AnasayfaBlogFelsefe Öğretmenliği Bölümü
Bölümler

Felsefe Öğretmenliği Bölümü

01 Ağustos 2020
Beyaz gömlek ve koyu renk pantolon giymiş, bronz tenli, taş bir çıkıntıda oturan bir adamın yakın çekimi. Bacak bacak üstüne atmış, ellerini kucağına dayamış ve elinde açık tuttuğu bir kitaba bakmaktadır. Yakın çekim nedeniyle yüzü biraz bulanık, ancak gözleri ve ağzı görülebiliyor. Görüntünün arka planında beyaz perdeli bir pencere ve krem rengi bir duvar var. Arka planda bir sütun var ve görüntünün köşesinde bir kafatası görülebiliyor. Resmin genel tonu biraz karanlıktır ve çok huzurlu ve dingin bir hissi vardır.
KonuAçıklamaEk Bilgi
Felsefe Öğretmenliği4 yıllık bir lisans programıdır. Farklı bilim dalları ile ilişkili olarak geniş bir perspektif sunar.ÖSYM kataloğunda felsefe grubu öğretmenliği olarak geçer.
Bilimin RolüFelsefe, bilimin gelişmesindeki en önemli etmenlerden biridir.Felsefenin soyut veya somut her konuda söyleyecek sözünün olması sayesinde bilim bugün bulunduğu noktaya gelmiştir.
Felsefe EğitimiFelsefe eğitimi, tüm disiplinler için yararlı düşünme, yorumlama ve sentezleme tekniklerini öğretir.Felsefe öğretmeni olacak kişiler, felsefi düşünce sistematiğini en yalın hali ile öğrencilere aktarır.
Disiplinler Arası YaklaşımFelsefe öğretmenliği bölümünde sosyoloji, mantık, psikoloji gibi branşlar da öğretilir.Her branş, toplum ve birey davranışları hakkında bilgi sağlama ve yorumlama olanağı sağlar.
İş İmkanlarıÖğretmenler, MEB'ye bağlı devlet okullarının yanı sıra özel okullarda da görev yapabilirlerŞu anda, 26 farklı kentten felsefe öğretmeni atanmıştır.
İdari GörevlerYüksek lisans yapan felsefe öğretmenliği bölümü mezunları idari kadroda görev alabilir.Bu görevler arasında müdür, müdür yardımcısı, müfettiş gibi pozisyonlar yer alır.
Yazarlık KapılarıFelsefe eğitimi alan öğrencilere farklı alanlarda yazarlık kapıları açılabilir.Özellikle kalemi kuvvetli öğrencilere çeşitli olanaklar sunulmaktadır.
Öğretmenlik GöreviÖğretmen olarak atanmış felsefe öğretmenliği bölümü mezunları, farklı disiplinlerde ders verebilir.Söz konusu disiplinler arasında sosyoloji, psikoloji gibi alanlar yer alır.
Sosyal Medya ve FelsefeFelsefe öğretmenliği, sosyal medyada yaygınlaşan yanıltıcı bilgilere karşı bir filtre görevi görür.Felsefe, öğrencilere doğru bilgiyi sorgulama ve değerlendirme yeteneği kazandırmaktadır.
Sürdürülebilir İletişim DiliFelsefe öğretmenleri, X, Y, Z kuşakları ile sürekli iletişim dili yakalar.Bu sayede etkin, faydalı ve doğru çıkarımlar yapabilen bir öğrenci kitlesi yetiştirilmektedir.

Felsefe öğretmenliği ile ilgili yazıya başlamadan önce kısaca felsefenin kapsamına değinmekte fayda var. Felsefe, felsefe nedir, sorusu ile başlar. Kendi varoluş sebebini bile sorgulayan felsefe bilimi, tüm hayatın rehberdir. Hayatın bütünü bir ağaç olarak düşünüldüğünde, felsefe ağacın kendisi, diğer bilimler ise ağacın dallarıdır. Felsefenin evrende soyut ya da somut her konuda her zaman söyleyecek sözünün olması sayesinde bilim bugün bulunduğu noktaya gelmiştir.

