AnasayfaBlogPersonel Özlük Dosyası Nasıl Hazırlanır?
İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel Özlük Dosyası Nasıl Hazırlanır?

30 Ocak 2020
Hesap makinesi ve kağıtların bulunduğu bir masa bu görüntünün odak noktasıdır. Masanın sağında hesap makineli bir cep telefonu, solunda ise noktalı ve çizgili siyah beyaz bir ağaç duruyor. Merkeze yakın bir kağıt yığınının üzerinde bir kalem, kağıtların üzerinde de bir telefon ve hesap makinesi duruyor. Köşede bir dizüstü bilgisayar ekran görüntüsü görülüyor. Sağda, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir harf görülüyor ve görüntünün sağ üst kısmında bir kişinin yüzünün yakın çekimi yer alıyor. Son olarak, sağ altta bir kalemin yakın çekimi yer alıyor. Masa çerçevenin merkezinde yer alıyor ve etrafındaki nesneler görüntüye bağlam sağlıyor.
Belge/IçerikAçıklamaNeden Önemli?
2 adet vesikalık fotoğrafÇalışanın resmi belgelerde kullanılacak fotoğraflarını içerir.Resmi işlemler ve kimlik doğrulama için gereklidir.
ÖzgeçmişÇalışanın eğitim, iş deneyimi ve yeteneklerini ayrıntılarıyla gösterir.Çalışanın yetenekleri ve tecrübeleri hakkında bilgi sağlar.
İş başvuru formuÇalışanın işe başvuru sürecinde doldurduğu resmi evrak.Daha fazla bilgi ve kaynağı doğrulamak için kullanılır.
İş sözleşmesi / Hizmet sözleşmesiÇalışanın işe alımıyla ilgili tüm yasal işlemleri ve anlaşmaları içerir.İş ilişkisini ve yükümlülükleri belirtir.
Performans değerlendirme formuÇalışanın iş performansını değerlendirme ve analiz için kullanılır.Çalışanın performansını takip etmek ve gelişim sürecini yönetmek için kullanılır.
Görevlendirme belgeleriÇalışanın camuda atanmış olduğu özel görevleri belirtir.Çalışanın sorumluluklarını ve yetkilerini tanımlar.
Eğitim belgeleriÇalışanın işe başlama sürecinde veya süre içinde katıldığı eğitimleri belgeler.Çalışanın yeteneklerini ve bilgi seviyesini geliştirmek için kullanılır.
Sağlık raporuÇalışanın genel sağlık durumunu ve işe uygunluğunu gösterir.Çalışanın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gereklidir.
Asgari geçim indirimi (AGİ) formuÇalışanın maaşı üzerinde AGİ hakkını belirtir.Çalışanın aylık net maaşını hesaplamak için kullanılır.
SGK işten ayrılış bildirgesiÇalışanın işten ayrılma sürecinde işveren tarafından SGK'ya bildirimde bulunur.Çalışanın istifa veya işten çıkarılma durumunda resmi işlemleri tamamlamak için gereklidir.

Her istihdam eyleminin başvuru, mülakat, işe alma, çalışma ve işten çıkma aşamalarında hazırlanması için gereken belirli belgeler vardır. Evrak işlerini düzgün bir şekilde tamamladığınızdan emin olmak savaşın sadece yarısıdır.

Bir belgeyi hazırlamayı bitirdiğinizde onunla ne yapacağınız ile ilgili tamamen yeni bir sorunla karşılaşırsınız. Bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken şey, bu hazırladığınız belgelerin herhangi bir talihsiz davada şirketinizi korumanın anahtarı olduğu gerçeğidir.

Personel Özlük Dosyası Nedir?

Personel özlük dosyası, yeni, mevcut veya geçmiş çalışanlarla ilgili insan kaynakları ve bordro belgelerini saklamak için kullanılan bir kağıt veya elektronik klasördür. Personel özlük dosyası çalışanın kişisel bilgilerinin yanı sıra şirket içindeki bazı faaliyetlerini de içermelidir. Güvenli bir personel dosyasında hangi istihdam kayıtlarının saklanacağını anlamak, olası hatalardan ve para cezalarından kaçınmanıza yardımcı olur.

Çalışan kayıtlarını güncellemek, yüklemek ve dosyalamak küçük işletmeler için çok zor bir iş olabilir. Bazı işletmeler personel özlük dosyaları için oluşturulmuş yazılımları kullanarak çalışanların bilgilerine kolay erişim sağlayabilmektedirler. Bu sayede belgelerin online olarak güvenli bir şekilde saklanmasına olanak sağlayabilirsiniz.

Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
Bordro Eğitimi
Personel özlük işlerini öğrenmek ve sıfır hatayla çalışmak için bu eğitime katılın. Alanında uzun yıllar deneyimi olan eğitmenden online canlı ders. Her İK uzmanının katılması gereken bir eğitim.

