AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Ne İş Yapar?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

06 Mayıs 2019
Bir kişi önünde beyaz bir kağıt parçası ile masada oturuyor. Kalem kullanarak bir merdiven çiziyor. Kişi kalemi sağ elinde tutuyor ve her bir merdiveni dikkatlice kağıda çiziyor. Her bir çizgiyi tam ve doğru olarak çizerken yüzleri odaklanmış ve konsantre olmuş durumdadır. Kişi çizgili bir gömlek giymektedir ve saçları arkadan bağlanmıştır. Arka plan açık mavi bir duvardır ve kağıt masanın ortasındadır. Merdiven, açık ve koyu çizgilerin bir kombinasyonuyla çizilerek 3 boyutlu bir etki yaratılıyor. Kişi her bir merdiveni titiz ayrıntılarla çizmek için zaman ayırıyor. Merdiven yavaş yavaş şekilleniyor ve yakında tamamlanmış olacak.
İnsan Kaynakları FonksiyonlarıÖnemiİhtiyaçları
Ücret Yönetimi, Bordro ve Bordro UygulamalarıÇalışanların maaş ve ödeme işlemlerinin düzenli ve adaletli bir biçimde yürütülmesiTecrübeli maaş ve bordro yöneticileri, güncel bordro yönetim sistemleri
Çalışan Bilgilerini TutmaÇalışanlar hakkında doğru bilgilerin saklanması ve gerekli durumlarda hızlı bir biçimde erişimGüvenilir bir veritabanı yönetim sistemi
Eğitim ve GeliştirmeÇalışanların kariyer gelişimlerini sağlayarak, işletmenin rekabet gücünü arttırmakEğitim ve geliştirme uzmanları, eğitim programları
Kariyer ve Yedekleme Planlaması, Kariyer Yönetimiİşletmenin gelecek planlamasında istihdam gereksinimlerini tespit etmek ve çalışanların kariyer planlamalarını yönetmekPlanlama yetenekleri ve ekipmanları, kariyer koçları
Performans YönetimiÇalışanların iş performanslarını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirme aksiyonları belirlemekPerformans değerlendirme sistemleri, değerlendirme uzmanları
İşe Alım ve Mülakat Teknikleriİşletme ihtiyaçlarına en uygun adayları bulmak ve seçmekYetenekli işe alım uzmanları, etkili mülakat teknikleri ve araçları
Yönetimsel Kararlarda Rol Oynamaİşletme stratejilerinin ve kararlarının belirlenmesinde önemli bilgiler sağlamaStratejik düşünme ve analitik beceriler, Karar Destek Sistemleri
İK Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisiİnsan kaynakları yönetimi, işletme performansını doğrudan etkilerEtkili İK stratejileri ve uygulamaları
Başarı için Gerekli KoşullarÜst yönetimin desteği ve İK süreçlerine inanması, uzman personel, sürekli gelişim ve aktualleştirmeSürekli eğitim ve gelişim olanakları, yönetim desteği
İnsan Kaynakları EğitimleriİK profesyonellerinin gelişimi ve işletmenin güncel uygulama ve yöntemlerden haberdar olması için hayati önem taşırKaliteli ve güncel İK eğitimleri

Günümüzde firmalar, her alanda son derece hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir pazar ve çevre ile karşı karşıya bulunmaktadır. Firmaların rakipleri ile pazarda rekabet edebiliyor, olmaları artık yeterli değildir. Asıl önemli olan firmaların rekabetçi bir avantajı yaratması ve daha da önemlisi bunu sürdürebilmesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, firmaların sürdürülebilir rekabetçi avantajı başarmasında, sahip oldukları insan kaynakları biriminin hayati öneme sahip bir rol oynadığını  göstermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimine Olan Tutumun Değişmesi

İşletmelerde önceleri tam olarak kabul edilmemiş, gereksiz ve iş yapmayan departman olarak hep eleştiriler almıştır. Departman yöneticilerinin özel bir  eğitim almadan, personelcilikten geliyor olması bu departmanı bir süre daha statik kılmış, önemini göstermesine engel olmuştur.  Bu konuda yapılan özel eğitim ve seminerlerle bu açık kapatılmaya çalışılmış, insan kaynağı yönetiminin kapsam ve önemi de bilimsel bir şekle dönüşmüştür.

İnsan Kaynakları Departmanının Önemi Nedir?

İnsan kaynakları departmanı işletmelerin neredeyse vazgeçilmez departmanı haline gelmiş ve diğer departmanlara da yepyeni bir organizasyon şekli ve davranışı kazandırmıştır. işletmelerin diğer departmanlarının böyle bir gerçek karşısında kendilerini soyutlamaları ve insan kaynakları departmanının yardımcı niteliğini yok saymaları son derece anlamsız olacaktır. Her ne kadar işletmelerde zaman zaman insan kaynakları fonksiyonunun bu derece artan ve yükselen fonksiyonel rolü diğer departmanlarca pek kolay kabul edilmese de, Kurumsallaşmış işletmelerde bunun tam tersi bir durum gözlenmektedir. Bölümün bütünleyici, pekiştirici, sağlamlaştırıcı, destekleyici rolü işletmenin diğer departmanları açısından reddedilemez bir fırsat olarak algılanmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanının Fonksiyonları Nelerdir?

