AnasayfaBlogFabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri
Maaş Pazarlığı

Fabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri

24 Temmuz 2018
Takım elbiseli ve tulumlu bir adam bilgisayarın önünde durmuş, baret ve tulum giyen bir adamla konuşmaktadır. Takım elbiseli adamın askılı gri bir gömleği vardır. Barete yakından bakıldığında sarı olduğu görülür. Takım elbiseli adamın yakın çekimi kravatı ve cep mendili gibi detayları ortaya çıkarıyor. Görüntüde ayrıca arka planda bulanık bir dizüstü bilgisayar görülüyor. Tulum giyen adam gri bir gömlek giyiyor ve ön planda hafif bulanık bir kolu var. Bu sahne iki adam arasında geçen bir konuşma gibi görünüyor.
Fabrika Müdürü Özellikleri ve SorumluluklarıFabrika Müdürü Olma ŞartlarıFabrika Müdürünün Ücret, Fazla Mesai ve Tatil Bilgileri
Tesisin günlük operasyonlarını denetleme ve iş yeri prosedürlerine uyulmasını sağlamaEn az lise mezunu olma, tecrübe ve donanım, disiplinli ve düzenli çalışmaÜcret, fazla mesai, resmi, genel tatil ve bayram çalışma ücretinin durumu icra komitesi tarafından belirlenir, çalışma saatleri belirsizdir
Üretim, depolama, satın alma bilgi teknolojileri ve idari işler için uygulanan süreçleri kontrol etmeMakine Mühendisliği, Elektrik, ,Endüstri Mühendisliği , ve ilgili bölümlerden lisans derecesi ile mezun olmakÜcretin icra komitesince belirlenmesi
İyi bir zaman yönetimi sağlama ve uygun maliyetli üretim yapmaÇevre ve iş sağlığı güvenliği yasal mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak ve yabancı dil bilmekGörev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi
Kalite kontrol ve fabrika hedeflerine ulaşmak için personel motivasyonunu sağlamaFabrika müdürü olarak çalışabilmek için bazı mesleki nitelikleri taşımakFazla çalışma, resmi, genel tatil ile bayram çalışma ücretinin durumu anlaşma ile belirlenir

Fabrika müdürlüğü herkesin yapabileceği bir görev olarak görülmemelidir. Fabrika müdürü olabilmek için en az lise mezunu olma şartı aranır. İyi bir müdür olmak tecrübe ve donanım gerektirir. Aynı zamansa disiplinli ve düzenli çalışma gerektirir. Fabrika müdürü çevre ve iş sağlığı güvenliği yasal mevzuatları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yabancı dil bilgisine sahip olan fabrika müdürleri diğer adaylara göre daima bir adım önde görülür.

Fabrikada çalışmak sorumluluk isteyen bir durumdur. Genellikle farklı ürünler üretilen fabrikalarda üretilen ürün ne olursa olsun fabrika müdürünün önemli görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar sektöre göre değişiklik gösterse de temelde hemen hemen aynıdır. Pek çok sektörde fabrika müdürüne rastlanmaktadır.

Fabrika müdürü nedir? Fabrika müdürü olmanın şartları nelerdir? Fabrika müdürü ne kadar maaş kazanır? Gibi sorularınız olabilir. Yazımızda tüm bu sorular için detaylı yanıtlar hazırladık.

Fabrika Müdürü Nedir?

Fabrika müdürü, bir tesisin günlük operasyonlarını denetlemek ve iş yeri prosedürlerine uyulmasını sağlamakla görevlendirilen kişilere verilen addır. Güvenlik, kalite ve üretkenliği en üst düzeye çıkaracak süreçleri geliştirir ve kontrol eder. Fabrikada üretim ekibinde yer alan çalışanların tesisin kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun hareket etmesi sağlar.

İnsan kaynakları ile üretim, satın alma hedeflerinin anlaşılmasını ve uygulanmasını aynı zamanda sürekliliğinin sağlanması için gereken önlemleri almakla sorumludur. Üretim, depolama, satın alma bilgi teknolojileri ve idari işler için uygulanan süreçleri kontrol eder. Organizasyonel yapıyı ve gerekli yetki ve sorumlulukları düzenler. İşletmenin hedeflerine ulaşması için çalışanları sevk ve idare eder.