Personel Özlük Dosyasında Neler Olmalı?

Bir işverenin her personeli için personel özlük dosyası içerisinde bulundurması gereken belgeler genel olarak şu şekildedir;

 • 2 adet vesikalık fotoğraf

 • Özgeçmiş

 • İş başvuru formu

 • İş başı eğitim formu / oryantasyon formu

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • İkametgah belgesi

 • Nüfus kayıt örneği

 • Askerlik durum belgesi

 • Sağlık raporu

 • Mezun olduğu okullara ait diplomaların fotokopisi

 • Adli sicil kaydı

 • İş sözleşmesi / Hizmet sözleşmesi

 • SGK işe giriş bildirgesi

 • Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi

 • Evli personelin varsa eşinin ve çocukların nüfus cüzdanı fotokopileri

 • Görev tanımı

 • Kurum tarafından üzerine zimmetlenmiş materyalin zimmet tutanakları

 • Asgari geçim indirimi (AGİ) formu

 • SGK işten ayrılış bildirgesi Yukarıdaki belgeler dışında bazı özel durumlarda olması gereken belgeler;

 • Çalışan engelli ise sakatlık raporu ya da onaylı örneği

 • Gelir İdare Başkanlığı tarafından verilmiş engelli indiriminden yararlandığına dair belge

 • Çalışan 18 yaşından küçük ise ebeveynlerinin muvafakatnamesi

 • Çalışan T.C. vatandaşı değilse çalışma izni belgesinin fotokopisi

 • Çalışan terör mağduru, engelli veya eski hükümlü ise İŞKUR kayıt belgesi

 • Çalışanın yararlandığı herhangi bir teşvik varsa bunu gösteren belge

 • Fazla mesailer için çalışan onaylı belgeler

 • Vardiya değişimleri, çalışma gün ve saatleri ile ilgili hazırlanmış çizelgeler

 • Çalışan araç kullanıyorsa ehliyet fotokopisi

 • İşin durumuna göre gerekiyorsa periyodik sağlık kontrol raporları

 Çalışanın işe devam ettiği süre boyunca personel özlük dosyasında olması gereken belgeler;

 • Çalışanın yıllık izin formları

 • Katıldığı eğitimlere dair belgeler

 • Çalışan imzalı aylık bordrolar

 • Görevlendirme belgeleri

 • Resmi yazışmalar

 • Performans değerlendirme formu

Personel özlük dosyası nasıl hazırlanır?

Personel özlük dosyası hazırlanması ile ilgili olarak belirli kriterler bulunmamaktadır. İş Kanunu içeriğine bakıldığında bu konu ile ilgili mevzuatta herhangi bir hüküm bulamazsınız. Bu nedenle işletmeler kendilerine göre farklı şekillerde personel özlük dosyası hazırlayabilirler.

İş Kanunu 75. Madde İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır ibaresi yer almaktadır.

Bu madde kısaca çalışan her personele ait güncel bilgilerin bulunduğu bir personel özlük dosyası bulunması gerekliliğini belirtir.

Personel özlük dosyası, her işverenin çalışanları için sahip olması gereken temel bir belgedir. Çalışanın iş geçmişi, nitelikleri, performans değerlendirmeleri, disiplin kayıtları, ücret detayları gibi çalışan hakkında hayati bilgiler içerir. Bakımlı bir personel dosyasına sahip olmak, işverenlerin gerektiğinde ilgili bilgilere kolayca erişmesine yardımcı olur ve tüm önemli belgeleri tek bir yerde düzenli tutar.

İşverenlerin bu dosyaları doğru bir şekilde oluşturmanın ve muhafaza etmenin yasal sonuçlarını anlamaları gerekir. İşte etkili bir personel dosyasının nasıl oluşturulacağına dair bazı ipuçları:

1) Temel kişisel bilgilerle başlayın

Her çalışanın kaydında adı, adresi, doğum tarihi, iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi), Sosyal Güvenlik Numarası veya varsa diğer kimlik numaraları (örn. ehliyet) bulunmalıdır. Bu veriler, bordro amaçları veya şirketin İK departmanı faaliyetleriyle ilgili diğer idari görevler için de kullanılabilir;

2) İstihdam evraklarını ekleyin

Bir sonraki adım, iş başvuru formları (tüm ekleriyle birlikte), şartlar ve koşullar anlaşmaları ve gizlilik anlaşmaları dahil olmak üzere işe alım sırasında her iki tarafça imzalanan teklif mektupları / sözleşmeler gibi ilgili tüm istihdam evraklarını eklemektir;

3) Eğitim sertifikalarını ekleyin

Eğitim sertifikaları, bir çalışanın kurum içindeki rolüyle ilgili olarak yetkili kurum veya kuruluşlardan belirli eğitimleri aldığını kanıtlayan çok faydalı belgelerdir;

