AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

10 Temmuz 2021
Bir kişi eliyle bir ekrana dokunarak bir grup insanın resmini ortaya çıkarıyor. Arka plan, kişinin boynu gibi bulanıktır ve görüntünün üzerinde beyaz bir metin vardır. El ekranı işaret ediyor ve resim bir grup insanı ayrıntılı olarak gösteriyor. Yüzler belirgin ve resimdeki insanların duruşu rahat ve davetkâr. Resmin renkleri parlak ve canlı, genel olarak sıcak bir his veriyor. Resmin üzerindeki metnin okunması kolay ve kompozisyona katkıda bulunuyor.
GörevlerÖzelliklerİşlevler
Şirket içi çalışan ve yönetici ilişkilerini gözden geçirmeİletişim yeteneği ve İK süreçlerine hakimiyetDaha sağlıklı iş ilişkilerini sağlayarak çalışan verimliliğini arttırma
Kurumsal İK süreçleri hakkında bilgi vermeKurumsal İK mevzuatına ve uygulamalarına hâkimiyetŞirketin İK politikalarını yürütme ve geliştirme
Yetenek yönetimi ve performans değerlendirme konusunda danışmanlık vermeAnalitik düşünme yeteneği ve insan yönetimi bilgisiÇalışanlarda kariyer gelişimini ve yüksek performansa ulaşmayı sağlama
Şirket içi bütçe ve işe alım sürecini planlamaStratejik düşünme yeteneği ve proje yönetim bilgisiMaliyet etkinliği ve düzgün bir işe alım sürecinin sağlanması
IK departmanının mevcut durumunu analiz etme ve eksiklikleri belirlemeAnalitik düşünme yeteneği ve problem çözme becerisiŞirketin İK süreçlerini optimizasyonu ve verimliliğin arttırılması
Raporlama ve değerlendirme verilerini sunmaDetaylara hakimiyet ve düzenli çalışma becerisiVeri bazlı karar verebilme ve gelişim alanları belirleyebilme
İK süreçlerin geliştirilebilecek yöntemlerini araştırmaİnovatif düşünme yeteneği ve sürekli öğrenmeÖrgütsel dönüşüm ve gelişimin sağlanması
Çalışan performansı, verimlilik ve eğitim süreçlerini yönetmeEğitim ve geliştirme bilgisine sahip olmaÇalışan motivasyonunun arttırılması ve iş gücü yeteneklerinin geliştirilmesi
Proje hazırlıkları ve İK prosedürleri için danışmanlık yapmaProje yönetim bilgisi ve proses takip yeteneğiİK projelerinin etkin yönetilmesi ve İK prosedürlerinin oluşturulması
Kurumsal İK süreçlerine dair yöneticilerle bilgi paylaşmaİletişim yeteneği ve liderlikKarar verme süreçlerinin optimize edilmesi ve etkili bir liderlik oluşturulması

İnsan kaynakları, bir şirket ya da işletmenin en işlevsel departmanlarından biri olarak görülür. Bilindiği üzere insan kaynakları; işe alımdan, performans yönetimine kadar uzanan geniş bir alanda hizmet sağlar. İK alanını bu kadar değerli yapan şey, uzmanlık bilgi ve uygulamaları barındırmasıdır. İK yetkilileri ve çalışanları, belli ik süreç ve konularında bilgi birikimi elde ederek görevlerini yerine getirirler. Ayrıca ik alanındaki belli başlı iş pozisyonları ve alana dair uzmanlıklar da iş süreçlerini daha doğru yerine getirmek için belirlenmiştir.

Bugün sözünü edeceğimiz insan kaynakları danışmanı da İK ile alakalı süreçlerde en yetkili ve nitelikli uzmanlardan biri olarak görevlerini yerine getirir. İnsan kaynakları danışmanı, İK ile danışmanlık hizmetini birleştiren bir pozisyon adıdır. İnsan kaynakları alanında, bir üst basamak olan görülen insan kaynakları danışmanlığını daha yakından tanıyalım. 

İnsan Kaynakları Danışmanı Nedir?

İnsan kaynakları danışmanı, İK ile ilgili süreç yönetimini etkinleştirmeye yönelik danışmanlık desteğinde bulunur. Daha çok danışmanlık kurum ve şirketlerinde çalışan iİK danışmanı, uzun iş deneyimlerine bağlı olarak freelance de çalışabilir. İK danışmanlığını önemli bir meslek hâline getiren etken, şirketlerin insan kaynakları süreçlerinde etkin ve hızlı çözümler almak istemeleridir. Her ne kadar İK departmanı bu yönde çalışsa da üst düzey şirket ve markalar için insan kaynaklarına yatırım yapmak, önemli bir kurumsal kültür ögesidir. Peki insan kaynakları sürecinde çeşitli çözümler üretmeye dayalı bir meslek olan insan kaynakları danışmanlığı nasıl bir hizmet sağlar?