*Ücret yönetimi, bordro ve bordro uygulamaları

*Çalışan bilgilerini tutma

* Eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme

* Kariyer ve yedekleme planlaması, kariyer yönetimi

* Performans yönetimi

* İşe alım ve mülakat teknikleri yönetimi,

Yönetimsel Kararlarda İnsan Kaynakları Görev Yapar Mı?

Yöneticiler, etkin karar verme ve analitik karar alma sürecinin bütün aşamalarında güncel ve doğru bilgiye gereksinim duymaktadır. Çalışanlar ve şirket hakkındaki birçok bilgi İnsan kaynakları departmanları tarafından temin edilmektedir. İK, çalışanlarla ilgili her türlü veriyi toplamak, bu verilerden yönetimin karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri elde etmek ve bu bilgileri de istenildiği zaman sunmakla yükümlüdürler.

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi

İnsan kaynakları yönetimi (İKY) etkililiğinin işletme finansal performansı olumlu etkilediği, iş gücü devir hızını ise negatif (İşten ayrılan personel sayısının azalması) yönlü etkilediği görülmektedir. Burada iş gücü devir hızını yönetmede İK  etkililiğinin ne kadar önemli olduğunu görülmektedir. Bundan dolayı, birçok işletme bünyesine insan kaynakları bölümünü ve  uzmanlarını dahil etmektedir.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Başarılı Olması İçin Ne Yapılmalıdır?

İşletmenin başarılı olması için üst yönetimin bu süreçlerin gerekliliğine inanıyor olması, bu uygulamalar için gerekli olan bütçeleri onaylaması ve stratejik kararlarda insan kaynakları bölümünü stratejik ortağı olarak görmesi gerekmektedir. Aynı zamanda işletmenin süreçleri etkin bir şekilde uygulayacak  uzmanlara ve asistanlara sahip olması gerekmektedir.

İnsan kaynakları uzmanlarının konularında yeterli donanıma sahip olsalar bile üst yönetimin onaylamadığı ve gerekli görmediği hiçbir uygulamayı hayata geçiremedikleri bilinmektedir. Bu acıdan en önemli şart yönetimin İK süreçlerine inanıyor olmasıdır. Bunun dışında başarı için,  tüm çalışanlar, çalışma alanlarıyla ilgili son gelişmeleri takip etmeli ve kendilerini güncel tutmalıdır. Bütün bu çalışma alanlarının arasında insan kaynaklarının bir organizasyondaki en önemli alanlardan biri olduğu söylenebilir. İK profesyonellerinin, kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri, dünyadaki uygulamaları ve yenilikleri takip etmeleri ve dünya çapındaki diğer İK uzmanlarıyla etkileşim içinde bulunarak kendilerini sürekli güncel tutmaları gerekmektedir. Aynı zamanda insan kaynakları eğitimleri de bu yönde kariyer planı olan herkes için oldukça fazla avantaj sağlayacaktır.

