AnasayfaOnline EğitimlerOryantasyon Hazırlama Eğitimi
385 Online
112.293 Öğrenci

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi, insan kaynakları profesyonellerine ve yöneticilere, etkili oryantasyon programları tasarlama, uygulama ve değerlendirme konularında kapsamlı bir rehberlik sunuyor. Sektördeki en iyi uygulamaları öğrenerek, yeni işe başlayan çalışanların hızlı ve verimli bir şekilde işe uyum sağlamasını kolaylaştıracak beceriler kazanacaksınız. Üstelik şimdi bu değerli eğitim ücretsiz olarak sunuluyor, bu fırsatı kaçırmayın ve hemen kaydolun!
4.9
(9)

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, şirketlerin başarısı büyük ölçüde çalışanlarının performansına ve kuruma olan bağlılıklarına dayanmaktadır. Yeni işe alınan bir çalışanın kuruma hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlaması, hem çalışanın motivasyonu ve verimliliği açısından, hem de şirketin hedeflerine ulaşması bakımından kritik önem taşır. İşte bu noktada devreye oryantasyon eğitimi girmektedir.

Oryantasyon eğitimi, yeni işe başlayan çalışanların kurumu tanıması, iş süreçlerini öğrenmesi, görev ve sorumluluklarını kavraması için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Etkin bir oryantasyon süreci, çalışanın kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirir, iş tatminini artırır ve uzun vadede şirkete olan bağlılığını pekiştirir. Böylece çalışan devir hızı azalır, verimlilik artar ve şirket için olumlu bir çalışma ortamı oluşur.

Öte yandan, yetersiz veya eksik bir oryantasyon süreci, çalışanın motivasyonunu olumsuz etkileyebilir, iş performansını düşürebilir ve hatta işten ayrılmasına neden olabilir. Bu durum şirket için zaman ve maliyet kaybı anlamına gelir. Dolayısıyla etkin bir oryantasyon programı hazırlamak, insan kaynakları profesyonelleri ve departman yöneticileri için vazgeçilmez bir beceri haline gelmiştir.

İşte "Oryantasyon Hazırlama Eğitimi", bu kritik süreci başarıyla yönetmek isteyen profesyoneller için tasarlanmış kapsamlı bir online kurstur. Eğitim, katılımcılara oryantasyon sürecinin tüm aşamalarını etkin bir şekilde planlamayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi öğretir. Kurs boyunca edinilen bilgi ve beceriler, katılımcıların mevcut pozisyonlarında başarılı olmalarına, kariyerlerinde ilerlemelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Günümüzün dinamik iş ortamında, oryantasyon hazırlama becerisi, insan kaynakları ve yönetim alanında çalışan profesyoneller için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu eğitim, katılımcıları sektördeki değişimlere ayak uydurmaya ve yeni trendleri yakalamaya hazırlayarak, onlara değerli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Oryantasyon Hazırlama Eğitimi ile kazanacağınız beceriler, sadece kurumunuzun başarısına değil, aynı zamanda kişisel kariyer gelişiminize de önemli katkılar sunacaktır.

Hangi sorunları çözer?

 1. Düşük Çalışan Bağlılığı: Yetersiz oryantasyon, çalışanların kuruma olan bağlılığını zayıflatır. Bu eğitim, etkin bir oryantasyon süreci tasarlayarak, çalışanların aidiyet duygusunu güçlendirir ve kuruma olan bağlılıklarını artırır. Böylece, çalışan devir hızı azalır ve uzun vadeli istihdam sağlanır.

 2. Verimsizlik ve Düşük Performans: Yeni işe başlayan çalışanlar, yeterli oryantasyon almadıklarında, iş süreçlerini öğrenmekte zorlanır ve verimsiz çalışırlar. Bu eğitim, çalışanların hızlı bir şekilde işe adapte olmalarını sağlayarak, performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

 3. İletişim ve İşbirliği Sorunları: Etkisiz oryantasyon, çalışanlar arasında iletişim ve işbirliği sorunlarına yol açar. Bu kurs, departmanlar arası etkileşimi ve iletişimi teşvik eden bir oryantasyon süreci oluşturarak, çalışanlar arasında uyumlu bir iş ortamı yaratır.

