AnasayfaBlogFabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri
Maaş Pazarlığı

Fabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri

24 Temmuz 2018
Fabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri

Fabrika müdürlüğü herkesin yapabileceği bir görev olarak görülmemelidir. Fabrika müdürü olabilmek için en az lise mezunu olma şartı aranır. İyi bir müdür olmak tecrübe ve donanım gerektirir. Aynı zamansa disiplinli ve düzenli çalışma gerektirir. Fabrika müdürü çevre ve iş sağlığı güvenliği yasal mevzuatları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yabancı dil bilgisine sahip olan fabrika müdürleri diğer adaylara göre daima bir adım önde görülür.

Fabrikada çalışmak sorumluluk isteyen bir durumdur. Genellikle farklı ürünler üretilen fabrikalarda üretilen ürün ne olursa olsun fabrika müdürünün önemli görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar sektöre göre değişiklik gösterse de temelde hemen hemen aynıdır. Pek çok sektörde fabrika müdürüne rastlanmaktadır.

Fabrika müdürü nedir? Fabrika müdürü olmanın şartları nelerdir? Fabrika müdürü ne kadar maaş kazanır? Gibi sorularınız olabilir. Yazımızda tüm bu sorular için detaylı yanıtlar hazırladık.

Fabrika Müdürü Nedir?

Fabrika müdürü, bir tesisin günlük operasyonlarını denetlemek ve iş yeri prosedürlerine uyulmasını sağlamakla görevlendirilen kişilere verilen addır. Güvenlik, kalite ve üretkenliği en üst düzeye çıkaracak süreçleri geliştirir ve kontrol eder. Fabrikada üretim ekibinde yer alan çalışanların tesisin kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi sağlar.

İnsan kaynakları ile üretim, satın alma hedeflerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını aynı zamanda sürekliliğinin sağlanması için gereken önlemleri almakla sorumludur. Üretim, depolama, satın alma bilgi teknolojileri ve idari işler için uygulanan süreçleri kontrol eder. Organizasyonel yapıyı ve gerekli yetki ve sorumlulukları düzenler. İşletmenin hedeflerine ulaşması için çalışanları sevk ve idare eder.

Fabrika müdürü olmak isteyen kişiler nasıl bir eğitim alması gerektiğini araştırır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Elektrik, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları şartı gerekir. Bunun yanında fabrika müdürü olarak çalışabilmek için bazı mesleki nitelikleri de taşımaları gerekir.

Fabrika Müdürü Ne İş Yapar?

Üretim yapılan her tesiste fabrika müdürüne ihtiyaç duyulur. Fabrika müdürü oldukça çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenir. Temel görevi, tesis üretim süreçlerinin planlanmasını sağlamak, koordinasyonu ve kontrolünü yapmaktır. Kendisinden beklenen işi belirlenen zaman dilimi içerisinde teslim etmesi çok önemlidir. İyi bir zaman yönetimi yapabilmek fabrika müdürünün olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İş için bir zaman çizelgesi hazırlamakla yükümlüdür.

 • Üretimin uygun maliyetli olmasını sağlamalıdır.

 • Zamanında gönderim yapılmasını temin etmelidir.

 • Uygun depolama yöntemlerini tespit etmeli ve çalışmalarına uygulamalıdır.

 • Üretim verilerini analiz etmeli ve yönetim birimlerine stratejik önerilerde bulunmalıdır.

 • Makine ve operatör verimliliğini sağlamak üzere bitmiş ürünlerin kalitesini kontrol etmelidir.

 • Yeni çalışmaya başlayan personelin yeteneklerini değerlendirmeli ve onları fabrika prosedürleri konusunda eğitmelidir.

 • Fabrika çalışanlarına makine operasyonu, kalite kontrol ve bakım görevlerini tayin etmekle sorumludur.

 • Personelle iletişim halinde olmalı ve fabrika hedeflerine ulaşmak için onları motive etmelidir.

 • Çalışan şikayetlerine kulak vermelidir.

 • Personel ya da ekipmanla ilgili sorunları belirlemelidir.

 • Güvenlik düzenlemelerinin ve politikalarının tesis çalışanları arasında uygulanmasını sağlamalıdır.

Bir personelin üst düzey yönetici olarak kabulü için hangi kriterlere bakılması gerektiği ve üst düzey yönetici olma vasfına haiz kişilerin eğitim, tecrübesi ve kariyeri noktasında aranan şartları belirlenerek, insan yönetim becerisi, stratejik düşünme ve değişim yöntemi ya da vizyoner olmaları kapsamında ücreti, emir almayan üst yöneticinin fazla mesai, resmi, genel tatil ve bayram çalışma ücret uygulaması açısından durumları hangi esaslara göre belirleneceği üst düzey yönetici ile icra komite başkanı arasında yapılan anlaşmada gösterilmelidir.

Bir örnek vermek gerekirse; özel sektöre ait şirketlerin yoğun rekabet ortamında yeteneklerin elde tutmak gerektiği, özellikle insan yönetimi olduğu, yöneticilerin kendini, ekibini ve işini tanıyarak, yeniliklere açık olarak, empati geliştirerek farklı buluş ve düşünce açıları edinerek plan ve projelerini dünya standartlarında kontrol altına almaları çok önemlidir. Fabrikanın merkez ofisinde üst düzey yöneticinin projeler üstünde denetim ve kontrol yapmaktadır. (Kaynak İnternet)

Fabrika müdürleri işyerinde üst düzey yönetici konumunda olduğu ve ücretinin icra komitesince belirlendiği. Açıkça belirtmek gerekirse işyerinde üst düzey yönetici durumunda çalışan müdürün çalışma saatleri belirsizdir. Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi, ayrıca fazla çalışma, resmi, genel tatil ile bayram çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemez.

