AnasayfaBlogFinans Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Finans Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

19 Haziran 2021
Bir kişi önünde bir hesap makinesi ile masada oturmaktadır. Hesap makinesinin sağında bulunan bir grafiğin üzerine yazmak için bir kalem kullanmaktadır. Kişi kalemi grafiğin üzerinde elleri ve bilekleri görünecek şekilde tutmaktadır. Yüzleri hafifçe görünmektedir, bu da göreve konsantre olduklarını göstermektedir. Masanın sol tarafında mor bir yastık bulunmaktadır. Görüntünün sol üst köşesinde de beyaz bir metin kaplaması var. Kişi derin düşüncelere dalmış, muhtemelen hesap makinesi ve kalemle bir problemi hesaplıyor.
Finans Müdürü GörevleriFinans Müdüründe Aranan ÖzelliklerFinans Müdüründe Aranan Eğitim Gereksinimleri
Şirketin finansman ve muhasebe kayıtlarını tutmaGirişimci, sabırlı, hırslı, ikna edici ve baskın karakterFinans, muhasebe veya iktisat gibi alanlarda eğitim almak
Tahsilat ve ödemelerin düzenli takibiKendinden emin, motivasyon yeteneği, araştırmacı ve meraklıÜniversitelerin işletme, istatistik, ekonomi, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden mezun olmak
Finansal işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yönetmeMatematik becerisi, iş tekniği, detaycı yaklaşımİktisat, maliye, matematik bölümlerinden mezun olmak
Finansal raporlama ve finansal bütçeleme faaliyetleri yürütmeİkna kabiliyeti, zaman yönetimi, stresle başa çıkma, liderlikLiderlik Sertifikası, Zaman Yönetimi Eğitimi
Kurumun maliyetlerini en alt seviyeye düşürmeHızlı ve etkili karar alabilme yeteneğiFinans ve muhasebe alanında deneyim

Finans müdürü, bir şirkete ait bütün finansman ve muhasebe kayıtlarını sistematik olarak mevzuat ve kurallara uygun bir şekilde tutulmasından sorumlu kişidir. Bağlı bulunduğu şirkete ait tüm tahsilat ve ödemelerin düzenli bir şekilde giriş çıkışının takip edilmesinden de sorumlu kişidir. Genel anlamda finans müdürü çalıştığı kuruma ait tüm finans ve muhasebe konularından sorumludur.

Finans müdürünün yurt içinde ve yurt dışında çok fazla alanda çalışabilme imkanı vardır. Farklı sektörlerde ve farklı alanlarda özel ve devlet kurum ve kuruluşlarında çok fazla iş alternatifleri vardır. Kendini bu alanda geliştiren, gerekli eğitim alt yapısına ve kişilik özelliklerine sahip kişiler birçok alanda iş bulabilir.

Eğer bir şirkette finans müdürü olarak çalışmak istiyorsanız bu alanda gerekli eğitimi almanın yanı sıra bir takım özelliklere de sahip olmanız gerekiyor. Öncelikle girişimci bir ruha sahip olmanız gerekli. Aynı zamanda sabırlı, hırslı, ikna edici ve baskın karakterde olmalısınız. Kendinden emin, çalıştığı kişileri motive edebilen, araştırmacı, gözlemci ve meraklı bir kişi de olmalısınız. Peki bu özelliklere sahip olmadan, sadece eğitim alarak finans müdürü olmak mümkün değil mi? diye sorduğunuzu duyar gibi oldum. Tabi ki olunabilir. Ama yaptığınız işe ruhuna katmayan, işinden keyif almayan sadece size verilen mevzuatı uygulayan sıradan bir müdür oluverirsiniz. Ama bu özellikler kişilik yapınızda varsa oldukça parlayan, işini severek yapan, sektörde aranan bir müdür olmayı kim istemez ki? 

Finans Müdürü Nedir?

Finans müdürü, çalıştığı kurum veya şirketin tüm finansal işlerinden sorumlu kişidir. Çalıştığı şirket veya kurumun tüm muhasebe kayıtlarını ve finansman bilgilerini gerekli yasa ve kurallara uygun olarak tutulmasını sağlar. Bu anlamda finans müdürü bir şirketin ödeme ve tahsilatlarından sorumlu en yetkili kişisidir. Bankalar, sigorta şirketleri, finans kurumları, devlet daireleri, kurumsal şirketler, üniversiteler, genel işletmeler, fabrikalar gibi hem özel hem de kamu sektöründe çalışabilecekleri geniş bir alana sahiptir.

