AnasayfaBlogFen İşleri Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Fen İşleri Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

03 Ağustos 2021
Fen İşleri Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

Fen işleri müdürünü yakından tanımadan önce “Fen İşleri müdürlüğü ve iş alanlarını” konusunda bilgiler paylaşmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Fen işleri müdürlüğü; yerel yönetimler yani belediyeler çatısı altında bulunan müdürlüklerden biridir. Fen işleri müdürlüğüne bağlı birimler; şehirlerin ya da ilçelerin ihtiyaçlarına göre değişir. Hemen hemen pek çok fen işleri müdürlüğü bünyesinde bulunan alt birimleri şöyle sıralamak mümkün: 

 • Alt yapı servisi

 • Asfalt işleri servisi

 • Bakım ve onarım servisi

 • Elektrik işleri servisi

 • Garaj ve saha işleri servisi

 • Harita büro servisi

 • İdari işler servisi

 • İnşaat ekipleri sevisi

 • Yıkım işleri servisi

 • Yol yapım işleri servisi

Fen işleri müdürlüğü ve bağlı alt birimlerin yaptığı işler işleri şöyle özetlenebilir:

 • Belediyelerin yol, altyapı, elektrik gibi inşaat işlerinin programını hazırlar. Bu işlerle ilgili ihale düzenler ve sonrasında yapım sürecini takip eder. Bazı işleri direkt belediye işçilerine, bazı işleri ise ihale usulüyle yaptırır. 

 • Belediye başkanının istediği bütün işlerin; etüt, proje, keşif ve ihalesini yapar ve işleri takip eder. 

 • Belediyelerin yapması gereken, yetki alanında bulunan cadde, meydan, sokak ve yolları yapar, yaptırır. 

Fen işleri müdürlüğüyle ilgili özet bilgilendirmenin ardından gelelim fen işleri müdürüne. Fen işleri müdürü nedir? Fen işleri müdürü ne iş yapar? Fen işleri müdürü maaşları nasıldır? Fen işleri müdürü nasıl olunur? soruları eşliğinde mesleği yakından tanımaya çalışalım. İlk sorumuzla başlayalım.

Fen İşleri Müdürü Nedir?

Fen işleri müdürü; fen işleri müdürlüğü ve bağlı alt birimleri yöneten kişidir. Belediye başkan yardımcılarının önerisiyle belediye başkanı tarafından atanır. Fen işleri müdürünün 657 sayılı kanuna tabi memur olması gerekir. Ancak ülkemizdeki uygulamalarında sözleşmeli belediye personelinden de fen işleri müdür atandığı bilinir. Her seçim döneminin ardından, her seçilen yeni belediye başkanının isteği doğrultusunda ilgili fen işleri müdürü genellikle değişir.

Yapacağı iş ve yöneteceği birimler düşünüldüğünde fen işleri müdürlüğüne getirilecek memurun inşaat mühendisi, mimar ya da harita mühendisi olması önemli. Ancak yine ülkemizde buna uyulduğunu söylemek çok mümkün değil. Zira siyasete göre şekillenen belediyelerde elektrik teknisyeni, inşaat teknisyeni gibi memurlar ya da sözleşmesi personel de fen işleri müdürlüğüne getirilebilir. 

Fen işleri müdürünün üst yöneticisi ilgili belediye başkanı ve belediye başkan yardımcıdır. “Fen işleri müdürü nedir?” sorusunun cevabının ardından “Fen işleri müdürü ne iş yapar?” sorusunu da cevaplayım.

Fen İşleri Müdürü Ne İş Yapar? 

Fen işleri müdürü; müdürlüğe bağlı bütün alt birimleri yönetir. Görev ve sorumlukları da belediyeden belediye göre değişir. Görev ve sorumluluklar belediye meclisinin yayınladığı yönetmeliğe göre belirlenir

 • Sorumlu olduğu birimlerin işleri zamanında ve istenildiği şekilde yerine getirmesi konusunda üst yönetime yani belediye başkanı ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur. 

 • Belediye meclisi tarafından belirlenen ve fen işleri müdürlüğüne verilen hedeflerin gerçekleştirilmesi de müdürün sorumluluğundadır. 

 • Fen işleri müdürlüğü ve bağlı birimleri; yaptığı işleri belediyenin ilkelerine, kurallarına ve ilgili mevzuata, yönetmeliğe göre yapmalıdır. Bu sorumluluk da yine müdüre aittir. 

