AnasayfaBlogMali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?

01 Ocak 2020
Üzerinde bir hesap makinesi ve bir kalem bulunan ahşap bir masanın yakın çekimi gösterilir. Hesap makinesi, gümüş düğmeleri ve küçük bir ekranı olan siyah, dikdörtgen bir cihazdır. Kalem, gümüş klipsli ve siyah kapaklı mavi bir tükenmezdir. Masa düz ve pürüzsüzdür, köşesine küçük bir takvim yerleştirilmiştir. Masanın sağ tarafında, üzerinde zar zor görülebilen bir metin bulunan beyaz bir tabela var. Işık parlak ve eşit dağılımlı, masadaki eşyaların mükemmel görünürlüğünü sağlıyor.
Mali Müşavir KavramıGereksinimler ve SüreçVerilen Hizmetler ve Görevler
Mali müşavir işletmelerin muhasebe işlemlerini yürütür. Kamu adına görevlendirilerek, firma ve işletmelerin denetlenmesine aracı olur.Mali müşavir olabilmek için gereken eğitim ve sınavlarla dolu zorlu bir süreç vardır. İlişkili olduğu alanlar; ekonomi ve muhasebedir.Mali müşavir, firma ve işletmelerin defterlerini tutar, vergi beyannameleri hazırlar ve muhasebe-denetim mevzuatlarını uygular.
Mali müşavir aynı anda iki alanda, hukuk ve ekonomi, yetkin olmalıdır ve geniş bilgiye sahip olması beklenir.Mali müşavir olmayı düşünen kişiler, dört yıllık üniversite eğitiminden sonra, zorunlu staj ve sınavları tamamlamalıdır.Mali müşavir SGK, Ticaret Odası ve Vergi Dairelerinde şirket kuruluş işlemlerini yapar ve birçok prosedürle ilgilenir.
Mali Müşavirlik mesleği, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik olmak üzere iki ana dalı vardır.Staj ve mesleki yeterlilik sınavlarını takiben mali müşavirlik ruhsatı alınır. 10 yıllık deneyim sonrası yeminli mali müşavir olunabilir.Mali müşavir aylık ve yıllık mali tabloları ve vergi beyannamelerini hazırlar.
Mali müşavirler, devlet ile işletme arasındaki mali işlemler konusunda bir köprü görevidir.Üniversite mezunu adayların, 3 yıl zorunlu staj süresi boyunca mesleki yeterlilik sınavlarını geçmesi gerekmektedir.Firmaların defter, belge ve beyannamelerini hazırlar. Ayrıca, işletme ve firma temsilcisi olarak muhasebe ve mali işlemleri yürütür.
Mali müşavirler, muhasebe ve finans alanında geniş bilgi ve yetkinliğe sahip olan ve bu alandaki işlemleri yürüten profesyonellerdir..Mali müşavirlik mesleğini icra etmek için; belirlenen eğitim şartlarına, staj sürecine ve sınavlara tabi olmak gereklidir.Vergi ve SGK işlemlerini yürütür, mali raporlar hazırlar, işletmelerin muhasebe işlerini düzenler ve finansal işlemleri yönetirler.

Mali müşavir, tüzel ve gerçek kişiliğe sahip işletmelerin ve firmaların muhasebe işlemlerini yürüten meslek dalıdır. Firma ve işletmelerin kamu tarafından denetlenmesine aracı olan mali müşavir, uzun bir süreci de içeren eğitim ve sınavlarla alan için gerekli görülmektedir. Firmalar ve işletmeler birçok mali ve muhasebe işlemlerinde kamu adına görevlendirilen mali müşavirlerden yararlanır. Mali müşavir olabilmek, uzun bir süreç boyunca eğitimi ve stajı da göze almayı gerektiriyor.

Mesleği icra etmek için bazı koşulları ve eğitimleri yerine getirmek mali müşavirlikte süregelen bir durumdur. Ekonomi ve muhasebe alanlarıyla doğrudan ilişkili bir meslek olarak mali müşavir, herkesin icra edebileceği bir meslek değildir. Gerekli eğitimler alındıktan sonra staj ve sınavlarla dolu bir süreci içeren ve deneyim odaklı bir meslektir.

Ayrıca mali müşavir olacak kişilerin, finans ve muhasebe alanında geniş bilgi ve yetkinliğe sahip olması bekleniyor. Bundan dolayı da mesleği hedefleyen kişilerin bazı ön bilgileri edinmeleri meslek hakkında bir fikir sunacaktır. Yazımızda da mali müşavirlik mesleği hakkında merak edilen detayları ilginize sunacağız.

Mali Müşavir Nedir?

İşletmeler, devlet tarafından görevlendirilen mali müşavir aracılığıyla defterlerini, mali tablolarını, beyannamelerini ve muhasebe süreçlerini içeren çeşitli belgeleri, işlemleri yerine getirir. İşletme ve firmalar, kanun uyarınca bir mali müşavir bulundurmak zorundadır. Kısaca mali müşavir devlet ile işletme arasındaki muhasebe-mali işlemleri için köprü görevi durumundadır.  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda belirtildiği üzere mali müşavir, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işletmenin defterlerini tutmakla, vergi beyannameleri hazırlamakla, muhasebe- denetim mevzuatlarını uygulamakla ve rapor hazırlamakla görevlendirilmiştir. 

