AnasayfaBlogBütçe ve Finans Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bütçe ve Finans Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

23 Mayıs 2021
Bu görüntü, beyaz bir kağıdın üzerine yerleştirilmiş bir kalem ve hesap makinesinin bulunduğu bir masa yüzeyinin yakın çekimini göstermektedir. Kalem siyah renkli, hesap makinesi ise gri ve gümüş renklidir. Kağıt hafifçe buruşmuş ve üst kısmına yakın birkaç küçük kırışıklık var. Kalemin ve hesap makinesinin sağında, üzerinde birkaç düğme bulunan küçük kare bir nesne, arka planda ise bir kalıp çikolata var. Kare nesne bir uzaktan kumanda gibi görünürken, çikolata altın sargılı koyu kahverengi bir renktedir. Ayrıca, kağıdın üst kısmında siyah mürekkeple yazılmış bir metin bölümü bulunmaktadır.
GörevlerAçıklamalarÖnemli Notlar
Mevcut bütçeleri incelemeBütçe ve Finans Uzmanı, kuruluşun mevcut bütçesini analiz eder ve sapmaları veya aşırı harcamaları belirler.Bu analiz süreci, harcamalar hakkında bilinçli kararlar alınmasını sağlar.
Bütçe ve tahminler geliştirmeBütçe ve Finans Uzmanı, kuruluş yanı sıra departmanlar için bütçe ve nakit akışı tahminleri oluşturur.Bu tahminler, uzun vadeli bütçe yönetimi ve iş büyümesini desteklemektedir.
Maliyet-fayda analizleri gerçekleştirmeBütçe ve Finans Uzmanı, tek tek departmanlar veya kuruluş geneli için maliyet-fayda analizleri yapar.Bu analizler, yöneticilere karar verme süreçlerinde rehberlik eder.
Nakit akışını yönetmeBütçe ve Finans Uzmanı, stratejik planlama ve değerlendirme yoluyla bir kuruluşun nakit akışını yönetir.Potansiyel nakit akışı sorunlarını belirlemek ve harcamaları azaltmak veya gelen fonları daha iyi yönetmek için önerilerde bulunur.
Mali danışmanlık sağlamaBütçe ve Finans Uzmanı, departmanlar ve kuruluşlar için günlük mali rehberlik sağlar.Tavsiyeler vermek ve departmanın bütçesinin kuruluşun finansal planlarına nasıl uyduğuna dair rehberlik sunar.
Mali durum planlamaBütçe ve Finans Uzmanı, bir kuruluşun mali durumunun planlanmasına yardımcı olur.Bu planlama, kuruluşun finansal istikrarını ve büyümesini destekler.
Departman bütçelerini denetlemeBütçe ve Finans Uzmanı, belli sürelerde departman bütçelerini gözden geçirir.Bu süreç, departmanların maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olur.
Uzun ve kısa vadeli bütçeler belirlemeBütçe ve Finans Uzmanı, kuruluşun kısa ve uzun vadeli bütçesini belirlemeye yardımcı olur.Bu, kuruluşun gelecek hedeflerine yönelik stratejik planlamasının belirlenmesine yardımcı olur.
Finansal verileri analiz etmeBütçe ve Finans Uzmanı, işletmenin finansal veri ve kayıtlarını analiz eder.Verilerin doğru analiz edilmesi, finansal problemleri belirleme ve çözüm üretme açısından önemlidir.
Muhasebe sistemlerini yönetmeBütçe ve Finans Uzmanı, muhasebe sistemleri ve finansal tabloları yönetir ve düzenler.Bu, kuruluşun finansal işlemlerini düzgün ve etkili bir şekilde izlemesini sağlar.

Bütçe ve Finans Uzmanları, bir kuruluşun mali durumunun planlanmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur. Departman bütçelerini gözden geçirerek, maliyet, fayda analizleri yaparlar. Kuruluşlarla beraber bireysel iş kolları için uzun ve kısa vadeli bütçeler geliştirirler. Bütçe ve Finans Uzmanı, büyük kuruluşların paralarını nasıl yönetip harcadıklarını belirlediğinden dolayı bu rol ayrıntılara ve finansal okuryazarlık için mükemmel bir dikkat gerektirmektedir. Bütçe ve Finans Uzmanları hem kamu hem de özel sektörde çalışabilmektedir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve hükümetlere danışabilir ya da bir şirket içinde idari mali planlamayı destekleyebilmektedir.

