AnasayfaBlogBilgisayar Operatörü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bilgisayar Operatörü Nedir? Ne İş Yapar?

15 Temmuz 2021
Yukarıdaki ampul simgesinin ışığıyla aydınlatılmış bir bilgisayar klavyesinde yazı yazan bir kişinin ellerinin yakın çekimi. Arka planda dişliler ve diğer simgeler görülüyor. Klavye beyaz ve mavidir, tuşların sol tarafında bir logo vardır. Eller tuşların üzerine yerleştirilmiş ve parmaklar tuşlara bastırıyor. Tuşların sağında logolu parlak renkli bir dişli görünür. Parmaklar yazarken hızla hareket etmekte ve odayı dolduran bir ses çıkarmaktadır. Tuşlar parlak bir ışıkla aydınlatılarak benzersiz bir atmosfer yaratılıyor. Bu görüntü, yazı yazma anını hassasiyet ve netlikle yakalıyor.
Bilgisayar Operatörü TanımıGörevleriMaaş Aralığı
Verileri bilgisayar ortamına aktaran ve kontrol eden kişiVeri kaydı, kontrol, sıralama ve çıktı alma3.200 TL - 14.500 TL
Bilgisayar programlarına hakim, bilgileri düzenleyebilen kişiVeri toplama,dosyalama ve rapor hazırlamaEğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir
Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ya da bilgisayar bölümü mezunu olan kişiİstatistik ve muhasebe verilerini düzenleme ve kontrol etme3.200 TL - 14.500 TL
Bilgisayar kullanımı sertifikası sahibi kişiGerekli bilgileri diskette kaydetme ve kontrol etmeEğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir
Bilgi işlem merkezlerinde ve muhasebe servislerinde çalışabilen kişiVeri kaybını önleyici önlemler almak, dosyaların kopyalarını hazırlamak3.200 TL - 14.500 TL
Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen, el-göz koordinasyonu sağlayabilen kişiBilgileri doğru ve özenli şekilde kaydetme, sıralama ve çıktı almakEğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir
Rutin iş yapmaktan sıkılmayan, sürekli oturur halde çalışabilen kişiVeri toplama,dosyalama ve rapor hazırlama3.200 TL - 14.500 TL
Bilgisayarla sürekli iç içe olan ve bunu meslek olarak devam ettirmek isteyen kişiBilgileri bilgisayara aktarma, bilgi kontrolü ve raporlamaEğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir
Kendi kendini geliştirebilen, yabancı dil bilen kişiVeri toplama,dosyalama ve rapor hazırlama3.200 TL - 14.500 TL
Yeni mezun ya da tecrübe sahibi bilgisayar operatörüVeri kontrollerini gerçekleştirme, raporlama ve çıktı alma3.200 TL - 14.500 TL

günümüzde yaşamamızın her alanında yerini alan bilgisayar çeşitli programları içermektedir. bu programlar vasıtasıyla bilgiler işlenir ve saklanır. bilgisayar operatörü çeşitli programları kullanarak, verileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde bunların çıktılarını alabilen kişilere verilen mesleki bir unvandır. bu işlemi gerçekleştiren kişilere kamu kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni adı verilir.

Bilgisayar operatörü, bilgileri bilgisayar ortamına kaydeder ve kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetmekten sorumludur. Bilginin sıralanması, bilgi arama ve talep edilmesi halinde bilgilerin kâğıda aktarılması işlemlerini yapmaları gerekir. Bu mesleği yerine getiren kişilerin genel olarak, dikkatli ve ayrıntıyı algılayabilen kişiler olmaları çok önemlidir.

Yazımızda bilgisayar operatörü ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptık. Bilgisayar operatörü nedir? Bilgisayar operatörü ne iş yapar? Bilgisayar operatörü maaşları ne kadar? Gibi sorulara yanıtlar hazırladık. Birlikte inceleyelim.

Bilgisayar Operatörü Nedir?

Bilgisayar operatörü; toplanan verilerin dijital ortama aktarılması sürecini yürütme pozisyonunda yer alan kişilere verilen mesleki unvandır. Bilgisayar operatörü, kendilerine verilen verileri çeşitli programlar kullanarak bilgisayar ortamına aktarma görevini yerine getirir. Gerekli görmesi halinde bilgileri dosyalar ve rapor hazırlar. Verileri toplar, bu verilere erişimi sağlamak için çeşitli çalışmalar yapar. Bütün dijital verilerin kontrolünden sorumlu olan kişidir.

Bilgisayar operatörü olmak isteyen kişilerin Endüstri Meslek Liseleri, Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Meslek Liselerinde eğitim almaları gerekir. Ya da diğer teknik liselerin "Bilgisayar" bölümünden mezun olmaları şartı aranır. Bunlar dışında bilgisayar alanında çeşitli bilgisayar eğitimleri alarak, sertifika kazanılabilir. Üniversite eğitimine devam edecek kişiler, meslek yüksekokullarında yer alan Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği bölümünü tercih edebilir. Kişilerin bu alanda başarılı olmaları için kendilerini geliştirmeleri çok önemlidir.

