AnasayfaBlogNeden Sigortaya İhtiyacınız Var?
Kişisel Gelişim

Neden Sigortaya İhtiyacınız Var?

01 Kasım 2021
Resimde gözlüklü ve mavi gömlekli genç bir kadın görülüyor. Kollarını kavuşturmuş ve kameradan uzağa bakıyor. Saçları koyu renk ve yüzü kısmen gizlenmiş. Üzerinde beyaz yakalı ve beyaz desenli mavi bir gömlek var. Gözlükleri siyah ve yuvarlak çerçevelidir. Arka planda mavi ve beyaz desenli bir duvar var.
Sigorta TürleriSigorta Türlerinin TanımıSigorta Türlerinin Bireye Sağladığı Faydalar
Sağlık SigortasıBireyin sağlık sorunları karşısında maddi hasarlarının karşılanmasını sağlar.Sağlık sorunları karşısında maddi yükten kurtarır ve bireye güven duygusu verir.
Hayat SigortasıBireyin ölüm durumu üzerine yakınlarına sağladığı maddi destektir.Bireyin vefatı durumunda ailesinin maddi olarak koruma altına alınmasını sağlar.
Emeklilik SigortasıBireyin emekli olduğunda maddi gelir elde etmesini sağlar.Yaşlandığında çalışma gücü azalan bireyin maddi anlamda desteklenmesine yardımcı olur.
Araba SigortasıAraba kullanıcılarının araçlarına gelebilecek maddi zararları karşılar.Araç hasarları sonrasında maddi yükten koruma sağlar ve güven verir.
Konut SigortasıKonutlarda yaşanabilecek maddi zararları karşılar.Doğal afetler gibi konutta maddi zarar yaratabilecek durumlar sonucu ortaya çıkan maddi yükten koruma sağlar.
Kredi Hayat SigortasıBireyin aldığı kredinin ödemelerini sağlar.Bireyin borçluluğu durumunda maddi yükten kurtarır ve maddi sıkıntıları çözer.
Seyahat SigortasıSeyahat sırasında yaşanabilecek sağlık sorunları dahil birçok riski karşılar.Seyahat sırasında yaşanan maddi yükten ve sağlık sorunlarından koruma sağlar.
İşsizlik Sigortasıİşsiz bırakılan bir bireyin geçimini sağlar.Bireyin işsiz bırakılması durumunda maddi açıdan destek olur.
Tarım SigortasıÇiftçinin hasat sezonunda yaşayabileceği maddi zararları karşılar.Çiftçinin doğal afetler gibi durumlar sonucu yaşayabileceği maddi zararlardan korur.
Eğitim SigortasıBireyin eğitim masraflarını karşılar.Bireyin eğitim hayatı boyunca maddi destek sağlar.

Bireylerin yaşamı risk ve belirsizliklerle doludur. Bu risk ve belirsizlikleri ekonomik, doğal, sosyal ve siyasi olarak nitelendirmek oldukça doğru bir yoldur. Belirtilen riskler birey yaşamında gerçekleştiğinde bireylere hafif hasar ve zarar yaratabileceği gibi ağır hasar ve zarar da yaratabilmektedir. Özellikle ağır hasar ve zarar durumları oluştuğunda bireylerin yaşamlarını sürdürebilmesi bile zorlaşabilmektedir. Bu yüzden bireyler oluşabilecek belirsizlik ve risklerin etkilerini azaltmak için arayış içine girmişlerdir. Sigorta kavramı da bireylerin bu etkiyi azaltmak için bulmuş oldukları önemli bir kavram olarak günümüzde varlığını sürdürmektedir.

Sigorta içerik bakımından incelendiğinde aynı türden belirsizlik ve risklerle karşı karşıya kalan birey veya kurumların, önceden belirli bir ücret ödeme şartıyla maddi hasarlarının karşılanmasını içermektedir. Buradan bakıldığında sigorta kavramı ekonomik bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ekonomik bir faaliyet olmanın yanında sosyal faaliyeti de içeren geniş bir kapsamdır. Bilgi çağında sigorta kavramı, yaşamın her anında karşılaşılabilecek risklere karşı önlem almak demektir. Bunun için bireylerin yapması gereken belirli periyotlarda küçük primler ödeyerek büyük risklerin ekonomik etkilerini ortadan kaldırmaktır.

Geleceğin en büyük yatırım araçlarından biri olarak görülen sigorta aynı zamanda bir toplum için de oldukça önemlidir. Çünkü sigortanın işlevleri sayesinde bireyler, işletmeler, kurumlar vb. yaşayabilecekleri riskleri daha rahat şekilde yönetebilmektedirler. Sigorta sayesinde yaşayabilecekleri risklerin etkilerini bir başkasına havale ederek verimlilik esaslı çalışma gerçekleştirilebilir. Bu açıdan bakıldığında neden sigortaya ihtiyacımız olduğu hakkında bir giriş yaptık. Derinlemesine bu konuyu irdelemeye ne dersiniz? Hazırsanız, beni takip edin!