İk danışmanı, ilgili müşterilere danışmanlık hizmeti sunarken çözüm odaklı bir yaklaşım benimser. Kapsamlı bir insan kaynakları danışmanlık hizmeti veren İK danışmanı, söz konusu problem ya da konu için çeşitli adımları gündeme getirir. Bu bazen çalışan performans yönetimi olabilir bazense işe alımlar için iyileştirme adımları olabilir. Hangi alan ya da konu ile ilgili olursa olsun, danışmanlık hizmetinde asıl önemli olan konu şirket içi iletişimin daha güçlü ve doğru adımlarla ilerlemesine altyapı hazırlamaktır. İK danışmanı İK süreçlerinde; iletişim, organizasyon, yönetim ve eğitim gibi konularda yönetici ve çalışanları kapsayan destek ve çözüm arayışlarında bulunur. Tabii ki danışmanlık hizmetinin kapsayıcı bir iş olmasından dolayı İK danışmanı da bilgi birikimini artırarak görevini yerine getirir. Hem ik alanı hakkında hem de danışmanlık ve bir nevi koçluk hakkında uygulanabilen bilgilere vâkıf olarak danışmanlık hizmetini sunması beklenir. 

İnsan kaynakları danışmanlığının kapsayıcı ve konuya dair özel yaklaşımlar benimsemesinden dolayı şirketlerin de danışmanlık hizmetine sıcak baktıkları biliniyor. İK alanının karmaşıklaşabilen süreçlerden oluşması ve daha yetkili birinin işi çözebileceğine dair güven verici bir danışmanlık, şirketlerin de tercihlerine yansıyor. Bundan dolayı İK danışmanlığı, kurumsallığını sürdürmeye yönelik işveren markası ve çalışan yönetimi gibi detaylara dikkat eden şirketlerin ilk tercihlerden biri olarak kalacak gibi görünüyor. 

İnsan Kaynakları Danışmanı Ne İş Yapar?

İK danışmanı, müşterilere yönelik destekleyici ve yönlendirici bir dizi çözümü etkinleştirir. İK süreçleri ve uygulamaları olan; işe alım, mülakat, performans değerlendirme, bordro uygulamaları, yetenek yönetimi, oryantasyon, kurum içi ve iş gücü stratejileri için İK danışmanlık hizmetine başvurulur. İK danışmanlığında, müşteri olan şirketin durum tespiti ve analizi yapılır. Böylelikle şirketin hangi noktalarda neye ihtiyacı olduğu da ortaya çıkarılır. Bu aşamada da şirket yöneticileri, çalışanları ve İK danışmanı iş birliği içinde gerekli çalışmaları yürütür. 

İK danışmanı söz konusu süreç ve uygulamalar için geliştirme, iyileştirme ve yönetme faaliyetlerinde bulunur. Örneğin, oryantasyon programı başlatmak isteyen bir şirket, nasıl bir oryantasyon süreci yaratabileceğine dair İK danışmanlığından yararlanabilir. Yine çalışan verimliliğini artırmaya yönelik hangi şirket içi uygulama ve kararların alınması gerektiği ile ilgili proje odaklı bilgiler için İK danışmanının fikirlerine ihtiyaç duyulur. Genel olarak aşağıdaki işleri yerine getirir:

  • Kurum ya da şirket içi çalışan ve yönetici ilişkilerini gözden geçirir.

  • Kurumsal insan kaynakları süreçleri ile ilgili şirkete bilgi verir. 

  • Çalışan performansı, verimliliği ve eğitimi süreçler için kariyer yönetimi, yetenek yönetimi ve performans değerlendirme konusunda danışmanlık verir. 

  • Şirket içi bütçe oluşturma, proje hazırlıkları ve işe alım sürecini yönetme aşamaları planlar. 

  • İK prosedürleri için danışmanlık hizmeti sunar.

  • İK departmanının mevcut durumunu analiz eder ve eksikleri-ihtiyaçları belirleyerek çözümler üretir. 

  • Yönetici ve İK departmanına özel raporlamalar hazırlar ve çeşitli değerlendirme verilerini sunar.

  • Kurumsal İK süreçlerine dair geliştirilebilecek yöntemleri araştırır ve yöneticilerle paylaşır. 

  • İş hayatında koçluk ve çalışan becerilerine dair yönetici ve çalışanlara bilgiler sunar. 

İnsan Kaynakları Danışmanı Maaşları

İnsan kaynakları danışmanı maaşları, danışmanın nerede çalışacağına ve iş yüküne göre değişir. İK danışmanı çoğunlukla danışmanlık şirketlerinde çalışır. Danışmanlık şirketinde çalışan bir ik danışmanının 4.000 TL ila 8.000 TL arasında değişen bir maaş aldığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada maaşı artıran unsur, danışmanlık şirketinin ünü ve işlerinin çokluğudur.

Danışman ne kadar çok müşteriyle çalışırsa o kadar maaşına ek katkı sunar. Ayrıca kendi danışmanlık ve İK şirketlerini kuran danışmanlar da vardır. Bu durumda olan bir İK danışmanı, 10.000 TL üstünde bir maaş alabilir ve danışmanlık şirketini büyütebilir. 