 4. Zaman ve Maliyet Kaybı: Başarısız bir oryantasyon süreci, şirketlere zaman ve maliyet kaybı olarak geri döner. Oryantasyon Hazırlama Eğitimi, katılımcılara etkili bir oryantasyon programı hazırlamayı öğreterek, bu kayıpların önüne geçer ve kurumsal kaynakların optimum kullanımını sağlar.

 5. Yasal ve Etik Riskler: Eksik oryantasyon, çalışanların yasal ve etik yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olabilir. Bu eğitim, oryantasyon sürecine yasal ve etik konuları dahil ederek, olası riskleri en aza indirir ve kurumun uyum süreçlerini güçlendirir.

Hangi faydaları sağlar?

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi, katılımcılara somut ve uygulanabilir faydalar sunar:

 1. Oryantasyon Programı Tasarlama Becerisi: Bu eğitim, katılımcılara etkili bir oryantasyon programı tasarlamayı öğretir. Kursiyerler, oryantasyon sürecinin aşamalarını, kritik unsurlarını ve en iyi uygulamalarını öğrenir. Böylece, kendi kurumları için uygun, kapsamlı ve etkili bir oryantasyon programı oluşturma becerisine sahip olurlar.

 2. Oryantasyon Materyalleri Hazırlama Yetkinliği: Eğitim, katılımcılara oryantasyon materyallerini (el kitapları, sunumlar, videolar vb.) hazırlama konusunda pratik bilgiler verir. Kursiyerler, etkili ve ilgi çekici materyaller tasarlayarak, yeni işe başlayan çalışanların öğrenme sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır.

 3. Oryantasyon Sunumu Yapma Becerisi: Katılımcılar, oryantasyon sunumlarını etkileyici ve akılda kalıcı hale getirmeyi öğrenir. Eğitim, sunum tekniklerini, beden dilini etkili kullanmayı ve katılımcıların dikkatini çekmeyi öğretir. Bu sayede, kursiyerler oryantasyon oturumlarını daha dinamik ve etkileşimli hale getirir.

 4. Oryantasyon Etkinlikleri Düzenleme Yetkinliği: Bu eğitim, katılımcılara oryantasyon sürecine uygun etkinlikler tasarlamayı öğretir. Kursiyerler, yeni işe başlayan çalışanların katılımını ve etkileşimini artıran, öğrenmeyi pekiştiren ve takım ruhunu güçlendiren etkinlikler düzenleme becerisine sahip olur.

 5. Oryantasyon Değerlendirme ve İyileştirme Becerisi: Eğitim, katılımcılara oryantasyon programını değerlendirme ve iyileştirme yöntemlerini öğretir. Kursiyerler, geri bildirim toplama, veri analizi yapma ve sürekli iyileştirme döngüsünü uygulama becerilerini kazanır. Böylece, oryantasyon programının etkinliğini ölçer ve zaman içinde geliştirir.

Ne Yapacağım?Nasıl Yapacağım?Kazancım Ne?
Kayıt olOryantasyon Hazırlama Eğitimi'nin kayıt sayfasına gidin ve gerekli bilgileri (ad, soyad, e-posta, ödeme bilgileri vb.) girerek kaydınızı tamamlayın.Eğitime erişim sağlayarak, oryantasyon hazırlama becerilerinizi geliştirme fırsatı elde edersiniz.
ÖğrenEğitim materyallerini (videolar, sunumlar, okumalar vb.) dikkatle takip edin, notlar alın ve verilen ödevleri tamamlayın.Oryantasyon programı tasarlama, uygulama ve değerlendirme konularında kapsamlı bilgi ve beceriler kazanırsınız.
Sertifika alEğitimi başarıyla tamamladıktan sonra, başarınızı kanıtlayan bir sertifika alacaksınız. Bu sertifikayı CV'nize ekleyin ve profesyonel ağınızla paylaşın.Oryantasyon Hazırlama Eğitimi sertifikası, kariyer gelişiminizde size rekabet avantajı sağlar ve uzmanlığınızı kanıtlar.
UygulaÖğrendiğiniz bilgi ve becerileri iş yerinde uygulayın. Etkili oryantasyon programları tasarlayın, uygulayın ve değerlendirin.Eğitimde kazandığınız becerileri uygulamaya geçirerek, kurumunuzun oryantasyon sürecini iyileştirir ve çalışan memnuniyetini artırırsınız.

