AnasayfaBlogYaratma Cesareti Nedir?
Popüler Yazılar

Yaratma Cesareti Nedir?

28 Haziran 2019
Koyu mavi bir küp tutan bir elin yakın çekimi. Küp avuç içinde durmakta ve tek bir parmak küpün yüzeyine dokunmak için uzatılmaktadır. Parmak hafifçe kavislidir ve tırnaklar hafifçe görülebilir. Küpün pürüzsüz, eşit kenarları ve parlak bir yüzeyi vardır. Arka plan bulanık ve odak dışıdır ve ışık kaynağı sahneye yumuşak, eşit bir parıltı yaymaktadır.
KonseptAçıklamaÖnemi
Yaratıcılık ve CesaretRollo May, yaratmanın cesaret gerektirdiğini belirtir. Yaratıcılık, bireyin değerlerine can verir ve çürümelerini engeller. Cesaretli bir şekilde yaratıcılığı kullanarak, bireyler kendilerini geliştirebilir ve toplumun tek tip insan modeline karşı durabilirler.
Cesaretin TanımıCesaret, maçosal bir fiziksel durum olmayıp, kişinin kararlarıyla örülü süreçten geçip kendisini gerçekleştirdiği karakterle başlar. Fiziksel cesaret, duyu organlarıyla dış dünyayı algılayabilmektir.Bireyin doğruluğunu ve varlığını sürdürebilmesi için cesaret gerekir.
Sevgi ve Bağımlılık İlişkisiRollo May, günümüzdeki sevgi kavramının bağımlılığa dönüştüğünü, bu durumun yaratıcılığı kısıtladığını belirtir.Cesaret, bağımlılık ve uyumlu olma durumundan kaçınmayı sağlar ve doğruluğu oluşturur.
Kuşku ve YaratıcılıkMay, yaratmanın kuşkuyu da içerdiğini belirtir. Kuşku, yaratma sürecinin önemli bir parçasıdır.Yaratıcılığın tam anlamıyla gerçekleşmesi için kuşkunun kabul edilmesi gereklidir.
Fanatizm ve YaratıcılıkMay, yaratıcılığın fanatizme dönüşmemesi gerektiğini vurgular.Fanatizm, yaratıcı düşünceyi sınırlar ve bireyin gerçek potansiyelini engeller.
Bilinmezlik ve DoğrulukRollo May, doğruluğun zor, bilinmez olduğunu ve sürekli farklı şekillerle yenilenmek istediğini belirtir.Yaratıcılığın sürekliliği için bilinmezlikle başa çıkmak ve cesur olmak gerekir.
Yaratıcılık ve Moral CesaretiYaratıcılığın gerçekleşmesi için moral cesaret gereklidir. Kaygı ve nevrozu yok saymanın, onları yok etmeyeceğini belirtir May.Yaratıcılığın gerçekleşmesi için bireyin duygusal durumunu kabullenmesi ve cesaretle hareket etmesi önemlidir.
Bireyin GerçekleştirilmesiMay'e göre, bireyin gerçekleştirilmesi cesaret gerektirir. Cesaret, bireyin kararlarıyla örülü bir süreçtir.Bireyin gelişiminde ve kendi değerlerinin oluşmasında cesaretin büyük rolü vardır.
Cesaret ve Doğruluk ArayışıCesaret, bireyin doğruluk üzerine bilinmez bir orman tarafından gelen çağrıya icap edebilmesine imkan verir.Cesaret, gelişim ve kendini gerçekleştirme yolunda bireye rehberlik eder.
Yaratıcılık ve Kişisel DeğerlerYaratıcılık, bireyin kişisel değerlerine can verir ve bireyin çürümesini engeller.Yaratıcılığın uygulanması, bireyin değerlerini korumasına ve kişiliğinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Rollo May modern çağın görmezden geldiği insanın doğasında bulunan yaratıcılık sürecini tinsellikle “ Yaratma Cesareti” adlı kitabının temel konusunu olarak işler. Bulunduğumuz çağın köklü yeniliklerinden dolayı uyarılan sosyal yapının tek tip insan yapısına yönelik zorunlu dayatmanın yaratıcılığı kampçıladığından yakınır. 

Yaratmak İçin Cesaret

Rollo May’e göre yaratmak gereklidir. Çünkü insanlık ancak bu şekilde varlığınını öldürmez. Yaratmak can verir bireyin değerlerine. Çürümelerini engeller. Birey bu şekilde geliştirir kendini. Yaratma örnekleri olarak mağaradaki hayvan resimlerinden antik çağa kadar örnekleri vermektedir. Yaratmak için cesaret gerekir. 