İlk kurulan şehir devletlerinde filozoflar öğretileri ile yargıda, devlet yönetiminde saygın bir yere sahipti. Buradan da yola çıkarak felsefe öğretmenliği için eğitim hayatında karanlıktaki bir ışıktır, demek yanlış olmaz. Sürekli sorgulayarak cevap arar. Gelişmiş ülkelerde felsefe ve felsefe öğretmenliği, bölüm olarak oldukça değerliyken, ülkemizde hak ettiği değeri görüp görmediği tartışılır.

Felsefe öğretmenliği, felsefe biliminden aldığı bakış açısı ile, Herakletos’dan Marx’a, Aristo’dan Hegel’e, Sokrates’ten Kant’a, İbn-i Haldun’dan Foucault’a farklı felsefi düşünce sistematiğini en yalın hali ile anlatır. Bunu yaparken de önyargısız, dogmadan uzak ve sorgulayan bir düşünce yapısının oluşumuna katkıda bulunmayı hedefler. İnsanlık tarihi kadar eski olan felsefe biliminin, geçmiş ile bugün arasındaki bağlantısını kurmak, eğitim müfredatının yanında titiz bir araştırma ister.

Geçmiş öğretileri incelerken, bugüne anlamlı birer veri olarak taşımak önemlidir. Günümüz dünyasında bilgiye her platformdan ulaşmak çok kolay. Bununla birlikte bilginin doğruluğu tartışılır. Felsefe öğretmenliği, sadece geçmişten bugüne felsefi akımları, filozofların dünya görüşlerini anlatmaz. Mantık dersinde sistematik düşünce tarzı ile doğru sorgulama yapmayı öğretirken, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinler ile toplum ve birey davranışları hakkında bilgi de verir. Sorduğu sorular ile bulunduğu koşulları, aldığı bilgiyi sorgulayan, yorumlayan ve çıkarımlar yapabilen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlar. Kendine, bulunduğu topluma hatta yaşadığı dünyaya karşı sorumlu bireyler yaratmak ana amaçtır.

Felsefe Öğretmenliği Nedir?

Felsefe öğretmenliği, ÖSYM kataloğunda felsefe grubu öğretmenliği olarak geçer. 4 yıllık bir lisans programıdır. Sunduğu- farklı disiplinlere de çok rahat uyarlanabilecek- perspektif ile esnek bakış açısı, yaratıcı düşünme sistematiğini öğrencilerin bakış açışına dahil eder. Lisede felsefe eğitimi alan öğrenciler ister mühendislik ister beşerî bilimler ne eğitimi alırlarsa alsınlar, edindikleri düşünme, yorumlama ve sentezleme tekniklerini bulundukları alana uyguladıklarında başarı kaçınılmaz olur.

Yaratıcı düşünme tekniğinin çok önemli olduğu yeni dünyada gerek sosyal medyaya gerekse farklı kaynaklara bakıldığında koro halinde aynı şeylerin tekrarlandığı, hatta doğru kabul edilerek yaygınlaştırıldığı görülür. Birçok insan var olmayan bir gerçeğe bile inanmaktan imtina etmez. Felsefe öğretmenliği, işte tam da bu noktada güçlü misyonu ile kedini gösterir.

Eski söylemleri bir kenara bırakarak, dünyayı geçmiş verileri güncelleyerek yorumlamayı başaran felsefe öğretmenleri, X, Y, Z hangi kuşak olursa olsun gençler ile sürdürülebilir bir iletişim dili yakalamayı başarır. Böylece dili doğru kullanan, yaptığı doğru çıkarımlar ile bulunduğu çağda etkin rol oynayan bireylerin oluşumuna katkı sağlar. Felsefe öğretmenliği bölümü, felsefe gibi bir kadim bilimin farklı disiplinler ile bir araya gelmesi ile öğrencilerine sosyoloji ile toplum, psikoloji ile insan davranışlarını anlama ve yorumlama olanağı sağlar.

