AnasayfaBlogBilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

04 Şubat 2020
Bu, siyah arka planlı beyaz bir dikdörtgen, siyah arka planlı beyaz bir bulut, dairesel desenli dairesel bir tasarım, beyaz çizgileri olan siyah bir kare, siyah beyaz bir işaret, daire içinde beyaz bir kare ve siyah arka planlı dikdörtgen beyaz bir nesneden oluşan bir ağın siyah beyaz görüntüsüdür. Merkezde, ortasında bir bulut bulunan ve bir dizi başka şekil tarafından çevrelenen bir logo yer alıyor. Bu görüntü, karmaşık bir ağ benzeri tasarım oluşturan, birbirine kenetlenmiş şekil ve sembollerden oluşan karmaşık bir desen içermektedir.
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Nedir?Bilişim Sistemleri Mühendisliği İş İmkanlarıBilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?
Yazılım ve donanım bileşenleri yardımıyla verinin toplanması, işlenmesi, yönetilmesi ve dağıtılmasını güncel teknolojilerle bilişime dönüştüren mühendislik dalıdır. Bilişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bütün alt başlıkları kapsar.Bakanlıklar, Bankalar, Fabrikalar, Okullar, Yazılım Şirketleri, E-ticaret hizmeti veren firmalar, Şirketlerin bilişim bölümleri, Akademik kariyer gibi çok çeşitli alanlarda çalışabilirler.Kurumun bilişim sistemini tasarlar, geliştirir, yönetir, veri bankaları oluşturur. Ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi vb. rol ve pozisyonlarda çalışabilirler.
Hukuk, Medya, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Askeri Çalışmalar ve Mühendislik gibi pek çok bilim dalıyla ortak çalışma alanları vardır.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler.Çalıştıkları alanlara göre; müfettiş, proje yöneticisi, müdür, uzman, analist, denetçi, proje yöneticisi, ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi, bilim adamı ve araştırma görevlisi pozisyonunda iş yapabilirler.
Bilgisayar Mühendisliğinden farklıdır ve yeni nesil mühendislik bölümlerindendir.Ön lisans programları arasında seçenek olup, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Donanımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Mobil Teknolojileri, Operatörlük ve Bilgisayar Operatörlüğü gibi alanlardan DGS ile geçiş mümkündür.İşletmeler ve fabrikaların bilişim bölümlerinde çalışabilir, kurum ve organizasyonların bilişim sistemini tasarlar, geliştirir ve yönetirler.
Sayısal puan türüyle öğrenci alınır ve eğitim amacı; bilgi teknolojileriyle bilişim sistemleri geliştirebilen mühendisler yetiştirmektir.E-ticaret hizmeti veren firmalar, E-dönüşüm projeleri, Şirketlerin bilişim bölümleri vb. yerlerde çalışabilirler.Bilişim ve iletişim teknolojileriyle ilgilenen bütün sektörlerde çalışabilirler. İşletmelerin ve fabrikaların bilişim bölümleri de çalışma alanlarıdır.

Teknoloji gelişiyor ve hayatımızdaki yeri de gün geçtikçe artıyor. Öyle ki hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri haline gelmiş durumda. Teknolojiyle birlikte günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan iletişim teknolojileri de hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu gelişim ve değişim sektörlerin yetişmiş insan gücüne duyduğu ihtiyacı da artırıyor. Zincirin halkaları birbirine bağlı ilerliyor. Kalifiye insan gücüne ihtiyaçla birlikte bilişimle ilgili meslekler de çoğalıyor. Bu mesleklerden biri de “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”dir. Bölüm ilk telaffuz edildiğinde Bilgisayar Mühendisliğini anımsatıyor. Peki, farklı mıdır? Evet farklıdır. 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği yeni nesil mühendislik bölümüdür. Bilginin üretilmesi ile tüketilmesi arasındaki süreci güncel teknoloji ile harmanlayan yaklaşımı, yöntemi ya da sistemi ortaya koyar. Bilgisayar Mühendisliğine göre daha multi disipliner bir mühendislik alanıdır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bireyler özellikle genç nesil teknolojinin her yeniliğine kolayca adapte olur. Ancak kurumlar için bu o kadar esnek ve kolay değildir. Teknolojiye entegre sürecini daha olağan geçirmeleri için de bilişim sistemleri mühendislerine ihtiyaç vardır.

