AnasayfaBlogHalkla İlişkiler Bölümü
Bölümler

Halkla İlişkiler Bölümü

26 Temmuz 2020
Bu resim siyah metinli bir grup yeşil insanı göstermektedir. Grup ön planda bir adam ve arka planda birkaç kişiden oluşuyor. Adam üzerinde siyah yazılar olan yeşil bir gömlek giyiyor. Yüzü yakın plandadır ve doğrudan kameraya bakıyor gibi görünmektedir. Görüntünün alt kısmında siyah metinli yeşil bir logo, sağ tarafında ise beyaz arka planlı yeşil bir daire var. Yeşil insanların renkleri siyah metinle güzel bir kontrast oluşturarak göz alıcı bir görüntü yaratıyor.
Halkla İlişkiler KonularıAçıklamaİlgili Bilgiler
Halkla İlişkiler Nedir?Kurum ile hedef kitlesi arasındaki iletişimi oluşturma ve sürekliliğini sağlama.Beklentileri karşılayacak düzeyde gelişebilmesi için karşılıklı iş birliği ve anlayış geliştirme gereklidir.
Halkla İlişkiler BölümüKurumların ilişki içinde olduğu kitlenin duygu ve düşüncelerini kavrayan ve saklayan, güven çerçevesi içinde devamlılığını sağlayan çalışmaların bütünü.Bazı üniversitelerde halkla ilişkiler ve reklamcılık, bazılarında halkla ilişkiler olarak eğitim verilmekte ve 4 yıllık bir eğitim süreci bulunmaktadır.
Halkla İlişkiler İş İmkânlarıKurumların ve kişilerin kimliklerini doğru bir şekilde tanıtmak için halkla ilişkilere ihtiyacı bulunur.Bu işe ayrılan bütçenin kullanımı, yönetimi ve hangi araçlara ihtiyaç duyulacağı halkla ilişkiler mezunlarının görevidir.
Halkla İlişkiler MezunlarıKurumu tanıtabilecek, ürün ve hizmet ile halkı buluşturabilecek bireyler yetiştirir.Kurumun halkla ilişkiler kampanyalarını düzenler, medya ilişkilerine dair stratejiler geliştirir ve pazarlama departmanı ile birlikte çalışır.
Halkla İlişkiler DersleriAkademik ve sektörel olarak gündemi yakından takip ederek kendini sürekli uyumlandırmayı hedefleyen halkla ilişkiler bölümü, öğrencilere mesleki olarak ihtiyaç duyacakları tüm donanımı sağlar.Bu dersler arasında stratejik iletişim planlama, halkla ilişkiler araştırma yöntemleri, marka iletişimi ve kriz iletişim yönetimi gibi konular yer alır.
Güncel GelişmelerHalkla ilişkiler sektöründe çalışanlar, mesleki gelişimleri için güncel tüm gelişmeleri yakından takip etmelidir.Bu, özellikle dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi gibi hızla gelişen alanlar için son derece önemlidir.
Şirket TanıtımıHalkla ilişkiler uzmanları, şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmak için broşürler ya da tanıtım videoları gibi materyalleri düzenler.Ayrıca, halkla ilişkiler kampanyaları ve medya ilişkileri stratejileri de hazırlarlar.
İlişki YönetimiŞirketin hedef kitle oluşturacak; sponsorluk ve ortaklıklara yönelik ihtiyaç duyulan tüm araştırmaları yapan halkla ilişkiler uzmanları, bu çalışmaları gerçekleştirir.İlişki yönetimi sürecinde, şirketin halkla ilişkiler politikalarını uygulamak ve iş birlikleri kurmak önemlidir.
Bilgi GizliliğiHalkla İlişkiler uzmanlarının önemli bir sorumluluğu da, şirketin bilgi gizliliğini ve haklarını korumaktır.Bu konuda, etik değerlere ve profesyonel ilkelerine bağlı kalıcı çalışmalar yapılır.
Eğitim SüreciHalkla ilişkiler bölümünde, öğrencilere, seçmeli dersler yoluyla geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunulur.Bu, öğrencilere mesleki alanda iyi bir uzman olma ve sektörde kendini geliştirme imkanı sağlar.