Fen işleri müdürünün görev ve yetkilerini şöyle listelemek mümkün: 

 • Fen işleri müdürlüğünü ve bağlı alt birimleri yönetir. 

 • Birimler arasındaki görev dağılımını yapar.

 • Verilen görevler konusunda alt servislerin uyum içinde çalışabilmesi amacıyla koordinasyonu sağlar. 

 • Fen işleri müdürlüğünün yazışmalarını yürütür. 

 • Fen işleri müdürlüğünün belediyenin diğer müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar. 

 • Birimin performansını gösteren verileri toparlar ve listeyi hazırlar. 

 • Belediye hizmetlerinin yönetmeliğe, mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 

 • Müdürlüğe yönelik denetimlerde; denetçilerin kolay çalışmasını sağlar, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmalarına yardımcı olur. 

 • Fen işleri müdürlüğü ve alt birimlerin toplantıları yapar ya da yapılan toplantılara katılır. 

 • Müdürlük bünyesinde istihdam edilen personelin eğitimi ve iyi yetiştirilmesi için gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlar. 

 • Yapılan bütün işlerde iş güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili önlemleri alır, önemlerin alınmasına öncülük eder. 

 • Belediye başkanı ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri ve işleri istenildiği süre içinde yapar. 

Fen işleri müdürünün görev ve sorumluluklarına değindikten sonra gelelim diğer başlığımıza. 

Fen İşleri Müdürü Maaşları

Fen işleri müdürü maaşları konusuna değinmeden önce ülkemizdeki belediyelerin sayısını paylaşmak isterim. İçişleri Bakanlığı’nın sitesinde yer alan Türkiye Mülki İdare Bölümleri Envanteri’ne göre ülkemizde toplamda 1390 belediye bulunuyor. Bu belediyelerin 31’i büyükşehir belediyesi; 51’i il belediyesi; 403 ilçe belediyesi ve 387’de belde belediyesi var. Belediyelerin tamamına yakınında fen işleri müdürlüğü kadrosu bulunur. 

Fen işleri müdürünün maaşı belediyenin büyüklüğüne göre; belde, ilçe ya da il belediyesi olmasıyla değişiklik gösterir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü’nün maaşı ile Bayburt’un Aydıntepe İlçesindeki Fen İşleri Müdürü’nün maaşının aynı olması pek tabi mümkün değil. Bu farklılığın sebebi sabit maaşın dışında Sosyal Denge Tazminatı’dır. Sosyal Denge Tazminatı özel bütçeli kurumlarda (belediyeler ve il özel idareleri) var. 

Fen işleri müdürünün maaşının değişiklik göstermesinin bir başka etkeni de müdürlüğe atanmadan önce yaptığı iştir. Bu durumu şöyle örnekleyelim. Fen işleri müdürü daha önce belediye bünyesinde çalışan inşaat mühendisi ya da mimar ise maaşı daha yüksek olacaktır. Ya da müdür teknikerler arasından seçildiyse maaşı farklılık gösterecektir. Peki fen işleri müdürünün maaşı ne kadardır? Ortalama rakamlar vermek gerekirse;

 • İnşaat mühendisi fen işleri müdürünün maaşı 8000 ile 10000 TL arasında değişiklik gösterir. 

 • İnşaat teknikeri fen işleri müdürünün maaşı ise 5000 ila 7000 TL civarındadır. 

Fen İşleri Müdürü Nasıl Olunur?

Fen işleri müdürü olmanın ilk şartı 657 sayılı kanuna tabi memur olmasıdır. Devlet memuru olabilmek için de KPSS lisans ya da ön lisans sınavlarına girmek yeterli puanı almak ve belediyelerde çalışmaya başlamak gerekir. 

Fen işleri müdürünü belediye başkanı görevlendirir. Bu şu anlama gelmektedir; seçilen belediye başkanı başkan yardımcılarının da önerileriyle fen işleri müdürlüğüne atama yapar. Belediyeyi yöneten siyasi partinin değişmesiyle fen işleri müdürü de değişir. Yazının ilk bölümlerinde değindiğim bir noktayı yeniden hatırlatmakta fayda var. Fen işleri müdürleri memurların dışında sözleşmeli belediye personeli arasından da seçilir.

Fen İşleri Müdürü Fen İşleri Müdürü nedir Fen İşleri Müdürü ne iş yapar Fen İşleri Müdürü maaşları Fen İşleri Müdürü nasıl olunur
Neşe Polat
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.