İnsan Kaynakları Danışmanı Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları alanında çalışmak, tercih edilen meslek hedeflerinden biridir. Fakat günümüzde bir işte çalışmak ve yükselmek, yalnızca eğitime bağlı değildir. Burada önemli olan eğitim yanında, kendinize ek katkılar sunabilmektir. bu katkılar; mesleğe yönelik geçici olmayan ilgi, referanslar, iletişim ağı, alandaki deneyimler ve geliştirmeye açık yetkinliklerdir. öncelikle mutlaka i̇k alanına yakın bölümlerden mezun olmaya çalışın. i̇k alanında çalışan pek çok kişi, mesleğe daha sonradan adım atmış olsa da aldıkları eğitim, bir şekilde i̇k alanına yakın eğitimlerdir. i̇şletme, muhasebe, pazarlama, halkla ilişkiler, endüstri mühendisliği ve psikoloji gibi bölümler, i̇k alanının ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve bilgileri barındırmaktadır. yetkinlik demişken bu kavramın i̇k alanı için önemli olduğunu da belirtmeliyiz. aslında eğitimden önce yetkinlikleri ve alan bilgisini geliştiren kişilerin i̇k alanına girmesi de daha kolaylaşmaktadır. peki i̇k alanı içi gerekli yetkinlikler nelerdir?

İK alanı için alan bilgisi önemlidir. Alan bilgisini öğrenmek için ise gelişime açık ve meraklı olmak gereklidir. İnsan kaynakları kapsamlı bir alan olduğu için alan bilgisi konusunda kendini geliştirmeniz beklenir. Günümüzde ilgili pek çok eğitim seçeneğine rastlamak mümkün. Bu konuda Enstitü insan kaynakları eğitimleri sayfasına göz atabilirsiniz. İK alanında gerekli görülen yetkinliklerden biri de iletişim becerileridir. Bu kavram da hemen hemen her sektör dahilinde önemsenen bir kavramdır. Gerekli bir diğer yetkinlik ise işe alımda ve İK alanında deneyim elde etmek için sizi öne çıkaracak bir yetkinliktir. Bu yetkinlik, İngilizce dilini kullanmaktır. İk danışmanı olmak için ilk önce İK alanında çalışmak ve gerekli süreçlerde uzun yıllarda deneyim elde etmek gereklidir. Deneyimi elde etmek için ise söz konusu yetkinlikleri geliştirmek gerek.

Açıkçası İK alanında çalışmanın birden fazla ve farklı yolu vardır. İK stajyeri olarak göreve başlamak, işe alım alanında çalışmak, iletişim alanında deneyim elde etmek ve ik uzman yardımcısı olarak çalışmak. Bütün bu yolların sonunda, danışmanlık hizmeti verebilecek bir mesleki niteliğe de erişebilirsiniz.

Şirket içi çalışan ve yönetici ilişkilerini gözden geçirme, İletişim yeteneği ve İK süreçlerine hakimiyet, Daha sağlıklı iş ilişkilerini sağlayarak çalışan verimliliğini arttırma, Kurumsal İK süreçleri hakkında bilgi verme, Kurumsal İK mevzuatına ve uygulamalarına hâkimiyet, Şirketin İK politikalarını yürütme ve geliştirme, Yetenek yönetimi ve performans değerlendirme konusunda danışmanlık verme, Analitik düşünme yeteneği ve insan yönetimi bilgisi, Çalışanlarda kariyer gelişimini ve yüksek performansa ulaşmayı sağlama, Şirket içi bütçe ve işe alım sürecini planlama, Stratejik düşünme yeteneği ve proje yönetim bilgisi, Maliyet etkinliği ve düzgün bir işe alım sürecinin sağlanması, IK departmanının mevcut durumunu analiz etme ve eksiklikleri belirleme, Analitik düşünme yeteneği ve problem çözme becerisi, Şirketin İK süreçlerini optimizasyonu ve verimliliğin arttırılması, Raporlama ve değerlendirme verilerini sunma, Detaylara hakimiyet ve düzenli çalışma becerisi, Veri bazlı karar verebilme ve gelişim alanları belirleyebilme, İK süreçlerin geliştirilebilecek yöntemlerini araştırma, İnovatif düşünme yeteneği ve sürekli öğrenme, Örgütsel dönüşüm ve gelişimin sağlanması, Çalışan performansı, verimlilik ve eğitim süreçlerini yönetme, Eğitim ve geliştirme bilgisine sahip olma, Çalışan motivasyonunun arttırılması ve iş gücü yeteneklerinin geliştirilmesi, Proje hazırlıkları ve İK prosedürleri için danışmanlık yapma, Proje yönetim bilgisi ve proses takip yeteneği, İK projelerinin etkin yönetilmesi ve İK prosedürlerinin oluşturulması, Kurumsal İK süreçlerine dair yöneticilerle bilgi paylaşma, İletişim yeteneği ve liderlik, Karar verme süreçlerinin optimize edilmesi ve etkili bir liderlik oluşturulması
İnsan Kaynakları Danışmanı İnsan Kaynakları Danışmanı nedir İnsan Kaynakları Danışmanı ne iş yapar İnsan Kaynakları Danışmanı maaşları İnsan Kaynakları Danışmanı nasıl olunur
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.