Fabrika müdürü olmak isteyen kişiler nasıl bir eğitim alması gerektiğini araştırır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Elektrik, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmaları şartı gerekir. Bunun yanında fabrika müdürü olarak çalışabilmek için bazı mesleki nitelikleri de taşımaları gerekir.

Fabrika Müdürü Ne İş Yapar?

Üretim yapılan her tesiste fabrika müdürüne ihtiyaç duyulur. Fabrika müdürü oldukça çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenir. Temel görevi, tesis üretim süreçlerinin planlanmasını sağlamak, koordinasyonu ve kontrolünü yapmaktır. Kendisinden beklenen işi belirlenen zaman dilimi içerisinde teslim etmesi çok önemlidir. İyi bir zaman yönetimi yapabilmek fabrika müdürünün olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

 • İş için bir zaman çizelgesi hazırlamakla yükümlüdür.

 • Üretimin uygun maliyetli olmasını sağlamalıdır.

 • Zamanında gönderim yapılmasını temin etmelidir.

 • Uygun depolama yöntemlerini tespit etmeli ve çalışmalarına uygulamalıdır.

 • Üretim verilerini analiz etmeli ve yönetim birimlerine stratejik önerilerde bulunmalıdır.

 • Makine ve operatör verimliliğini sağlamak üzere bitmiş ürünlerin kalitesini kontrol etmelidir.

 • Yeni çalışmaya başlayan personelin yeteneklerini değerlendirmeli ve onları fabrika prosedürleri konusunda eğitmelidir.

 • Fabrika çalışanlarına makine operasyonu, kalite kontrol ve bakım görevlerini tayin etmekle sorumludur.

 • Personelle iletişim halinde olmalı ve fabrika hedeflerine ulaşmak için onları motive etmelidir.

 • Çalışan şikayetlerine kulak vermelidir.

 • Personel ya da ekipmanla ilgili sorunları belirlemelidir.

 • Güvenlik düzenlemelerinin ve politikalarının tesis çalışanları arasında uygulanmasını sağlamalıdır.

Bir personelin üst düzey yönetici olarak kabulü için hangi kriterlere bakılması gerektiği ve üst düzey yönetici olma vasfına haiz kişilerin eğitim, tecrübesi ve kariyeri noktasında aranan şartları belirlenerek, insan yönetim becerisi, stratejik düşünme ve değişim yöntemi ya da vizyoner olmaları kapsamında ücreti, emir almayan üst yöneticinin fazla mesai, resmi, genel tatil ve bayram çalışma ücret uygulaması açısından durumları hangi esaslara göre belirleneceği üst düzey yönetici ile icra komite başkanı arasında yapılan anlaşmada gösterilmelidir.

Bir örnek vermek gerekirse; özel sektöre ait şirketlerin yoğun rekabet ortamında yeteneklerin elde tutmak gerektiği, özellikle insan yönetimi olduğu, yöneticilerin kendini, ekibini ve işini tanıyarak, yeniliklere açık olarak, empati geliştirerek farklı buluş ve düşünce açıları edinerek plan ve projelerini dünya standartlarında kontrol altına almaları çok önemlidir. Fabrikanın merkez ofisinde üst düzey yöneticinin projeler üstünde denetim ve kontrol yapmaktadır. (Kaynak İnternet)

Fabrika müdürleri işyerinde üst düzey yönetici konumunda olduğu ve ücretinin icra komitesince belirlendiği. Açıkça belirtmek gerekirse işyerinde üst düzey yönetici durumunda çalışan müdürün çalışma saatleri belirsizdir. Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi, ayrıca fazla çalışma, resmi, genel tatil ile bayram çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemez.

Fabrika Müdürü Nasıl Olunur?