Bilişim Sistemleri, yazılım ve donanım bileşenleri yardımıyla verinin toplanması, işlenmesi, yönetilmesi ve dağıtılmasını güncel teknolojilerle bilişime dönüştürür. Bilişim Sistemleri Mühendisliği de bilişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bütün alt başlıkları kapsayan mühendisliktir. Yazılım donanım teknolojileri de bu alt başlıklar arasındadır. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü multidisipliner mühendislik bölümüdür. Hukuk, Medya, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Askeri Çalışmalar ve Mühendislik gibi pek çok bilim dalıyla ortak çalışma alanları vardır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bazı üniversitelerde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi; bazı üniversitelerde Teknoloji Fakültesi bazılarında ise Mühendislik Fakültesi çatısı altında eğitim veriyor. Sayısal puan türüyle öğrenci alıyor. Bölümün amacı; bilgi teknolojileriyle bilişim sistemleri geliştirebilen mühendisler yetiştirmek ifadeleriyle açıklanıyor.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, 2 yıllık ön lisans mezunu öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile tercih edebilecekleri lisans programları arasında yer alıyor. Peki hangi ön lisans mezunları Bilişim Sistemleri Mühendisliği’ni tercih edebiliyor? Bilgisayar programcılığı, bilgisayar donanımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Mobil Teknolojileri, Operatörlük ve Bilgisayar Operatörlüğü DGS ile bu mühendislik bölümüne geçiş yapabilirler. Devlet üniversitesindeki Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümüne dikey geçiş yapabilmek için alınması gereken taban puan 276,06016. Vakıf üniversitelerinde ise bu puan 245,32363.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Bilişim Sistemleri Mühendisleri, çalışacakları kurumda bilgisayarla yapılan bütün işlerin üstesinden gelecek donanımda mezun olurlar. Bu işlere; koordine etme, bakımın yapılması, gerekli yazılım ve donanımın kurulması, sistem geliştirme örnek verilebilir. Bilgisayar ve bilişim bölümün bulunduğu her kurum, işletme, fabrika bilişim sistemleri mühendisinin iş imkanları arasında sıralanır. Bu kurumlar nereler olabilir?

 • Bakanlıklar,

 • Bankalar,

 • Fabrikalar,

 • Okullar, 

 • Yazılım şirketleri, 

 • Bilişim projesi üreten şirketler,

 • E-ticaret hizmeti veren firmalar,

 • E-dönüşüm projeleri,

 • Şirketlerin bilişim bölümleri,

akademik kariyer de bir başka iş alanıdır. bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bilişim teknolojisinin diğer dallarında yüksek lisans ve doktora yapabilirler. bilişim sistemleri mühendisliği mezunlarının bir iş alanı da kpss ile atanıp devlet memuru olmak. kpss ile atanabilecekleri kamu kurumlarından bazıları şunlar:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü,

 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 • Karayolları Genel Müdürlüğü, 

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 

 • Üniversiteler,

 • Belediyeler, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bilişim sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olanlar ne iş yapar? Soruya verilecek en genel cevap; bilişim alanında çalışır. Bilişim ve iletişim teknolojileriyle ilgilenen bütün sektörlerde çalışabilirler. İşletmelerin ve fabrikaların bilişim bölümleri de çalışma alanlarıdır. Kurumun bilişim sistemini tasarlar, geliştirir, yönetir, veri bankaları oluştururlar. Peki, bilişim alanında ne iş yapar? Ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi pozisyonunda çalışabilir.

Bilişim sistemleri mühendisleri çalıştıkları alanlara göre; müfettiş, proje yöneticisi, müdür, uzman, analist, denetçi, proje yöneticisi, ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi, bilim adamı ve araştırma görevlisi pozisyonunda iş yapabilirler. 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilişim sistemleri Mühendisliği bölümünün amaçlarından biri mezun olan öğrencilerin, bilişim sistemleri ve bilgisayarla ilgili bütün işlerde hemen çalışabilmeleridir. Ders programları da bu amaca yöneliktir. İlk iki yıl bilgisayar ve mühendisliğin temel derslerini alırlar. Sorasında bilişim sistemleri üzerine uzmanlaşacakları derslerle eğitim görürler. Bazı üniversitelerin eğitim dili İngilizcedir. Fizik, Matematik, İngilizce gibi temel dersler de programda yer alır. Bölümün derslerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 

 • Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş

 • Bilişim Ve İletişim Teknolojileri

 • Web Teknolojileri

 • Veri Yapıları

 • Diferansiyel Denklemler

 • Bilgisayar Ağları Ve İnternet

 • Sayısal Analiz

 • Veritabanı Yönetim Sistemleri

 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği Tasarımı

 • Semantic Web Teknolojileri

 • Pazarlama Yönetimi

 • Derin Öğrenmeye Giriş

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü, devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinde de bulunan bölümlerden biri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 4 üniversitede de bölüm mevcut. ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınavda “sayısal” puan türüne göre öğrenci alıyor. Yüksek Öğretim Kurumu’nun paylaştığı son verilere göre; Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü bulunan ve puanı en iyi olan ilk 5 üniversite şöyle:

Üniversite Bölüm Kontenjan  Taban Puan  SıralamaAtılım  Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İng, Burslu)  4 396,09916 67742Pri Reis  Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İng, Burslu) 5 339,13448 124589İstanbul Teknik Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İng. Ücretli) 30 338,68109 125131Kocaeli Bilişim Sistemleri Mühendisliği 56 315,56913 159472Sakarya Bilişim Sistemleri Mühendisliği 55 308,26373 172621