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi: Kariyer Gelişiminiz için Kritik Bir Adım

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi, insan kaynakları profesyonelleri, eğitim ve gelişim uzmanları, departman yöneticileri ve işe alım süreçlerinde rol alan herkes için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, katılımcıların etkili oryantasyon programları tasarlama, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Eğitim sayesinde, katılımcılar yeni işe başlayan çalışanların kuruma hızlı ve sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalarını kolaylaştırır, çalışan memnuniyetini ve üretkenliğini artırır ve kurumsal hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynar.

MeslekÖğrendikleriNew Column
İnsan Kaynakları Profesyoneli- Oryantasyon programı tasarlama ve uygulama - Oryantasyon materyalleri hazırlama - Oryantasyon etkinlikleri düzenleme - Süreç değerlendirme- Daha etkili işe alıştırma süreçleri - Artan çalışan memnuniyeti ve bağlılığı - Gelişmiş işe alım ve oryantasyon becerileri - Kariyer gelişimi fırsatları
Eğitim ve Gelişim Uzmanı- Oryantasyon eğitimlerini tasarlama ve sunma - Yetişkin öğrenme ilkelerini uygulama - Etkili sunum teknikleri - Öğrenme etkinlikleri düzenleme- Daha ilgi çekici ve akılda kalıcı oryantasyon oturumları - Artan katılımcı etkileşimi ve öğrenme - Gelişmiş eğitim tasarımı ve sunum becerileri
Departman Yöneticisi- Departmana özel oryantasyon ihtiyaçlarını belirleme - Oryantasyon sürecini departman hedefleriyle uyumlu hale getirme - Mentorluk becerileri- Daha hızlı ve verimli işe uyum sağlayan ekip üyeleri - Gelişmiş ekip performansı ve iş sonuçları - Güçlendirilmiş liderlik ve koçluk becerileri
İşe Alım Uzmanı- Oryantasyon sürecini işe alım süreciyle entegre etme - Aday deneyimini iyileştirme - İşveren markasını güçlendirme- Daha olumlu aday deneyimi ve artan kabul oranları - Güçlendirilmiş işveren markası ve itibarı - Gelişmiş işe alım stratejileri ve süreçleri

Yeni mezunların avantajları

Sadece deneyimli profesyoneller için değil, aynı zamanda yeni mezunlar için de son derece faydalı bir program hazırladık. İş hayatına yeni adım atan mezunlar, bu eğitimle birlikte insan kaynakları ve eğitim alanında değerli beceriler kazanır, kariyer hedeflerine ulaşmak için gerekli temeli oluşturur. Oryantasyon sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi, yeni mezunların iş dünyasına hızlı ve sorunsuz bir geçiş yapmalarına, kurumsal kültürü anlamalarına ve uzun vadeli başarı elde etmelerine yardımcı olur.

FaydaAçıklama
Kariyer FırsatlarıOryantasyon Hazırlama Eğitimi, yeni mezunlara insan kaynakları ve eğitim alanında değerli beceriler kazandırır. Bu beceriler, onları potansiyel işverenler için daha çekici adaylar haline getirir ve kariyer fırsatlarını artırır.
Hızlı Uyum SağlamaEğitim, yeni mezunların işe alım ve oryantasyon süreçlerini anlamalarına yardımcı olur. Bu sayede, ilk iş deneyimlerinde daha hızlı uyum sağlayabilir ve performanslarını en üst düzeye çıkarabilirler.
Profesyonel Ağ OluşturmaKurs boyunca, yeni mezunlar insan kaynakları ve eğitim alanındaki diğer profesyonellerle etkileşimde bulunma fırsatı yakalar. Bu, onların profesyonel ağlarını genişletmelerine ve değerli bağlantılar kurmalarına olanak tanır.
Kurumsal Kültürü AnlamaOryantasyon Hazırlama Eğitimi, yeni mezunların farklı kurumsal kültürleri anlamalarına ve bunlara uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu beceri, onların iş yerinde daha rahat hissetmelerini ve daha iyi performans göstermelerini sağlar.
Sürekli Öğrenme ve GelişimEğitim, yeni mezunlara sürekli öğrenme ve gelişim anlayışını aşılar. Oryantasyon sürecindeki en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi becerilerini sürekli olarak geliştirmenin önemini kavrarlar.

