AnasayfaBlogSivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (MYO)
Bölümler

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (MYO)

09 Aralık 2020
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü (MYO)

Dünya ve ülkemiz felaket üzerine felaket yaşamaktadır. Dünyada artan orman yangınları, sel taşkınları vb. felaketler ülkemizde de cereyan etmektedir. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan deprem, orman yangını, havai fişek fabrikası patlaması, sel olayları yaşadığımız felaketleri gözler önüne sermektedir. Ülkemiz deprem kuşağında yer alan ve yaşadığı depremlerden ders çıkarma konusunda başarısız olan bir ülkedir. Özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara bölgesinde ve çevre illerde etkisini gösteren depremde büyük can ve mal kayıpları yaşandı. Yaşadığımız acı tecrübelerden sonra afet uygulama ve araştırma merkezleri üzerine kuruluşlar açıldı.

Bu durum biraz da olsa şapkayı önümüze koyup düşünmemize neden oldu. Bu konuda neler yapabileceğimiz üzerine tartışmaların yaşanmasına sebep oldu. Bu amaçla karşılaşılan felaketlere yönelik nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için sivil savunma ve itfaiyecilik disiplini ortaya çıktı. Sivil savunma ve itfaiyecilik, yaşanan felaket durumlarında arama, kurtarma, koruma ve anında müdahalede bulunabilecek elemanların yetişmesini sağlamaktadır. Sivil savunma ve itfaiyecilik programı ile amaçlanan felaketlerin yaşandığı durumlarda profesyonel olarak cevaplar verebilen gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaşmaktır.

Felaketlerin ne zaman ve nerede yaşanacağı bilinmediği için felaket durumuna her an hazır ve cevap verebilecek sivil savunma ve itfaiyecilik elemanlarının yetişmesi amaçlanmaktadır. İtfaiyecilik mesleği uygulamalarını en iyi şekilde yapan ve itfaiyecilik mesleği standartlarını en yüksek seviyeye çıkartan teknikerlerin yetişmesi amaçlanmaktadır. Yazıya giriş yaptıktan sonra şimdi de akademik boyutu olan sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü hakkında bilgi sahibi olalım. Başlıyoruz!

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü Nedir?

Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, kamu ve özel sektörde, belirlenen kanun ve yasa yönetmeliklerini öğrenen ve karşılaşacakları sorunlar karşısında çözüm üreten bireyler yetiştiren bir bölümdür. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, yaşanan felaket anlarında arama kurtarma, koruma ve müdahale yapabilecek kişilerin yetişmesini sağlayan bir bölümdür. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, itfaiyecilik mesleği alanında tehlikeli kimyasal maddeler alanında bilgi sahibi olan ve gerekli aletlerin kullanımını öğrenen kişileri yetiştiren bir bölümüdür.

İtfaiyecilik mesleği alanında maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale eden, bireysel ya da grup olarak etkin çalışma gösterebilen kişilerin yetiştirildiği bir bölümdür. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, sorumluluk sahibi, mesleki etik bilinci ile hareket eden, özgüven duygusu yüksek ve alanındaki yenilikleri takip eden kişiler yetiştirir. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, itfaiyecilik mesleği alanında fiziki yeterliliğe sahip olan, yangın önlemede kullanılan önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olan ve becerilerini gösterebilen kişilerin yetişmesini sağlamaktadır.

Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, itfaiyecilik mesleği alanında kullanılan araç ve malzemelerin hakkında bilgi sahibi olan ekipmanların operasyonlarda kullanım şekillerini öğreten bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü, ülkemizin birçok üniversitesinde yer almaktadır. Öğretim dili Türkçedir. Ön lisans derecesine sahip olduğu için eğitim süresi 2 yıl yani 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin bu bölümü bitirebilmeleri için 120 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Bölüm hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları alanına yönelelim.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik İş İmkanları Nelerdir?

Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasında Acil Durum Müdürlükleri ve Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde çalışmak yer alır. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasında belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında çalışmak yer alır. Havaalanlarında ARFF memuru olarak çalışmak ve otellerde yangın güvenlik uzmanı olarak çalışmak sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasında yer alır. Turizm işletmelerinde, endüstriyel tesislerde ve organize sanayi kuruluşlarında yangın güvenliği üzerine çalışmak sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasındadır.