Finans müdürü olmak isteyen kişiler için özel bir bölüm şartı aranmamaktadır. Genellikle üniversitelerin, istatistik, ekonomi, muhasebe ve finans yönetimi bölümü, ekonomi ve finans bölümü, matematik bölümü, işletme bölümüiktisat bölümü, maliye bölümlerini bitiren kişiler tercih edilir. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerde; matematik becerisi, iş tekniği, detaycı yaklaşım, ikna kabiliyeti, zaman yönetimi, stresle başa çıkma, liderlik, hızlı ve etkili karar alabilme yeteneğinin de gelişmiş olması gerekir. 

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

Finans müdürleri her nerede çalışıyorlarsa çalışsınlar içinde bulundukları organizasyonun finansal düzeninden sorumludurlar. Bulundukları kuruma ait finansal raporları üretirler. Yatırım planları hazırlayıp bu alanda faaliyetleri yönlendirirler. Uzun vadeli ve kısa vadeli finansal hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirirler. Çalıştıkları kurumda finansman işlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesini sağlarlar. Kendilerine bağlı olan ekibi motive ederek işlerin düzenli bir şekilde gitmesini sağlar. Genellikle kurumların üst düzey yöneticilerine yakın bir pozisyonda çalışırlar. Şirket karını en üst seviyeye çıkarmak için üst düzey yöneticilerle fikir alışverişinde bulunurlar. Muhasebe ve finans ile ilgili tüm işlemlerden sorumludurlar.

Finans Müdürü Ne İş Yapar?

Finans müdürü denince önceleri sadece şirketlere ait mali durumu takip eden kişiler akla gelirdi. Günümüzde teknolojinin de hızla ilerlemesiyle birlikte şirketlere ait veri analizi yapan ve en üst düzeyde karlılık hedefleyen ve bu konu da çalışan üst yönetime önerilerde bulunan kişilerdir. Finans müdürleri bulundukları şirkete özgü işlerde yapabilirler. Mesela sağlık sektöründe çalışan bir müdür, sağlık finansmanı mevzuatını iyi bilmesi gerekirken, kamu sektöründe çalışan biri ise kamu ödenekleri ve bütçeleme konularına hakim olmalıdır. Bulundukları sektöre ait mevzuat ve düzenlemeleri yakından takip etmelidirler. Şirketlerin ve kurumların başarısı ve gelişmesi için iyi bir finans alt yapısının ve organizasyonunun olması gerekir.

 • Finans yöneticilerinin günümüzdeki iş tanımını genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Finansal tablolar ve veri analizleri yapar.

 • Faaliyet raporları çıkarır.

 • Finansal raporlama ve finansal bütçeleme faaliyetlerini yürütür.

 • Kurumların maliyetlerini en alt seviyeye düşürmenin yollarını arar.

 • Kurum raporlarını inceler. En üst seviyede karlılık hedefler.

 • Kurumun gelişmesi için satın alma faaliyetlerini yürütür. 

 • Üst düzey yönetimin finansal kararlar alması için tavsiyelerde bulunur.

 • Kuruma ait tüm finansal raporların mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlar.

 • Kayıtların yasalara bağlı bir şekilde işlenmesini ve devlete karşı olan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar. 

 • Kurumda çalışan personele ait ödemelerin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlar.

 • Vergi ve beyannamelerin kayıtlara uygun olarak ödenmesini sağlar ve düzenli takip eder. 

 • Kuruma ait tüm muhasebe kayıtlarının düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlar.

 • Cari alacakların takibini yapar, zamanında tahsil edilmesini sağlar.

 • Bankalarla olan tüm işlemlerin takibini sağlar. 

 • Kuruma ait yıllık ve aylık raporlar çıkarır. 

 • SSK bildirimlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar. 

 • Stratejik analizler yapar ve nakit akışını sağlar.

 • Piyasayı takip eder ve rakip firmaların analizini yapar.

 • En az finansal riskle çalışmanın yollarını arar.

 • Çalıştığı kurumun dış ilişkilerini organize eder. Banka, avukat ve denetçi ve yasal kuruluşlara ve doğru raporlamaları sunar. 

 • Finansal raporları zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlar.

 • Mevzuatı ve mevzuatta olan değişiklikleri yakından takip eder ve bulunduğu sektöre uygular.

 • Net bütçeleme kararlarının verilmesini sağlar.

