AnasayfaBlogEğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
İnsan Kaynakları

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

11 Aralık 2019
Bir kişi tahta bloklardan oluşan bir yığının önünde durmakta ve bloklardan birini elinde tutmaktadır. Yığının en üstünde bir kadın yüzü bulunan bir blok vardır ve kişinin elindeki blokta hem bir kadın hem de bir erkek yüzü vardır. Yüzler kırmızı renkte resmedilmiştir ve kişi onlara dikkatle bakmaktadır. En üstteki blok hafifçe kaydırılmış, bu da kişinin onu yığının üzerine yerleştirmek üzere olduğu izlenimini veriyor. Görüntü yakın plandan çekilmiş olup kişinin eli ve bloğun detayları net bir şekilde görülebilmektedir. Kişinin ifadesi odaklanmış ve kararlı, sanki bloğun doğru yerde olduğundan emin olmak için büyük özen gösteriyormuş gibi.
KonuAçıklamaÖnemi
İnsan Kaynakları Nedir?Bir şirket veya kurum için çalışan personelleri ve bu çalışan kişiler ile alakalı kaynakları yönetmekten sorumlu departmanı tanımlamak.Çalışanların işe alımı, performans değerlendirme ve yönetme, eğitimler ve organizasyonlar geliştirme ve ortak şirket kültürü yaratma gibi konularda önemli rol oynar.
İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?Bir organizasyondaki çalışanların yönetimini ve gelişimini tanımlamak için kullanılan genel ve kapsamlı bir terim.Bir kuruluşun, bir işletmenin insan sermayesini yönetmek ile alakalı her şeyi denetleme görevine sahiptir.
İşe Alım ve Personel AlmaPotansiyel çalışanların belirlenmesi ve işe alınması.Doğru çalışanların bulunması ve işletmeye katılmasını sağlar.
Tazminat Konuları ve KazançlarÇalışanların maaş, ücret ve diğer tazminatlarının yönetilmesi.Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırır.
Çalışanların EğitimleriÇalışanların yeteneklerini ve bilgilerini geliştiren eğitim ve programları düzenleme.Çalışan verimliliğini ve iş kalitesini artırır.
İş ve Çalışan İlişkileriÇalışanlar ve işverenler arasındaki iletişim ve etkileşim.Çalışan memnuniyetini ve iş yerindeki uyumu sağlar.
Organizasyon Planlama ve Geliştirmelerİşletmenin gelecekteki hedeflerine ulaşmak için stratejik planları yönetir ve geliştirir.İşletmenin büyümesini ve gelişmesini destekler.
Fayda ve AvantajlarÇalışanlara sağlanan faydalar ve avantajları yönetir ve geliştirir.Çalışan memnuniyetini ve sadakatini artırır.
Personel AnaliziÇalışan verilerini analiz eder ve bu bilgileri stratejik karar verme sürecine dahil eder.İşletmenin verimliliğini ve etkinliğini artırır.
Çalışan-Işveren DenkliğiÇalışanlar ve işverenler arasındaki optimal dengeyi sağlama ve iletişimi güçlendirme.Çalışma ortamında uyumu ve verimli bir çalışma ortamını sağlar.

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları departmanının kontrol ve yönetimi için önemli bir yere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimi, şirketlerin, kurumların adeta belkemiğidir. Gerek personel gerek kurumun işleyişi gerekse çalışanlar ile işverenler arası iletişimin sağlanması ve problemlerin giderilmesinde önemli yere sahiptir. İnsan kaynakları yönetimine geçmeden evvel, insan kaynakları nedir, önemi nedir, neler yapar? Birlikte öğrenelim.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları, bir şirket ya da kurum için çalışan personelleri ve bu çalışan kişiler ile alakalı kaynakları yönetmekten sorumlu departmanı tanımlamak için kullanılır. İnsan kaynakları terimi, ilk olarak, 1960'lı yıllarda, iş ilişkileri değerinin dikkat çekmeye başladığı ve motivasyon, örgütsel davranış ile seçim değerlendirmeleri gibi kavramların şekillenmeye başlamasından kaynaklanıyordu.