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümüne ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Eğitim ücretli. 2 yılı İTÜ’de 2 yılı İse SUNY Binghamton Üniversitesi’nde okuyarak tamamlanıyor. İTÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunları SUNY Binghamton Üniversitesi diplomasını da alabiliyor. Yani bölümü başarıyla tamamlayanlar çift diploma sahibi oluyor. 2020-2021 yılı için tercih kılavuzunda özel bir maddesi de vardı: 100 bininci sıranın altındaki öğrenciler bölüme yerleştirilmeyecek. 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği yeni nesil mühendislik bölümlerinden biridir. Bilginin üretilmesi ile tüketilmesi arasındaki süreci güncel teknoloji ile harmanlayan yaklaşımı, yöntemi ya da sistemi ortaya koyar. Bilişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bütün alt başlıkları kapsayan mühendisliktir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliğine DGS İle Geçiş Yapılabilir Mi?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği’ne DGS ile geçiş yapılabilir. Bilgisayar Programcılığı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim ve İletişim Teknolojisi ve Mobil Teknolojileri bu mühendisliği tercih edebilecek ön lisans programlarından bazılarıdır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bilişim sistemleri mühendisleri çalıştıkları alanlara göre; müfettiş, proje yöneticisi, müdür, uzman, analist, denetçi, proje yöneticisi, ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi, bilim adamı ve araştırma görevlisi pozisyonunda iş yapabilirler.

Yazılım ve donanım bileşenleri yardımıyla verinin toplanması, işlenmesi, yönetilmesi ve dağıtılmasını güncel teknolojilerle bilişime dönüştüren mühendislik dalıdır Bilişim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik bütün alt başlıkları kapsar, Bakanlıklar, Bankalar, Fabrikalar, Okullar, Yazılım Şirketleri, E-ticaret hizmeti veren firmalar, Şirketlerin bilişim bölümleri, Akademik kariyer gibi çok çeşitli alanlarda çalışabilirler, Kurumun bilişim sistemini tasarlar, geliştirir, yönetir, veri bankaları oluşturur Ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi vb rol ve pozisyonlarda çalışabilirler, Hukuk, Medya, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Askeri Çalışmalar ve Mühendislik gibi pek çok bilim dalıyla ortak çalışma alanları vardır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kişisel Verileri Koruma Kurumu gibi kamu kurumlarında da çalışabilirler, Çalıştıkları alanlara göre; müfettiş, proje yöneticisi, müdür, uzman, analist, denetçi, proje yöneticisi, ağ yöneticisi, teknoloji müdürü, sistem mühendisi, bilim adamı ve araştırma görevlisi pozisyonunda iş yapabilirler, Bilgisayar Mühendisliğinden farklıdır ve yeni nesil mühendislik bölümlerindendir, Ön lisans programları arasında seçenek olup, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Donanımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Mobil Teknolojileri, Operatörlük ve Bilgisayar Operatörlüğü gibi alanlardan DGS ile geçiş mümkündür, İşletmeler ve fabrikaların bilişim bölümlerinde çalışabilir, kurum ve organizasyonların bilişim sistemini tasarlar, geliştirir ve yönetirler, Sayısal puan türüyle öğrenci alınır ve eğitim amacı; bilgi teknolojileriyle bilişim sistemleri geliştirebilen mühendisler yetiştirmektir, E-ticaret hizmeti veren firmalar, E-dönüşüm projeleri, Şirketlerin bilişim bölümleri vb yerlerde çalışabilirler, Bilişim ve iletişim teknolojileriyle ilgilenen bütün sektörlerde çalışabilirler İşletmelerin ve fabrikaların bilişim bölümleri de çalışma alanlarıdır
Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü Bilişim Sistemleri Mühendisliği teknoloji bilgisayar iletişim mühendislik yazılım donanım
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Takım elbise giymiş bir adam dizüstü bilgisayarının önünde oturuyor. Elleri klavyenin üzerindedir ve gözleri ekrana odaklanmıştır. Kısa, koyu renk saçları vardır ve dizüstü bilgisayarın üzerinde mavi beyaz bir logo görülmektedir. Ellerinden birinin yakın çekimi ve siyah bir gömleğin başka bir yakın çekimi var. Arka planda bir fotoğraf görülmektedir. Adam dikkatle bir şeyler yazmakta, bakışları dizüstü bilgisayar ekranından hiç ayrılmamaktadır. İfadesi ciddi ve odaklanmış, önemli bir işle meşgul olduğunu gösteriyor. Görüntü, adam dizüstü bilgisayarında özenle çalışırken bir konsantrasyon anını yakalıyor.
5
(486)

WordPress Eğitimi

14 Konu5 Saat