İtfaiyecilik mesleği ve yangın güvenliği üzerine satış yapan ve malzeme üreten firmalarda çalışmak sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasında yer alır. İş güvenliği ve işçi sağlığı üzerine çalışmalarını yürüten firmalarda çalışmak sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasında yer alır. Son olarak sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları arasında dikey geçiş sınavı girmek ve lisans bölümüne geçmek yer alır. Bu sınava giren öğrenciler sosyal hizmet bölümü ve acil yardım ve afet yönetimi bölümü okuyabilirler. Bu sayede çalışma alanlarını genişletebilirler. Bölümün sunduğu iş imkanlarını öğrendikten sonra sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Mezunları Ne İş Yapar?

Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları ön lisans diploması ve “sivil savunma ve itfaiyecilik teknikeri” unvanı alarak mezun olurlar. Mezunların yaptıkları işler;

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları, itfaiyecilik mesleği alanında kullanılan araç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur ve ekipmanın operasyonlarda doğru kullanımını gerçekleştirirler. Ardından ekipmanın bakım ve temizliğini yaparlar.

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları, tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olur ve numune toplama kitini kullanırlar. Bu tehlikeli maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yaparlar.

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları, afet ve acil durumlar öncesinde plan hazırlar, yaşanan felaket anında müdahale organizasyonunu yönetir ve organizasyon sonrasında hasar tespit çalışmaları yaparlar.

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları, olay yeri ve inceleme yöntemlerini kullanarak yaşanılan olayın çıkış nedenini belirler ve bu doğrultuda rapor yazarlar.

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları, yanma ve yangın bilgisi, müdahale ekiplerinin kurulumu ve görev dağılımları, olaya müdahale yöntemleri, itfaiye yönetmeliklerinin uygulanması vb. konularda beceri sahibi olurlar.

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları, arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenir, gerekli ekipmanların niteliklerini ve kullanım şekillerini kullanırlar.

 • Orman, deniz ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olur ve olaylara karşı operasyonu yürütürler.

 • Son olarak afet ve acil durumlarda harita ve kroki okur, pusula kullanırlar. Acil durumlarda etkili iletişim becerileri kazanarak olay yerinde lider olabilirler. Felaket anında temel ilkyardım uygulamalarını etkin şekilde kullanırlar.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Dersleri Nelerdir?

 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliğine Giriş

 • Yanma ve Yangın Bilgisi

 • Olay Yeri Yönetimi

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi

 • Matematik

 • Kimya

 • Afet Sosyolojisi

 • Afet Psikolojisi

 • Örgütsel Davranış

 • Davranış Bilimleri ve İletişim

 • Arama ve Kurtarma Tekniklerine Giriş

 • İtfaiye Araç ve Ekipman Bilgisi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Beden Sağlığı ve Spor Eğitimi

 • Yangına Müdahale ve Uygulamaları

 • Arama Kurtarma Teknikleri ve Uygulamaları

 • İlkyardım

 • Sivil Savunma Bilgisi ve Gönüllülük

 • Yangın İncelemesi ve Sigortacılık

 • İş Hukuku

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Temel Harita Bilgisi

 • Afetlerde Salgın Hastalıklar

Yukarıda belirtilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ve Sıralama

Bu bölümü okumak isteyen arkadaşlar ilk önce TYT sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınava girdikten sonra aldıkları puan ve başarı sıralaması doğrultusunda tercihlerini yapabilirler. Tercih yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus başarı sıralamasıdır. Çünkü tercihi belirleyen etken taban puandan ziyade başarı sıralamasıdır. Aşağıda sizlere hazırlamış olduğum liste en iyi üniversiteler sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü hakkında sizlere bilgi vermektedir. Liste, en güncel verilere sahiptir.

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı Sıralaması
Ege ÜniversitesiSivil Savunma ve İtfaiyecilik279,38989563676
İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSivil Savunma ve İtfaiyecilik273,79611614799
Akdeniz ÜniversitesiSivil Savunma ve İtfaiyecilik271,92242632758
Çukurova ÜniversitesiSivil Savunma ve İtfaiyecilik267,44109677647
Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSivil Savunma ve İtfaiyecilik266,70240685377
sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü iş imkanları sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü mezunları sivil savunma ve itfaiyecilik itfaiyecilik mesleği
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.