Bir insan kaynağı, bir kurumda yer alan bir kişi ya da çalışanı ifade eder. İnsan kaynakları, genel manada istihdam edilen bütün bireyleri ifade etmektedir. Ayrıca insan kaynakları başlıca; çalışanları işe alma, performans değerlendirme ve yönetme, eğitimler ve organizasyonlar geliştirme, ortak şirket kültürü yaratma gibi konuları ele alır. Yani, insanlar ile ilgili konuları ele alan bir organizasyonda da önemli ölçüde işlev görür.

İnsan Kaynakları personeli ayrıca, kıdemli personele, insanlar (insan kaynakları) üzerindeki mali, planlama ve performans kararları üzerindeki etkileri konusunda danışmanlık yapmaktan da sorumludur. Yöneticiler, kararlarının kuruluşlardaki insanlar üzerindeki etkisini nadiren tartışırlar. Genellikle, kararların finans ve muhasebe gibi daha kolay ölçülebilir süreçlerden kaynaklandığı tahmin edilebilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyondaki çalışanların yönetimini ve gelişimini tanımlamak için kullanılan genel ve kapsamlı bir terimdir. Öte yandan, personel ya da yetenek yönetimi olarak da adlandırılır. İnsan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun, bir işletmenin insan sermayesini yönetmek ile alakalı her şeyi denetlemeyi içerir.

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları ile benzer görevleri ele alsa da, insan kaynaklarından daha kapsamlıdır. İnsan kaynakları yönetimi, aşağıdakiler örnekler de dahil olmak üzere daha pek çok ana alana odaklanır. Öne çıkan bazı örnekler şu şekildedir:

 • İş alım ve personel alma,

 • Tazminat konuları ve kazançlar,

 • Çalışanların eğitimleri üzerine çalışmalar,

 • İş ve çalışan ilişkileri

 • Organizasyon planlama ve geliştirme insan kaynakları yönetiminin öne çıkan görevlerinden yalnızca bazılarıdır.

İnsan kaynakları yönetimi önemi son derece fazladır. İK yönetimi ilgilendiği pek çok alan sebebi ile, bu alandaki profesyonel kişilerin sahip olduğu bir ya da birden fazla alanda özel uzmanlığa ve beceriye sahip olmaları gerekli görülmektedir. İnsan kaynakları profesyonelleri için kariyer başlıklarından yalnızca bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • İşe alım

 • Eğitim geliştirme uzmanlığı

 • İnsan kaynakları yöneticisi

 • Fayda ve avantajlar uzmanı

 • İnsan kaynakları uzmanı

 • İstihdam hizmetleri müdürlüğü

 • Ücret, maaş ve iş analiz uzmanlığı

 • Eğitim ve bireysel gelişim müdürü

 • Personel analisti gibi profesyonel becerilere sahip olmalıdır.

İnsan kaynakları yönetimi, bir kurum ya da işletmenin etkinliğini artırmak için tasarlanmış programlar geliştirmeyi ve yönetmeyi içerir. İşveren ile işçi ilişkisini oluşturma, yönetme ve uygulama yelpazesinin tamamını içermektedir. Çoğu kuruluş, ajans ve işletme için insan kaynakları bölümünün sorumlu olduğu rollerden bazıları şu şekildedir:

 • İşe alım, personel seçme ve terfi yönetimi

 • Çalışanlara sağlanan faydalar ve sağlık programlarının geliştirilmesi 

 • Çalışanlara sağlanan faydalar ve sağlık programlarının denetlenmesi

 • Personel politikalarını geliştirmek, teşvik etmek ve uygulamak

 • Çalışanların kariyer gelişimini ve iş eğitimini teşvik etmek

 • Yeni işe alımlar için oryantasyon ve alışma programları sağlama

 • Disiplin cezası ile alakalı rehberlik sağlamak

 • Şantiye yaralanmaları veya kazalar için birincil temas olarak hizmet etmek

 • İnsan kaynakları yönetiminin daha spesifik görevleri de bulunur. Bir işletmenin çalışanları için son derece önemli ve gerekli bir departmandır. Çalışan-işveren arası dengeyi sağlamak ve iletişimi güçlü kılmak için gereklidir. 

