AnasayfaBlogHidrojeoloji Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü

20 Aralık 2020
Bu görüntü bir dizüstü bilgisayarın etrafında oturan dört kişilik bir grubu gösteriyor. Baret ve kask takan bir adam dizüstü bilgisayarın ekranına odaklanmış, elleriyle klavyede bir şeyler yazıyor. Yeşil bir ceket giyiyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Diğer üç adam dizüstü bilgisayara bakıyor ve birbirleriyle konuşuyor, baret takıyorlar ve başka bir kıyafetleri yok. Adamlardan biri elini dizüstü bilgisayarın üzerine koymuş, bir diğeri ise elini ekrana yaklaştırmış. Arka planda yeşil ve beyaz kumaşlı, kırmızı çizgili renkli bir battaniye görülüyor.
Hidrojeoloji Mühendisliği ÖzellikleriAyrıntılarBilgi
Bölüm TarihçesiÜlkemizde 1977 yılından beri tek üniversitedeHacettepe Üniversitesi'nde bulunur
Öğrenim Süresi4 yıllık lisans programıBaşarılı öğrenciler 3,5 yılda tamamlayabilir
İş İmkanlarıHem özel sektör hem de kamu kurumlarındaKPSS ile kamu kurumlarında iş bulunabilir
Gerekli YeteneklerMeraklı ve araştırmacıJeoloji ve kimya ile ilgili olmak gereklidir
Kuruluşlarda ÇalışmaTarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
Akademik KariyerYüksek lisans ve doktora programlarıHem yurt içinde hem de yurt dışında yapılabilir
Yaptığı İşlerYeraltı, yerüstü sularını araştırma, ölçüm ve kalite kontrolSuların temizlemesi ve işletilmesi için politika belirleme ve uygulama
Bölümün Yeri ve ÖnemiSu, yerküre üzerinde yaşayan tüm canlıları ayakta tutarGelecekte petrolden daha değerli olacağı öngörülmektedir
LaboratuvarlarYeraltı Suları İzleme, Jeohidroloji, Duraylı İzotop, Su Kimyası ve Çevresel Trityum LaboratuvarıÖğrencilerin araştırma ve çalışmalar yapabileceği yerlerdir
DiplomaJeoloji Mühendisliği (Hidrojeoloji) ifadesi yer alırİçme suyundan sulama suyuna, yeraltı sularından jeotermal üretime kadar suyla ilgili çalışmalar yaparlar

Hidrojeoloji, Jeoloji biliminin alt dalıdır. Jeoloji, yer bilimi; yerküre üzerindeki kayaları, minarelleri ve pek çok bileşeni inceler. Hidrojeolojinin alanı da sulardır. Yerüstündeki ve yer altındaki suları inceler. 

Su kıymetlidir; yerküre üzerinde yaşayan bütün canlıların suya ihtiyacı vardır. Gelecekte petrolden daha kıymetli olacağı da gerçektir. Suyun kıymeti suyu inceleyen hidrojeoloji bölümünün de ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.

Ülkemizde hidrojeoloji alanında uzman mühendisler yetiştiren bir eğitim programı var: Hidrojeoloji Mühendisliği. Özel bir bölüm çünkü sadece tek üniversitede var.

Ne dersiniz? Şimdi hidrojeoloji mühendisliği bölümüne mercek tutalım mı? Bölüm hangi üniversitelerde bulunur? Hangi dersler okutulur? Mezunları ne iş yapar? Sorulara cevap vererek hidrojeoloji mühendisliğini yakından tanıyalım. Hadi başlayalım.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Nedir? 

Hidrojeoloji Mühendisliği; suyun değerini bilen ve yeraltı yer üstü su altı kaynaklarını koruyacak uzmanlar yetiştiren eğitim programıdır. Ülkemizde 1977 yılından beri tek üniversitede bulunur: Hacettepe Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi çatısı altındadır.

Jeoloji Mühendisliği bölümü bünyesinde ikinci bir programdır. Lisans Bölümüdür. ÖSYM’nin düzenlediği merkezi sınavla öğrenci kabul eder. Öğrenci alımları sayısal puan türüne göredir. 40 yıla aşkın süredir hidrojeoloji mühendisleri yetiştirir. Kendi alanında dünyanın da seçkin kurumlarından biridir. Hem ulusal hem de uluslararası çalışmalar yapan binden fazla mezun vermiştir.

Ülkemizdeki yeraltı su kaynaklarıyla ilgili problemleri çözebilecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Çevre sorunlarına duyarlı, ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık ve bilimsel araştırmaları yakından takip eden donanımlı mühendisler yetiştirmek de bölümün amaçlarındandır. Bu amaç doğrultusunda temel mühendislik dersleriyle meslek dersleri birlikte okutulur.

