AnasayfaBlogBilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bölümler

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

11 Temmuz 2020
Kırmızı ve mavi renkleri değişen bir dizi klasörün yakın plan çekimi. İlk cilt beyaz etiketli kırmızı, ardından siyah etiketli mavi bir cilt geliyor. Kırmızı olanın etiketinin üzerinde siyah bir daire varken mavi olanın üzerinde beyaz bir daire var. Ciltler iki sıra halindedir; en üst sırada dört, ikinci sırada ise üç cilt bulunmaktadır. Mavi ciltler parlak, kırmızı ciltler ise mat bir yüzeye sahiptir. Arka plan beyaz bulutlu mavi bir gökyüzüdür.
Bölüm AdıTanımıİşi İmkanları
Bilgi ve Belge YönetimiKütüphanelerde veya benzer kurumlarda bulunan belgelerin, bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, işlenmesi, saklanması ve kullanıcılara sunulması işlemlerini gerçekleştiren bir disiplindir.Kamu ve özel kuruluşlarda kütüphanelerde, belge ve arşiv merkezlerinde, bilgi merkezlerinde çalışabilirler.
ArşivcilikGeçmişten günümüze belge ve bilgileri saklama, sınıflama, tarama işlerini gerçekleştiren bir bilim dalıdır.Kamu ve özel sektörün arşiv bölümlerinde istihdam edilirler.
Dokümantasyon-EnformasyonHer türden bilgiyi elde etme, değerlendirme, işleme, saklama ve gerektiğinde kullanıma sunma işlemlerini gerçekleştirir.Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşta hizmet verme imkanı bulunmaktadır.
KütüphanecilikKütüphaneler ve bilgi merkezlerinde ve bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunma faaliyetlerini içerir.Kamu ve özel sektördeki kütüphanelerde, bilgi merkezlerinde çalışabilirler.
HukukÜlke içinde hukukun sağlanması ve korunmasına yönelik faaliyetleri içerir.Avukatlık, hakimlik, savcılık gibi pek çok alanda çalışabilirler.
Psikolojiİnsan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalı.Klinik psikolog, okul psikolojisti, endüstriyel-organizasyonel psikolog gibi alanlarda çalışabilirler.
İşletmeİş dünyasındaki stratejik planlama, organizasyon, kontrol ve yönetim konularını inceler.Kamu ve özel sektörde çeşitli yöneticilik pozisyonlarına geçebilirler.
Rehberlik ve danışmanlıkBireyin kendini anlaması ve geliştirmesi konularında destek sağlayan bir dal.Okullarda rehber öğretmenlik, özel danışmanlık merkezlerinde danışmanlık yapabilirler.
Dil ve İletişim BecerileriBireylerin dil kullanımındaki etkinliği ve mesajlarını etkin bir şekilde iletebilme becerisi üzerine odaklanır.Çeşitli sektörlerde iletişim danışmanı, dil eğitmeni olarak çalışabilirler.
Bilgi TeknolojisiBilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının geliştirilmesi ve bakımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.Yazılım mühendisliği, sistem analisti, veritabanı yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Eşit ağırlık bölümleri, üniversite tercih döneminde en sık başvurulan meslek dallarını oluşturuyor. Türkçe- Matematik ağırlıklı alan, öğrencilerin tercih listelerini süslerken bu alandaki her bölüme aşina olmadığımız da biliniyor. Genellikle gözde bölümler olan Hukuk, Psikoloji, İşletme, Rehberlik ve danışmanlık harici bölümler, tanımlanmaya ve bilinmeye ihtiyaç duyuyor. Bu eşit ağırlık bölümlerinden biri de bilgi ve ve belge yönetimi bölümüdür.

Bilgi ve belge yönetimi, aslında adını daha fazla duyduğumuz ve tanımlayabileceğimiz bir meslek dalının adı: Kütüphanecilik. Daha önce Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon adlarıyla tercih edilebilen bölümler, bugün bilgi ve belge yönetiminin içinde barınıyor.

Eşit ağırlık bölümleri arasında, genellikle tercih zamanında araştırılan bilgi ve belge yönetimi, kıymetli ve ilgi çeken bilgi ve uygulamaları bölüm içinde yer veriyor. kütüphaneciliğin, sadece kütüphane ve kitap düzeninden ibaret olmadığını, çağdaş ve teknolojik bilgi ile uygulamalarla gösteren bölüm, öğrencilerinin dijital medya yetkinliğini de artırıyor. böylesi bir bölümün eşit ağırlık alanı içinde göze girememesi ve sık tercih edilememesi, kamu ve özel sektör iş imkanlarının daralması olarak yorumlanabilir. tabii ki her meslek dahilinde konuşabileceğimiz iş imkanlarının kısıtlılığı ve istihdam azlığı, bölümlere bakış açısını da belirliyor. bununla birlikte bilgi ve belge yönetimi bölümü, genişleyen iş tanımı ve farklı yetkinlikleri geliştiren meslek anlayışı ile eşit ağırlık alanında tercih edilmeye devam edecektir. 