Fabrika müdürü olmak isteyen kişiler nasıl bir eğitim almaları gerektiğini araştırmaya başlıyor. Özellikle kariyer olanaklarının neler olacağı merak edilen bir diğer önemli araştırma konusudur. Fabrika müdürü olarak kariyer planı yapacak kişiler üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olması gerekir. Oldukça fazla sorumluluk gerektiren meslek için eğitim tek başına yeterli olmayabilir. Aynı zamanda bazı mesleki niteliklere sahip olmak gerekir. Alacağı büyük sorumlulukların altından kalkabileceği becerilere sahip olması kariyer başmaklarını hızla tırmanmasını sağlar. İşe alımlar sırasında yetkililer eğitim ve tecrübeyi inceledikten sonra nitelikleri de oldukça fazla önemserler. Bu nitelikler nelerdir, birlikte inceleyelim.

 • Bütçeleme, stratejik projeler belirleme, kaynak tahsisi ve insan kaynakları gibi işletme ve yönetim ilkeleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olması beklenir.

 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilecek becerileri sergilemelidir.

 • Stresli durumlar karşısında sakin davranmalı ve etkili karar verebilmelidir.

 • Yönetim tarafından istenen raporlama ve sunumları yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olması beklenir.

 • Analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır.

 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmaları beklenir.

 • İş ve zaman yönetimini konusunda kusursuz hareket edebilmelidir.

 • Vardiyalı ya da değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilme becerisi göstermelidir.

 • Yabancı dil bilgisine sahip olması özellikle İngilizce bilmesi bir adım önde olmasını sağlar.

 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğünün kalmamış olması beklenir.

Fabrika Müdürü Maaşları

Fabrika müdürü; bir fabrikanın işlemesini sağlayan, işçileri ve işi denetleyen, prosedürlere uygun hareket edilmesini sağlayan kişiye denir. İş yeri sahibinden sonra en yetkili kişilerden biri fabrika müdürüdür. Gündelik, haftalık ve aylık olacak şekilde iş planları hazırlayan kişidir. Üretimin maliyetini hesaplar ve uygun fiyata göre oluşumları hazırlar. Ürünlerin zamanında teslim edildiğinden emin olması gerekir. Depolama yöntemini uygun bir hale getirir ve üretime dair verileri analiz eder. Toplantılar hazırlar ve stratejik planlar sunar. Makine ve operatörü değerlendirmek üzere bitmiş ürünleri kontrol eder. Yeni çalışan bireyleri değerlendirir ve şirket prosedürlerini aktarır. Personel ile iletişim halinde hareket eder ve şikayetlerini dinleyerek motive olmalarını sağlar.

Tüm saydığımız bu görevleri kusursuzca yerine getirmeye çalışır. Dolayısı ile yaptığı işin karşılığını da almak ister. Bu kadar büyük sorumluluklar üstlenen fabrika müdürünün kazançları da çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterir. Kişinin eğitimi, tecrübesi ve kendini geliştirmesi de maaşını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır. Peki, fabrika müdürü ne kadar maaş kazanır?

 • İş hayatına yeni başlamış bir fabrika müdürü 8.000 TL maaş elde edebilmektedir.

 • Uzmanlık, tecrübe ve kıdemle ortalama 15.000 TL’ye kadar kazanç sağlayabilirler.

 • Bu alanda alınan en yüksek maaş ise 24.500 TL olarak görülmektedir.

Birinci Derece Üst Düzey Yönetici Ücreti

İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiyle işveren icra komitesi başkanı tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyecektir. Çünkü işyerinde emir alan değil emir veren bir kişi olmasıdır.Peki bir işçinin üst düzey yönetici olup, olmadığını nasıl anlaşılacaktır? Birinci kriter, üst düzey yönetici olan işçiye işin görülmesi kapsamında emir ve talimat verecek bir kişinin olmamasıdır. Ödemeleri ve bazı önem arz eden hakların varlığı da üst düzey yöneticinin seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir.

İş dünyasında var olan iletişimsizliği ortadan kaldırmak adına yönetici ile personel arasında duvarlar olmadan şeffaf bir ilişki bulunmalıdır.(Kaynakİnternet)

İkinci Derece Yöneticilerde Fazla, Resmi Tatil ve Bayram Çalışma Mesai Ücretleri

İşyerinde yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla, genel, resmi ve bayram çalışma mesai ücreti talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından hızla çalışma yapması yönünde bir talimat verilmekte ise fazla, genel, resmi ve bayram çalışması yapılmışsa mesai ücretleri yasal olarak ödenmesi gerekir.