Fabrika Müdürü Nasıl Olunur?

Fabrika müdürü olmak isteyen kişiler nasıl bir eğitim almaları gerektiğini araştırmaya başlıyor. Özellikle kariyer olanaklarının neler olacağı merak edilen bir diğer önemli araştırma konusudur. Fabrika müdürü olarak kariyer planı yapacak kişiler üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması gerekir. Oldukça fazla sorumluluk gerektiren meslek için eğitim tek başına yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bazı mesleki niteliklere sahip olmak gerekir. Alacağı büyük sorumlulukların altından kalkabileceği becerilere sahip olması kariyer başmaklarını hızla tırmanmasını sağlar. İşe alımlar sırasında yetkililer eğitim ve tecrübeyi inceledikten sonra nitelikleri de oldukça fazla önemserler. Bu nitelikler nelerdir, birlikte inceleyelim.

 • Bütçeleme, stratejik projeler belirleme, kaynak tahsisi ve insan kaynakları gibi işletme ve yönetim ilkeleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olması beklenir.

 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilecek becerileri sergilemelidir.

 • Stresli durumlar karşısında sakin davranmalı ve etkili karar verebilmelidir.

 • Yönetim tarafından istenen raporlama ve sunumları yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olması beklenir.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları beklenir.

 • İş ve zaman yönetimini konusunda kusursuz hareket edebilmelidir.

 • Vardiyalı ya da değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilme becerisi göstermelidir.

 • Yabancı dil bilgisine sahip olması özellikle İngilizce bilmesi bir adım önde olmasını sağlar.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğünün kalmamış olması beklenir.

Fabrika Müdürü Maaşları

Fabrika müdürü; bir fabrikanın işlemesini sağlayan, işçileri ve işi denetleyen, prosedürlere uygun hareket edilmesini sağlayan kişiye denir. İş yeri sahibinden sonra en yetkili kişilerden biri fabrika müdürüdür. Gündelik, haftalık ve aylık olacak şekilde iş planları hazırlayan kişidir. Üretimin maliyetini hesaplar ve uygun fiyata göre oluşumları hazırlar. Ürünlerin zamanında teslim edildiğinden emin olması gerekir. Depolama yöntemini uygun bir hale getirir ve üretime dair verileri analiz eder. Toplantılar hazırlar ve stratejik planlar sunar. Makine ve operatörü değerlendirmek üzere bitmiş ürünleri kontrol eder. Yeni çalışan bireyleri değerlendirir ve şirket prosedürlerini aktarır. Personel ile iletişim halinde hareket eder ve şikayetlerini dinleyerek motive olmalarını sağlar.

Tüm saydığımız bu görevleri kusursuzca yerine getirmeye çalışır. Dolayısı ile yaptığı işin karşılığını da almak ister. Bu kadar büyük sorumluluklar üstlenen fabrika müdürünün kazançları da çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterir. Kişinin eğitimi, tecrübesi ve kendini geliştirmesi de maaşını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır. Peki, fabrika müdürü ne kadar maaş kazanır?

 • İş hayatına yeni başlamış bir fabrika müdürü 8.000 TL maaş elde edebilmektedir.

 • Uzmanlık, tecrübe ve kıdemle ortalama 15.000 TL’ye kadar kazanç sağlayabilirler.

 • Bu alanda alınan en yüksek maaş ise 24.500 TL olarak görülmektedir.

Birinci Derece Üst Düzey Yönetici Ücreti

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiyle işveren icra komitesi başkanı tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyecektir. Çünkü işyerinde emir alan değil emir veren bir kişi olmasıdır.Peki bir işçinin üst düzey yönetici olup, olmadığını nasıl anlaşılacaktır? Birinci kriter, üst düzey yönetici olan işçiye işin görülmesi kapsamında emir ve talimat verecek bir kişinin olmamasıdır. Ödemeleri ve bazı önem arz eden hakların varlığı da üst düzey yöneticinin seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir.

İş dünyasında var olan iletişimsizliği ortadan kaldırmak adına yönetici ile personel arasında duvarlar olmadan şeffaf bir ilişki bulunmalıdır.(Kaynakİnternet)

İkinci Derece Yöneticilerde Fazla, Resmi Tatil ve Bayram Çalışma Mesai Ücretleri

İşyerinde yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla, genel, resmi ve bayram çalışma mesai ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından hızla çalışma yapması yönünde bir talimat verilmekte ise fazla, genel, resmi ve bayram çalışması yapılmışsa mesai ücretleri yasal olarak ödenmesi gerekir.

Birinci Derece Yönetici İle Anlaşma Yapılmış Olması Halinde Fazla Mesai Ücreti

Birinci derece pozisyonunda görev ifa eden emir ve talimat veren üst düzey yönetici ile işveren (İcranın başı komite başkanı) arasında bir anlaşma yapılmış ise yasal olarak yazılı akitte belirlenen fazla mesai ücretinden bahsedilerek işverenlikçe ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, bir işyerinde ücret,fazla mesai,resmi tatil ve bayram çalışma ücretleri konularında; işverenliğin birinci derece pozisyonunda ki emir ve talimat veren üst düzey yöneticilerinin fazla mesai,resmi tatil ve bayram ücreti konularında her hangi bir alacak taleplerinin olamayacağı, ancak söz konusu işverenlikte birinci derece yöneticilerin üst düzey yönetici “İcra Komite Başkanı” ile aralarında yapılan bir yazılı sözleşme var ise bu ücretlerden yaralandırılması gerekmektedir.

Yazar: Sadık Keleş

Temel İş Kanunu ve İş Hukuku Eğitimi

Fabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri temel iş kanunu ve iş hukuku eğitimi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.