AnasayfaBlogAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (MYO)
Bölümler

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (MYO)

29 Kasım 2020
Bu görüntü, doğal bir açık hava ortamında iki güneş paneli ve iki rüzgar türbininin yakın çekimini göstermektedir. Gökyüzü masmavi ve çimenler yemyeşil. Güneş panelleri birbirlerine yakın konumlandırılmış ve aralarına beyaz renkli bir türbin yerleştirilmiş. İkinci türbin biraz daha koyu mavi renkte ve daha uzakta konumlandırılmış. Her iki türbinin kanatları esintide yavaşça dönüyor. Arka planda türbinlerden birinin yanında elinde bir alet tutan bir kişi duruyor. Görüntünün sol tarafında, kanatları hızla dönen bir yel değirmeninin yakın çekimi görülüyor. Daha sağda, beyaz balmumu güneş ışığında parlayan bir mumun yakın çekimi görülüyor.
Alternatif Enerji KaynaklarıAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi EğitimiAlternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi İş İmkanları
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrolik enerji ve jeotermal enerji2 yıllık ön lisans eğitim programıdır. Üniversitelerde meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan program bu alanda tekniker yetiştirmeyi amaçlar.Özel sektörde enerji üretim ve dağıtım şirketlerinde, EKAT belgesi sahibi olan mezunlar ise alternatif enerji kaynakları kullanımı aşamalarında çalışabilirler.
Alternatif enerji fosil yakıtların temiz ve düşük maliyetli bir alternatifidir.Bölümde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sitemlerin kurulumunu ve denetlenmesi gibi konular üzerinde durulur.Elektrik santrallerinde, santral kurulumu yapan firmalarda elektrik teknikeri veya mekanikçi olarak çalışabilirler.
Türkiye coğrafi konumu ve iklim şartları sebebiyle alternatif enerji kaynakları bakımından avantajlı bir konumdadır.Öğrenciler, diğer ön lisans programları mezunları gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler.Enerji teknolojisi şirketlerinde, enerji dağıtımı yapan işletmelerde ve enerji teknolojisi bakım ve servis hizmeti veren işletmelerde çalışma fırsatları bulunmaktadır.
Dünya üzerinde yenilebilir enerji kaynaklarına yönelim ve yatırımlar artmaktadır. Özellikle Almanya, güneş enerjisi konusunda dünya çapında ön plana çıkmaktadır.Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programından mezun olabilmek için 120 kredilik ders alınması ve ortalamanın 2.00 olması gerekmektedir.Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet memuru olma ihtimali, bölüme özel kadro bulunmaması sebebiyle azdır. Ancak, bu mezunlar genel KPSS kadrolarına başvurabilirler.
Alternatif enerji kaynakları hali hazırdaki enerji kaynaklarının temiz ve yenilenebilir alternatifleridir.Programın amacı sektörde çalışacak yetkin insan gücünü yetiştirmek ve alternatif enerji sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini sağlayacak teknikerler yetiştirmektir.Program mezunları, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler.

Teknolojik ve ekonomik gelişmeler artan enerji ihtiyacını beraberinde getiriyor. Mevcut enerji kaynakları ise sınırlı ve hızla tükeniyorlar. Ülkeler hali hazırdaki enerji kaynaklarının alternatiflerine yöneliyor: Yenilenebilir enerji.

Alternatif enerji, doğal yollardan elde edilebilen enerjiye verilen isim. Diğer adı da yenilebilir enerjidir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrolik enerji ve jeotermal enerji alternatif enerji kaynakları. Yenilenebilir enerji kaynakları diğer enerjilere (fosil yakıtlara) göre daha temiz ve maliyetleri de daha düşük. Hal böyle olunca dünya ülkelerinin alternatif enerji kaynaklarına yönelimi ve yatırımları da artıyor. Özellikle güneş enerjisinde Almanya ön plana çıkıyor. 