Birinci Derece Yönetici İle Anlaşma Yapılmış Olması Halinde Fazla Mesai Ücreti

Birinci derece pozisyonunda görev ifa eden emir ve talimat veren üst düzey yönetici ile işveren (İcranın başı komite başkanı) arasında bir anlaşma yapılmış ise yasal olarak yazılı akitte belirlenen fazla mesai ücretinden bahsedilerek işverenlikçe ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, bir işyerinde ücret,fazla mesai,resmi tatil ve bayram çalışma ücretleri konularında; işverenliğin birinci derece pozisyonunda ki emir ve talimat veren üst düzey yöneticilerinin fazla mesai,resmi tatil ve bayram ücreti konularında her hangi bir alacak taleplerinin olamayacağı, ancak söz konusu işverenlikte birinci derece yöneticilerin üst düzey yönetici “İcra Komite Başkanı” ile aralarında yapılan bir yazılı sözleşme var ise bu ücretlerden yaralandırılması gerekmektedir.

Yazar: Sadık Keleş

Temel İş Kanunu ve İş Hukuku Eğitimi

Tesisin günlük operasyonlarını denetleme ve iş yeri prosedürlerine uyulmasını sağlama, En az lise mezunu olma, tecrübe ve donanım, disiplinli ve düzenli çalışma, Ücret, fazla mesai, resmi, genel tatil ve bayram çalışma ücretinin durumu icra komitesi tarafından belirlenir, çalışma saatleri belirsizdir, Üretim, depolama, satın alma bilgi teknolojileri ve idari işler için uygulanan süreçleri kontrol etme, Makine Mühendisliği, Elektrik, ,Endüstri Mühendisliği , ve ilgili bölümlerden lisans derecesi ile mezun olmak, Ücretin icra komitesince belirlenmesi, İyi bir zaman yönetimi sağlama ve uygun maliyetli üretim yapma, Çevre ve iş sağlığı güvenliği yasal mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak ve yabancı dil bilmek, Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi, Kalite kontrol ve fabrika hedeflerine ulaşmak için personel motivasyonunu sağlama, Fabrika müdürü olarak çalışabilmek için bazı mesleki nitelikleri taşımak, Fazla çalışma, resmi, genel tatil ile bayram çalışma ücretinin durumu anlaşma ile belirlenir
Fabrika Müdürlerinin Fazla Mesai ve Bayram Tatili Ücretleri temel iş kanunu ve iş hukuku eğitimi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Sarı ve siyah baretli bir kişi bareti elinde tutmaktadır. Baretin sarı bir dış yüzeyi ve siyah bir sapı vardır. Kişi yakın planda bir alet kemeri takarken görülüyor. Gözleri barete odaklanmıştır ve parmakları bareti sıkıca kavramaktadır. Arka plan bulanıklaştırılmış ve ana odak noktası kişi ve tuttuğu baret olmuştur. Güneş kişinin üzerinde parlak bir şekilde parlıyor, onu ve bareti aydınlatıyor. Kişi, vücudu kameraya dönük şekilde rahat bir pozda durmaktadır.
Problemler

Türkiye'de Ücret Yönetimi

03 Temmuz 2018
Birkaç madeni para tutan bir elin yakın çekimi gösterilmektedir. Parmaklar, madeni paraların güvenli bir şekilde tutulduğunu gösterecek şekilde konumlandırılmıştır. Sikkelerin hepsi farklı tipte, bazıları eski ve yıpranmış. Ön planda, tasarımının detayları açıkça görülebilen tek bir madeni para görülüyor. Arka plan odak dışıdır ve şekil ve renklerden oluşan bir desen gösterir. Genel görüntü, paranın değerini ve tasarruf etmenin önemini hatırlatıyor.
Kurum - Şirket Kültürü