Finans Müdürü Maaşları

Finans müdürü maaşları çalışılan sektöre, çalışılan kuruma ve kurumun büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Bu alanda özel sektörde, kurumsal firmalarda, bankacılık alanında, borsa ve sermaye piyasalarında çalışan kişiler diğer kuruluşlara ve kamu sektörüne göre daha fazla maaş alır. Aynı zamanda bu kurumlar çalışanlarına prim ödemesi de yapabilir.
Bir finans müdürünün yıllık bazda kazancını şu şekilde ele alabiliriz:

 • Yıllık kazanç tutarı ortalama 44.000 TL ve 65.000 TL arasında değişiklik gösterebilir.

 • Kamu kuruluşlarında ise yıllık 65.000 TL ve 85.000 TL arasındadır. 

 • Finans ve bankacılık sektöründe bu rakam yıllık olarak başlangıç seviyesi 65.000 TL olabilir.

 • Borsa ve yatırım kuruluşunda çalışacak bir müdürün bu sektördeki başlangıç tutarı yıllık 85.000 TL ya kadar yükselmektedir. 

 • Büyük sanayi kuruluşu ve ticaretle ilgili bir sektörde ise finans müdürü maaşları 125.000 TL ile 190.000 TL arasında değişiklik gösterebilir. 

 • Görüldüğü üzere bazı şirketler bulundukları sektöre göre aynı unvandaki kişilere farklı ücretler ödeyebilmektedir. Bazı kurumlar yüksek ücret ve ek prim ödemesi yaparken, bazı kurumlarda düşük ücret ve ikramiye ile çalışma prensibine sahiptir. 

Not: Bu verilen tutarlar yıllık olarak gelir, kar ve sektöre göre değişiklik gösterip tamamen bilgi amaçlı ortalama fiyatlardır. 

Finans Müdürü Nasıl Olunur?

Günümüz şartlarında Finans Müdürü olmak için üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmalısınız. Finans Müdürü olmak için özellikle bölüm şartı aranmamakla birlikte üniversitelerin, İşletme, Maliye, İktisat, Ekonomi bölümünü bitiren kişiler tercih edilmektedir. İşini iyi yapan ve piyasada aranılan bir finans müdürü olmak için matematik ve istatistik alanında da oldukça iyi olmanız beklenmektedir. Bu alanlarda başarı sağlayarak kendini kanıtlamış olması da bu alanda önemlidir. 

 • Finans müdürü olmak isteyen kişilerin akademik anlamda yeterliliklerinin olmasının yanı sıra bir takım özelliklere de sahip olması gerekir.

 • Öncelikle girişimci ruhlu olmalı, baskın karakterde ve ekibini organize edecek beceriye sahip olmalıdır.

 • Matematiksel hafızaya sahip olmalı.

 • Analitik düşünebilmeli.

 • Problem çözme yeteneğine sahip olmalı.

 • Zamanla yarışabilme ve zamanında iş teslimi yapabilme kabiliyeti.

 • Detaylara titizlikle önem vermeli.

 • Organize yeteneği güçlü olmalı.

 • Yeri geldiğinde çalıştığı ekibini yönettiği gibi, ekibin bir parçası olarak da çalışabilmeli.

 • İletişim becerisi güçlü ve rapor yazma kabiliyeti ileri derecede gelişmiş olmalı.

Şirketin finansman ve muhasebe kayıtlarını tutma, Girişimci, sabırlı, hırslı, ikna edici ve baskın karakter, Finans, muhasebe veya iktisat gibi alanlarda eğitim almak, Tahsilat ve ödemelerin düzenli takibi, Kendinden emin, motivasyon yeteneği, araştırmacı ve meraklı, Üniversitelerin işletme, istatistik, ekonomi, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden mezun olmak, Finansal işlemleri yurt içinde ve yurt dışında yönetme, Matematik becerisi, iş tekniği, detaycı yaklaşım, İktisat, maliye, matematik bölümlerinden mezun olmak, Finansal raporlama ve finansal bütçeleme faaliyetleri yürütme, İkna kabiliyeti, zaman yönetimi, stresle başa çıkma, liderlik, Liderlik Sertifikası, Zaman Yönetimi Eğitimi, Kurumun maliyetlerini en alt seviyeye düşürme, Hızlı ve etkili karar alabilme yeteneği, Finans ve muhasebe alanında deneyim
Finans Müdürü Finans Müdürü nedir Finans Müdürü ne iş yapar Finans Müdürü maaşları Finans Müdürü nasıl olunur
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.