Türkiye, coğrafi konumu ve iklim şartları sebebiyle alternatif enerji kaynakları bakımından şanslı ülkelerdendir. Son yıllarda ülkemizde de yenilenebilir enerjiye yatırımlar artıyor. Bölmelere göre alternatif enerji kaynakları da değişiklik gösteriyor. Bu konudaki en güncel ve büyük yatırımın adresi Konya. Konya’nın Karapınar ilçesinde dünyanın en büyük güneş enerji santrali kuruluyor. Projenin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Santral tamamlandığında üreteceği elektrik ise 2 milyar 600 milyon kilovat saat olacak. 

Alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili yatırımların artması eğitimlere de yansıdı. Üniversitelerde bu alanda pek çok bölüm, program bulunuyor. O programlardan biri de Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü (MYO) Nedir?

Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak sektörde çalışacak teknik personele talep de artar. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programı bu teknik personel talebini karşılayacak bölümlerdendir. 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, enerji ve elektrik eğitimlerinin alt dallarındandır. Üniversitelerde meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan 2 yıllık ön lisans eğitim programıdır. ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınavda TYT puan türüne göre öğrenci kabul eder. Programın bulunduğu üniversite sayısı oldukça fazladır.

Alternatif enerji sistemlerinin kurulması geliştirilmesi ve işletilmesi süreçlerinde görev alacak teknikerler yetiştirir. Sektörde çalışacak, yetkin insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Uygulamalı dersler meslek yüksekokulları bünyesindeki laboratuvarlarda yapılır. Eğitimli işgücünün artması yenilenebilir enerjinin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasının sebeplerinden biri olacaktır.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans programına geçiş yapabilir. ÖSYM’nin DGS tercih kılavuzunda paylaştığı bilgilere göre program mezunlarının dikey geçiş yapabileceği bölümler: 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi İş İmkanları Nelerdir?

Alternatif Enerji kaynakları teknolojisi programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin özel sektörde çalışma alanları daha geniştir. Enerji üretim şirketleri ve dağıtım şirketleri iş imkanı olan alanlardır. Mezunların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet memuru olma ihtimali azdır. Bölüme açılan özel kadro bulunmuyor. Bütün ön lisans programları mezunları gibi KPSS’ye girip memurluk tercih edebilirler. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi mezunlarının çalışabileceği kurumlardan bazıları; 

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

 • TÜBİTAK

 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,

 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 

 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 • Türk Standartları Enstitü Başkanlığı 

 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı 

 • Belediyeler, 

 • İl Özel İdareleri, 

 • Enerji üretimi yapan işletmeler,

 • Enerji dağıtımı yapan işletmeler,

 • Enerji teknolojisi şirketleri,

 • Enerji teknolojisi bakım ve servis hizmeti veren işletmeler,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Mezunları Ne İş Yapar?

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler “ön lisans” diplomasının sahibi olur ve “tekniker” unvanını alır. Çalıştığı kuruma göre yaptığı iş tanımı değişiklik gösterir. Elektrik santrallerinde, santral kurulumu yapan firmalarda elektrik teknikeri veya mekanikçi olarak çalışır.

Program mezunları için EKAT belgesi önemlidir. Bu belgeye sahip olan mezunların istihdamı oldukça fazladır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında çalışır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sitemlerin kurulumunu, denetlenmesini yapar.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Dersleri Nelerdir?

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programından mezun olabilmek için 120 kredilik ders almak gerekir. Ortalama 4’lü puan sisteminde 2,00 olmalıdır. Staj da mezuniyetin şartlarından biridir. Bölümde güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerjisi sistemleri, jeotermal enerji sistemleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili teorik ve uygulamalı dersler bulunur. Bölümde okutulan zorunlu derslerden bazıları;

 • Enerji Fiziğine Giriş

 • Temel Enerji Kaynakları

 • Ölçme Tekniği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Geri Kazanım Yöntemleri

