AnasayfaBlogİslami İlimler Bölümü
Bölümler

İslami İlimler Bölümü

24 Kasım 2020
Kubbeli ve sivri kuleli büyük bir bina, turuncu gün batımı gökyüzünde siluet halinde duruyor. Güneş gökyüzünde alçakta, ışığını binanın üzerine düşürüyor ve ona sıcak, altın bir renk veriyor. Yukarıda küçük bir kuş uçuyor, gökyüzünde süzülürken kanatlarını genişçe açmış. Binanın çatısında, merkezinde daha büyük bir kubbe olmak üzere birkaç kubbe var. Kule uzun ve sivri, yanlarında pencereler var. Tüm sahne koyu bir arka planla çerçevelenerek çarpıcı bir siluet oluşturuyor.
İslami İlimler Bölümü Nedirİslami İlimler Bölümü'nün Önemiİslami İlimler Bölümü İş İmkanları
Üniversite lisans bölümü olarak inanç, ibadet gibi İslami konuları detaylıca öğretmeyi hedeflerİslam toplumlarının hâlini ve istikbalini ilgilendiren her konuda doğru bilgiyi üretecek ve aktaracak yetkinlikte İslam alimi adayları yetiştiren bir bölümdür.Özel ve kamu kurumlarında iş imkanına sahiptir. Ayrıca, MEB İlk ve Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak da görev alabilirler.
240 kredi olan bölüm şartını yerine getirmek gerekiyor ve eğitim dili Türkçedir.Araştırmayı sevmesi, disiplinli, İslam ilmine karşı meraklı ve sorumluluk sahibi, iletişim yeteneği kuvvetli bireyler yetiştirir.Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam, hatip, vaiz, müezzin-kayyım gibi görevlerde bulunabilirler.
Üniversite eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans bölümüdürİslâm medeniyetinin siyasî ve sosyal tarihi kadar ilim ve düşünceye ait tüm birikimi özümsemek ve doğru aktarmayı hedeflerKur'an kurslarında ve üniversitelerde İlahiyat Fakülteleri'nde akademisyen olarak çalışabilirler.
Hazırlık eğitimi bulunmayan bir bölümdür ve sözel puan türüne göre tercih edilir.Din ve ahlak eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.Camilerde imam ve müezzin olarak çalışabilir, dini günlükler düzenleyebilir, nikahtan sonraki dini merasimi yönetebilir.

İnanç ve ibadetlerle ilgili öğrenilmesi gereken hususlara ilim denir. İslâmi ilimler, akli ve nakli ilimler olarak ikiye ayrılır. Nakli ilimler insanların akıllarının üstünde olup bunlar tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi belirlenmiş Usul’leri ve Tasavvuf gibi ilimlere verilen addır.  Bunlara aynı zamanda  “Din Bilgileri” de denmektedir. Bunlardan Akaid, Fıkıh ve Tasavvuf yani ahlak ilimlerini, ihtiyaç duyulduğu kadar öğrenmek önemlidir. Akli ilimler ise akıl incelenebilen ve tecrübe edilerek elde edilen ilimlerdir. Nakli ilimlerin anlaşılmasına ve uygulanmasına da yardımcı olur.

 İslami ilimler, İslâm medeniyetinin siyasî ve sosyal tarihi kadar ilim ve düşünceye ait tüm birikimin özümsenmesini ve doğru bir şekilde aktarılmasını hedefler. Üniversitelerde lisans bölümü olarak karşımıza çıkan islami ilimler, çok tercih edilen bölümler arasındadır.

İslami İlimler Bölümü Nedir?

İslami İlimler bölümü ülkemizde bilinirliği oldukça yüksek olan bölümler arasındadır. İslami İlimler bölümü lisans eğitimine katılan öğrencilere inanç, ibadet, ahlak gibi İslami konuları detaylıca öğretmeyi hedeflemektedir. Eğitim yaşamlarındaki kazanımlarını gelecek meslek yaşamlarında en iyi şekilde kullanabilecekleri bir eğitim anlayışı sunar. İslam toplumlarının hâlini ve istikbalini ilgilendiren her konuda doğru bilgiyi üretecek ve aktaracak yetkinlikte İslam alimi adayları yetiştirmek temel amaçtır.