Felsefe Öğretmenliği Bölümünün iş imkanları nelerdir?

Felsefe öğretmenliği bölümünü bitirenler, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı lise ve dengi okullar ile birlikte özel okullarda felsefe grubu öğretmeni pozisyonunda çalışırlar. Görevleri süresince felsefe dersinin yanında sosyoloji, mantık, psikoloji gibi branşlarda da eğitim verirler. Devlet okullarında görev yapan öğretmenler, 657 sayılı devlet memurluğu yasasına tabidir.

Lisans eğitimi sonrası yüksek lisans yapan felsefe öğretmenliği bölümü mezunları, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet okullarında idari kadroda görev alabildikleri gibi yine Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde müfettişlik alanı da onlar için açılmış olur. Bunun yanında felsefe eğitimi, kalemi kuvvetli öğrencilere farklı alanlarda yazarlık kapılarını da açarken, farklı alanlarda yapılabilecek yüksek lisans ile de alternatifler çoğaltılabilir.

Felsefe Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

2020 KPSS atamalarında 26 farklı kente felsefe öğretmeni atanmıştır. Ortalama atama puanlarına bakıldığında mülakat ve KPSS sınav puanının 85 olduğu görülmektedir. Öğretmen olarak ataması yapılan felsefe öğretmenliği bölümü mezunları, sosyoloji, psikoloji gibi farklı disiplinlerde de ders vererek felsefe grubu öğretmeni olarak göreve başlarlar.

Öğretmenlik yanında, müdür, müdür yardımcısı, müfettiş gibi görevlerde de -görevin gerekliliklerini ve beklentilerini yerine getirdikleri takdirde – çalışabilirler. Öğretmen olarak aldıkları ücrete ek olarak yan ödeme ek ders ücreti gibi olanaklardan da faydalanabilirler. Özel okullarda da öğretmen olarak çalışma olanağı bulan felsefe öğretmenliği mezunları, özel okul yönetiminin uyguladığı maaş sistemine göre ücretlendirilir.

Eğitmenlik yanında üzerine yapılacak yüksek lisans ile edinilen bilgi ve deneyimleri farklı alanlarda değerlendirmek mümkündür. 

Felsefe Öğretmenliği Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Felsefe öğretmenliği, eğitim müfredatı oldukça geniş olan bir bölümdür. Genel ders yapısında farklı disiplinlerin olması geniş bir bakış açısı kazandırması açısından önemlidir. Derslerin eğitim teknikleri ile birleştirmesi, genç kuşağın beklentilerini, dünyaya bakışlarını anlamak ve mevcudu sorgulayarak daha ileriyi görebilmelerine destek olmak açısından oldukça kıymetlidir.

Mantık ile sistematik sorgulamanın nasıl yapılacağı anlatılırken, sosyoloji ile toplum yapısı, toplumsal kuramlar üzerine tartışmalar yürütülür. Psikoloji, insan davranışları hakkında bilgi verir. Din felsefesi, çağdaş felsefe, varlık felsefesi, orta çağ felsefesi gibi dersler mümkün olduğu kadar farklı görüş ve bakış açılarını öğrenci ile tanıştırır. Bilişim teknolojileri, eğitimde teknolojik gelişmelerin yakından takibi konusunda destek olur.

Eğitim ve öğretim konusunda verilen dersler, bilginin sonraki kuşaklara/öğrencilere taşınmasında teknik donanım sağlar. Felsefe öğretmenliği bölümü kapsamında verilen dersler aşağıdaki gibidir.