Cesaret kişinin kararlarıyla örülü süreçten geçip kendisini gerçekleştirdiği karakteriyle başlar. Yoksa cesaret maçosal bir fiziksel durum değildir. Fiziksel olarak cesaret ancak duyu organlarıyla dış dünyayı algılayabilmektir. Günümüzdeki sevgi kavramının bağımlılığa dönüşmesi sadakatimizin uyumluluğa dönüşüp yaratmaktan yoksun kaldığımızı gösterir. Cesaret bu durumları engeller. Bireyi besleyerek doğruluğu oluşturur. Doğruluk zordur, bilinmezdir ve sürekli farklı şekillerle yenilenmek ister. 

Önemli Olan Neyi Seçeceğimiz

Kaçacak mıyız? Yoksa Nietzche gibi doğruluk üzerine bilinmez bir orman tarafından gelen çağrıya icap edebilecek miyiz? Kitap ikinci seçenekten yana ideasını yürütmektedir. İdeadır. Rollo May kitaptaki düzenini yaratmanın içinde kuşkuyu da barındırmak zorunda olduğu ilkesi üzerine kurmaktadır. Bu bir paradokstur. Fanatizme dönüşülmemelidir. 

Yaratıcılığın gerçekleşmesi için moral cesaret gerekmektedir.Kaygı ve nevrozu yok sayarak yok edileceğine karşı çıkmaktadır. Eğer yok sayılırsa tedavi sürecine gelen hastaya yalan bir dünya sunulduğundan güçlü bir dayanağı olmaz ve yaratamaz. 
Yaratamamanın verdiği nevroz şiddetlenir ve hasta döngüye girer. Hiçlik ve çürümüş değerler içerisinde kalır.

Bu sebepledir ki gerçek dayanaklarla kendini bilmesi ve yaratma cesaretinde bulunması gerekir. Diğer yandan da birey sadece kendi dünyasında olmamalı toplumsal cesareti de gerçekleştirmelidir. Eğer yaratmak için bireyin kendisini gerçekleştirmesi gerekiyorsa toplumsal cesaretimde uygulamalıdır. Korkularla kaçarsa engeller gelişimini. 

Moral CesaretYaratma cesaret döngüsü her olayda farklı bir şekilde yenilenmeyi ister. Yorucudur. Bu nedenle sanat ve sanatçılar çok değerlidir. Dönemin özelliklerini ve geleceğin ilk sembollerini yaratmaktadırlar. Diktatörler tarafından sevilmez ve engellenirler. Moral cesaret bu durumda gereklidir. Kendinden emin olmak için de sanatçının birey olarak kendisini gerçekleştirmesi mühimdir. 

Sanat eserleri erken uyarıdırlar. Bunun için kitapta birçok sanatçının sanat eserinin yorumları vardır. Meslektaşlarının görüşlerini yeteneğin hastalık ve yaratıcılığın nevroz oldukları konusunda yanılgılarını eleştirir.
Mantıksal bir şekilde sanatçı anlaşılamaz. Toplumsal olarak korkulan çirkin bulunan şeylerle yüzleşmemizi savunur. Ancak bu şekilde yenilenir ve kabullenebiliriz. Bu kabulleniş toplumu hiçlikle varlık sorunlarını yener. Ölümün ötesine geçilir. 

Yaratmak Coşkulandırır

Yaratmak üzerine düşülerek isteyerek olmaz. Teslim olunca yaygın olarak kullandığımız şimşek çakma durumu gerçekleşir. Bilinç yoğun imgelerle uyarılırken bilinçdışı durumu dengelemeye çalışır. Bilinç ve bilinçdışı birbirlerini denetler ve yaratıcılık ortaya çıkar. Ancak bilinçdışının kavranışı için bireyin tek başına kalabilme yetisinin kazanması gerekir. Yoksa birey kaçar ve gelişimini engeller. Bu durum da kendi kişiliğini kaybedene kadar devam eder. 