Eğitim kurumlarındaki öğretim kadrosunun neredeyse tamamı uluslararası tecrübeye sahip ve alanlarında uzman kişilerdir. Bölüm ilmi araştırılmalar yapılmasına önem verir. İslami ilimler bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans bölümü olarak karşımıza çıkıyor. Bölümü başarıyla tamamlayabilmek için 240 kredi olan bölüm şartını yerine getirmek gerekiyor. Sözel puan türüne göre tercih yapılabilir. Eğitim dili Türkçedir. Hazırlık eğitimi bulunmamaktadır.

İslami İlimler bölümünü tercih etmeyi düşünen adayların bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlardan en önemlisi disiplinli ve İslam ilmine karşı meraklı olmasıdır. Araştırmayı sevmesi, sorumluluk sahibi ve iletişim yeteneği kuvvetli bireyler olmaları diğer önemli özelliklerdendir. Ekip çalışmasına uyumlu olmalı, konuşma becerilerini geliştirmeye açık olmalıdır.

İslami İlimler Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

İslami ilimler bölümü mezunları özel ve kamu kurumlarında iş imkanına sahiptir. İslami ilimler bölümü mezunlarının çoğunlukla çalışmayı seçtiği kurumlar; Diyanet, cami ve kuran kurslarıdır. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’ndan geçerli puan ile başvuru yapması gerekir. Başvurular açık pozisyonlara göre değerlendirmeye alınır. Özel sektör içinde özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. İslami ilimler bölümünden mezun olan öğrenciler aşağıda belirttiğimiz alanlarda iş imkanına sahip olur.

 • Milli Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev alabilirler.

 • İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler, 

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet işleri başkanlığında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Müftü, Vâiz ve Kur`an Kursu öğretmeni gibi temel hizmet alanlarında yer alabilirler.

 • Hizmet İçi Eğitim Kursları’nda öğretici olarak çalışabilirler.

 • Din İşleri Yüksek Kurulu’nda uzman olarak yer alabilirler.

 • Yurt dışında dînî ateşe olabilirler.

 • Din müşâviri olarak Diyânet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev alabilirler. 

 • Üniversitelerde İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere, lisansüstü eğitim aldıkları takdirde çeşitli sosyal bilimler bölümlerinde akademisyen olarak çalışmalarını yürütebilirler.

İslami İlimler Mezunu Ne İş Yapar?

İslami İlimler bölümü mezunları; eğitmenlik, diyanette memurluk, Kur’an öğretmeni, imam, vaiz ve daha birçok görev ile çalışmalarını sürdürebilir. Mezun olduktan sonra görevlerine imam ve müezzin olarak devam eden mezunların sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Camilerde vakit namazlarını; cuma, bayram ve teravih namazlarını kıldırır.

 • Görevli olduğu camide vaaz verir. İsteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe uygun görülen yerlerde Kur’an-ı Kerim dersleri vermek ve dini bilgiler paylaşmak. Yaz aylarında Kur’an kursları ile ilgili görevlerde bulunmak.

 • Görevli olduğu camiyi her gün öğle namazından bir saat önce açmalı ve yatsı namazından sonra kapatmalıdır. 

 • Dini gün ve önemli gecelerde görev yaptığı camide program düzenler veya müftülükçe düzenlenen programlarda görev alır.

 • Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını önlemek amaçlı tedbirler alır.

 • Türk Medeni Kanununa göre kıyılan nikahtan sonra isteyenlere nikahın dini merasim kısmını yönetir.

 • Cami ziyaretlerinin, İslam adabına uygun ve güvenlik kurallarına göre gerçekleştirilmesini sağlamak.

 • Camilerin avlularında satıcılık, dilencilik gibi ibadet huzurunu bozan her türlü davranışı ve faaliyeti önleyici tedbirler alır.

 • Görev bölgesinde ikamet etmekte olan kimsesiz, yetim-öksüz, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgilenir. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını yürütür.

