Published on: 24 Eylül 2014 Konuk Yazar 0 Yorum

Eğitim insanlık tarihinin her döneminde önemini koruyarak hatta arttırarak devam ettirmiştir. Yeri geldiğinde yaşamsal olarak önemli olan faaliyetleri ve becerileri kazanmak için, yeri geldiğinde toplumda insanca yaşamak için yeri geldiğinde de teknik bilgilerin sağlanması için eğitim çok güçlü bir araç olmuştur.

Doğal olarak teknolojik ve toplumsal süreçlerde yaşanan değişiklikler eğitim alanını da etkilemiştir. Örneğin, eskiden sadece deneme yanılma yöntemiyle bilgi kazanılıyorken, daha sonraları teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı eğitim şekline geçilmiştir. Günümüzde ise teknolojinin de ilerlemesine paralel olarak çok farklı eğitim teknikleri kullanılmaktadır.

Sözü edilen tekniklerden en çok ve sık kullanılanlarından bir tanesi ise online üniversite olarak tabir ettiğimiz uzaktan eğitim sistemidir. Sözü edilen eğitim sistemlerinin öğrenciye birçok avantaj sağlamasından dolayı çokça tercih edilmektedir.

Peki, nedir bu avantajlar?

Online üniversitelerin en önemli avantajlarından bir tanesi zaman ve mekâna bağımsız olarak eğitim alınmasıdır. Çünkü farklı sosyolojik pozisyonlarda bulunan kişiler her zaman örgün eğitim sistemlerine devam şansı yakalayamayabilmektedir. Bu nedenle online üniversitelerde istediğiniz eğitimi alırken aynı zamanda bir işte çalışabilir ya da istediğiniz bir sosyal aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer yandan uzaktan eğitim sistemiyle istediğiniz en iyi üniversitelerden ki buna yurtdışındaki üniversiteler de dahil, eğitim alma şansını daha düşük bir maliyetle yakalayabilirsiniz. Son olarak online üniversite sisteminde diğer eğitim sistemlerine oranla daha kısa bir sürede mezun olur, iş bulma ve en önemlisi de hayata atılma konusunda gecikme yaşamazsınız.

  • online üniversite ,
  • online üniversite eğitim sistemi ,
  • online üniversite eğitimi ,
  • online üniversiteler ,
  • online üniversitelerin avantajları
Blog Yazarı