanı, performans değerlendirme sürecini yönetir ve sonuçlarına göre gelişim planları oluşturur.
Personel Biriminde Çalışanın GörevleriPersonel ile ilgili işlerin yürütülmesi, bilgi ve belgelerin düzenlenmesi.Personel biriminde çalışan, işe alım sürecinde belgeleri toplar ve düzenler.
İK ve Personel Biriminde Kullanılan KavramlarKavramlar genellikle sektöre ve çalışılan alana göre değişir.İK uzmanlığı genellikle özel şirketlerde, personel daire/birim kavramı genellikle kamu kurumlarında kullanılır.
İK Uzmanının ÖzellikleriİK uzmanları genellikle birçok konuda geniş bilgiye sahip olmalı, insanları yönetme ve onlarla iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır.Bir İK uzmanı işe alım süreçlerini yönetebilmeli, performans değerlendirmeleri yapabilmeli ve eğitim programları düzenleyebilmelidir.
Personel Biriminde Çalışanın ÖzellikleriPersonel ile ilgili belgeleri düzenleyebilen, işe alım süreçlerini yürütebilen ve bu konuda bilgi sahibi olan kişi.Personel biriminde çalışan, genellikle bilgi ve belge yönetimi konusunda deneyimlidir.
Performans DeğerlendirmeÇalışanların performansının belirli bir dönem sonunda değerlendirildiği süreç.İK uzmanı, performans değerlendirme sürecini yönetir ve buna göre terfi, eğitim gibi kararlar alır.
İşe Alım SüreciPersonelin işe alımından itibaren işe başlamasını içeren süreç.Personel biriminde çalışan, işe alım sürecinde belgeleri toplar ve düzenler.

İnsan Kaynakları birimi ile personel birimi birbirine çok yakınmış gibi görünse de, birçok yönden farklılıkları olan iki birimdir. Aynı şekilde, insan kaynakları uzmanı ile personel biriminde çalışan birinin özellikleri de farklıdır.

Çalışma alanı ve yapılan işler konusunda benzerlikler gösterilen İK uzmanları, personel işlerinden çok daha başka işler yaparlar. 

Personel dairesi ve personel birimi kavramlarıyla genellikle kamu kurumlarında karşılaşırız. Ancak insan kaynakları ve İK uzmanlığı gibi kavramları genellikle özel şirketlerde kullanılan kavramlardır.
İnsan Kaynakları birimi ile Personel Dairesi birimini karşılaştıracak olursak, karşımıza şöyle bir tablo çıkacaktır:

 • İK birimi işlerinin dinamik bir özelliği vardır. Personel biriminde yapılan işler ise genellikle rutin bir özellik taşır. İK birimi çalışanlarının da dinamik ve yeniliklere açık bir özellik taşıdığını söyleyebiliriz.

 • İK biriminde İK yöneticisi ve İK uzmanı gibi görevler varken, Personel biriminde müdür ve memur gibi görevler bulunur.  

 • İK yöneticisi ve İK uzmanı, personelin potansiyelini tam olarak kullanmasını ve mutlu çalışmasını önemser. Personel birimi müdürlerinin ve memurlarının ise böyle bir çalışma anlayışı yoktur, çoğunlukla rutin işlerin yapılmasını önemserler. 

 • İK birimi, personelin kendini geliştirmesi için motivasyon ve eğitim çalışmaları organize ederken; Personel biriminin böyle çalışmalarını göremeyiz. 

Bu yazıda; “İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir?”, “İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?”, “İnsan Kaynakları Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?” ve “İnsan Kaynakları Uzmanlığı için Hangi Eğitimi Almalıyız?” konularına açıklık getireceğiz.   
İnsan Kaynakları Uzmanlığı mesleğini birlikte tanımaya başlayalım…

İnsan Kaynakları Uzmanı Nedir?

İnsan Kaynakları uzmanı, kurumların insan kaynakları biriminde çalışan uzman kişidir. Bu uzmanlar, insan kaynakları ve personel işleri konusunda profesyonel eğitim almış çalışanlardır. 
İnsan Kaynakları uzmanı, insan kaynakları veya personel daire başkanlığı çatısı altında görevlerini gerçekleştirir. Bu uzmanlar, kuruma personel alınması, personelin işten çıkarılması ve personelle ilgili bütün işlemlerde yetkisi olan kişilerdir. 
Birçok kurumda personel daire başkanlığı ve personel birimi olarak geçen insan kaynakları ismi, genellikle kurumsal firmalarda kullanılıyor. Hatta İK olarak kısaltma bir şekilde de kullanıldığını birçok yerde sıkça görmekteyiz. 

İnsan Kaynakları (İK) uzmanlığı mesleğinin ve bu kullanımın gittikçe arttığını da görüyoruz. 
Dolayısıyla, bu alanda açılan lisans, yüksek lisans bölümleri ve sertifika programları da bu isimle açılmaya başlanmıştır. 