 • Eğitime giriş

 • Eğitim felsefesi

 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

 • Türk dili

 • Felsefeye giriş

 • Klasik mantık

 • Sosyoloji giriş

 • Psikolojiye giriş

 • Eğitim sosyolojisi

 • Eğitim psikolojisi

 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi

 • Bilişim teknolojileri

 • İlk çağ felsefesi

 • Kurumlar sosyolojisi

 • Gelişim ve ergenlik psikolojisi

 • Türk eğitim tarihi

 • Öğretim ilke ve yöntemleri

 • Seçmeli

 • Felsefe öğrenme ve öğretim yaklaşımları

 • Varlık felsefesi

 • Orta çağ felsefesi

 • Sembolik mantık

 • Düşünme eğitimi

 • Öğretim teknolojileri

 • eğitimde araştırma yöntemleri

 • Seçmeli

 • Felsefe grubu öğretim programları

 • Bilgi felsefesi

 • Ahlak felsefesi

 • Çağdaş psikoloji kuramları

 • Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi

 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme

 • Siyaset felsefesi

 • Rönesans ve aydınlanma felsefesi

 • Sosyoloji öğretimi

 • Psikoloji öğretimi

 • Türkiye'nin toplumsal yapısı

 • Eğitimde ahlâk ve etik

 • Sınıf yönetimi

 • Estetik

 • Sosyoloji kuramları

 • Ruh sağlığı ve davranış bozukluğu

 • Mantık öğretimi

 • Felsefe öğretimi

 • Öğretmenlik uygulaması

 • Okullarda rehberlik

 • Topluma hizmet uygulamaları

 • Din felsefesi

 • Çağdaş felsefe

 • Sosyal ve kültürel değişme

Felsefe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Felsefe Öğretmenliği alanını tercih edenler, sınavda eşit ağırlık (EA) puan türüne göre değerlendirilir. Bölüm, Türkiye’de sadece Ankara, Adana ve Erzurum olmak üzere 3 ildeki 3 üniversitede vardır. 2020 yılı verilerine göre bölümün taban, tavan puan ve sıralaması aşağıdaki gibidir.

ÜniversiteFakültePuan TürüTaban puanTavan puanSıralama
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Gazi Eğitim FakültesiEA289,91325,16277.479
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)Eğitim FakültesiEA287,85354,81292.953
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)Kazım Karabekir Eğitim FakültesiEA286,52306,71297.991

Felsefe Öğretmenliği Bölümünü Kimler Tercih etmeli?

Felsefe öğretmenliği, çok fazla araştırma yapmayı, güncel kalmayı, dünyayı sorgulamayı gerektirir. Başka bir deyişle; felsefe öğretmenliği bölümü sadece bireysel öğrenme ya da sorgulamanın ötesindedir. Öğrenciye doğru soru sormayı ve yorumlamayı öğretir. Mantıksal hipotezler ve önermeler geliştirmesi konusunda destek olur. Dolayısı ile oldukça güçlü bir sözlü ve yazılı ifade yeteneğinin olması önemlidir. Meraklı olması, ülkede ve dünyada olan gelişmeleri yakından takip etmesi avantajdır. Tüm bunların yanında bildiğini öğretmek ayrı bir özelliktir.

Aldığı eğitim ile başarılı bir öğrenme ortamı oluşturabilen, değişen koşullara kolay uyum sağlayabilen öğretmenler fark yaratır. Dijital dünyanın getirdiği avantajları kullanabilme, dezavantajları önden görerek avantaja çevirme ya da bertaraf edebilme yeteneği diğer önemli bir özelliktir. Yaratıcı ve farklı öğrenme tekniklerini eğitimlerde kullanmak, öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi hikayeleştirilerek duygulara dokunan dersler unutulmaz olur. 

