AnasayfaBlogBiyoloji Öğretmenliği Bölümü Nedir?
Bölümler

Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Nedir?

15 Haziran 2020
Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Fiziksel antropoloji, evrimsel biyoloji ve ekolojideki muhteşem gelişmelere ilaveten genetik hücre biyolojisi ve nöroloji de eşi benzeri görülmemiş ilerlemelere tanık olduk. Moleküler biyolojideki araştırma ve geliştirmelerden büyük bir endüstri doğdu. Biyologların, uzmanlık alanlardaki gelişmelerden kendilerini alarak yaşam bilimlerine bir bütün olarak bakabilmeleri için çoğunlukla zamanları olmaz. Embriyologlar, genetikçiler, taksonomistler ve ekologların tümü  kendilerini biyolog olarak kabul etmekle birlikte, farklı uzmanlık alanlarının ortak yanlarının neler olduğu ve bunların fiziki bilimlerden temelde nasıl farklı olduğu üzerinde çok az düşünürler.

Canlı organizmalar moleküller, hücreler ve dokulardan, organizmalar, populasyonlar ve türlere doğru yükselen, benzersiz derecede karmaşık hiyerarşiye uygun sistemler yaratabilirler. Bir üstteki her sistemde, bileşenler konusunda bilinenlerden yola çıkılarak tahmin edilmesi mümkün olmayan bazı özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Biyoloji konusu,tarihi, yöntemleri ve felsefesi bakımından fiziki bilimlerden temelde farklılık gösterir.Tüm biyolojik süreçler fizik ve kimya yasalarıyla uygunluk için de olsa bile canlı organizmalar fizikokimyasal yasalara indirgenemez ve fiziki bilimler doğanın canlı dünyaya özgü pek çok yönüne hitap edemeyince biyoloji bu noktada sözünü söyler.

Klasik bilim felsefesinin temel aldığı klasik fiziki bilimler organizmaların araştırılmasına uygun olmayan birtakım görüşlerin etkisi altında kalmaktadır. Biyoloji ise ancak populasyon düşüncesi, olasılık, rastlantı, çoğulculuk, ortaya çıkma ve tarihsel anlatıları içerdiği düşünüldüğünde gerçekten anlaşılması kolay olan bilim dalıdır. Gereksinim duyulan şey fizik ve biyoloji dahil tüm bilimlerin yaklaşımlarını içerecek, yeni bir bilim felsefesi olmasıydı. İşte bu noktadan hareketle bilim felsefesini biyoloji ile harmanlayan biyoloji mezunları eğitim felsefesi ile bilimi birleştirince ortaya biyoloji öğretmenliği çıktı. Biyoloji öğretmenleri biyolojinin felsefesini eğitimle harmanlayınca gençlik ateşini oluşturan yeni iksir olan anlatımın ve bilimi sevdirmenin yolu öğrenci ile iletişimi ekleyince ortaya çıkan şaheser eğitimenler biyoloji öğretmenliği bölümünün yolunu tuttular.

Biyoloji Budur!

Biyoloji ile harmanlanan herşey özünde canlıyı ilgilendirdiği için varlık kavramıyla alakalıdır. Varlığın temeli biyoloji felsefesi eğitimle birleşince ortaya çıkan biyoloji öğretmenliği öğrencileri kendilerini biyolojinin varlık temeline entegre edince canlıları inceleyen bilim dalı olarak kendini ortaya koyması yaklaşımlarını inceleyen kişiler için  biyolojinin alt bilim dallarını incelemek sahip olduğu görkemi ortaya koymaya yeter. Bilgi patlaması, başka hiçbir alanda moleküler biyolojide olduğu gibi belirgin değildir. Fizyoloji, nörobiyoloji, davranış ya da genetik hangisiyle ilgileniyor olursak olalım, olup bitenden sonuçta moleküler süreçler sorumludur ve araştırmacılar bu alanlarda her geçen gün yeni buluşlar ortaya koymaktadırlar. Genetik bir program olarak organizmanın yaşamında her yönden ,yapı, gelişim, işlev ve eylemleri kesin bir rol oynar. Moleküler biyolojinin ortaya çıkmasından bu yana genetik alanında ilgi, moleküler biyolojinin neredeyse bir dalı haline gelen ve bu nedenle incelemeye girişmediğimiz gelişimsel genetiğe yönelmiştir. Her eğitimli insan biyoçeşitlilik, evrim, soy tükenmesi, rekabet, uyum, doğal seçilim ,üreme, gelişim ve bu kitapta ele alınan diğer temel biyolojik kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Aşırı nüfus artışı, çevresel bozulma, şehir merkezlerindeki yoksul mahallelerindeki yaşanan huzursuzluk, teknolojik ilerlemeler ya da tarihle ve edebiyat değil sadece bu problemlerin biyolojik kökenlerinin anlaşılmasını temel alan önlemler sayesinde çözülebilir. Biyologlar ve felsefeciler yaşamdan söz ettiklerinde genellikle anlatmak istedikleri şey, ölümün karşıtı olarak yaşam değil, cansız bir nesnedeki cansızlığın karşıtı olan canlılıktır.Yaşam olarak adlandırılan bu varlığın doğasının aydınlatılması, biyolojinin başlıca hedeflerinden biri olagelmiştir. 