 • Enerji Depolama

 • Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi

 • Enerji Dönüştürme Sistemleri

 • Hidrojen Teknolojisi

 • Çevre Koruma

 • Güneş Enerjisi ile Bina Isıtma Sistemleri

 • Biokütle ile Enerji Üretimi

 • Endüstriyel Uygulamalar

 • Mobil Cihaz Programlama

 • Termodinamik ve Isı Transferi

 • Rüzgar Gücü ile Elektrik Üretimi

 • Elektrik Makineleri

 • Hidro Enerji

 • Jeotermal Enerji

 • Enerji Yönetimi ve Politikaları

 • Radyasyon ve Korunma Yöntemleri

 • Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

 • Bor Teknolojisi

 • Enerji Ekonomisi

 • Güç Elektroniği

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puan ve Sıralama

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü, TYT puan türüne göre öğrenci kabul eder. Programı tercih eden öğrenciler çoğunlukla; Teknik Meslek Anadolu Liseleri mezunlarıdır. Bölümün bulunduğu üniversitelerin çoğunun kontenjanları dolmuştur. YÖK Atlas verilerine göre programın taban puanları ve sıralamaları 0,12’lik ve 0,18’lik katsayı puanına göre değişiklik gösterir. Yani bölümün iki farklı taban puanı ve sıralaması vardır. Aşağıda hazırlanan tabloda 0,12 katsayısı ile yerleşen son öğrencinin taban puanı ve sıralaması esas alınmıştır. Programın bulunduğu üniversitelerde puanları ve sıralaması en yüksek 5 üniversite:

ÜniversiteTaban PuanSıralama
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu)277,60979579.384
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ261,64080739.620
ANKARA ÜNİVERSİTESİ254,64615821.169
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ248,37675899.440
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İÖ)242,96183968.866

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programının bulunduğu diğer üniversitelerden bazıları ise şunlardır: 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bulunan Üniversiteler
Pamukkale Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrolik enerji ve jeotermal enerji, 2 yıllık ön lisans eğitim programıdır Üniversitelerde meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan program bu alanda tekniker yetiştirmeyi amaçlar, Özel sektörde enerji üretim ve dağıtım şirketlerinde, EKAT belgesi sahibi olan mezunlar ise alternatif enerji kaynakları kullanımı aşamalarında çalışabilirler, Alternatif enerji fosil yakıtların temiz ve düşük maliyetli bir alternatifidir, Bölümde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi sitemlerin kurulumunu ve denetlenmesi gibi konular üzerinde durulur, Elektrik santrallerinde, santral kurulumu yapan firmalarda elektrik teknikeri veya mekanikçi olarak çalışabilirler, Türkiye coğrafi konumu ve iklim şartları sebebiyle alternatif enerji kaynakları bakımından avantajlı bir konumdadır, Öğrenciler, diğer ön lisans programları mezunları gibi Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler, Enerji teknolojisi şirketlerinde, enerji dağıtımı yapan işletmelerde ve enerji teknolojisi bakım ve servis hizmeti veren işletmelerde çalışma fırsatları bulunmaktadır, Dünya üzerinde yenilebilir enerji kaynaklarına yönelim ve yatırımlar artmaktadır Özellikle Almanya, güneş enerjisi konusunda dünya çapında ön plana çıkmaktadır, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programından mezun olabilmek için 120 kredilik ders alınması ve ortalamanın 200 olması gerekmektedir, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile devlet memuru olma ihtimali, bölüme özel kadro bulunmaması sebebiyle azdır Ancak, bu mezunlar genel KPSS kadrolarına başvurabilirler, Alternatif enerji kaynakları hali hazırdaki enerji kaynaklarının temiz ve yenilenebilir alternatifleridir, Programın amacı sektörde çalışacak yetkin insan gücünü yetiştirmek ve alternatif enerji sistemlerinin kurulmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini sağlayacak teknikerler yetiştirmektir, Program mezunları, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler
yenilenebilir enerji alternatif enerji kaynakları
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.