Felsefe Öğretmenliği, 4 yıllık bir lisans programıdır Farklı bilim dalları ile ilişkili olarak geniş bir perspektif sunar, ÖSYM kataloğunda felsefe grubu öğretmenliği olarak geçer, Bilimin Rolü, Felsefe, bilimin gelişmesindeki en önemli etmenlerden biridir, Felsefenin soyut veya somut her konuda söyleyecek sözünün olması sayesinde bilim bugün bulunduğu noktaya gelmiştir, Felsefe Eğitimi, Felsefe eğitimi, tüm disiplinler için yararlı düşünme, yorumlama ve sentezleme tekniklerini öğretir, Felsefe öğretmeni olacak kişiler, felsefi düşünce sistematiğini en yalın hali ile öğrencilere aktarır, Disiplinler Arası Yaklaşım, Felsefe öğretmenliği bölümünde sosyoloji, mantık, psikoloji gibi branşlar da öğretilir, Her branş, toplum ve birey davranışları hakkında bilgi sağlama ve yorumlama olanağı sağlar, İş İmkanları, Öğretmenler, MEB'ye bağlı devlet okullarının yanı sıra özel okullarda da görev yapabilirler, Şu anda, 26 farklı kentten felsefe öğretmeni atanmıştır, İdari Görevler, Yüksek lisans yapan felsefe öğretmenliği bölümü mezunları idari kadroda görev alabilir, Bu görevler arasında müdür, müdür yardımcısı, müfettiş gibi pozisyonlar yer alır, Yazarlık Kapıları, Felsefe eğitimi alan öğrencilere farklı alanlarda yazarlık kapıları açılabilir, Özellikle kalemi kuvvetli öğrencilere çeşitli olanaklar sunulmaktadır, Öğretmenlik Görevi, Öğretmen olarak atanmış felsefe öğretmenliği bölümü mezunları, farklı disiplinlerde ders verebilir, Söz konusu disiplinler arasında sosyoloji, psikoloji gibi alanlar yer alır, Sosyal Medya ve Felsefe, Felsefe öğretmenliği, sosyal medyada yaygınlaşan yanıltıcı bilgilere karşı bir filtre görevi görür, Felsefe, öğrencilere doğru bilgiyi sorgulama ve değerlendirme yeteneği kazandırmaktadır, Sürdürülebilir İletişim Dili, Felsefe öğretmenleri, X, Y, Z kuşakları ile sürekli iletişim dili yakalar, Bu sayede etkin, faydalı ve doğru çıkarımlar yapabilen bir öğrenci kitlesi yetiştirilmektedir
felsefe öğretmenliği bölümü felsefe öğretmenliği bölümü puan ve sıralamaları felsefe öğretmenliği bölümü dersleri felsefe öğretmenliği bölümünü kimler seçmeli
Koyu renk saçlı ve parlak bir gülümsemeye sahip genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve yanakları heyecandan hafifçe kızarmış. Beyaz bir üst ve parlak mavi bir kot pantolon giymiş, kollarını önünde kavuşturmuş. Rahat ve kendinden emin bir duruşu var, dudakları hafifçe ayrılmış ve başı hafifçe yana eğilmiş. Mutlu ve memnun görünüyor, gülümsemesi geniş ve hayat dolu. Bakışları sıcak ve davetkâr, sanki izleyiciyi de bu neşe anına katılmaya davet ediyor. İfadesi memnuniyet dolu ve beden dili rahatlık ve huzur hissi veriyor.
Şengül Çabuk
Blog Yazarı

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümlerinden mezun oldu. Satın alma, dış ticaret, tedarik, proje, ekip ve performans yönetimi üzerine 23 yıllık özel sektör deneyimi var. İşletme Enstitüsü'nden aldığı içerik editörlüğü, içerik uzmanlığı, Seo ve blog yazarlığı eğitimlerini, farklı alanlarda yazdığı yazılar ile pekiştirdi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Felsefe Bölümü Nedir?
Bölümler

Felsefe Bölümü Nedir?

30 Mayıs 2020
Beyaz gömlek ve koyu renk pantolon giymiş, bronz tenli, taş bir çıkıntıda oturan bir adamın yakın çekimi. Bacak bacak üstüne atmış, ellerini kucağına dayamış ve elinde açık tuttuğu bir kitaba bakmaktadır. Yakın çekim nedeniyle yüzü biraz bulanık, ancak gözleri ve ağzı görülebiliyor. Görüntünün arka planında beyaz perdeli bir pencere ve krem rengi bir duvar var. Arka planda bir sütun var ve görüntünün köşesinde bir kafatası görülebiliyor. Resmin genel tonu biraz karanlıktır ve çok huzurlu ve dingin bir hissi vardır.
Bölümler

Felsefe Öğretmenliği Bölümü

01 Ağustos 2020