Bilgisayar Operatörü Ne İş Yapar?

Bilgisayar operatörlerine her sektörde her alanda ihtiyaç duyulur. Özel sektörde ya da kamu alanında belli koşulları yerine getirmek şartı ile iş bulma imkanına sahiptir. Şirketlerin muhasebe, bilgi işlem ve istatistik bölümlerinde iş imkanı bulabilen bilgisayar operatörlerinin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Bilgisayara kaydedilmesi gereken bilgileri, bilgisayarın okuyabileceği disket ile kaydetmeleri gerekir.

 • Bilgisayar ortamına kaydedilen bilgilerin doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol ve takip etmeleri gerekir.

 • Bilgilerin kaybolmaması için veri kaybını önlemek üzere dosyaların kopyasını CD ya da diskette hazır hale getirmeleri gerekir.

 • Bilgileri doğru ve özenli bir şekilde kaydetmeleri, sıralama ve gerektiğinde çıktısını alma gibi işlemleri yerine getirmeleri gerekir.

Bilgisayar Operatörü Maaşları

Mesleğe ilgi duyan ve bu alanda eğitim eksiği bulunan kişiler için halk eğitim merkezlerinde ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan bilgisayar kullanımı kurslarında eğitim verilmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişiler sertifika almaya hak kazanır. Kamu ve özel iş yerlerinin bilgi işlem merkezleri, muhasebe servisleri, istatistik birimleri ve bunun gibi birimlerde faaliyet gösterirler. Bilgi işlem alanlarında görev alan lise ve dengi okul mezunlarının çoğunluğu veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle özel işletmeler yabancı dil bilen bilgisayar elamanlarını daha fazla tercih eder.

Bu meslekte faaliyet gösterecek kişiler dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen kişiler olmaları gerekir. Rutin iş yapmaktan ve sürekli oturur halde çalışmaktan sıkılmayan kişiler olması gerekir. Bilgisayar Operatörlerinin çalışma ortamında ışıklandırma ve havalandırma yeterli olmalıdır. Ortamın gürültüsüz olması ayrıca çok önemlidir. İş temposuna ve iş yeri beklentilerine göre hafta sonu ve vardiyalı çalışmalar da söz konusu olabilir. Birinci derecede ilgili oldukları konu bilgisayardır. Ancak zaman zaman diğer bilgi işlem personeliyle de iş birliği içinde çalışmaları gerekebilir. Oldukça çeşitli görev ve sorumluluğa sahip olan bilgisayar operatörlerinin maaşları da değişiklik gösterir. Çalıştıkları kurumun özellikleri bu konuda en belirleyici unsurdur. Ayrıca kişinin eğitim ve tecrübesi de oldukça önemlidir. Bir bilgisayar operatörü ne kadar maaş kazanır, inceleyelim.

 • Yeni mezun bir bilgisayar operatörü 3.200 TL ile çalışmaya başlar.

 • Tecrübe edinmiş, bilgi sahibi bir bilgisayar operatörü ortalama 5.000 TL maaş kazanır.

 • Bu alanda çalışmalarında uzmanlaşan bir bilgisayar operatörü ise 14.500 TL’ye kadar gelir elde edebilmektedir.

Bilgisayar Operatörü Nasıl Olunur?

bilgisayarla sürekli iç içe olan ve bunu meslek olarak devam ettirmek isteyen kişiler bu alanda faaliyet gösterebilmek için eğitim kriterlerinin neler olduğunu araştırır. bilgisayar operatörü olmak için endüstri meslek liseleri, anadolu ticaret meslek liseleri, anadolu meslek liselerinde eğitim almak, bu alanda mesleki kariyer yapmaya giden yollardan sayılabilir. bir diğer seçenek ise teknik liselerin "bilgisayar" bölümünden mezun olma imkanıdır. bunun dışında bilgisayar alanında alınabilecek eğitim programları da sertifika kazanmanızı sağlayacaktır. üniversitelerin meslek yüksekokullarında bünyesinde yer alan bilgisayar operatörlüğü ve teknikerliği bölümü de tercih edilebilecek eğitim imkanlarındandır.

Bilgisayar operatörü olmak için eğitimin yanı sıra mesleğin gereği olan bazı nitelikleri de taşımak gerekir. Bu nitelikler kişini başarısında belirleyici bir unsur olduğu gibi maaşlarını da olumlu yönde etkiler. Teknolojileri yakından takip etmeleri ve sektörel gelişmeleri araştırmaları önemlidir. Eğitim, tecrübe, mesleki nitelikler ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olmak bu meslekte başarılı olabileceğinizin önemli bir göstergesidir. Bilgisayar operatörü ile çalışmak isteyen kurumlar öncelikle kişilerin başarı odaklı olmasını ve kendini geliştirme isteği bulunmasını ister. Firmaların bilgisayar operatörlerinden beklentileri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Ayrıntılara dikkat etmeleri, detaycı bir şekilde çalışmaları gerekir.