İnsan kaynaklarının meslek alanı olarak kabul edilmesiyle birlikte, bu alanla ilgili uzman, yönetici, memur gibi görev tanımları da ortaya çıkmıştır.

İnsan Kaynakları uzmanının temel olarak görev tanımı şöyledir: İK uzmanı, kurumda çalışan bütün birimlerin personelleriyle ilgili işlemler yapan kişidir. Bu uzmanlar, kurum çalışanlarının performansını arttırmak için çalışmalar yaparlar ve personele gerekli eğitimleri verirler. 

İnsan Kaynakları uzmanı; işe alma, iş ücretlendirmeleri, eğitimler verme ve performans değerlendirmeleri gibi personel hakkındaki temel çalışmaları düzenler. Ayrıca İK alanıyla ilgili sistemleri kullanma konusunda da ilgili kişilere eğitim verirler.

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İnsan kaynakları uzmanının asıl işi çalışanları işe alma ve onları işten çıkarma gibi görünse de birçok farklı görevleri vardır. İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim birimiyle senkronize çalıştığı için İK uzmanı ve Kalite uzmanı görevlerini ortaklaşa yapar. 

İK uzmanının görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Kurumdaki bütün personelin özlük dosyalarını İK sistemine kaydetmek,

 • Gelen iş başvurularını ve özgeçmiş dosyalarını incelemek,

 • Personel adaylarıyla mülâkat görüşmeleri gerçekleştirmek,

 • Personelin işe alımıyla ilgili gerekli dosyaları hazırlamak ve bu süreci takip etmek,

 • Kalite Yönetim Sisteminde iş tanımlarını ve görev-yetki tanımlarını yapmak,

 • Kalite uzmanının hazırladığı personel yıllık plânlarının organize edilmesini sağlamak,

 • Çalışanların ihtiyaç duyduğu veya talep ettiği eğitimleri plânlayıp yürütmek,

 • Çalışanların SGK girişi ve diğer giriş işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak,

 • İşe başlayan çalışanlara oryantasyon eğitimi vermek ve diğer çalışanlarla tanıştırmak,

 • Kurum eğitimlerinin ve çalışmalarının çağa uyumlu olması için düzenlemeler yapmak,

 • Personel eğitimlerinin materyallerini ve sertifikalarını hazırlamak,

 • Çalışanların performanslarını değerlendirmek için çalışmalar yapmak,

 • Performans arttırmak için motivasyon çalışmaları düzenlemek,

 • Çalışanlar için bordro hazırlamak ve maaş bilgilerini belirlemek,

 • Personel gelişimine yönelik eğitimler düzenlemek,

 • Personelin mesai ve izin günlerinin yönetilmesini sağlamak.

 • Kurumda kullanılan sistemlerle ilgili çalışanlara bilgi vermek,

 • Personel için performans değerlendirme çalışmaları ve anketler yapmak,

 • Kurumsal kültür konusundaki uygunsuzlukları tespit edip işlem yapmak, 

 • Personelin işten çıkarılması veya istifa etmesi durumlarında çıkış mülâkatı yapmak,

 • Personelin işten çıkış işlemlerini yaparak ilgili kurumlara iletmek. 

İnsan Kaynakları Uzmanı Olma Şartları Nelerdir? 

İnsan Kaynakları biriminde çalışmak isteyenler için İnsan Kaynakları uzmanı olma şartları vardır. İK uzmanlığı mesleğini seçebilmek için üniversitelerin bazı lisans bölümlerini bitirmek gerekiyor.

Ayrıca, üniversitelerin veya diğer eğitim kurumlarının açmış olduğu İnsan Kaynakları uzmanlık sertifika programları da İK uzmanlığı için bir seçenektir. Değişen dünyaya uyum sağlayan uzaktan eğitim platformları aracılığıyla da bu eğitim alınabiliyor. 

İK uzmanı alımları için firmaların kendilerine özgü bazı şartları olabiliyor. Ancak İnsan Kaynakları uzmanında bulunması gereken bazı genel özellikler vardır. 

İnsan Kaynakları uzmanı olma şartları şu şekilde özetlenebilir:

 • Çağa uygun bilgileri öğrenmeye; bu konuda değişime, gelişime ve yeniliklere açık olmak,

 • Çözüm odaklı, araştırmacı ve hareketli bir karaktere sahip olmak,

 • Ekip çalışmasına uygun ve paylaşımcı bir yapıya sahip olmak,

 • Eğitim ve sunum becerileri ile organizasyon becerilerine sahip olmak,

 • İnsanların motivasyonunu yükseltebilecek özellikleri taşıyor olmak,

 • İletişim becerileri ve mülâkat yeteneği konusunda gelişmiş olmak,

 • MS Office programlarını ve interneti aktif olarak kullanabilmek,

 • Bilgisayar programları ve SGK sistemleri hakkında eğitim almış olmak,

 • SGK ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak ve güncel bilgileri takip etmek,

 • Rapor ve belge düzenleme konusunda bilgi sahibi olmak,

 • İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi sistemlerine hâkim olmak,

 • İş kanununu bilmek ve bu konudaki düzenlemeleri takip etmek.