Mevcut çalışanların endişelerini ele almak: Çalışanların günlük işlerini denetleyen şirket yöneticilerinin aksine, insan kaynakları departmanları; sosyal haklar, ücretler, çalışan yatırımları, emeklilik planları ve eğitim gibi çalışanlarla ilgili endişeleri ele almaktadır. Çalışmaları ayrıca çalışanlar arasında ya da çalışanlar ile yöneticileri arasında çatışmaların çözümlenmesini içerebilir. Çalışanlar ve işverenler arasındaki optimal dengeyi sağlar, çözüm odaklıdır.

Yeni çalışanların işe alınması: İnsan kaynakları yönetimi ekibi potansiyel çalışanları işe alır, işe alım sürecini yönetir. İşe yeni alınan çalışanların iş ile uyum sağlama sürecinde destek olur, yeni elemanlara yardımcı olur. 

İşten ayrılma sürecini yönetmek: Bir çalışanın işten çıkarılması veya işten ayrılması durumunda, insan kaynakları yönetimi ekibinin belirli bir dizi görevi yerine getirmesi gerekir. Sürecin yasal olarak tamamlanmasını sağlamak için gerekli olan evrak işleri tamamlanmalıdır. Kıdem tazminatı teklif edilebilir ya da müzakere edilebilir. Sosyal haklar sağlanmalı ve çalışanlardan anahtar, rozet, bilgisayar, ekipman ya da hassas malzemeler toplanarak şirket kaynaklarına erişimleri kesilmelidir.

Moralin iyileştirilmesi: Etkili insan kaynakları ekibi, şirketin genel başarısına katkıda bulunan şirket çalışanlarını ellerinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eder. Çalışmaları genellikle çalışanları iyi performans için ödüllendirmek ve olumlu bir çalışma ortamı yaratmaktan ibarettir.

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Gerekli?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimleri, insan kaynakları departmanının anlaşılması ve sağlıklı bir biçimde uygulanması konusunda son derece gereklidir. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sayesinde, İK alanında uzman ve aranan kişi olabilirsiniz. Personel seçiminde en önemli rolü oynayan insan kaynakları departmanları, kurumsal firmalar için mutlaka olması gereken bir departmandır.  Durum böyle olunca da, gerek insan kaynakları gerekse insan kaynakları yönetimi bölümüne olan ihtiyaç her geçen gün artarak sürecektir. Herhangi bir kurum için insan kaynakları yönetimi, işin ve iş yerinin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yönetimi daha esnek bir anlayış geliştirmek ve iş ilişkisinin boyutlarını keşfetmek anlamında katkı sağlamayı amaçlar. İnsan kaynakları bölümü herhangi bir organizasyonunun gerçekleştirilmesi için önemli role ve sorumluluğa sahiptir.

İnsan kaynakları yönetimi online eğitimine Enstitü sayfasından ulaşabilirsiniz. Eğitimin ardından yapılan online sınavdan başarılı olarak sertifika almaya hak kazanabilirsiniz. İnsan kaynakları çalışanları insan kaynakları hizmetlerini; yönetme, iş gücü planlaması, performans yönetim sistemleri, işçi ile işveren ilişkileri, işe alma ve personel seçme, ücret, iş sözleşmelerinin iptali konularında bilgi sahibidirler. İnsan kaynakları yönetimi ve çalışanları sadece kendi iş yerlerindeki uygulamaları denetlemekle yetinmemeli, rekabet ortamında bulunduğu diğer firmaların ya da rekabet ortamında bulunmasa bile örnek alabileceği büyük firmaların insan kaynakları yönetiminde ki uygulamalarını takip etmek ve bunları tanımlayabilmek zorundadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • İnsan kaynakları yöneticileri ve şefleri,