Mali müşavir mesleği içinde serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirlik alanları yer alır. Bu alanlar birbirinden farklı görevleri hazır hâle getirir. SMMM alanında defter tutmak, denetim yapmak , tahlil ve mali prosedürleri düzenlemek gibi görevler yer alırken yeminli mali müşavir, muhasebe alanında defter tutamaz ve muhasebe bürosu açıp ortak olamaz. Görüldüğü üzere mesleğin kendi içinde ayrıldığı alt dallar bulunmaktadır. Meslek görevleri icabı mali müşavir;  SGK, Ticaret Odası, ve Vergi Dairelerinde şirketin kuruluş işlemlerini yapar.

Ayrıca meslekte önemli bir çalışma olarak haftalık ve aylık iş takibini yapılmalıdır. Mali tablolar ve aylık-yıllık vergi beyannameleri hazırlanmalıdır. Bununla birlikte ilgili kanunun 2. maddesinde yer alan görevlere göre iş akışının nasıl olabileceği hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Mali müşavirlik alanına adım atmayı düşünüyorsanız sizi zorlayabilecek uzun bir sürecin varlığından da haberdar etmek gerekir.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavirlik mesleğini yerine getirmek için temel şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikle üniversitelerin 4 yıllık iktisat, işletme, muhasebe,maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve hukuk bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin,  mesleği iyi tanımaları ve gözden geçirmeleri gerekir. 4 yıllık eğitimin ardından 3 yıllık zorunlu staj süresi için mesleki yeterlilik sınavlarını kazanmak lazım. Yüksek lisans yapanlar için staj süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

mesleki yeterlilik sınavında hukuk, mali tablo analizi, denetim, finansal muhasebe gibi konuların ağırlıkta olduğu sorular sorulmaktadır. 3 yıl staj sürecinden sonra ise yeterlilik sınavlarını kazanarak mali müşavirlik ruhsatı alma hakkı elde edilir. ruhsat alındıktan sonra ilgili meslek odalarında ve şirketlerde çalışabilirler. ayrıca meslek içinde serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi gibi alt kategoriler vardır. bu mesleklerin hepsi sınavlardan başarılı olmak kaydıyla icra edilir.

Mali Müşavir Sınavı

Mali müşavirlik mesleği içinde birçok sınav koşulunu yerine getirmek vardır. 4 yıllık eğitim sonunda staja başlama hakkı için staja başlama sınavı, daha sonra ise 3 ya da 2 yıllık ( yüksek lisans yapanlar için) stajın ardından yine hazırlanılan yeterlilik sınavı sonrası başarılı olmak kaydıyla ruhsat almaya hak kazanılır. Staj sonrası başarılı olunan sınavla "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanı alınır.  Bu unvanı aldıktan sonra 10 yıl deneyimin ardından bir sınava daha hazırlanarak yeminli mali müşavir unvanıyla meslekte yükselebilir ve yetkilerini genişletebilir. 

Stajdan sonra serbest muhasebeci mali müşavir unvanı için girilen sınavdaki konuları ve sınavın yapısına de dikkat edilmelidir. SMMM yeterlilik sınavı olarak adlandırılan sınavda adaylar; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi, vergi mevzuatı uygulaması, hukuk ve muhasebecilik ile mali müşavirlik meslek hukuku konularından sorumludurlar. Aynı zamanda bu sınav, klasik- yazılı sınav olarak her konuya özel sorularla hazırlanmaktadır. Staja başlama sınavı, sınav sonrası serbest muhasebeci unvanı sınavı ve daha sonra deneyime bağlı olarak yeminli mali müşavir unvanı için  hazırlanma sürecinde Enstitü platformundan online eğitim aracılığıyla verilen bordro uygulamaları kursunu alabilirsiniz. 

Mali Müşavir Maaşları

Her meslekte olduğu gibi mali müşavirlik mesleği için de merak edilen konulardan biri maaş aralığıdır. Mali müşavirlik mesleği stajyerlikten başlayıp sınavlar aracılığıyla yükselebileceğiniz bir alandır. Stajyer olarak lisans mezunu mali müşavir adayının asgari ücretten daha düşük ya da yüksek aldığı biliniyor. Stajyerlerin de en çok dert yandıkları konu da hizmet karşılığı alınan maaşın yetersizliği oluyor. Kimi yerlerde bir stajyer 2000 TL alırken bazı yerlerde ise maaş aralığı 1000- 2000 TL arasında olmaktadır. Stajyerlik sonrası özel sektörde mesleğe başlama durumunda ise maaş 2.200- 2.500 TL arasında olduğu tahmin ediliyor. 

