AnasayfaBlogMali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?

01 Ocak 2020
Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?

Mali müşavir, tüzel ve gerçek kişiliğe sahip işletmelerin ve firmaların muhasebe işlemlerini yürüten meslek dalıdır. Firma ve işletmelerin kamu tarafından denetlenmesine aracı olan mali müşavir, uzun bir süreci de içeren eğitim ve sınavlarla alan için gerekli görülmektedir. Firmalar ve işletmeler birçok mali ve muhasebe işlemlerinde kamu adına görevlendirilen mali müşavirlerden yararlanır. Mali müşavir olabilmek, uzun bir süreç boyunca eğitimi ve stajı da göze almayı gerektiriyor.

Mesleği icra etmek için bazı koşulları ve eğitimleri yerine getirmek mali müşavirlikte süregelen bir durumdur. Ekonomi ve muhasebe alanlarıyla doğrudan ilişkili bir meslek olarak mali müşavir, herkesin icra edebileceği bir meslek değildir. Gerekli eğitimler alındıktan sonra staj ve sınavlarla dolu bir süreci içeren ve deneyim odaklı bir meslektir.

Ayrıca mali müşavir olacak kişilerin, finans ve muhasebe alanında geniş bilgi ve yetkinliğe sahip olması bekleniyor. Bundan dolayı da mesleği hedefleyen kişilerin bazı ön bilgileri edinmeleri meslek hakkında bir fikir sunacaktır. Yazımızda da mali müşavirlik mesleği hakkında merak edilen detayları ilginize sunacağız.

Mali Müşavir Nedir?

İşletmeler, devlet tarafından görevlendirilen mali müşavir aracılığıyla defterlerini, mali tablolarını, beyannamelerini ve muhasebe süreçlerini içeren çeşitli belgeleri, işlemleri yerine getirir. İşletme ve firmalar, kanun uyarınca bir mali müşavir bulundurmak zorundadır. Kısaca mali müşavir devlet ile işletme arasındaki muhasebe-mali işlemleri için köprü görevi durumundadır.  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda belirtildiği üzere mali müşavir, gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işletmenin defterlerini tutmakla, vergi beyannameleri hazırlamakla, muhasebe- denetim mevzuatlarını uygulamakla ve rapor hazırlamakla görevlendirilmiştir. 

Mali müşavir mesleği içinde serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirlik alanları yer alır. Bu alanlar birbirinden farklı görevleri hazır hâle getirir. SMMM alanında defter tutmak, denetim yapmak , tahlil ve mali prosedürleri düzenlemek gibi görevler yer alırken yeminli mali müşavir, muhasebe alanında defter tutamaz ve muhasebe bürosu açıp ortak olamaz. Görüldüğü üzere mesleğin kendi içinde ayrıldığı alt dallar bulunmaktadır. Meslek görevleri icabı mali müşavir;  SGK, Ticaret Odası, ve Vergi Dairelerinde şirketin kuruluş işlemlerini yapar.

Ayrıca meslekte önemli bir çalışma olarak haftalık ve aylık iş takibini yapılmalıdır. Mali tablolar ve aylık-yıllık vergi beyannameleri hazırlanmalıdır. Bununla birlikte ilgili kanunun 2. maddesinde yer alan görevlere göre iş akışının nasıl olabileceği hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Mali müşavirlik alanına adım atmayı düşünüyorsanız sizi zorlayabilecek uzun bir sürecin varlığından da haberdar etmek gerekir.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavirlik mesleğini yerine getirmek için temel şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikle üniversitelerin 4 yıllık iktisat, işletme, muhasebe,maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve hukuk bölümlerinden mezun olma şartı aranır. Bu bölümlerden mezun olan kişilerin,  mesleği iyi tanımaları ve gözden geçirmeleri gerekir. 4 yıllık eğitimin ardından 3 yıllık zorunlu staj süresi için mesleki yeterlilik sınavlarını kazanmak lazım. Yüksek lisans yapanlar için staj süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Mesleki yeterlilik sınavında hukuk, mali tablo analizi, denetim, finansal muhasebe gibi konuların ağırlıkta olduğu sorular sorulmaktadır. 3 yıl staj sürecinden sonra ise yeterlilik sınavlarını kazanarak mali müşavirlik ruhsatı alma hakkı elde edilir. Ruhsat alındıktan sonra ilgili meslek odalarında ve şirketlerde çalışabilirler. Ayrıca meslek içinde serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi gibi alt kategoriler vardır. Bu mesleklerin hepsi sınavlardan başarılı olmak kaydıyla icra edilir.