4) Performans değerlendirmelerini takip edin

Performans değerlendirmeleri bir bireyin zaman içindeki iş ilerlemesi hakkında fikir verir, bu nedenle her çalışanın kaydında güncel tutulması önemlidir;

5) Maaş artışlarını takip edin

Maaş artışlarını takip etmek, bordro giderlerini daha verimli bir şekilde yönetirken çalışanlar arasında adaleti sağlamanıza yardımcı olacaktır;

6) Alınan disiplin önlemlerini belgeleyin

Bir çalışana karşı hatalı davranış veya beklentileri karşılamama nedeniyle düzeltici önlem alınması gereken herhangi bir durum varsa, bu durum tam açıklamalar sağlanarak uygun şekilde belgelenmelidir;

7) Terfileri ve transferleri not edin

Kuruluşunuzda bir kişi terfi ettiğinde veya departmanlar arasında transfer olduğunda, gerekirse ilgili belgelerle birlikte bunun ilgili personel dosyalarına uygun şekilde not edildiğinden emin olun;

8) Çıkış evraklarını saklayın

Son olarak, uygun olduğunda sunulan kıdem tazminatı paketleri de dahil olmak üzere istifa mektupları / fesih bildirimleri gibi gerekli tüm çıkış evraklarını ve varsa fesih tarihinde verilen son maaş makbuzlarını saklayın.

İyi muhafaza edilmiş bir Personel Dosyasına sahip olmak, ihtiyaç duyulduğunda doğru kayıtlara sahip olmanızı sağlar ve ayrıca kuruluşunuzda gelecekteki işe alma veya terfi fırsatları hakkında karar verirken geçmiş performans değerlendirmelerine kolayca erişmenizi sağlar. Bu sadece şeffaflığın korunmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda personel arasında haksız muameleye dayalı ayrımcılık iddialarına ilişkin davalarla ilgili potansiyel riskleri de azaltır.

2 adet vesikalık fotoğraf, Çalışanın resmi belgelerde kullanılacak fotoğraflarını içerir, Resmi işlemler ve kimlik doğrulama için gereklidir, Özgeçmiş, Çalışanın eğitim, iş deneyimi ve yeteneklerini ayrıntılarıyla gösterir, Çalışanın yetenekleri ve tecrübeleri hakkında bilgi sağlar, İş başvuru formu, Çalışanın işe başvuru sürecinde doldurduğu resmi evrak, Daha fazla bilgi ve kaynağı doğrulamak için kullanılır, İş sözleşmesi / Hizmet sözleşmesi, Çalışanın işe alımıyla ilgili tüm yasal işlemleri ve anlaşmaları içerir, İş ilişkisini ve yükümlülükleri belirtir, Performans değerlendirme formu, Çalışanın iş performansını değerlendirme ve analiz için kullanılır, Çalışanın performansını takip etmek ve gelişim sürecini yönetmek için kullanılır, Görevlendirme belgeleri, Çalışanın camuda atanmış olduğu özel görevleri belirtir, Çalışanın sorumluluklarını ve yetkilerini tanımlar, Eğitim belgeleri, Çalışanın işe başlama sürecinde veya süre içinde katıldığı eğitimleri belgeler, Çalışanın yeteneklerini ve bilgi seviyesini geliştirmek için kullanılır, Sağlık raporu, Çalışanın genel sağlık durumunu ve işe uygunluğunu gösterir, Çalışanın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak için gereklidir, Asgari geçim indirimi (AGİ) formu, Çalışanın maaşı üzerinde AGİ hakkını belirtir, Çalışanın aylık net maaşını hesaplamak için kullanılır, SGK işten ayrılış bildirgesi, Çalışanın işten ayrılma sürecinde işveren tarafından SGK'ya bildirimde bulunur, Çalışanın istifa veya işten çıkarılma durumunda resmi işlemleri tamamlamak için gereklidir
personel özlük dosyası özlük dosyası personel özlük dosyası nasıl hazırlanır personel özlük dosyası ne işe yarar personel özlük dosyasında neler olmalı Personel Dosyası İstihdam Evrakları Eğitim Sertifikaları Performans Değerlendirmeleri Maaş Artışları Alınan Disiplin Cezaları
Uzun, koyu kahverengi saçları sırtının ortasına kadar uzanan genç bir kadın. Saçları hafif dalgalı ve ortadan ayrılmış. Memnun bir ifadesi var ve beyaz yakalı açık mavi bir bluz giyiyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, parlak, sarı bir duvarın önünde duruyor. Odanın ışığı yumuşak ve yüz hatlarını vurgulayarak ona neredeyse ruhani bir görünüm veriyor. Gözleri koyu kahverengi ve dudakları hafifçe ayrılmış, gülümsüyor.
İrem Elitez
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.