Yazar: Zafer Bayrak

Ücret Yönetimi, Bordro ve Bordro Uygulamaları, Çalışanların maaş ve ödeme işlemlerinin düzenli ve adaletli bir biçimde yürütülmesi, Tecrübeli maaş ve bordro yöneticileri, güncel bordro yönetim sistemleri, Çalışan Bilgilerini Tutma, Çalışanlar hakkında doğru bilgilerin saklanması ve gerekli durumlarda hızlı bir biçimde erişim, Güvenilir bir veritabanı yönetim sistemi, Eğitim ve Geliştirme, Çalışanların kariyer gelişimlerini sağlayarak, işletmenin rekabet gücünü arttırmak, Eğitim ve geliştirme uzmanları, eğitim programları, Kariyer ve Yedekleme Planlaması, Kariyer Yönetimi, İşletmenin gelecek planlamasında istihdam gereksinimlerini tespit etmek ve çalışanların kariyer planlamalarını yönetmek, Planlama yetenekleri ve ekipmanları, kariyer koçları, Performans Yönetimi, Çalışanların iş performanslarını değerlendirmek ve gerektiğinde iyileştirme aksiyonları belirlemek, Performans değerlendirme sistemleri, değerlendirme uzmanları, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri, İşletme ihtiyaçlarına en uygun adayları bulmak ve seçmek, Yetenekli işe alım uzmanları, etkili mülakat teknikleri ve araçları, Yönetimsel Kararlarda Rol Oynama, İşletme stratejilerinin ve kararlarının belirlenmesinde önemli bilgiler sağlama, Stratejik düşünme ve analitik beceriler, Karar Destek Sistemleri, İK Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi, İnsan kaynakları yönetimi, işletme performansını doğrudan etkiler, Etkili İK stratejileri ve uygulamaları, Başarı için Gerekli Koşullar, Üst yönetimin desteği ve İK süreçlerine inanması, uzman personel, sürekli gelişim ve aktualleştirme, Sürekli eğitim ve gelişim olanakları, yönetim desteği, İnsan Kaynakları Eğitimleri, İK profesyonellerinin gelişimi ve işletmenin güncel uygulama ve yöntemlerden haberdar olması için hayati önem taşır, Kaliteli ve güncel İK eğitimleri
insan kaynakları ik insan kaynakları yönetimi bordro hazırlama ücret yönetimi
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kollarını kavuşturmuş bir kadın, kendisi gibi ayakta duran takım elbiseli bir adamın önünde durmaktadır. Kadın uzun kollu bir gömlek, mavi kot pantolon ve beyaz spor ayakkabı giymektedir. Kollarını göğsünün önünde kavuşturmuş, başı hafifçe sağa eğik ve yüz ifadesi sert. Takım elbiseli adamın üzerinde açık gri bir takım elbise, siyah bir kemer ve siyah ayakkabılar var. Elleri cebinde ayakta durmakta ve sola doğru bakmaktadır. Her iki figür de sağında büyük bir pencere ve solunda bir kapı bulunan beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Odadaki ışık yumuşaktır ve onlara sıcak ve davetkâr bir atmosfer verir.
İşletmelerde Temel Yetenek

İşletmelerde Temel Yetenek Nedir?

16 Mart 2018
Bir grup insan bir odada dikdörtgen bir masanın etrafında oturmaktadır. Masanın sol tarafında mavi kravatlı bir adam oturmaktadır. Adamın sağında siyah elbiseli bir kadın koluna yaslanmış, çenesini eline dayamıştır. Masanın ortasında bir elinde bir bardak su tutmaktadır. Arka planda, bir çizgi film karakterinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Sol üst köşede renkli bir balonun yakın çekimi görülüyor. Masanın sağ tarafında, mavi gömlekli bir adam sandalyesinde arkasına yaslanmış. Odanın köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Görüntünün sağ alt köşesinde bir kupa ve bir bitkinin bulanık görüntüsü görülüyor.
İşletme Yönetimi

İşletmelerde Yönetim Yaklaşımları

30 Temmuz 2018
Bu online kurs, iç denetim eğitimi vermekte ve bu alanda mükemmelleşmenize yardımcı olacak içgörü ve anlayış sunmaktadır. Görsel, konunun önemine atıfta bulunarak takım elbise giyen ve kravat takan bir adamı tasvir etmektedir. Eğitim, kalite güvencesi, risk analizi ve yönetimi, süreç iyileştirmeleri ve mevzuata uygunluk gibi konularda detaylı bilgi ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca iç denetimleri etkin bir şekilde planlamak ve yürütmek, riskleri belirlemek ve ele almak ve düzeltici eylem planları geliştirmek için stratejiler sunmaktadır. Bu eğitim sayesinde, iç denetim sürecini kapsamlı bir şekilde anlayacak ve bu süreci çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayacağınızı öğreneceksiniz. Kurumların verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için gerekli becerileri öğrenecek ve bu alanda başarılı olmanıza yardımcı olacak gerekli bilgilerle donatılacaksınız.
5
(26)

İç Denetim Eğitimi

8 Konu5 Saat
Yakışıklı, iyi giyimli bir adam profesyonel bir pozda duruyor. İki parçalı siyah bir takım elbise ve bembeyaz bir gömlek giymiş, desenli koyu renk bir kravatla tamamlamış. Siyah ayakkabıları mükemmel bir şekilde parlatılmış ve saçları düzgünce şekillendirilmiş. Duruşu kendinden emin ve doğrudan kameraya bakıyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında görünüyor.Serhat Can
975411
Lacivert takım elbise giyen orta yaşlı bir adam beyaz bir arka planın önünde duruyor. Sakallı ve kalın çerçeveli bir gözlük takıyor. Başı hafifçe eğiktir ve bakışları yukarı doğru yönelmiştir. Kendinden emin bir ifadesi var ve ellerini iki yanında tutuyor. Lacivert takım elbisesinin tek düğmeli, iki düğmeli ve sivri yakalı bir ceketi vardır. Beyaz gömleği ceketin altından görünmektedir ve şal desenli bir kravatla süslenmiştir. Adamın kol saati ve altın bir yüzüğü var. Sonuç olarak, dünyaya meydan okumaya hazır görünüyor.
4.9
(9)

Dijital İK Eğitimi

8 Konu10 Saat