 • El ve göz koordinasyonuna sahip olmaları gerekir.

 • Microsoft Office programlarını aktif olarak kullanabilmeleri mesleğin en önemli gereklerinden biridir.

 • Yabancı dil bilmeleri özellikle iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenir.

 • Erkek adaylar için askerliği tamamlamış olmaları yine önemli bir kıstastır.

 • Problem çözebilmek, olası problemleri önceden tahmin etmek ve buna göre bir hareket planı belirmek meslek mensuplarında olması gereken özellikler arasındadır.

 • Dinamik çalışmak ve öğrenmeye açık olmak da belirleyici bir başka mesleki kriterdir.

 • Eğitim düzeyi ne olursa olsun bu alanda gelişime açık olan kişiler için oldukça doğru bir meslek tercihi olacaktır.

Verileri bilgisayar ortamına aktaran ve kontrol eden kişi, Veri kaydı, kontrol, sıralama ve çıktı alma, 3200 TL - 14500 TL, Bilgisayar programlarına hakim, bilgileri düzenleyebilen kişi, Veri toplama,dosyalama ve rapor hazırlama, Eğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir, Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ya da bilgisayar bölümü mezunu olan kişi, İstatistik ve muhasebe verilerini düzenleme ve kontrol etme, 3200 TL - 14500 TL, Bilgisayar kullanımı sertifikası sahibi kişi, Gerekli bilgileri diskette kaydetme ve kontrol etme, Eğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir, Bilgi işlem merkezlerinde ve muhasebe servislerinde çalışabilen kişi, Veri kaybını önleyici önlemler almak, dosyaların kopyalarını hazırlamak, 3200 TL - 14500 TL, Dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen, el-göz koordinasyonu sağlayabilen kişi, Bilgileri doğru ve özenli şekilde kaydetme, sıralama ve çıktı almak, Eğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir, Rutin iş yapmaktan sıkılmayan, sürekli oturur halde çalışabilen kişi, Veri toplama,dosyalama ve rapor hazırlama, 3200 TL - 14500 TL, Bilgisayarla sürekli iç içe olan ve bunu meslek olarak devam ettirmek isteyen kişi, Bilgileri bilgisayara aktarma, bilgi kontrolü ve raporlama, Eğitim ve tecrübeye göre değişkenlik gösterir, Kendi kendini geliştirebilen, yabancı dil bilen kişi, Veri toplama,dosyalama ve rapor hazırlama, 3200 TL - 14500 TL, Yeni mezun ya da tecrübe sahibi bilgisayar operatörü, Veri kontrollerini gerçekleştirme, raporlama ve çıktı alma, 3200 TL - 14500 TL
Bilgisayar operatörü Bilgisayar operatörü nedir Bilgisayar operatörü ne iş yapar Bilgisayar operatörü maaşları Bilgisayar operatörü nasıl olunur
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Resimde muhtemelen bir CV görüşmesine hazırlanan takım elbiseli bir adam görülüyor. Gözlüklü, sakallı ve düğmeli gömleğiyle kendinden emin ve iyi giyimli görünüyor. Arka planda metal bir kutunun yakın çekimi, bir saat ve bir kol görülebiliyor. Bu görüntü, bir CV görüşmesine nasıl hazırlanılması gerektiğine dair mükemmel bir örnektir.
4.6
(50)

CV Hazırlama Eğitimi

6 Konu3 Saat
Bu online SPSS kursu, güçlü istatistiksel yazılım paketine derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Eğitim, verilerin manipüle edilmesi, değişkenlerin oluşturulması ve temel hesaplamaların yapılması gibi temel kavramları tanıtarak başlamaktadır. Daha sonra veri analizi ve hipotez testi gibi daha gelişmiş konulara dalmaktadır. Öğrenciler sonuçları nasıl yorumlayacaklarını ve verileri anlamlı bir şekilde nasıl sunacaklarını öğreneceklerdir. Kurs ayrıca çok sayıda gerçek dünya örneği içerir, böylece öğrenciler becerilerini pratik senaryolara uygulayabilirler. Eğitimin sonunda öğrenciler SPSS hakkında kapsamlı bir anlayışa ve karmaşık problemleri çözmek için SPSS'i nasıl kullanacaklarına dair bilgi sahibi olacaklardır. Bu kurs, yazılımı ve yeteneklerini daha iyi anlamak isteyen herkes için idealdir.
5
(26)

SPSS Eğitimi

13 Konu9 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1112411
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
650411