Bilgi ve Belge Yönetimi Nedir?

Kütüphaneciliğin aşina olduğumuz tanımı dışında bilgi ve belge yönetimi, kurumların bilgi ve belgelerini geleneksel ve dijital yöntemlerle kayıt altına alınmasını, arşivde tutulmasını ve elektronik hizmete sunulmasını kapsar. Özellikle dijitalleşme çağına uygun bir iş tanımına sahip bölüm, bilgi- iletişim teknolojileri konusunda kapsamlı bir müfredatı içeriyor. 

Bilgi ve belge yönetimi bölümü, kütüphaneciliği içermesiyle birlikte arşivcilik, veri analizi, web tasarım gibi farklı alanlarda da yetkinliği artıran uygulamalara sahiptir. Bölüm; kütüphaneciliğin elektronik mecralarda kullanılması, kurumun bilgi, belge ve veri analizini kapsamasıyla dijital okuryazarlık becerisini de öğretiyor. Bugün, bir bölüm tercih ederken göz önünde bulundurulması gerekilen unsurlardan biri de farklı becerileri içeren derslerin olup olmadığıdır. Bu açıdan bilgi ve belge yönetimi, geniş ders içeriğine sahip ve mezunlarının kendilerini geliştirmelerine bağlı farklı iş alanlarına geçişi de kolaylaştırıyor. 

Bölümün tercih edilme sıklığı az olmasına rağmen geniş  iş tanımı ve farklı yetkinlikleri barındırması da gözden kaçırılmamalı. Özellikle bilgi ve verinin olduğu her yerde bu dokümanlarının düzeni ve yönetiminden sorumlu bir birim de vardır. Yani bilgi ve belge yönetimi, günümüz koşullarına uygun bir meslek anlayışına sahiptir. bilgi ve belge yönetimi kavramına baktıktan sonra bölümün Türkiye'deki durumuna da bir göz atalım. 

Bilgi ve belge yönetimi bölümü, 4 yıllık eğitim veren eşit ağırlık bölümlerinden biridir. Bölüm, toplam 10 üniversite bünyesinde eğitim verirken hepsi de devlet üniversitesidir. Bununla birlikte tercih döneminde öğrencilerin kafasını karıştıran bir meseleye de açıklık getirmek gerekiyor. 4 yıllık lisans eğitimi veren bilgi ve belge yönetimi dışında bilgi yönetimi adıyla bir bölüm daha bulunuyor. Bilgi yönetimi 2 yıllık ön lisans bölümü olarak bilgi ve belge yönetiminin 2 yıllık karşılığı değildir. ayrı bir alan olarak yalınızca bilgi teknolojisi ve bilgisayar işletmenliği ile ilgilidir. yani 2 yıllık bir bölüm okuyarak kütüphaneci olamazsınız. bunun için 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim görmeniz gerekir. 

Bilgi ve Belge Yönetimi Dersleri Nelerdir?

Bilgi ve belge yönetiminin farklı yetkinleri beslediğinden söz ettik. Şimdi de yetkinlik ve becerilere önayak olan derslere de bir bakalım. Bilgi ve belge yönetimi bölümü, 4 yıllık eğitim boyunca hem alan hem de alan ile ilişkili diğer dersleri öğrencilerin ilgisine sunuyor. Bölüm dersleri, hem kütüphaneciliğin bilgi kaynaklarını öğretirken aynı zamanda bilgisayar kullanımı da önemsiyor. Bu açıdan bölümü tercih edenlerin bir kısmı da bilgisayar işletmenliği, veri analisti, yazılım ve  kod ile ilgilendiklerinden bölümü okuyorlar. Bu kısmı iş alanları bölümünde daha detaylı anlatacağız. Derslere dönecek olursak üniversitelerin farklı ders programı olmasına rağmen aşağıdaki dersler farklı adla da olsa müfredatta yer alır. 

 • Bilgi Kaynakları

 • Belge Yönetimine Giriş

 • Arşivcilik ve Arşiv Yönetimi

 • Bilgi Okuryazarlığı

 • Osmanlı Türkçesi ( İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde vardır.)