Halkla ilişkiler kurum ile hedef kitlesi arasındaki iletişimi oluşturmaya ve sürekliliğini sağlamaya çalışan yönetim sürecine verilen addır. İletişimin beklentileri karşılayacak düzeyde gelişebilmesi için karşılıklı iş birliği yapmak ve anlayış geliştirmek en temel yapı taşıdır. Bahsedilen iletişim şeklinin ikna edici düzeyde tasarlanması gerekmektedir. İkna edici iletişim şekli, halkla ilişkiler sürecinin başarısına yön veren en önemli faktör olacaktır.

Halkla ilişkiler, kurumların ve kişilerin görünen yüzüdür. Dolayısı ile tüm görüntü, kurumu ve kişileri başarı ile temsil edecek bir çalışmanın ürünü olmalıdır. Bu oluşum sürecinin en büyük temsilcileri işini en iyi şekilde yerine getiren halkla ilişkiler uzmanlarıdır. Kurumlar halkla ilişkiler uzmanı ile yaptığı anlaşmada ifade özgürlüğüne, şeffaflığa, bilgi akışının özgür bakış açısıyla yönetilmesine imkân tanımalıdır. Halkla ilişkiler çalışmaları, başarı hedefleyen kurumlar için tercih edilebilir değil bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.

Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Kurumların ilişki içinde olduğu kitlenin; duygu ve düşüncelerini kavrayan ve saklayan, güven çerçevesi içinde devamlılığını sağlayan çalışmaların bütününe halka ilişkiler süreci tanımı yapılmaktadır. Halkla ilişkilerin bazı prensipleri bulunmaktadır. Bunlar; algı oluşturmak, yönetmek ve ikna etmektir. Halka ilişkiler bölümü ise 4 yıllık eğitim sürecinden oluşan lisans bölümüdür.

Bazı üniversitelerde lisans eğitimi “Halkla İlişkiler” olarak karşımıza çıkarken bazı üniversitelerde de “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” olarak karşımıza çıkıyor. Bunların dışında 2 yılı kapsayan ön lisans bölümünde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” adı altında eğitim almak mümkündür. Dünya genelinde halkla ilişkiler “Public Relation” PR olarak anılmaktadır. Ülkemizde de mesleki olarak kurumlarda bu tanımla karşılaşmamız mümkündür.

Halkla İlişkiler İş İmkânları Nelerdir?

Kurumlar ve kişiler kimliklerini doğru bir şekilde tanıtmak için halkla ilişkilere ihtiyaç duyar ve bunun için her yıl belli bir bütçe ayırırlar. Ayrılan bütçenin kullanımı, yönetimi, hangi araçlara ihtiyaç duyulacağı halkla İlişkiler mezunlarının alanına girmektedir. Halkla ilişkiler iş imkanları nelerdir diye incelediğimizde karşımıza geniş bir yelpaze çıkıyor.

mezun olan öğrenciler, özel sektörde kurumların halkla ilişkiler bölümünde, reklam ajansında iş imkânı bulabiliyor. aynı zamanda halka ilişkiler mezunları kurumlarda metin yazarlığı, reklam birimi çalışanı, online pazarlama gibi iş tanımları ile çalışabiliyor. gelişen yeni iş tanımları ile beraber ortaya çıkan sosyal medya yönetimi, içerik geliştirme gibi alanlarda da mezunlara iş imkânı veriliyor. kamu kurumlarında ise basın ve halkla ilişkiler müşavirliği kadrosuna, bakanlıklara ve bakanlıkların il ve ilçe teşkilatlarına iş imkânı için başvuru yapabiliyorlar. detaylı olarak aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

 • Üniversitelerin tanıtım departmanlarında

 • Bankalarda

 • Fabrika ve hastanelerin ilgili birimlerinde

 • Kamu veya özel sektörde tanıtım birimleri içinde

 • Reklam ve kamuoyu araştırması yapan kurumlarda görev alabilirler. 

Halkla İlişkiler Mezunları Ne İş Yapar?

Hakla ilişkiler bölümünün asıl amacı; kurumların içinde tanıtımı oluşturabilecek, broşürler hazırlayabilecek, görsel ve yazılı medyayı kuruma entegre edebilecek bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Halkla ilişkiler mezunları kamu ve özel kuruluşlarda faaliyet gösteren kurumlarda çeşitli görevlerde bulunabilir. Bulunduğu kurumu halka tanıtabilecek, kuruma ait ürün ve hizmet ile halkı buluşturabilecek kabiliyete sahip olacak şekilde eğitim alırlar. Halkla ilişkiler mezunları kurumlarda aşağıda belirttiğimiz sorumluluklara sahiptir.