Ancak sınırlandırma olmazsa gerilim olmaz. Gerilim olmazsa yaratıcılık ortaya çıkmaz. Bilinç bu sınırları farkederek oluşur. Çocukluktan olgunluk dönemine kadar birey bilinci oluşturur. Bu yüzdendir ki çocukların sanatı tanımlanmamışlık niteliğiyle karakterize edilir. Gerilmekten yoksundurlar çünkü. “Çelişki her şeyin hem kralı hem de babasıdır” Heraklitos

Yaratıcı Süreç

Sanat bir marifet midir yoksa oluşum kaynağı mı? Ya mantık ve bilim sanattın türüyse? Sorularıyla psikoterapiyi sanat yerine koyar. Hastalarından örnek verir. Hastalarının imgelerini irdelediği psikoterapi yönteminden söz eder. İmgeleri semptomlarla yorumlar. Ve hastanın imgelerin anlamını farketmese bile semptomları imgelere dönüştürüp biçim tutkusunu oluşturduğunu gözlemlediğini anlatır. 

Hastanın yaşamının anlamını bulma yoluna başvurduğunu gözlemlediğini aktarır. Bu durumu da yaratıcılığa yorumlamaktadır. Tutku biçim olabilir. Bireyi yaratabilir. Ama biçimlendiremezse bireyi yok edebilir. Özet olarak yaratıcı süreç biçim için duyulan bir tutkunun dışavurumudur. Psikoterapinin olumlu sonuçlamasınsa önemli bir yoldur biçim tutkusu.

Yaratıcılık ve Cesaret, Rollo May, yaratmanın cesaret gerektirdiğini belirtir Yaratıcılık, bireyin değerlerine can verir ve çürümelerini engeller   , Cesaretli bir şekilde yaratıcılığı kullanarak, bireyler kendilerini geliştirebilir ve toplumun tek tip insan modeline karşı durabilirler, Cesaretin Tanımı, Cesaret, maçosal bir fiziksel durum olmayıp, kişinin kararlarıyla örülü süreçten geçip kendisini gerçekleştirdiği karakterle başlar Fiziksel cesaret, duyu organlarıyla dış dünyayı algılayabilmektir, Bireyin doğruluğunu ve varlığını sürdürebilmesi için cesaret gerekir, Sevgi ve Bağımlılık İlişkisi, Rollo May, günümüzdeki sevgi kavramının bağımlılığa dönüştüğünü, bu durumun yaratıcılığı kısıtladığını belirtir, Cesaret, bağımlılık ve uyumlu olma durumundan kaçınmayı sağlar ve doğruluğu oluşturur, Kuşku ve Yaratıcılık, May, yaratmanın kuşkuyu da içerdiğini belirtir Kuşku, yaratma sürecinin önemli bir parçasıdır, Yaratıcılığın tam anlamıyla gerçekleşmesi için kuşkunun kabul edilmesi gereklidir, Fanatizm ve Yaratıcılık, May, yaratıcılığın fanatizme dönüşmemesi gerektiğini vurgular, Fanatizm, yaratıcı düşünceyi sınırlar ve bireyin gerçek potansiyelini engeller, Bilinmezlik ve Doğruluk, Rollo May, doğruluğun zor, bilinmez olduğunu ve sürekli farklı şekillerle yenilenmek istediğini belirtir, Yaratıcılığın sürekliliği için bilinmezlikle başa çıkmak ve cesur olmak gerekir, Yaratıcılık ve Moral Cesareti, Yaratıcılığın gerçekleşmesi için moral cesaret gereklidir Kaygı ve nevrozu yok saymanın, onları yok etmeyeceğini belirtir May, Yaratıcılığın gerçekleşmesi için bireyin duygusal durumunu kabullenmesi ve cesaretle hareket etmesi önemlidir, Bireyin Gerçekleştirilmesi, May'e göre, bireyin gerçekleştirilmesi cesaret gerektirir Cesaret, bireyin kararlarıyla örülü bir süreçtir, Bireyin gelişiminde ve kendi değerlerinin oluşmasında cesaretin büyük rolü vardır, Cesaret ve Doğruluk Arayışı, Cesaret, bireyin doğruluk üzerine bilinmez bir orman tarafından gelen çağrıya icap edebilmesine imkan verir, Cesaret, gelişim ve kendini gerçekleştirme yolunda bireye rehberlik eder, Yaratıcılık ve Kişisel Değerler, Yaratıcılık, bireyin kişisel değerlerine can verir ve bireyin çürümesini engeller, Yaratıcılığın uygulanması, bireyin değerlerini korumasına ve kişiliğinin geliştirilmesine yardımcı olur
yaratma rollo may yaratmak biçim yaratıcı süreç moral cesaret mantık bilim
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.