Asgari Ücret Hakkında Bilinmesi Gerekenler

22 Mayıs 2019
Kırmızı bir araba, arka planda çarpıcı bir dağ silsilesi bulunan dolambaçlı bir yolda ilerliyor. Gökyüzü bulutlu bir gridir ve araba kalın yeşil bitki örtüsüyle çerçevelenmiştir. Ön planda, ortasında bir lastik bulunan bir tekerleğin yakın çekimi görülüyor. Daha yukarıda, siyah zemin üzerinde beyaz bir metin ve ortasında beyaz bir 'E' harfi görülüyor. Araba görüntünün ana odağıdır, muhteşem manzara ise arka planda görünür.
Yabancı Dil Eğitimi

Araç Kiralarken Kullanılacak İngilizce Cümleler

01 Şubat 2023
Bu görüntü, muhtemelen bir kursu tamamlamak için hesap makinesi kullanan bir kişiyi gösteriyor. Bu kişi takım elbise giymiş ve kravat takmış, sakallı ve bıyıklı bir adam gibi görünüyor. Bulanık bir elle hesap makinesindeki bir düğmeye basıyor, bu da kursa çok dikkat ettiğini gösteriyor. Kişi aktif olarak materyalle ilgileniyor, muhtemelen anlıyor ve not alıyor. Bu görüntü, kursların zorlayıcı olabileceğini, ancak kendinizi özenle uyguladığınızda da ödüllendirici olabileceğini hatırlatıyor.
4.5
(117)

Bordro Uygulamaları Eğitimi

8 Konu5 Saat
Bülent ÇaparBülent Çapar
12491010
Takım elbise giymiş bir adam dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor. Elleri klavyenin üzerindedir ve gözleri ekrana odaklanmıştır. Kısa, koyu renk saçları vardır ve dizüstü bilgisayarın üzerinde mavi beyaz bir logo görülmektedir. Ellerinden birinin yakın çekimi ve siyah bir gömleğin başka bir yakın çekimi var. Arka planda bir fotoğraf görülmektedir. Adam dikkatle bir şeyler yazmakta, bakışları dizüstü bilgisayar ekranından hiç ayrılmamaktadır. İfadesi ciddi ve odaklanmış, önemli bir işle meşgul olduğunu gösteriyor. Görüntü, adam dizüstü bilgisayarında özenle çalışırken bir konsantrasyon anını yakalıyor.
5
(486)

WordPress Eğitimi

14 Konu5 Saat
Bu çevrimiçi kurs görselinde elinde bir mektupla gülümseyen takım elbiseli bir adam görülüyor. Bu muhtemelen bir içerik yazma kursu almanın başarısını temsil ediyor ve öğrenilen becerilerin değerini gösteriyor. Adamın etrafı saksıda bir bitki, bir logo ve bir sprey kutusu gibi diğer nesnelerle çevrilidir. Bu unsurlar muhtemelen adamın başarıya ulaşmak için çeşitli içerik yazma stillerini öğrenmesi ve bunlarda ustalaşması gerektiğini ifade ediyor. Bu görsel, içerik yazma kursu almak isteyen herkes için harika bir motivasyon kaynağıdır ve elde edebilecekleri başarıyı hatırlatır.
5
(1377)

İçerik Editörlüğü

10 Konu5 Saat
Gözlüklü bir kadın elinde bir yığın kitap tutarken gülümsüyor. Mavi bir gömlek ve fermuarlı siyah bir sırt çantası giymektedir. Arka planda beyaz bir duvar ve üzerinde el yazısı ile yazılmış bazı metinler içeren siyah bir tabela var. Kadın ayakta, başı hafifçe sağa eğik, gözleri kitaplara bakıyor. Yüzünde sıcak ve dostane bir ifade var. Saçları geriye doğru at kuyruğu şeklinde toplanmış ve yüzü gözlükleriyle hafifçe çerçevelenmiş. Dudakları, elindeki kitaplardan duyduğu mutluluğu ifade eden bir gülümsemeyle hafifçe ayrılmış. Oda iyi aydınlatılmış ve renkler canlı, kadını doğal ortamında gösteriyor.
5
(152)

İngilizce Eğitimi (C1-C2)

6 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1139464