Mali Müşavir Sınavı

Mali müşavirlik mesleği içinde birçok sınav koşulunu yerine getirmek vardır. 4 yıllık eğitim sonunda staja başlama hakkı için staja başlama sınavı, daha sonra ise 3 ya da 2 yıllık ( yüksek lisans yapanlar için) stajın ardından yine hazırlanılan yeterlilik sınavı sonrası başarılı olmak kaydıyla ruhsat almaya hak kazanılır. Staj sonrası başarılı olunan sınavla "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanı alınır.  Bu unvanı aldıktan sonra 10 yıl deneyimin ardından bir sınava daha hazırlanarak yeminli mali müşavir unvanıyla meslekte yükselebilir ve yetkilerini genişletebilir. 

Stajdan sonra serbest muhasebeci mali müşavir unvanı için girilen sınavdaki konuları ve sınavın yapısına de dikkat edilmelidir. SMMM yeterlilik sınavı olarak adlandırılan sınavda adaylar; finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, muhasebe denetimi, vergi mevzuatı uygulaması, hukuk ve muhasebecilik ile mali müşavirlik meslek hukuku konularından sorumludurlar. Aynı zamanda bu sınav, klasik- yazılı sınav olarak her konuya özel sorularla hazırlanmaktadır. Staja başlama sınavı, sınav sonrası serbest muhasebeci unvanı sınavı ve daha sonra deneyime bağlı olarak yeminli mali müşavir unvanı için  hazırlanma sürecinde Enstitü platformundan online eğitim aracılığıyla verilen bordro uygulamaları kursunu alabilirsiniz. 

Mali Müşavir Maaşları

Her meslekte olduğu gibi mali müşavirlik mesleği için de merak edilen konulardan biri maaş aralığıdır. Mali müşavirlik mesleği stajyerlikten başlayıp sınavlar aracılığıyla yükselebileceğiniz bir alandır. Stajyer olarak lisans mezunu mali müşavir adayının asgari ücretten daha düşük ya da yüksek aldığı biliniyor. Stajyerlerin de en çok dert yandıkları konu da hizmet karşılığı alınan maaşın yetersizliği oluyor. Kimi yerlerde bir stajyer 2000 TL alırken bazı yerlerde ise maaş aralığı 1000- 2000 TL arasında olmaktadır. Stajyerlik sonrası özel sektörde mesleğe başlama durumunda ise maaş 2.200- 2.500 TL arasında olduğu tahmin ediliyor. 

Deneyim arttıkça maaşın da arttığını söylemek mümkün. Deneyim sahibi bir mali müşavirin 3,500-7.000 TL arasında maaş aldığı biliniyor. Ayrıca mali müşavirin defter tutma sayısının artışına göre de maaş için de artış söz konusudur. Mali müşavirlik mesleği, yalnızca maaşa ya da eğitim koşulunu sağlamak üzerine düşünülecek bir alan değildir. Mesleğin yeterliliklerinin adaylar tarafından sağlanması ve uygulanması gerekir. Her mesleğin birtakım zorlayıcı ve kolay tarafları vardır. Mali müşavirlik mesleği de sınavlara bağlı ve deneyim odaklı bir meslek alanıdır.

Deneyim ve sınav şartları yerine getirildikten sonra ise maaş konusunda, diğer mesleklere göre ekonomik açıdan daha rahat bir hayat sürdürme koşulları sağlanır. Bundan sebep mesleği her yönden değerlendirmeye çalışın ve süreç hakkındaki detaylar için bilirkişilerden bilgi alın. Mali müşavirlik mesleği hakkında bilgi ve gelişmeler için de TÜRMOB adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 mali müşavir muhasebe yeminli mali müşavir işletme stajyer serbest muhasebeci
Emine Büşra Kanat
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.