Bütçe ve Finans Uzmanı Nedir?

Bütçe ve Finans Uzmanları, Bütçe ve Finans Analisti olarak da adlandırılmaktadır. Bu uzmanlar ister büyük ister küçük olsun, işletmeler için çalışma ve bütçe geliştirme konusunda kapsamlı bilgi ve deneyime sahip kişilerdir. Bir bütçe ile ilgili sorunları belirlemek, bütçe geliştirme ve uygulama açısından danışmanlık hizmetleri sunmak, yeni uygulanan bütçeler üzerinde bakım görevlerini gerçekleştirmek için işe alınmaktadırlar. Bir Bütçe ve Finans Uzmanı genellikle ihtiyaç duyulduğunda işe alınmaktadır. 

Mevcut bütçeleri analiz etmekten ve istikrarsız bir bütçeye neden olan sorunları saptamaktan sorumlu olmaktadırlar. Bütçeyi istikrarlı ve nihayetinde karlı hale getirmek için yapılması gereken değişiklikleri ana hatlarıyla belirlemektedirler. Bu süreçte, işletmenin sahip olduğu finansal veri ve kayıtların takibinden bütçe uzmanı sorumludur. Bütçe ve Finans Uzmanı ayrıca ek destek sağlayacak, yıllık bütçe talimatlarını takip edecek ve şirket düzenlemelerine uymak için departman çalışma sayfası yönergelerini takip etmektedir. Bütçe ve Finans Uzmanı, bütçelerin ve temel muhasebenin nasıl çalıştığı konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmalıdır. Ayrıca, bu uzmanlar finansal tabloları manuel olarak hazırlayabilmeli, finansal verileri analiz edebilmeli, muhasebe için karmaşık sistemleri anlayabilmeli ve bunlarla çalışabilmelidir. İlaveten diğer çalışanlarla yalnızca bir süre çalışmasına rağmen profesyonel çalışma ilişkilerini sürdürebilmelidir.

Bütçe ve Finans Uzmanı Ne İş Yapar?

Bütçe ve Finans Uzmanları çeşitli endüstrilerde ve sektörlerde çalıştıkları için, bir kuruluşun politikalarına, prosedürlerine ve faaliyetlerine bağlı olarak farklı sorumlulukları olabilmektedir. Bununla birlikte, analiz ettiğimiz listelemelere göre bu uzmanlar, sektörler arasında birkaç temel görevi de paylaşmaktadır. Bir Bütçe ve Finans Uzmanının görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

  • Mevcut Bütçeleri Analiz Etmek

Bütçe ve Finans Uzmanının en önemli görevlerinden biri hem departman düzeyinde hem de organizasyon düzeyinde mevcut bütçeleri analiz etmektir. Aylık veya yıllık bütçeleri toplayıp bunları gerçek harcamalar, gelirler ve maliyetlerle karşılaştırarak önemli sapmaları veya aşırı harcamaları not edebilirler. Bütçe ve Finans Uzmanları, bütçeleme hakkında bilinçli kararlar vermek için mali ve borçlu hesap bilgilerini gözden geçirerek departmanlar arasında çalışma eğilimindedir.

  • Bütçeler ve Tahminler Geliştirmek

Bütçe ve Finans Uzmanlarının bir diğer temel sorumluluğu, aktif olarak bütçe ve nakit akışı tahminlerini geliştirmektir. Organizasyon bütçelerinin yanı sıra departman bütçelerini de denetleyebilirler, bu bütçe ve finans faaliyetlerinin nakit akışı beklentileri ve uzun vadeli finansal planlarla uyumlu olmasını sağlamak için çalışırlar. Bu uzmanlar ayrıca uzun vadeli bütçe yönetimini ve iş büyümesini desteklemek için tahminler geliştirmektedir.