Bölümde öğrencilerin araştırma ve çalışmalar yapabileceği laboratuvarlar da bulunur. Bu laboratuvarlar şunlardır. 

 • Yeraltı Suları İzleme Laboratuvarı 

 • Jeohidroloji Laboratuvarları 

 • Duraylı İzotop Laboratuvarı 

 • Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı 

Hidrojeoloji mühendisliğinin ders programı esnektir. Başarılı öğrenciler 4 yıllık bölümü 3,5 yılda tamamlayabilir.

Erasmus ile Avrupa ülkelerinde bir yarıyıl eğitim alma imkânları bulunur. Çift anadal ve Yan dal seçimleri üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesindedir. Hem Erasmus hem de çift anadal için başarılı olmak gerekir. lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da vardır.

Hidrojeoloji mühendisliği okuyacak öğrencilerin meraklı ve araştırmacı yapıya sahip olmaları önemlidir. Jeoloji ve kimya ile birlikte fen bilimleri derslerine meraklı, ilgili olmaları da bölümde ve meslekte başarılı olmalarının önünü açacaktır. Sabır ve problemler karşısında çözümler üretmek de programı okuyacak öğrencilere artı kazandıracaktır.

Hidrojeoloji mühendisliğiyle ilgili genel bilgilerden sonra, daha yakından tanımak için bir sonraki bölüme geçelim.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü İş İmkanları Neler?

Hidrojeoloji mühendisliğini başarıyla tamamlayan öğrencilerin hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında çalışma imkanı bulunur. Kamu kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmeleri gerekir. Hidrojeoloji mühendislerinin çalışabileceği kurum ve kuruluşlar:

 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA), 

 • Devlet Su İşleri (DSİ,) 

 • Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 

 • Karayolları Genel Müdürlüğü, 

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 

 • İller Bankası,

 • Belediyeler,

 • Sondaj Şirketleri,

 • Ulusal ve uluslararası özel işletmeler, 

Kamu kurumlarında çalışan mühendisler üst düzey yöneticilik de yapabilir. Meslekte ilerleme şartları da yüksek lisans ve doktora yapmalarına bağlıdır. 

Akademik kariyer de bölüm mezunlarının iş imkanları arasındadır. İster yurt içinde ister yurt dışında yüksek lisans yaparak akademik kariyere adım atabilirler.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Hidrojeoloji Mühendisliğini başarıyla tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Jeoloji Mühendisliği (Hidrojeoloji)” ifadesi yer alır. Bu ifade bölüm mezunu mühendislerin jeoloji alanında da bilgi sahibi olduklarının göstergesidir. Hidrojeoloji mühendisi, içme suyundan sulama suyuna, yeraltı sularından jeotermal üretime kadar suyla ilgili çalışmalar yapar. Görevleri suların temizlenip korunmasını sağlamaktır. Hidrojeoloji mühendislerinin yaptığı işler şöyle sıralanabilir: 

 • Yeraltı, yerüstü sularını araştırır. 

 • Belirlenen kalite standartları doğrultusunda ölçümler yapar. 

 • Suların temizlemesi için çalışır.

 • Suların kalite kontrolünü yaparlar, 

 • Suyun kalitesini arttırmak için projeler yürütürler, 

 • Çıkarılan suyun işletilmesi için politika belirler ve geliştirirler. 

 • Suların hidrolik özelliklerini incelerler. 

 • Tüketim miktarı ve su ihtiyacını analiz eder.

 • Su seviyesi ve kullanımıyla ilgili planlar yapar.

Hidrojeoloji mühendislerinin maaşları da kamu kurumları ve özel sektöre göre değişkenlik gösterir. Kamuda çalışan hidrojeoloji mühendislerinin maaşları daha yüksektir.

Hidrojeoloji mühendislerinin çalışma alanlarında bazı araçların ve ekipmanların bulunması gerekir. Bu aletlerden bazıları şunlardır: Sondaj ekipmanları, jeofizik ölçüm aletleri, suyu ölçebilecekleri laboratuvar malzemeleri, bilgisayar ve tablet, yağış ve sıcaklık ölçen aletler. 

Hidrojeoloji mühendisi olabilmek için hangi dersler alınmalıdır? Sorunun sevabı için yazıya devam edelim. 

