AnasayfaBlogİnsan Kaynakları Ne İş Yapar?
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

06 Mayıs 2019
İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

Günümüzde firmalar, her alanda son derece hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı bir pazar ve çevre ile karşı karşıya bulunmaktadır. Firmaların rakipleri ile pazarda rekabet edebiliyor, olmaları artık yeterli değildir. Asıl önemli olan firmaların rekabetçi bir avantajı yaratması ve daha da önemlisi bunu sürdürebilmesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, firmaların sürdürülebilir rekabetçi avantajı başarmasında, sahip oldukları insan kaynakları biriminin hayati öneme sahip bir rol oynadığını  göstermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimine Olan Tutumun Değişmesi

İşletmelerde önceleri tam olarak kabul edilmemiş, gereksiz ve iş yapmayan departman olarak hep eleştiriler almıştır. Departman yöneticilerinin özel bir  eğitim almadan, personelcilikten geliyor olması bu departmanı bir süre daha statik kılmış, önemini göstermesine engel olmuştur.  Bu konuda yapılan özel eğitim ve seminerlerle bu açık kapatılmaya çalışılmış, insan kaynağı yönetiminin kapsam ve önemi de bilimsel bir şekle dönüşmüştür.

İnsan Kaynakları Departmanının Önemi Nedir?

İnsan kaynakları departmanı işletmelerin neredeyse vazgeçilmez departmanı haline gelmiş ve diğer departmanlara da yepyeni bir organizasyon şekli ve davranışı kazandırmıştır. işletmelerin diğer departmanlarının böyle bir gerçek karşısında kendilerini soyutlamaları ve insan kaynakları departmanının yardımcı niteliğini yok saymaları son derece anlamsız olacaktır. Her ne kadar işletmelerde zaman zaman insan kaynakları fonksiyonunun bu derece artan ve yükselen fonksiyonel rolü diğer departmanlarca pek kolay kabul edilmese de, Kurumsallaşmış işletmelerde bunun tam tersi bir durum gözlenmektedir. Bölümün bütünleyici, pekiştirici, sağlamlaştırıcı, destekleyici rolü işletmenin diğer departmanları açısından reddedilemez bir fırsat olarak algılanmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanının Fonksiyonları Nelerdir?

*Ücret yönetimi, bordro ve bordro uygulamaları

*Çalışan bilgilerini tutma

* Eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme

* Kariyer ve yedekleme planlaması, kariyer yönetimi

* Performans yönetimi

* İşe alım ve mülakat teknikleri yönetimi,

Yönetimsel Kararlarda İnsan Kaynakları Görev Yapar Mı?

Yöneticiler, etkin karar verme ve analitik karar alma sürecinin bütün aşamalarında güncel ve doğru bilgiye gereksinim duymaktadır. Çalışanlar ve şirket hakkındaki birçok bilgi İnsan kaynakları departmanları tarafından temin edilmektedir. İK, çalışanlarla ilgili her türlü veriyi toplamak, bu verilerden yönetimin karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri elde etmek ve bu bilgileri de istenildiği zaman sunmakla yükümlüdürler.

İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi

İnsan kaynakları yönetimi (İKY) etkililiğinin işletme finansal performansı olumlu etkilediği, iş gücü devir hızını ise negatif (İşten ayrılan personel sayısının azalması) yönlü etkilediği görülmektedir. Burada iş gücü devir hızını yönetmede İK  etkililiğinin ne kadar önemli olduğunu görülmektedir. Bundan dolayı, birçok işletme bünyesine insan kaynakları bölümünü ve  uzmanlarını dahil etmektedir.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Başarılı Olması İçin Ne Yapılmalıdır?

İşletmenin başarılı olması için üst yönetimin bu süreçlerin gerekliliğine inanıyor olması, bu uygulamalar için gerekli olan bütçeleri onaylaması ve stratejik kararlarda insan kaynakları bölümünü stratejik ortağı olarak görmesi gerekmektedir. Aynı zamanda işletmenin süreçleri etkin bir şekilde uygulayacak  uzmanlara ve asistanlara sahip olması gerekmektedir.

İnsan kaynakları uzmanlarının konularında yeterli donanıma sahip olsalar bile üst yönetimin onaylamadığı ve gerekli görmediği hiçbir uygulamayı hayata geçiremedikleri bilinmektedir. Bu acıdan en önemli şart yönetimin İK süreçlerine inanıyor olmasıdır. Bunun dışında başarı için,  tüm çalışanlar, çalışma alanlarıyla ilgili son gelişmeleri takip etmeli ve kendilerini güncel tutmalıdır. Bütün bu çalışma alanlarının arasında insan kaynaklarının bir organizasyondaki en önemli alanlardan biri olduğu söylenebilir. İK profesyonellerinin, kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri, dünyadaki uygulamaları ve yenilikleri takip etmeleri ve dünya çapındaki diğer İK uzmanlarıyla etkileşim içinde bulunarak kendilerini sürekli güncel tutmaları gerekmektedir. Aynı zamanda insan kaynakları eğitimleri de bu yönde kariyer planı olan herkes için oldukça fazla avantaj sağlayacaktır.

Yazar: Zafer Bayrak

insan kaynakları ik insan kaynakları yönetimi bordro hazırlama ücret yönetimi
Konuk Yazar
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.