 • Bilgi, İletişim ve Toplum

 • Dil ve iletişim Becerileri

 • Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

 • Mesleki İngilizce

 • Bilgi Hizmetleri

 • Bilgisayar Yazılımı

 • Müzelerde Bilgi Yönetimi

 • Okul ve Halk Kütüphaneleri

 • Web Tasarım

 • Dizinleme ve Sınıflandırma

 • Veri Madenciliği ve veri tabanı yönetme sistemleri

Ders programlarındaki dersleri araştırarak üniversite ve bölümün size neler katabileceğini görebilirsiniz. Özellikle sadece kütüphaneciliğe yönelik değil, bilgisayar ve yazılıma da önem veren üniversiteleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca bilgi ve belge yönetimi ile ilgili etkinlikler, sempozyumlar ve öğrenci kulüpleri geneli İstanbul ve Ankara merkezlidir. Yine Hacettepe, Ankara ve İstanbul Üniversitesi, bilgi ve belge yönetimine farklı bakış açıları ve farklı becerileri içeren ders programlarıyla öne çıkmaktadırlar.

Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları ve Sıralama

Bilgi ve belge yönetimi, eşit ağırlık bölümlerinden biri olarak TM ağırlıklı dersler ile tercih edilebilir. Yani bu bölümü tercih etmek isteyenler ilk sınav TYT  sonrası, AYT Edebiyat ve Matematik çözmek zorundadır. Bilgi ve belge yönetimi, görece diğer eşit ağırlık bölümlerine göre daha elde edilebilir puan ve sıralama değerine sahiptir. Bunun sebebi ise daha az tercih edilmesi ve daha az üniversitede bulunmasıdır. Bu aynı zamanda bir avantaj da sağlanmaktadır. Diğer bölümlere nazaran daha az mezun verildiğinden, istihdam olanakları da azalmamış oluyor. 

Bilgi ve belge yönetimi puanları, eşit ağırlık testlerindeki başarıya göre düzenlenmektedir. Lisans örgün ve ikinci öğretim olarak en yüksek puan ve sıralamaya sahip üniversiteler şu şekildedir: Hacettepe (282 puan- 312.336 sıralama), Ankara (281 puan- 317.429 sıralama), İstanbul (275 puan- 352.588 sıralama), Marmara(271 puan- 374.833 sıralama) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (268 puan- 395.893 sıralama). Örgün ve ikinci öğretim olarak bilgi ve belge yönetimi eğitimi veren tüm üniversiteleri ise aşağıda bulabilirsiniz. 

 • Hacettepe Üniversitesi

 • Ankara Üniversitesi

 • İstanbul Üniversitesi

 • Marmara Üniversitesi

 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 • Marmara Üniversitesi( KKTC Uyruklu 1 kontenjanlı)

 • Atatürk Üniversitesi

 • Kastamonu Üniversitesi

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi

 • Atatürk Üniversitesi İÖ

 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Mezunları İş Alanları

Bilgi ve belge yönetimini tercih etmek isteyenlerin en çok araştırdıkları konu, iş imkânları ve çalışma alanlarıdır. Daha önce Bilgi ve belge yönetiminin  az mezun verdiğinden bahsettik. Buna bağlı olarak da  iş alanlarına yönelik taleplerde bir yığılma olmuyor.  Özel ve kamu genelinde bilgi ve belge yönetimi mezunları, kütüphaneci unvanı ile çalışacak bir yetkinliğe sahiptir. 

Kütüphanecilik genelde sıkıcı bir meslek, bilgi ve belge yönetimi bölümü de okunmaya değer görülmeyen bir bölüm olarak lanse ediliyor. Bununla beraber bölüme bakış açısını geliştirmeyen ve 4 yıllık süreci iyi değerlendirmeyenler bu önyargıyı yaratabilmektedir. Bilgi ve belge yönetimi, karşılaşılan istihdam sorunlarına rağmen gereksiz bir bölüm değildir. Bir kütüphanenin, kurumun veya şirketin bilgi sisteminden ve arşivinden sorumlu olmak son derece önemli bir görevdir. Bundan dolayı da herkese uygun değildir. Tercihte bulunmak isteyenlerin; araştırma, inceleme, teknolojik bilgi birikimi ve okuryazarlık seviyesini geliştirebilecek düzeyde olması gerekir. Bu ilgi ve istekten sonra ise çalışma alanlarına yönelik bilgileri inceleyebilirsiniz.