 • Kurumlarda halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemek ve medya ilişkilerine dair stratejiler geliştirmek ve uygulaması içinde yer almak.

 • Basın bülteni hazırlamak ve dağıtımını yapmak.

 • Halkla ilişkiler organizasyonları düzenlemek. Bunlar; basın toplantısı, kurum lansmanı gibi organizasyonlar olarak sıralanır. Buradaki görev tanımı ise; şirketin sözcülüğünü üstlenmektir.

 • Broşür, tanıtım videosu, sosyal medya hareketleri, içerik gibi tanıtım materyalleri düzenlemeleri yapmak.

 • Pazarlama departmanı ve tüm ilgili birimlerle iş birliği içerisinde olmak.

 • Halkla ilişkiler faaliyetlerini özetleyen, belli periyotlarda raporlar hazırlamak ve yönetim birimlerinin ilgisine sunmak.

 • Kurumun ilişki içinde olacağı; sponsorluk ve ortaklıklara yönelik ihtiyaç duyulan tüm araştırmaları yapmak.

 • En önemli sorumluluklarından biri olan, şirkete ait bilgi gizliliğine sahip çıkmak.

 • Tüm çalışmaları devam ederken, mesleki gelişimini sürdürmek için güncel tüm gelişmeleri yakından takip etmek.

Halkla İlişkiler Dersleri Nelerdir?

Akademik ve sektörel olarak gündemi yakından takip ederek kendini sürekli uyumlandırmayı hedefleyen halkla ilişkiler bölümü, öğrencilerine mesleki olarak ihtiyaç duyacakları tüm donanımı sağlayacak dersleri vermeyi hedeflemektedir. Geniş bir yelpazeye sahip seçmeli ders seçeneğini de bünyesinde bulundurur. Böylece öğrencilere iletişim alanında farklı dallarda uzmanlaşma olanağı tanımaktadır. Bölümde verilen dersler aşağıdaki gibidir.

 • İktisat

 • İletişim

 • Pazarlama

 • Yabancı dil

 • Psikoloji

 • Halkla ilişkiler

 • İletişim teknolojileri

 • Marka yönetimi

 • Reklamcılık

 • Sosyoloji

 • Halkla ilişkiler yazarlığı

 • İşletme

 • Pazarlama Yönetimi

 • Sözlü ve Sözsüz İletişim

 • İkna Edici İletişim

 • Kurumsal İletişim

 • YÖK Dersleri

 • Kriz İletişimi ve Yönetimi

Halkla İlişkiler Taban Puanları ve Sıralama

Halkla İlişkiler bölümü taban puanları ve sıralamaları 2020 , ÖYSM tarafından hazırlanan son güncel bilgiler ile aşağıdaki gibidir.

 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ  (İngilizce ) (Burslu) Taban Puan: 437,74278 Başarı sırası: 2768

 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce ) (Burslu) Taban Puan: 437,43398    Başarı sırası: 2926

 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Burslu) Taban Puan: 360,49899 Başarı sırası: 61971

 • ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (MAKEDONYA) (%25 İndirimli) Taban Puan: 272,26241 Başarı sırası:440568

 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL (%75 İndirimli) Taban Puan: 269,01852 Başarı sırası:462536

 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce ) (%50 İndirimli) Taban Puan: 248,8013 Başarı sırası: 617119

 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce ) (%50 İndirimli) Taban Puan: 248,35624 Başarı sırası: 626009

 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (Burslu) Taban Puan: 244,90485 Başarı sırası: 647524

 • ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce ) Taban Puan: 235,68026 Başarı sırası: 725185

 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce ) (%25 İndirimli) Taban Puan: 232,96636 Başarı sırası: 751072

 • ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) (%50 İndirimli) Taban Puan: 232,95658 Başarı sırası: 751072

 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (%75 İndirimli) Taban Puan: 229,99308 Başarı sırası: 776959

 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (%50 İndirimli) Taban Puan: 213,03113 Başarı sırası: 843538