Biyoloji Öğretmenliği İş imkanları Nelerdir?

Üniversitelerimizde çok yaygın olarak bulunan Biyoloji bölümü aslında bir Fen-Edebiyat Fakültesi bölümüdür. Bu yüzden Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Biyoloji Öğretmenliği bölümü ile kesinlikle karıştırmamak gerekir. Biyoloji öğretmenliği bölümünde eğitim bilimleri dersleri (öğretmenlik) verildiğinden o bölümün mezunları öğretmen olarak yetiştirilirler ve KPSS haricinde herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın öğretmen olarak kurumlara atanabilirler. Biyoloji Bölümünde ise eğitim bilimleri dersleri verilmez, bu yüzden bu  bölüm öğrencileri MEB’de öğretmen olmak üzere yetiştirilmezler ve ancak öğrenimleri sırasında veya mezuniyet sonrasında pedagojik formasyon eğitim belgesi alanlar, Biyoloji Öğretmenliği öğrencileri ile eşit hale gelir ve onlar da KPSS’de başarılı olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında liselerde öğretmen olarak görev alabilir.

Biyoloji Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?

Tercihlerinde Biyoloji bölümünü yazmak isteyen öğrencilerin sayısal puan türüne sahip olması gerekir. Bu yüzden bu adayların TYT ve AYT  oturumlarına muhakkak katılması gerekir. Biyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Türkiye’deki yirmiden fazla üniversitede bu bölüm okutulmaktadır. Ancak kontenjanları eski yıllara oranla azalmış durumdadır. Bölümden başarı ile mezun olanlara Biyolog unvanı verilir. Eğitim sertifikası alıp öğretmen olarak atananlar ise Biyoloji Öğretmeni unvanı alırlar. Biyoloji öğretmenliği mezunları özel ve resmi kurumlarda biyoloji öğretmeni olarak çalışabilecekleri gibi yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyen olarak ya da uzman kadrolarında üniversitelerde görev alabilirler. 

Biyoloji Öğretmenliği Bölüm Dersleri Nelerdir?

 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 

 • GENEL BOTANİK

 • GENEL BOTANİK LAB.

 • TEMEL KİMYA

 • TEMEL KİMYA LAB

 • GENEL MATEMATIK

 • TÜRK DİLİ 

 • SEÇMELİ DERS GRUBU 

 • 2. Dönem:

 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 

 • GENEL ZOOLOJİ

 • GENEL ZOOLOJİ LAB

 • HÜCRE BİYOLOJİSİ

 • HÜCRE BİYOLOJİSİ LAB.

 • TEMEL İSTATİSTİK VE BİYOMETRİ

 • ORGANİK KİMYA

 • TÜRK DİLİ II

 • 3. Dönem:

 • BİLGİSAYAR

 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

 • BİTKİ ANATOMİSİ

 • BİTKİ ANATOMİSİ LAB

 • SİSTEMATİK BOTANİK

 • SİSTEMATİK BOTANİK LAB.

 • YABANCI DİL DERS GRUBU 

 • 4. Dönem:

 • BİLGİSAYAR II

 • SİSTEMATİK ZOOLOJİ

 • SİSTEMATİK ZOOLOJİ LAB.

 • LABORATUVAR VE DENEY TEKNİĞİ

 • BİLİM TARİHİ

 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

 • YABANCI DİL DERS GRUBU 

 • 5. Dönem:

 • ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI

 • MOLEKÜLER BİYOLOJİ

 • MIKROBIYOLOJI

 • MİKROBİYOLOJİ LAB

 • HAYVAN ANATO.VE FİZYOLOJİSİ

 • HAYVAN ANATO.VE FİZYO.LAB.

 • SEÇMELİ DERS GRUBU

 • 6. Dönem:

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEZORUNLU

 • ÖĞRETİM TEK.VE MAT.TAS.

 • BİTKİ FİZYOLOJİSİ

 • BİTKİ FİZYOLOJİSİ LAB.

 • GENETİK

 • HAYVAN HİSTO.VE EMBRİYO.

 • HAYVAN HİSTO.VE EMBRİYO.LAB.

 • SEÇMELİ DERS GRUBU 

 • 7. Dönem:

 • PROG.GELİŞTİRME VE ÖĞRET.

 • BİYO. EĞT.ÖLÇME VE DEĞ.

 • BİYOLOJİ DERS KİT.İNC.

 • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT. 

 • BİYOKİMYA 

 • İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

 • SEÇMELİ DERS GRUBU 

 • 8. Dönem:

 • BİYOLOJİ EĞT.DEN.TAS.

 • ÖZEL ÖĞRT.YÖNT. II

 • SAĞLIK EĞİTİMİZ

 • GENEL EKOLOJİ

 • GENEL JEOLOJİ

 • EKONOMİK BOTANİK

 • SEÇMELİ DERS GRUBU 

Yukarıdaki biyoloji derslerini alan öğrenciler:

 • Biyoloji alanının kavramları, konuları ve kuramlarını yeterli düzeyde değerlendirebilecek şekilde bilimsel alan bilgisine sahip olur. 

 • Biyoloji alanının özelliklerini ve kazanımlarını göz önünde tutarak, alanın öğretilmesi için gerekli öğretim yöntem ve tekniklerini bilir. 

 • Öğrencilerin derse karşı ilgi ve tutumlarını sağlamak için uygun öğrenme-öğretme ortamları sağlayabilir.

 • Biyoloji öğretim programı standartlarına uygun olarak, temel öğrenme alanları ve kazanımlarına bağlı olarak bir öğretim gerçekleştirebilir.

 • Geleneksel ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin gelişimlerini iyi bir şekilde değerlendirebilir.

 • Biyoloji alanındaki karmaşık problemleri çözebilir, konuları iyi analiz edebilir ve akıl yürütme becerisi yeteneğine sahip olur.

 • Biyoloji alanında öğretilecek konulara uygun araç-gereçleri kullanabilir ve kaynaklardan yararlanabilir.

 • Biyoloji alanının kavramları, konuları ve kuramlarını diğer bilim dalları ile ilişkilendirebilme becerisine sahip olur.

 • Bilim tarihi ve bilimin doğası hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olur.

 • Yaşam boyu öğrenme ve profesyonel gelişim için olumlu tutum geliştirebilir.

 •  Kendisi ve öğretme becerileri ile ilgili eleştirel bir gözle öz-değerlendirme yapabilme yetisine sahip olur.

 • Bilişim teknolojilerini öğretim ortamlarında etkili bir şekilde kullanabilir ve yeni öğrenme ortamı tasarlayabilir.

 • Biyoloji alanında ve alan eğitiminde, veri toplama, değerlendirme ve yorumlarında milli kültür ve evrensel etik değerlere saygılı olur ve bunu öğrenciye geçirebilme özelliği kazanır.

 • Profesyonel ve günlük yaşamında bir yabancı dili kullanabilir ve iletişimi güçlenir.

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralama

Taban puanlara bakıldığında Haccettepe üniversitesi 284 puanla birinci sırada yer alırken 245 puanla Trabzon Fatih Eğitim Fakültesi  daha alt sıralarda yer alır. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki 500'lü puanlara bakıldığında daha alt sıralarda üniversiteye yerleşme puanı bulunan biyoloji öğretmenliği daha çok canlıların araştırılmasına ilgi duyan varlık felsefesi üzerine kafa yoran temel bilimleri seven fizik ve kimya bölümlerinden daha az tercih edilsede daha çok uygulama seven ve araştırmacı kişiliklere açık olan canlı varlıkları ve bedenini tanımayı seven öğrencilerin tercih etmesi gereken bir bölümdür. 

Biyoloji Öğretmeni Nedir?

Canlıları varlık felsefesine göre inceleyip araştırma yapmayı seven öğrencileri daha aktif hale getiren eğitimci kimliği ile dinamik öğrenme ortamları yaratan bir kişidir.

Biyoloji Öğretmenliği İş İmkanları Nelerdir?

Biyoloji öğretmenleri resmi ve özel kurumlarda biyoloji öğretimi yapabilecekleri gibi üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

Biyoloji Öğretmenliği Mezunları Ne iş Yapar?

Biyoloji öğretmenliği mezunları isterlerse yüksek lisans yaparak ilgili bölüm üniversitelerinden biyolog ünvanı alabilecekleri gibi biyoloji öğretmeni olarak çalışabilir ya da uzman ünvanı alabilirler. İsterlerse yüksek öğrenimlerini devam ettirerek üniversitede kalabilirler.

biyoloji biyoloji öğretmenliği biyoloji öğretmenliği bölümü canlılar genetik
Nurhayat Kayar
Blog Yazarı

Ben Biyoloji öğretmeni olmakla beraber blog yazarlığına Biyoloji bilgimle birlikte Bezelye Dergisinde daha sonra da çeşitli ajanslarda içerik yazarak başladım. Şu anda İstanbul İşletme Enstitüsünde yazmaktayım. Değişik konularda sahip olduğum sertifikalar var. Bu sertifikaların arasında ileri düzey ingilizce sertifikası da yer alıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.