AnasayfaBlogİngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
Bölümler

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

12 Ekim 2020
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

Dünya üzerinde konuşulan diller sıralamasında lider olan İngilizce, en iyi şekilde akademik programlar aracılığıyla öğrenilebilir. İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ise, hem bu dilin gramerini hem de edebiyat kültürünü öğretmekte. Hatta karşılaştırmalı edebiyat anlayışıyla, dünyanın diğer dilleri ve diğer edebiyatlarını da inceleyen bir bölüm bu.

İngilizce; öncelikle İngiltere, daha sonra Kuzey Amerika ülkelerinde yoğun olarak konuşulan bir dil. Dünyada hem meslekî alanlarda hem de günlük ortamlarda kullanılan bu dilin eğitimi de çok yaygın. Ancak İngiliz dilini hakkıyla öğrenmek için, dil kurslarının vermediği bir eğitimin de olması gerekiyor. Bu eğitim, İngilizcenin hem dil hem de edebiyatını bir arada veren bir sistemdir. Çünkü bir dili, o dilin edebiyatından ayırmak yanlış veya eksik sonuçlara yol açar. Biz Türkçeyi nasıl ki edebî metinlerimizle birlikte iyi anlayabiliyorsak, aynısı İngilizce için de geçerlidir. Yabancı dil üzerine eğitim yapan kurumlar sadece gramer ve pratik öğrettiği için, bu eğitim eksik kalıyor. İşte tam da burada devreye akademik eğitim sistemleri giriyor. Bu sistemler genellikle akademik platformlarda, yani üniversite bünyelerinde bulunuyor.

Ülkemizde bu alanda sadece bir akademik programı bulunuyor. Bu program, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’dür. Bu program, İngiliz dilini ve edebiyatını dünya edebiyatlarıyla birlikte ele alacak profesyoneller yetiştirmeyi amaçlıyor. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Nedir? 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz gramerinin, kültürünün ve edebî eserlerinin eğitimini veren bir lisans programıdır. Bölüm, 2020 itibarıyla ülkemizde sadece bir üniversitede mevcuttur. Eğitim dili İngilizce olan bölüme, merkezî sınav sisteminin Dil puanıyla öğrenci kabul ediliyor.

Bölümün amacı; İngiliz dili ve edebiyatının, Amerikan ve Türk edebiyatlarıyla karşılaştırmalı ve eleştirel olarak öğretilmesidir. Bölüm derslerinde; bu kültürler arasındaki etkileşimler, benzerlikler ve farklılıklar eserler üzerinde incelenir.

Karşılaştırmalı edebiyat olarak kurulan bu ders plânlarıyla; öğrencilerin eleştirel düşünme ve yazma yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Öğrenciler farklı kültürlerin farklı metinlerini incelerken; karşılaştırma, benzerlik kurma ve farkları ayırt etme becerileri gelişiyor. Bölümün ders içeriklerinde; edebiyat, tiyatro, sinema, görsel sanatlar ve medya alanları bir bütün halindedir. Bu bölümde, bütün bu alanların birbiriyle etkileşimli bir şekilde ele alındığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencilerinin, Erasmus uygulamasını değerlendirmeleri çok iyi karar olacaktır. Özellikle İngiltere ve Amerika ağırlıklı olmak üzere, buralardaki üniversitelere giderek, onların edebiyatlarını incelemek, öğrencilere yarar sağlayacaktır. Öğrencilerin değerlendirebileceği diğer uygulamalar da, çift ana dal ve yan dal gibi akademik imkânlardır. İkinci bir diploma sahibi olmak, kariyer hayatında öğrencilere başarının kapısını açacaktır. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunlarının iş imkânları, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde bulunuyor. 