Halkla İlişkiler Nedir?, Kurum ile hedef kitlesi arasındaki iletişimi oluşturma ve sürekliliğini sağlama, Beklentileri karşılayacak düzeyde gelişebilmesi için karşılıklı iş birliği ve anlayış geliştirme gereklidir, Halkla İlişkiler Bölümü, Kurumların ilişki içinde olduğu kitlenin duygu ve düşüncelerini kavrayan ve saklayan, güven çerçevesi içinde devamlılığını sağlayan çalışmaların bütünü, Bazı üniversitelerde halkla ilişkiler ve reklamcılık, bazılarında halkla ilişkiler olarak eğitim verilmekte ve 4 yıllık bir eğitim süreci bulunmaktadır, Halkla İlişkiler İş İmkânları, Kurumların ve kişilerin kimliklerini doğru bir şekilde tanıtmak için halkla ilişkilere ihtiyacı bulunur, Bu işe ayrılan bütçenin kullanımı, yönetimi ve hangi araçlara ihtiyaç duyulacağı halkla ilişkiler mezunlarının görevidir, Halkla İlişkiler Mezunları, Kurumu tanıtabilecek, ürün ve hizmet ile halkı buluşturabilecek bireyler yetiştirir, Kurumun halkla ilişkiler kampanyalarını düzenler, medya ilişkilerine dair stratejiler geliştirir ve pazarlama departmanı ile birlikte çalışır, Halkla İlişkiler Dersleri, Akademik ve sektörel olarak gündemi yakından takip ederek kendini sürekli uyumlandırmayı hedefleyen halkla ilişkiler bölümü, öğrencilere mesleki olarak ihtiyaç duyacakları tüm donanımı sağlar, Bu dersler arasında stratejik iletişim planlama, halkla ilişkiler araştırma yöntemleri, marka iletişimi ve kriz iletişim yönetimi gibi konular yer alır, Güncel Gelişmeler, Halkla ilişkiler sektöründe çalışanlar, mesleki gelişimleri için güncel tüm gelişmeleri yakından takip etmelidir, Bu, özellikle dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi gibi hızla gelişen alanlar için son derece önemlidir, Şirket Tanıtımı, Halkla ilişkiler uzmanları, şirketin ürün ve hizmetlerini tanıtmak için broşürler ya da tanıtım videoları gibi materyalleri düzenler, Ayrıca, halkla ilişkiler kampanyaları ve medya ilişkileri stratejileri de hazırlarlar, İlişki Yönetimi, Şirketin hedef kitle oluşturacak; sponsorluk ve ortaklıklara yönelik ihtiyaç duyulan tüm araştırmaları yapan halkla ilişkiler uzmanları, bu çalışmaları gerçekleştirir, İlişki yönetimi sürecinde, şirketin halkla ilişkiler politikalarını uygulamak ve iş birlikleri kurmak önemlidir, Bilgi Gizliliği, Halkla İlişkiler uzmanlarının önemli bir sorumluluğu da, şirketin bilgi gizliliğini ve haklarını korumaktır, Bu konuda, etik değerlere ve profesyonel ilkelerine bağlı kalıcı çalışmalar yapılır, Eğitim Süreci, Halkla ilişkiler bölümünde, öğrencilere, seçmeli dersler yoluyla geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunulur, Bu, öğrencilere mesleki alanda iyi bir uzman olma ve sektörde kendini geliştirme imkanı sağlar
halkla ilişkiler halkla ilişkiler bölümü halkla ilişkiler uzmanı iletişim
Uzun, siyah saçlı genç bir kadın mavi ve beyaz çizgili bir gömleğin önünde duruyor. Açık mavi renkteki gömleğin üzerinde hem yatay hem de dikey olarak uzanan beyaz çizgiler var. Saçları başının arkasında topuz yapılmış ve yüzü sol taraftan gelen sıcak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüzünde sıcak ve huzurlu bir ifadeyle yana doğru bakıyor. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yirmili yaşlarının başında gibi görünüyor.
Şule Mikdan
Blog Yazarı

Özel bir şirkette, finans sektöründe 14 yıl boyunca Kıdemli Şef olarak çalıştım. Sermaye Piyasaları ile ilgili her türlü takas ve operasyon işlemleri yaptım. Kendimi geliştirmek adına İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından aldığım "İçerik Editörlüğü" eğitimi ile hobi olarak başladığım yazma tutkumu geliştirdim. Ardından Enstitü bünyesinde İçerik Yazarı olarak çalışmaya başladım.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.