İlgili eğitim: Ms Office Programları Kursu

İnsan Kaynakları Uzmanlığı için Hangi Eğitimi Almalıyız?

İnsan Kaynakları uzmanlığı için alınması gereken eğitimlerin başında, üniversitelerdeki bazı lisans programları geliyor. Bu bölümler; İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Sosyoloji gibi dört yıllık bölümlerdir.

Ülkemiz üniversitelerinin büyük bir kısmında İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü bulunuyor.

Saydığımız diğer bölümlerin mezunları da insan kaynakları birimlerinde çalışabiliyorlar. Ancak İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü, bu bölümler arasındaki en çok tercih edilen eğitim programıdır. Bu program mezunları İK uzmanlığı mesleği dışında, İK yöneticisi olarak da çalışabiliyorlar.

İnsan Kaynakları uzmanlığı için, üniversitelerin lisans bölümleri dışında da eğitim seçenekleri bulunuyor. Yine üniversiteler tarafından verilen İnsan Kaynakları sertifika programları da bir seçenek olabiliyor. Ayrıca online eğitim platformlarında da İK Yönetimi ve İK Uzmanlığı gibi sertifika programları var. 

İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından açılmış olan İnsan Kaynakları eğitimleri ile, sertifika sahibi olmak mümkün. Enstitü Kurucusu ve İK yönetimi alanında profesyonel olan Bilal Şentürk Hocamız tarafından verilen bu eğitimlerle iyi bir İK uzmanı olabilirsiniz. 

Enstitü çatısı altında verilen İK eğitimleri şunlardır: İnsan Kaynakları Yönetimi, Dijital İK Eğitimi,

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi. 

Bu eğitim programlarını tamamladıktan sonra alacağınız sertifika ile İnsan Kaynakları uzmanı olabilmeniz mümkün. 

İnsan Kaynakları Uzmanı, Şirketin personel ihtiyaçlarını yöneten ve insan kaynakları politikalarını uygulayan kişi, Özel şirketlerde personel yönetimi ve işe alım süreçleri, Personel Birimi, Kamuda çalışanların işe alımından çıkışına kadar olan süreçleri yöneten birim, Kamu kurumları, devlet daireleri, İK ve Personel Birimi Farkı, İK daha geniş bir yelpazede hizmet sunarken, personel birimi genellikle işe alım ve çıkış gibi konularla sınırlıdır, İK, eğitim ve gelişim programları düzenlerken, personel birimi bu tür konularla genellikle ilgilenmez, İK Uzmanının Görevleri, İK politikalarının oluşturulması, işe alım, eğitim, performans değerlendirme vb konularla ilgilenir, İK uzmanı, performans değerlendirme sürecini yönetir ve sonuçlarına göre gelişim planları oluşturur, Personel Biriminde Çalışanın Görevleri, Personel ile ilgili işlerin yürütülmesi, bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, Personel biriminde çalışan, işe alım sürecinde belgeleri toplar ve düzenler, İK ve Personel Biriminde Kullanılan Kavramlar, Kavramlar genellikle sektöre ve çalışılan alana göre değişir, İK uzmanlığı genellikle özel şirketlerde, personel daire/birim kavramı genellikle kamu kurumlarında kullanılır, İK Uzmanının Özellikleri, İK uzmanları genellikle birçok konuda geniş bilgiye sahip olmalı, insanları yönetme ve onlarla iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır, Bir İK uzmanı işe alım süreçlerini yönetebilmeli, performans değerlendirmeleri yapabilmeli ve eğitim programları düzenleyebilmelidir, Personel Biriminde Çalışanın Özellikleri, Personel ile ilgili belgeleri düzenleyebilen, işe alım süreçlerini yürütebilen ve bu konuda bilgi sahibi olan kişi, Personel biriminde çalışan, genellikle bilgi ve belge yönetimi konusunda deneyimlidir, Performans Değerlendirme, Çalışanların performansının belirli bir dönem sonunda değerlendirildiği süreç, İK uzmanı, performans değerlendirme sürecini yönetir ve buna göre terfi, eğitim gibi kararlar alır, İşe Alım Süreci, Personelin işe alımından itibaren işe başlamasını içeren süreç, Personel biriminde çalışan, işe alım sürecinde belgeleri toplar ve düzenler
İK Uzmanı görev ve sorumlulukları insan kaynakları uzmanı görev ve sorumlulukları
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.