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi Sertifikas

Oryantasyon Hazırlama Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılar, uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika almaya hak kazanır. Bu sertifika, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede tanınmaktadır. Sertifika, katılımcıların oryantasyon programları tasarlama, uygulama ve değerlendirme konularındaki yetkinliklerini kanıtlar ve insan kaynakları alanında global bir standart oluşturur.

Sertifika kazanmak için katılımcıların eğitim programını eksiksiz tamamlamaları, verilen ödevleri ve projeleri başarıyla sunmaları gerekmektedir. Eğitim, esnek bir yapıya sahip olup, katılımcıların kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanır. Bununla birlikte, maksimum verim almak için katılımcıların haftada en az 4-6 saat ayırmaları önerilir. Bu süre, video derslerini izlemeyi, okumaları tamamlamayı, ödevler üzerinde çalışmayı ve diğer katılımcılarla etkileşimde bulunmayı kapsar.

Eğitimi tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, kariyer gelişimlerinde önemli avantajlar elde eder. Sertifika, onların oryantasyon hazırlama konusundaki uzmanlıklarını uluslararası düzeyde kanıtlar ve potansiyel işverenler için değerli bir kriter haline gelir. Ayrıca, sertifika sahibi olmak, katılımcıların mesleki ağlarını genişletmelerine ve global insan kaynakları topluluğunun bir parçası olmalarına olanak tanır.

Sertifika, katılımcıların özgeçmişlerinde yer alacak güçlü bir referans olmanın yanı sıra, onlara yeni kariyer fırsatları da sunar. İnsan kaynakları ve eğitim alanında uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikaya sahip olmak, katılımcıların farklı ülkelerde ve kültürlerde çalışma imkanı bulmalarını kolaylaştırır. Bu da onların kariyer esnekliğini artırır ve global iş piyasasında rekabet avantajı sağlar.

Kariyerinizde nasıl bir fark yaratabilir?

 1. Kariyer Gelişimi: Bu eğitim, katılımcıların insan kaynakları ve eğitim alanındaki becerilerini geliştirerek, onları daha değerli ve aranan profesyoneller haline getirir. Kazandıkları yeni beceriler, mevcut pozisyonlarında yükselme veya yeni kariyer fırsatlarına erişim sağlama potansiyeline sahiptir.

 2. Liderlik Becerileri: Etkili bir oryantasyon programı tasarlamak ve uygulamak, güçlü liderlik becerilerini gerektirir. Bu eğitim, katılımcıların liderlik yeteneklerini geliştirerek, onları insan kaynakları ve eğitim alanında lider pozisyonlara hazırlar.

 3. Stratejik Düşünme: Oryantasyon Hazırlama Eğitimi, katılımcıların stratejik düşünme becerilerini geliştirir. Oryantasyon sürecini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmeyi öğrenerek, katılımcılar insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesinde daha etkin bir rol oynayabilir.

 4. Eğitim Tasarımı: Kurs, katılımcılara etkili eğitim tasarımı ilkelerini öğretir. Bu beceri, sadece oryantasyon programları için değil, aynı zamanda diğer kurumsal eğitimler için de değerlidir. Eğitim tasarımı konusundaki uzmanlık, katılımcıların kariyer esnekliğini artırır ve onlara yeni fırsatlar sunar.

 5. Çalışan Bağlılığı: Etkili bir oryantasyon süreci, çalışan bağlılığını artırmada kritik bir rol oynar. Bu eğitim, katılımcılara çalışan bağlılığını sağlama ve sürdürme stratejileri sunar. Bu beceri, insan kaynakları profesyonelleri için giderek daha önemli hale gelmektedir.

 6. Veri Analizi: Oryantasyon programlarının etkinliğini değerlendirmek, veri analizi becerilerini gerektirir. Bu eğitim, katılımcılara oryantasyon sürecini ölçme, analiz etme ve iyileştirme konusunda pratik beceriler kazandırır. Veri odaklı karar verme, insan kaynakları alanında giderek daha fazla talep edilen bir beceridir.