  • Maliyet-Fayda Analizleri Gerçekleştirmek

Genellikle bu uzmanlar, tek tek departmanlar veya bir bütün olarak organizasyon için maliyet-fayda analizleri yapmaktadır. Rolün bu yönünde, bir Bütçe ve Finans Uzmanı tavsiyelerde bulunmak ve yöneticilerin karar verme süreçlerine rehberlik etmek için mevcut harcamaları ve nakit akışını, sermaye-piyasa, finansal tahminleri, genel iş hedeflerini incelemektedir. Liderlere yer değiştirme, operasyonları yeni bir pazara genişletme veya daha fazla personel işe alma gibi kararlar konusunda doğrudan tavsiyede bulunabilmektedirler.

  • Nakit Akışını Yönetmek

Bütçe ve Finans Uzmanları, stratejik planlama ve değerlendirme yoluyla bir kuruluşun nakit akışını yönetmeye yardımcı olur. Bu uzmanlar, bir şirketin genel satış rakamlarını ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluşun bağış ve sponsorluk kayıtlarını inceleyebilir, bunları beklenen harcamalarla ve tekrar eden işletme maliyetleriyle karşılaştırarak potansiyel nakit akışı sorunlarını belirleyebilmektedir. Ayrıca harcamaları azaltmak ya da gelen fonları daha iyi yönetmek ve tahsis etmek için önerilerde bulunabilmektedir.

  • Mali Danışmanlık Sağlamak

Bu uzmanlar, kuruluşlar ve departmanlar için günlük mali rehberlik sağlamaktadır. Bir Bütçe ve Finans Uzmanı, bir bütçe geliştirme ve sürdürme konusunda tavsiyelerde bulunmak ve bu departmanın bütçesinin kuruluşun finansal planlarına nasıl uyduğuna dair rehberlik vermek için doğrudan bir departman yöneticisi ile görüşebilir. Öngörülen finansal performans ve bütçe eksiklikleri hakkında bilgi sağlamak için yöneticilerle birlikte çalışmaktadırlar.

  • Bütçe Raporları Hazırlamak

Bir Bütçe ve Finans Uzmanı, genel bütçe faaliyetini analiz etmeye ve yönlendirmeye ek olarak, periyodik bütçe ve mali raporlar da hazırlamaktadır. Finansal verileri değerlendirerek, tahminler geliştirerek finansal performans ve düzensizlikler hakkında rapor vermektedir. Finansal raporlama ile uyum faaliyetlerini de desteklemektedir. Bu raporlar ayrıca, farkları belirlemek ve ortadan kaldırmak için herhangi bir dönem boyunca bütçeleri, harcamaları karşılaştırmaktadır.

Bütçe ve Finans Uzmanı Maaşları

Bütçe ve Finans Uzmanının işi, işletmeler için bütçelerin hazırlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını içerdiğinden, bu uzmanlar genellikle ihtiyaç duyulduğunda işe alınmaktadır. Bir şirket, şirketin bütçesini onarmak için bir Bütçe ve Finans Uzmanına ihtiyaç duyabilir, ancak bütçe onarıldığında ve etkin bir şekilde çalışırken bu uzmanını bekleyen tam zamanlı bir pozisyona sahip olmayabilmektedir. Bu çalışma hayatları her şirkete ve iş alanına göre büyük farklılıklar göstermektedir. Genellikle büyük ölçekli şirketler bu tür uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Bütçe uzmanları serbest çalışan olarak çalışabilmektedir. Aynı anda çeşitli şirketler için hizmet sunabilmektedirler. Bütçe iyi işlemiyorsa, küçük değişikliklere ihtiyaç duyarsa veya işletme sahibi şirketin bütçesinin kontrolden çıkmasına izin verirse, şirketler bu uzmanlarla tekrar iletişime geçebilmektedir. 

Bir Bütçe ve Finans Uzmanının maaşı çalıştığı alan ve firmaya göre değişkenlikler gösterebilmektedir. İşinde yıllarca uzmanlaşmış ve profesyonel olarak hizmet veren bu uzmanların maaşları normalin üzerinde yer almaktadır. Bütçe ve Finans Uzmanının ortalama maaşı 7.150 TL'dir. Bütçe ve Finans Uzmanının en düşük maaşı 5.160 TL, en yüksek ise 10.280 TL'dir. Kıdemli bir Bütçe ve Finans Uzmanının maaşı en düşük 4.350 TL, en yüksek 12.140, ortalama ise 8.350 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar her çalışma alanı ve firmaya göre farklılıklar göstermektedir.