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünde temel mühendislik dersleri ile alan dersleri birlikte okutulmaktadır. Başarılı öğrenciler üstten ders alarak 4 yıllık eğitimi daha erken bitirme olanağına sahiptir. 30 günlük zorunlu stajları bulunur. Bölümde okutulan zorunlu derslerden bazıları; 

 • Fiziksel Jeoloji

 • Hidrojeoloji Mühendisliğine Giriş

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Termodinamik İlkeleri

 • Hidroloji

 • Gözenekli Ortam Hidroliği

 • Strat-Sedimantoloji

 • Mineraloji

 • Fiziksel Hidrojeoloji

 • Hidrojeokimya

 • İstatistiksel Hidroloji

 • Saha Jeolojisi

 • Toprak Mekaniği

 • Nümerik Analiz

 • Yeraltısuyu Mühendisliği

 • Mühendislik Jeolojisi

Hidrojeoloji mühendisliğinde seçmeli dersler de ağırlıklıdır. Teknik derslerin yanı sıra, işletme, ekonomi ve sosyal bilimler alanında da dersleri vardır. Bölümde okutulan seçmeli derslerden bir kısmı,

 • Karst Hidrojeolojisi

 • Su Kalitesi ve Kontrolü

 • Hidrojeolojik Modeller

 • Çevresel Hidrojeoloji

 • Ekohidroloji

 • Çevresel Hidrojeoloji

 • İzotop Hidrolojisi

 • Sınıraşan Sular Yönetimi

 • Sıcak ve Mineralli Sular

 • Jeotermal Enerji

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü sadece Hacettepe Üniversitesi’nde bulunur. Mühendislik Fakültesi çatısı altında eğitim verir. YKS’de sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Bölümü tercih edecek öğrencilerin sınavda (TYT-AYT) ilgili oturumlara girmeleri gerekir. YÖK Atlas’ta yer alan 2020 taban puanları, sıralaması ve kontenjan bilgilerine göre: 

 • Bölümün kontenjanı 40’tır. 1 kişilik de okul birincisi kontenjanı bulunur. 

 • Bölüm bu yıl kontenjanını dolduramamıştır, 23 öğrenci yerleşmiş. 

 • Bölümün taban puanı 283,65706; sıralaması ise 298.627 olmuştur. 

Hidrojeoloji Mühendisliğine 2 yıllık ön lisans programlarından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilir. Mezunlarının dikey geçiş yapabileceği tek ön lisans programı Enerji bölümüdür.

Bölüm Tarihçesi, Ülkemizde 1977 yılından beri tek üniversitede, Hacettepe Üniversitesi'nde bulunur, Öğrenim Süresi, 4 yıllık lisans programı, Başarılı öğrenciler 3,5 yılda tamamlayabilir, İş İmkanları, Hem özel sektör hem de kamu kurumlarında, KPSS ile kamu kurumlarında iş bulunabilir, Gerekli Yetenekler, Meraklı ve araştırmacı, Jeoloji ve kimya ile ilgili olmak gereklidir, Kuruluşlarda Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Akademik Kariyer, Yüksek lisans ve doktora programları, Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılabilir, Yaptığı İşler, Yeraltı, yerüstü sularını araştırma, ölçüm ve kalite kontrol, Suların temizlemesi ve işletilmesi için politika belirleme ve uygulama, Bölümün Yeri ve Önemi, Su, yerküre üzerinde yaşayan tüm canlıları ayakta tutar, Gelecekte petrolden daha değerli olacağı öngörülmektedir, Laboratuvarlar, Yeraltı Suları İzleme, Jeohidroloji, Duraylı İzotop, Su Kimyası ve Çevresel Trityum Laboratuvarı, Öğrencilerin araştırma ve çalışmalar yapabileceği yerlerdir, Diploma, Jeoloji Mühendisliği (Hidrojeoloji) ifadesi yer alır, İçme suyundan sulama suyuna, yeraltı sularından jeotermal üretime kadar suyla ilgili çalışmalar yaparlar
Hidrojeoloji Mühendisliği Hidrojeoloji mühendisliği Bölümü Hidrojeoloji mühendisliği Bölümü İş İmkanları Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Jeoloji
Boynuna parlak kırmızı bir başörtüsü bağlamış bir kadın kameraya bakıyor. Koyu renk gözleri uzun siyah kirpikleriyle çerçevelenmiş ve yüzünde ciddi bir ifade var. Hafif bir kumaştan yapılmış olan eşarp omuzlarından ve göğsünden aşağıya yumuşak bir şekilde düşüyor. Saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve kollarını önünde kavuşturmuş bir şekilde duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor, karşısına ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır.
Neşe Polat
Blog Yazarı

Bayburt'ta doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Medya sektöründe çalıştı. Yayınevlerinde editörlük yaptı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570