 • İnsan kaynakları uzmanları ve yardımcıları,

 • İşe alım uzmanları,

 • Performans değerlendirme uzmanları,

 • İnsan kaynakları yönetiminin belirli alanında uzmanlaşmak isteyenler,

 • Muhasebeciler,

 • Yeni mezunlar ve bu alana ilgi duyan herkes katılabilir. İnsan kaynakları eğitiminin yanı sıra, çeşitli online eğitimler, dilediğiniz alanda size kolaylık ve nitelikli bilgi edinme imkanı sunar.

İnsan Kaynakları Nedir?, Bir şirket veya kurum için çalışan personelleri ve bu çalışan kişiler ile alakalı kaynakları yönetmekten sorumlu departmanı tanımlamak, Çalışanların işe alımı, performans değerlendirme ve yönetme, eğitimler ve organizasyonlar geliştirme ve ortak şirket kültürü yaratma gibi konularda önemli rol oynar, İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?, Bir organizasyondaki çalışanların yönetimini ve gelişimini tanımlamak için kullanılan genel ve kapsamlı bir terim, Bir kuruluşun, bir işletmenin insan sermayesini yönetmek ile alakalı her şeyi denetleme görevine sahiptir, İşe Alım ve Personel Alma, Potansiyel çalışanların belirlenmesi ve işe alınması, Doğru çalışanların bulunması ve işletmeye katılmasını sağlar, Tazminat Konuları ve Kazançlar, Çalışanların maaş, ücret ve diğer tazminatlarının yönetilmesi, Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırır, Çalışanların Eğitimleri, Çalışanların yeteneklerini ve bilgilerini geliştiren eğitim ve programları düzenleme, Çalışan verimliliğini ve iş kalitesini artırır, İş ve Çalışan İlişkileri, Çalışanlar ve işverenler arasındaki iletişim ve etkileşim, Çalışan memnuniyetini ve iş yerindeki uyumu sağlar, Organizasyon Planlama ve Geliştirmeler, İşletmenin gelecekteki hedeflerine ulaşmak için stratejik planları yönetir ve geliştirir, İşletmenin büyümesini ve gelişmesini destekler, Fayda ve Avantajlar, Çalışanlara sağlanan faydalar ve avantajları yönetir ve geliştirir, Çalışan memnuniyetini ve sadakatini artırır, Personel Analizi, Çalışan verilerini analiz eder ve bu bilgileri stratejik karar verme sürecine dahil eder, İşletmenin verimliliğini ve etkinliğini artırır, Çalışan-Işveren Denkliği, Çalışanlar ve işverenler arasındaki optimal dengeyi sağlama ve iletişimi güçlendirme, Çalışma ortamında uyumu ve verimli bir çalışma ortamını sağlar
insan kaynakları insan kaynakları yönetimi ik sertifika online eğitim
Koyu kıvırcık saçlı, olgun bir kadın aydınlık bir odada duruyor. Karmaşık beyaz işlemeleri olan kırmızı bir başörtüsü takıyor. Başörtüsü başının etrafına sarılmış ve çenesinin altına sıkıştırılarak yüzünü çerçeveliyor. Hafif bir gülümsemeyle önüne bakıyor, ifadesi nazik ve düşünceli. Elleri önünde kenetlenmiş, krem rengi bir üst ve uzun, desenli bir etek giyiyor. Otuzlu yaşlarının sonunda ya da kırklı yaşlarının başında gibi görünüyor.
Merve Nur Cengiz
İçerik Editörü

Kişisel gelişimle ilgili blog içerikleri ve tanıtım yazıları yazıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.