Gerçek hayat örnekleri

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, kariyerlerinde önemli başarılar elde ettiler. İşte gerçek hayattan birkaç örnek: (Gerçek isimleri anonimleştirilmiştir)

 1. Ayşe, bir e-ticaret şirketinde insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyordu. Oryantasyon Hazırlama Eğitimi'ni tamamladıktan sonra, şirketin oryantasyon programını baştan tasarladı. Yeni program, çalışan bağlılığını önemli ölçüde artırdı ve ilk 90 gündeki çalışan devir oranını %30 azalttı. Ayşe'nin başarısı üst yönetim tarafından fark edildi ve bir yıl içinde insan kaynakları müdürü olarak terfi etti.

 2. Mehmet, bir üretim firmasında eğitim ve gelişim koordinatörü olarak görev yapıyordu. Ancak, oryantasyon programları konusunda zorluklar yaşıyordu. Oryantasyon Hazırlama Eğitimi'nden edindiği bilgi ve becerilerle, oryantasyon sürecini optimize etti. Yeni işe başlayan çalışanların uyum süresini iki haftadan bir haftaya indirmeyi başardı. Mehmet'in liderliğindeki bu dönüşüm, üretim verimliliğini artırdı ve ona şirkette daha stratejik bir rol kazandırdı.

 3. Selin, bir teknoloji startupında insan kaynakları generalistiydi. Hızla büyüyen şirkette, oryantasyon süreci tutarsız ve etkisizdi. Selin, Oryantasyon Hazırlama Eğitimi'nde öğrendiği en iyi uygulamaları hayata geçirerek, oryantasyon programını yeniden yapılandırdı. Yeni program, çalışanların işe daha hızlı uyum sağlamasına ve kültürel uyumun güçlenmesine yardımcı oldu. Selin'in çabaları, insan kaynakları ekibinin şirket içindeki itibarını artırdı ve ona yeni kariyer fırsatları sağladı.

 4. Ali, bir perakende zincirinde bölge insan kaynakları müdürüydü. Farklı mağazalardaki oryantasyon uygulamalarındaki tutarsızlıklar nedeniyle zorluklar yaşıyordu. Oryantasyon Hazırlama Eğitimi'nden edindiği becerilerle, tüm bölge için standart bir oryantasyon programı geliştirdi. Yeni program, mağazalar arasında tutarlılığı sağladı, çalışan memnuniyetini artırdı ve operasyonel verimliliği iyileştirdi. Ali'nin liderliği, bölgesel insan kaynakları stratejisinin merkezinde yer aldı ve ona şirket içinde daha üst düzey fırsatlar sundu.

Devamını göster
Bu resim bir Oryantasyon Hazırlık Kursunu tasvir etmektedir. Yeşil gömlek giyen bir kadını gösteriyor ve bunun ciddi bir öğrenme ortamı olduğunu gösteriyor. Arka planda, öğrenmenin karmaşıklığını ve rehberlik ihtiyacını gösteren noktalı ve çizgili siyah bir ağaç bulunmaktadır. Bu görsel, her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu ve hazırlık kursunun sürecin ilk adımı olduğunu hatırlatmaktadır. Yeşil gömlek kurs sırasında edinilecek bilgi ve becerileri sembolize ederken, siyah ağaç öğrencilerin ihtiyaç duydukları becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için destekleyici bir ortamın ve deneyimli eğitmenlerin hazır bulunmasının önemini vurgulamaktadır. Oryantasyon Hazırlık Kursu, belirli bir konuda bilgi ve anlayışlarını geliştirmek isteyenler için harika bir fırsattır. Kişinin uzman olma yolculuğuna başlaması için mükemmel bir yerdir.
0464
Video4
Sınav
Ödev
Ders Notları3
Eğitim DiliTürkçe
SertifikaEvet
Abonelik Süresi365 Gün
Yaklaşan Etkinlikler
Sertifika Sınavı
06/07/2024
Sertifika Sınavı
13/07/2024
Sertifika Sınavı
20/07/2024

Benzer Kurslar

Diğer öğrenciler bu online kursları da inceledi. Daha fazlasını öğrenmek için bu eğitimle birlikte bunlara da kayıt olun.