Bilgi ve belge yönetimi, özel ve kamuya ait kurumlara kütüphaneci yetiştirir. Üniversitelerin, kurumların ve halk-özel kütüphanelerinde görevli olarak çalışabilir ve kamuya ait kütüphane ve arşivler için de KPSS ile çalışma olanağına sahip olabilirler. Mezun olmadan önce de staj deneyimi ile çalışma fırsatına sahip olabiliyorsunuz. Bu fırsatı yaratmak için zorunlu ya da isteğe bağlı staj dönemini önemsemelisiniz. Bu sizin için bir iş fırsatı yaratabilir ya da referans sağlayabilir. Bunun yanında mezunlar sadece kütüphaneci olarak çalışma durumunda değildir.

Alınan dersler ve edinilen beceriler neticesinde, dijital pazarlama, dijital medya, veri madenciliği, veri analisti, bilgisayar ve yazılım alanlarında iş bulunabiliyor. Yani bölüm mezunları, sadece arşiv memuru ya da kütüphaneci olarak değil, farklı alanlarda da mesleklerinin bilgi birikimini uygulayabilirler. özellikle yazılım, web tasarımı ve veri analisti gibi konularda iş imkânları oldukça fazla ve bölümü okuyarak bu yetkinliği yaratabilirsiniz. yine yüksek lisans yaparak akademisyenlik mesleği hazırlığına da olanak vardır. şunu da bilmeniz gerekir ki her bölüm dahilinde yaşınılan istihdam sıkıntılarını aşmanın bir yolu düşünülmüş doğru bir tercihten ve 4 yıllık süreci bölümün ve üniversitenin olanakları kullanmaktan geçiyor. okuduğunuz süre boyunca etkinliklere, projelere katılmalı ve bölüm ile alakalı öğrenci kulüplerine de üye olabilmelisiniz. bununla beraber üniversite sürecinde eğlenmekten de uzun durmayın, okuyacağınız bölüm ve üniversitenin her açıdan size değer katmasını önemseyin.

Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanelerde veya benzer kurumlarda bulunan belgelerin, bilgi kaynaklarının düzenlenmesi, işlenmesi, saklanması ve kullanıcılara sunulması işlemlerini gerçekleştiren bir disiplindir, Kamu ve özel kuruluşlarda kütüphanelerde, belge ve arşiv merkezlerinde, bilgi merkezlerinde çalışabilirler, Arşivcilik, Geçmişten günümüze belge ve bilgileri saklama, sınıflama, tarama işlerini gerçekleştiren bir bilim dalıdır, Kamu ve özel sektörün arşiv bölümlerinde istihdam edilirler, Dokümantasyon-Enformasyon, Her türden bilgiyi elde etme, değerlendirme, işleme, saklama ve gerektiğinde kullanıma sunma işlemlerini gerçekleştirir, Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşta hizmet verme imkanı bulunmaktadır, Kütüphanecilik, Kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde ve bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunma faaliyetlerini içerir, Kamu ve özel sektördeki kütüphanelerde, bilgi merkezlerinde çalışabilirler, Hukuk, Ülke içinde hukukun sağlanması ve korunmasına yönelik faaliyetleri içerir, Avukatlık, hakimlik, savcılık gibi pek çok alanda çalışabilirler, Psikoloji, İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalı, Klinik psikolog, okul psikolojisti, endüstriyel-organizasyonel psikolog gibi alanlarda çalışabilirler, İşletme, İş dünyasındaki stratejik planlama, organizasyon, kontrol ve yönetim konularını inceler, Kamu ve özel sektörde çeşitli yöneticilik pozisyonlarına geçebilirler, Rehberlik ve danışmanlık, Bireyin kendini anlaması ve geliştirmesi konularında destek sağlayan bir dal, Okullarda rehber öğretmenlik, özel danışmanlık merkezlerinde danışmanlık yapabilirler, Dil ve İletişim Becerileri, Bireylerin dil kullanımındaki etkinliği ve mesajlarını etkin bir şekilde iletebilme becerisi üzerine odaklanır, Çeşitli sektörlerde iletişim danışmanı, dil eğitmeni olarak çalışabilirler, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının geliştirilmesi ve bakımıyla ilgilenen bir bilim dalıdır, Yazılım mühendisliği, sistem analisti, veritabanı yöneticisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler
 bilgi ve belge yönetimi bilgi ve belge yönetimi bölümü bilgi ve belge yönetimi puanları kütüphanecilik bilgi ve belge yönetimi mezunları
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
2573901
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524