Deneyim arttıkça maaşın da arttığını söylemek mümkün. Deneyim sahibi bir mali müşavirin 3,500-7.000 TL arasında maaş aldığı biliniyor. Ayrıca mali müşavirin defter tutma sayısının artışına göre de maaş için de artış söz konusudur. Mali müşavirlik mesleği, yalnızca maaşa ya da eğitim koşulunu sağlamak üzerine düşünülecek bir alan değildir. Mesleğin yeterliliklerinin adaylar tarafından sağlanması ve uygulanması gerekir. Her mesleğin birtakım zorlayıcı ve kolay tarafları vardır. Mali müşavirlik mesleği de sınavlara bağlı ve deneyim odaklı bir meslek alanıdır.

Deneyim ve sınav şartları yerine getirildikten sonra ise maaş konusunda, diğer mesleklere göre ekonomik açıdan daha rahat bir hayat sürdürme koşulları sağlanır. Bundan sebep mesleği her yönden değerlendirmeye çalışın ve süreç hakkındaki detaylar için bilirkişilerden bilgi alın. Mali müşavirlik mesleği hakkında bilgi ve gelişmeler için de TÜRMOB adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Mali müşavir işletmelerin muhasebe işlemlerini yürütür Kamu adına görevlendirilerek, firma ve işletmelerin denetlenmesine aracı olur, Mali müşavir olabilmek için gereken eğitim ve sınavlarla dolu zorlu bir süreç vardır İlişkili olduğu alanlar; ekonomi ve muhasebedir, Mali müşavir, firma ve işletmelerin defterlerini tutar, vergi beyannameleri hazırlar ve muhasebe-denetim mevzuatlarını uygular, Mali müşavir aynı anda iki alanda, hukuk ve ekonomi, yetkin olmalıdır ve geniş bilgiye sahip olması beklenir, Mali müşavir olmayı düşünen kişiler, dört yıllık üniversite eğitiminden sonra, zorunlu staj ve sınavları tamamlamalıdır, Mali müşavir SGK, Ticaret Odası ve Vergi Dairelerinde şirket kuruluş işlemlerini yapar ve birçok prosedürle ilgilenir, Mali Müşavirlik mesleği, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik olmak üzere iki ana dalı vardır, Staj ve mesleki yeterlilik sınavlarını takiben mali müşavirlik ruhsatı alınır 10 yıllık deneyim sonrası yeminli mali müşavir olunabilir, Mali müşavir aylık ve yıllık mali tabloları ve vergi beyannamelerini hazırlar, Mali müşavirler, devlet ile işletme arasındaki mali işlemler konusunda bir köprü görevidir, Üniversite mezunu adayların, 3 yıl zorunlu staj süresi boyunca mesleki yeterlilik sınavlarını geçmesi gerekmektedir, Firmaların defter, belge ve beyannamelerini hazırlar Ayrıca, işletme ve firma temsilcisi olarak muhasebe ve mali işlemleri yürütür, Mali müşavirler, muhasebe ve finans alanında geniş bilgi ve yetkinliğe sahip olan ve bu alandaki işlemleri yürüten profesyonellerdir, Mali müşavirlik mesleğini icra etmek için; belirlenen eğitim şartlarına, staj sürecine ve sınavlara tabi olmak gereklidir, Vergi ve SGK işlemlerini yürütür, mali raporlar hazırlar, işletmelerin muhasebe işlerini düzenler ve finansal işlemleri yönetirler
 mali müşavir muhasebe yeminli mali müşavir işletme stajyer serbest muhasebeci
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu resimde takım elbiseli ve kravatlı bir adam görülüyor, görünüşe göre genel muhasebe eğitimine katılıyor. Odaklanmış ve meşgul görünüyor, bu da kursu ciddiye aldığını gösteriyor. Resimde ayrıca bir hesap makinesi ve muhtemelen eğitimle ilgili siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Genel olarak, bu adamın muhasebe konusunda değerli bir ders aldığı görülüyor.
5
(537)

Genel Muhasebe Eğitimi

8 Konu4 Saat
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
12491010
Şık, siyah takım elbiseli ve kravatlı bir adamın yakın plan görüntüsü. Gözlük takıyor ve gülümseyerek alnını ve çenesini ortaya çıkarıyor. Gömleği beyaz, kravatı siyah ve kravat çok detaylı bir şekilde görülebiliyor. Takım elbisesi iyi dikilmiş ve üzerine tam oturmuş. Profesyonel bir işadamı, muhtemelen beyaz yakalı bir işçi. Rolünde kendinden emin ve başarılı görünüyor. Bir CEO, yönetici veya başka bir kurumsal rolde olabilir. Kıyafetleri iş için iyi giyindiğini gösteriyor. Resmin arka planı koyu renktir ve sağ altta beyaz bir harf görünür.
5
(29)

İleri Muhasebe Eğitimi

10 Konu16 Saat
Bu görüntüde bir ön muhasebe eğitimine katılan bir grup insan görülüyor. Muhtemelen kurs hakkında bilgi içeren siyah metinli beyaz dikdörtgen tabelaları okuyorlar. Ortadaki adamın gözlüklü ve mavi beyaz takım elbiseli olması eğitmen olduğunu gösteriyor. İlgi çekici ve bilgilendirici bir deneyim gibi görünüyor.
5
(66)

Ön Muhasebe Eğitimi

11 Konu5 Saat