Bütçe ve Finans Uzmanı Nasıl Olunur?

Bütçe ve Finans Uzmanları, genellikle finans veya işletme yönetimi gibi ilgili bir alanda en az bir lisans derecesine sahiptir. Birçok uzman, istihdam ve ilerleme için daha fazla fırsat sağlamak için yüksek lisans derecelerini de tamamlamaktadır. Bütçe ve Finans Uzmanı olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bankacılık, Finans, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe bölümlerinden başarı ile mezun olmak gerekmektedir. 4 yıllık lisans eğitimini bitiren kişiler Bütçe ve Finans Uzmanı olabilmektedir. Ayrıca üniversite de bu bölümleri bitirmek dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim veren kurum ve kuruluşların açtıkları kurslara katılarakta bu alanda hizmet verebilmektedirler. Bu kursların eğitimi sonrasında verilen sertifika ile ilgili çalışma alanlarına başvurabilmektedirler.

Mevcut bütçeleri inceleme, Bütçe ve Finans Uzmanı, kuruluşun mevcut bütçesini analiz eder ve sapmaları veya aşırı harcamaları belirler, Bu analiz süreci, harcamalar hakkında bilinçli kararlar alınmasını sağlar, Bütçe ve tahminler geliştirme, Bütçe ve Finans Uzmanı, kuruluş yanı sıra departmanlar için bütçe ve nakit akışı tahminleri oluşturur, Bu tahminler, uzun vadeli bütçe yönetimi ve iş büyümesini desteklemektedir, Maliyet-fayda analizleri gerçekleştirme, Bütçe ve Finans Uzmanı, tek tek departmanlar veya kuruluş geneli için maliyet-fayda analizleri yapar, Bu analizler, yöneticilere karar verme süreçlerinde rehberlik eder, Nakit akışını yönetme, Bütçe ve Finans Uzmanı, stratejik planlama ve değerlendirme yoluyla bir kuruluşun nakit akışını yönetir, Potansiyel nakit akışı sorunlarını belirlemek ve harcamaları azaltmak veya gelen fonları daha iyi yönetmek için önerilerde bulunur, Mali danışmanlık sağlama, Bütçe ve Finans Uzmanı, departmanlar ve kuruluşlar için günlük mali rehberlik sağlar, Tavsiyeler vermek ve departmanın bütçesinin kuruluşun finansal planlarına nasıl uyduğuna dair rehberlik sunar, Mali durum planlama, Bütçe ve Finans Uzmanı, bir kuruluşun mali durumunun planlanmasına yardımcı olur, Bu planlama, kuruluşun finansal istikrarını ve büyümesini destekler, Departman bütçelerini denetleme, Bütçe ve Finans Uzmanı, belli sürelerde departman bütçelerini gözden geçirir, Bu süreç, departmanların maliyetlerini kontrol etmelerine yardımcı olur, Uzun ve kısa vadeli bütçeler belirleme, Bütçe ve Finans Uzmanı, kuruluşun kısa ve uzun vadeli bütçesini belirlemeye yardımcı olur, Bu, kuruluşun gelecek hedeflerine yönelik stratejik planlamasının belirlenmesine yardımcı olur, Finansal verileri analiz etme, Bütçe ve Finans Uzmanı, işletmenin finansal veri ve kayıtlarını analiz eder, Verilerin doğru analiz edilmesi, finansal problemleri belirleme ve çözüm üretme açısından önemlidir, Muhasebe sistemlerini yönetme, Bütçe ve Finans Uzmanı, muhasebe sistemleri ve finansal tabloları yönetir ve düzenler, Bu, kuruluşun finansal işlemlerini düzgün ve etkili bir şekilde izlemesini sağlar
Bütçe ve Finans Uzmanı Bütçe ve Finans Uzmanı nedir Bütçe ve Finans Uzmanı ne iş yapar Bütçe ve Finans Uzmanı nasıl olunur Bütçe ve Finans Uzmanı maaşları
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.