İslami İlimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

İslami İlimler bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim yaşamları boyunca İslam ilminin içinde yer alan anabilim dalları üzerine pek çok ders ile karşılaşır. Birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacak öğrenciler, bu dersleri başarılı bir şekilde tamamladıklarında İslami İlimler Lisans Diploması almaya hak kazanır. Tercihleri arasında İslami İlimler bölümünü bulundurmak isteyen öğrencilerin bölüme yerleşmeleri durumunda karşılaşacakları temel dersler aşağıdaki gibidir.

 • Kur’an Okuma ve Tecvid,

 • Siyer,

 • Kur’an Kıraatine Giriş,

 • Hadis İlimleri ve Usulü,

 • İslam İnançları Esasları,

 • Arapça,

 • Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü,

 • İslami Türk Edebiyatı,

 • Tefsir,

 • Hadiste Rical ve Metin Tenkidi,

 • İslam Tarihi,

 • Hadis,

 • Din Sosyolojisi,

İslami İlimler Taban Puanları ve Sıralama

2020 İslami İlimler taban puanları ve 2020 İslami ilimler başarı sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızda 4 eğitim kurumuna ait bilgileri paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  Sıralamaİnb Haldun Üniversitesi  İslami İlimler (Burslu)  439,41436 2647Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  İslami İlimler (Arapça-Burslu)  426,82466 4627İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler (Burslu) 400,69023 14413

İslami İlimler Bölümü Nedir?

İslami ilimler bölümü tamamlanması gereken zorunlu 240 krediden oluşan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bölümün amacı, öğrencilere inanç, ibadet, ahlak gibi İslami konular hakkında incelikleri öğretmek ve donanımlı mezunlar yetiştirmektir. Bölüm İlmi araştırılmaların yapılmasına ve mesleki kazanımların bulundukları alanlarda paylaşılmasına büyük önem verir.

İslami İlimler Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

İslami ilimler bölümü mezunları özel ve kamu kurumlarında oldukça geniş iş imkanına sahiptir. İslami ilimler bölümü mezunlarının genellikle çalışmayı tercih ettiği kurumlar; Diyanet, cami ve kuran kursları olarak görülür. Özel sektörde özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olarak görevlerini devam ettirebilirler.

İslami İlimler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İslami İlimler bölümü mezunları pek çok görevle kariyerlerini geliştirebilir. Eğitmenlik, diyanette memurluk, Kur’an öğretmeni, imam, vaiz ve daha pek çok görevde bulunma şansına sahiptirler. Mezun olduktan sonra görevlerine imam ve müezzin olarak devam ederek, diyanet işlerinin belirlediği yetkiler doğrultusunda bulundukları camide hizmet verirler.

Üniversite lisans bölümü olarak inanç, ibadet gibi İslami konuları detaylıca öğretmeyi hedefler, İslam toplumlarının hâlini ve istikbalini ilgilendiren her konuda doğru bilgiyi üretecek ve aktaracak yetkinlikte İslam alimi adayları yetiştiren bir bölümdür, Özel ve kamu kurumlarında iş imkanına sahiptir Ayrıca, MEB İlk ve Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak da görev alabilirler, 240 kredi olan bölüm şartını yerine getirmek gerekiyor ve eğitim dili Türkçedir, Araştırmayı sevmesi, disiplinli, İslam ilmine karşı meraklı ve sorumluluk sahibi, iletişim yeteneği kuvvetli bireyler yetiştirir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam, hatip, vaiz, müezzin-kayyım gibi görevlerde bulunabilirler, Üniversite eğitim süresi 4 yıl olan bir lisans bölümüdür, İslâm medeniyetinin siyasî ve sosyal tarihi kadar ilim ve düşünceye ait tüm birikimi özümsemek ve doğru aktarmayı hedefler, Kur'an kurslarında ve üniversitelerde İlahiyat Fakülteleri'nde akademisyen olarak çalışabilirler, Hazırlık eğitimi bulunmayan bir bölümdür ve sözel puan türüne göre tercih edilir, Din ve ahlak eğitimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir, Camilerde imam ve müezzin olarak çalışabilir, dini günlükler düzenleyebilir, nikahtan sonraki dini merasimi yönetebilir
İslami ilimler inanç ibadet ahlak imam islami ilimler bölümü
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.