Mezunların çalışabilecekleri işyerlerini şu şekilde sayabiliriz:

 • Üniversiteler (kamu ve özel)

 • Ortaöğretim kurumları (kamu ve özel)

 • Yabancı dil eğitim platformları

 • Eğitim danışmanlığı

 • Kültür ve sanat vakıfları

 • Çeviri ve tercüme büroları

 • İthalat ve ihracat yapan şirketler

 • Turizm işletmeleri (rehberlik birimi)

 • Film yapım şirketleri

 • Basın ve Yayıncılık

Kamudaki eğitim kurumlarında çalışabilmek için, KPSS puanıyla tercih yapmak gerekiyor. Özel üniversitelerde çalışabilmek içinse, yüksek lisans mezuniyeti ve ALES puanı gerekiyor. Akademisyen olmak isteyen mezunlar, gerekli şartları tamamladıktan sonra akademik kariyer imkânlarını değerlendirebiliyorlar.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Mezunları Ne İş Yapar?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunlarının yapabilecekleri işler çoğunlukla; araştırmacılık, çevirmenlik, öğretmenlik ve tercümanlık işleridir. 

Mezunların çalıştıkları işyerlerinde yaptıkları işler şunlardır:

 • İngiliz ve Amerikan edebiyatına ait edebî eserleri Türkçeye çevirmek, 

 • Devlete bağlı ilgili kurumlarda, çeviri ve tercümanlık işlerini yapmak,

 • Araştırma merkezlerinde, İngiliz ve Amerikan edebiyatı üzerine araştırmalar yapmak, 

 • Yabancı dil eğitim platformlarında İngilizce dilinin eğitimini vermek,

 • Üniversitelerde ve diğer okullarda bu dili ve edebiyatını öğretmek, 

 • Ticaret kuruluşlarındaki metin çevirileri ve tercümanlık işlerini yapmak,

 • Film yapım şirketleri için, İngilizce seslendirmesi olan filmlerin altyazılarını çevirmek,

 • Basın ve yayın sektöründe, bu dildeki haberleri ve yazılı metinleri çevirmek, tercümanlık yapmaktır.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dersleri Nelerdir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü ders programında farklı ülkelerin edebiyatlarına ait dersler bulunuyor. İngiliz, Amerikan, Osmanlı, Türk ve diğer dünya ülkelerinin edebî metinleri üzerinde çalışmalar ve uygulamalar yapılıyor.

Dersler; İngiliz edebiyatının eski dönemlerinden yeni dönemlerine, Amerikan edebiyatından Osmanlı ve Türk edebiyatına kadar uzanıyor. Bu derslerin öğrencilere, dünya edebiyatının genel kültürüne ait donanımı da vermekte olduğunu görüyoruz. Bölümün eğitim plânında; teorik dersler genellikle zorunlu olarak veriliyor. Uygulama dersleri ise; eleştirel metin okumaları, çeviri uygulamaları gibi şekillerde yapılmakta. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Temel Akademik Yazı Teknikleri 

 • Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri

 • Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı

 • Edebi Çalışmalara Giriş

 • Türkçe-Anlatı ve Yazı

 • Sosyal Bilimler İçin Yazma Becerileri 

 • Edebiyat ve Kültür

 • Edebiyat Kuramı ve Eleştirisine Giriş

 • Edebiyat ve Kültür Tercümeleri

 • İngiliz Edebiyatı (1800'e kadar)

 • Modern Türkiye Tarihi

 • Osmanlı Edebiyatı

 • Modern İngiliz Edebiyatı

 • Modern Türk Edebiyatı

 • Eleştirel Kuram Okumaları

Bölümde “alan seçmeli” derslerinden oluşan bir ders havuzu bulunuyor. Ayrıca “yabancı dil seçmeli” dersleri de mevcut. Alan seçmeli derslerinin çoğunlukla çeviri çalışmaları, metin okumaları gibi uygulamalı derslerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu uygulamalar da öğrencileri, eleştirel düşünme ve yazma açısından destekleyen çalışmalardır. 
 
Bölümdeki alan seçmeli derslerden bazıları şunlardır:

 • Dünya Edebiyatından Başlıklar

 • Müslüman Dünyasından Gezi Yazıları

 • Dünya Draması: Trajedi ve Dönüşümleri

 • Amerikan Edebiyatı

 • Çeviri Çalışmaları

 • Metin ve Görsel Kültür

 • Orta Doğu'yu Anlatmak

 • Sinemasal Temsiller

 • Amerikan Edebiyatı Çalışmaları

 • Modern Avrupa Edebiyatı

 • Karşılaştırmalı Roman

 • Eleştirel Kuram Okumaları

 • Onur Tezi Semineri

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü; 2019-2020 akademik yılında ülkemizde sadece bir üniversitede bulunmakta. Koç Üniversitesi bünyesinde açılmış olan bölüm, bu yıl toplam dört seçenekle kontenjan açmıştır. Bu seçenekler; burslu, ücretli, %50 ve %25 indirimli olan seçeneklerdir. Bölüme ait taban puanları 2019 yılına aittir ve 2020 için kontenjan açılmadığı bildirilmiştir. 

 • 2019 yılında bölümün en yüksek taban puanı Koç Üniversitesi’nin 3 kontenjanlı ve burslu seçeneğine aittir. Bu seçeneğin taban puanı 511,42297 ve başarı sıralaması da 553’tür. 

 • İkinci sırada, 3 kontenjanlı ve %50 indirimli seçeneği vardır ve taban puanı 434,64576’dır. Bu seçeneğin başarı sıralaması 5909’dur. 

 • Üçüncü sırada, 3 kontenjanlı ve %25 indirimli seçeneği bulunuyor. Kontenjanı 3 olan bu seçeneğin taban puanı 377,91565 ve başarı sıralaması 16533’tür.

 • Bölümün en düşük taban puanı ise, üniversitenin kontenjanı 9 kişi olan ücretli seçeneğine aittir. Bu seçeneğin taban puanı 375,70331 ve başarı sıralaması ise 17034 olarak açıklanmıştır. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Nedir?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü, İngiliz dili ve İngiliz-Amerikan-Türk edebiyatları üzerine eğitim yapan bir lisans programıdır. Ülkemizde bu bölüm sadece bir üniversitede aktif eğitim yapıyor. Merkezî sınav sisteminin Dil puanıyla girilebilen bölümde İngilizce eğitim yapılmakta. Bölümün hedefi, İngiliz dili ve edebiyatının, dünya edebiyatlarıyla karşılaştırılması konusunda çalışacak donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunlarının yaptıkları işlerin başında, İngilizce eğitim ve öğretim işleri bulunuyor. Yaptıkları diğer işler ise; edebî eser araştırmaları ve bunların çevirisidir. Ayrıca mezunlar, kamu ve özel kurumların ilgili birimlerinde metin çevirileri ve tercümanlık işlerini de yapabilirler.

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları Nasıldır?

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünün en son taban puanları 2019-2020 akademik yılına aittir. Bölümün en yüksek taban puanı 511,42297 ve başarı sıralaması da 553’tür (Koç Üniversitesi, burslu). İkinci sıradaki taban puan 434,64576 ve başarı sıralaması 5909’dur (Koç Üniversitesi, %50 indirimli). Üçüncü sıradaki taban puan ise 377,91565 ve başarı sıralaması 16533’tür (Koç Üniversitesi, %25 indirimli). Bölümün en düşük taban puanı 383,98767 ve başarı sıralaması da 18924’tür (Koç Üniversitesi, ücretli).

İngiliz edebiyat karşılaştırmalı İngiliz dili karşılaştırmalı edebiyat İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat bölümü.
Emel Keskin
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İngilizce Eğitimi (C1-C2)
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Esra AydınEsra Aydın
775209
İngilizce becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, B1-B2 kursumuza bugün göz atın!
4.9
(261)

İngilizce Eğitimi (B1-B2)

6 Konu5 Saat
Dr. Mustafa CeylanDr. Mustafa Ceylan
500259