Neden Sigortaya İhtiyacınız Var?

Yazının giriş kısmında bahsettiğim gibi yaşamda karşılaşabileceğimiz birçok belirsizlik ve riskler vardır. Benim yaşamımı sorunsuz ve risksiz gidiyor diyen kişi sayısı neredeyse hiç yoktur. Önemli olan yaşanan olumsuzluk ve risklere karşı nasıl davranış sergilediğimizdir. Yaşanılan risklerin sonrasında doğru adımlar atılırsa en az hasarla yola devam etmek burada kilit söylemdir. Hatta riskler yaşanmadan önce alınan önlemler daha doğru, etkili ve hayat kurtarıcı ifadedir. Gerek kişisel olarak gerekse sahip olunan bir kuruluşun başına gelebilecek risklerden korunmak ve bu risklerden en az hasarla çıkmak günümüzün en önemli uğraşıdır. Çünkü yaşanılabilecek riskler beklenmedik ve ani bir şekilde gerçekleşebilir.

Yaşanan doğal afet, kaza, hırsızlık, ölüm, sağlık sorunları gibi sorunlar sonrası bireyin veya kuruluşun en az hasarla yoluna devam etmesi istenir. Sigorta burada devreye girerek bireylerin ve kuruluşların yaşadıkları riskler karşısında en az hasarla yola devam etmelerini sağlar. Kısacası bireyin yaşamından çalmaması için zorunlu olan bir kavramdır. Sigortaya olan ihtiyacımız yaşanabilecek olan risklerden korunmayı kapsamamaktadır. Spesifik anlamda neden sigortaya ihtiyacımız olduğunu gelin inceleyelim.

Güven:

Eğer bir kişi ya da kuruluş sigortalı ise o kişi veya kuruluş tam güven duygusuyla hareket eder. Çünkü yazının başından beri bahsettiğim yaşanabilecek belirsizlik ve risk durumunun olması sigortanın güven yaratan bir etkisi olduğunu gösterir. Yaşayabileceği riski sigortaya devreden sigortalı, üzerinde taşımak zorunda olduğu endişeden kurtularak çalışmalarına odaklanır. Sigortaya duyduğu güven ile daha ferah çalışmaktadır. Örneğin, doğal afetlere karşı sigortalı olan bir kuruluş yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumuna karşı kendini güven içinde hisseder. Aynı şekilde sağlık sigortası kapsamında olan bir birey ve ailesi yaşayabileceği herhangi bir sağlık sorunu karşısında kendini güven içinde hisseder. Hastaneye giderken tüm yükü sigortaya yüklediğinden dolayı kendini hastanede güven içinde hissederek yoluna devam eder. Bu bakımdan sigortanın sağladığı güven duygusu, bireyin veya kuruluşun yaşayabileceği riski sigortaya yüklemesinden kaynaklanmaktadır.

Emekli Olmak:

Sigorta gelecek için en önemli yatırım aracıdır demiştik. Çünkü sigortalı çalışan bir kişi emekli olmak ve ileride sıkıntı çekmemek için gençliğinde çalışır. Yaş ilerlediğinde, birey elden ayaktan çekilmeye başladığında çalışmak için kendinde güç bulamaz. Burada devreye sigortalı olarak çalıştığı günler devreye girer. Birey o günler sayesinde emekli olmak için uğraşır. Emekli olmak için kişilerin zamanında sigortalı bir işte ve belirli bir gün sayısında çalışması gerekmektedir. Emekli olmak gelecekte kişilerin çalıştığı günlerin karşılığını alması demektir. Emekli olmak ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak demektir. Emekli olmak ailenizin de geleceğini teminat altına demektir. Vefat etme durumunda eşinize ve çocuklarınıza aylık bırakmayı sağlayabilirsiniz. Tabi ki bunların gerçekleşmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Vefat durumunda sigortalı iseniz ailenize cenaze yardımı bile yapılmaktadır. Emekli olmak kısacası gelecekte emeklerinizin karşılığını almak için oldukça önemli olan bir gerekliliktir.

Kayıpların Telafisini Sağlamak:

Kayıpların telafisini sağlamak sigortanın en önemli konusudur. Bir sigortalının sigortalı olma amacı zaten yaşadığı kayıpların telafisini sağlamak gayesidir. Çünkü yaşamı boyunca yaşayabileceği belirsizlik ve riskler doğrultusunda en az hasar alarak yoluna devam etmek ister. Yaşadığı olumsuz durumlar karşısında kayıpların telafisini sağlamak en az şekilde etkilenmeyi sağlar. Bir kişi ya da kuruluşun sigorta sayesinde risklerin yaratacağı ekonomik kayıpların telafisinde devreye girmesi beklenir. Bu sayede kayıpların kişiler veya kuruluşlarda ekonomi üzerinde yaratacağı yükün ortadan kaldırılması sağlanır. Kayıpların telafisini sağlamak ekonomik anlamda kalkınmak için önemli bir adımdır. Çünkü bir birey veya kuruluş sahip olduğu sigortanın gücü sayesinde yaşadığı olumsuz durumdan ekonomik olarak daha az etkilenmektedir. Sahip olduğu sigortanın gücü kayıpların telafisini sağlamak açısında bir işlev gösterdiği için ekonomik kaygı da yaşanmamaktadır. Kayıpların telafisini sağlamak bu açıdan önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Yukarıda verilen üç madde ile sizlere neden sigortaya ihtiyaç olduğunu açıklamaya çalıştım. Genel anlamda birey ve kuruluşların karşılaşabileceği risklere karşı kendilerini korumak ve yaşanan olumsuz durumlardan en az etkilenerek yollarına devam etmeleri için sigortaya ihtiyaç duyduklarından bahsettim. Sigortanın bireylerin gözünde ekonomik bir faaliyet olarak gözükmesi ve bu doğrultuda işlev sağlamasını az çok hepimiz biliyorduk. Ekonomik işlevi ve sosyal işlevini görmemizi sağlayan güven, emekli olmak ve kayıpların telafisini sağlamak işlevlerini de anlatmaya çalıştım. Sigortanın bireysel olmanın ötesinde toplumsal ve ülke açısından da öneminin olduğunu da öğrenmiş olduk.

Sosyal Güvenlik Eğitimi

Sosyal güvenlik eğitimi sigortacılık ve korunma kapsamını ele alan bir eğitimdir. Sosyal güvenlik eğitimi sigortalıların karşılaştıkları riskler karşısında alabilecekleri yardımları hangi hallerde alabilecekleri üzerine bilgilendirme yapan bir eğitimdir. Sosyal devletin sağladığı sosyal yardım, güvenlik, emekli olmak gibi alanlarda yapılan faaliyetler hakkında katılımcılarını bilgilendiren bir eğitimdir. Neden sigortaya ihtiyacı olduğunu güncel gelişme ve değişimleri de katarak katılımcılarına güncel bilgiler veren bir eğitimdir. Sosyal güvenlik eğitimi sigortalı olmanın bir vatandaşlık hakkı olduğunu vurgulayan ve bunun için bir farkındalık yaratılmasını amaçlayan bir eğitimdir.

Sosyal güvenlik eğitimi kişilerin iş yaşamında ve emeklilik yaşamında kazandığı ve sahip olduğu hakları katılımcılarına anlatan bir eğitimdir. Sosyal güvenlik eğitimi bir sigortalının sahip olduğu hakları öğretmenin yanında sigortalı olmakla ilgili ayrıntıları katılımcılarına öğreten bir eğitimdir. Sosyal güvenlik eğitimi sigortalı olmanın yasal dayanağını, tarihsel sürecini, türlerini, sosyal güvenliğin tanımını ve daha fazlasını içermektedir. Sosyal güvenlik eğitimi sosyal güvenliğin temel konularını, sigortalı olmayı, ne zaman sigortalı olunması gerektiğini, sigortalıların sahip olduğu hakları ve daha fazlasını içeren bir eğitimdir.

Sağlık Sigortası, Bireyin sağlık sorunları karşısında maddi hasarlarının karşılanmasını sağlar, Sağlık sorunları karşısında maddi yükten kurtarır ve bireye güven duygusu verir, Hayat Sigortası, Bireyin ölüm durumu üzerine yakınlarına sağladığı maddi destektir, Bireyin vefatı durumunda ailesinin maddi olarak koruma altına alınmasını sağlar, Emeklilik Sigortası, Bireyin emekli olduğunda maddi gelir elde etmesini sağlar, Yaşlandığında çalışma gücü azalan bireyin maddi anlamda desteklenmesine yardımcı olur, Araba Sigortası, Araba kullanıcılarının araçlarına gelebilecek maddi zararları karşılar, Araç hasarları sonrasında maddi yükten koruma sağlar ve güven verir, Konut Sigortası, Konutlarda yaşanabilecek maddi zararları karşılar, Doğal afetler gibi konutta maddi zarar yaratabilecek durumlar sonucu ortaya çıkan maddi yükten koruma sağlar, Kredi Hayat Sigortası, Bireyin aldığı kredinin ödemelerini sağlar, Bireyin borçluluğu durumunda maddi yükten kurtarır ve maddi sıkıntıları çözer, Seyahat Sigortası, Seyahat sırasında yaşanabilecek sağlık sorunları dahil birçok riski karşılar, Seyahat sırasında yaşanan maddi yükten ve sağlık sorunlarından koruma sağlar, İşsizlik Sigortası, İşsiz bırakılan bir bireyin geçimini sağlar, Bireyin işsiz bırakılması durumunda maddi açıdan destek olur, Tarım Sigortası, Çiftçinin hasat sezonunda yaşayabileceği maddi zararları karşılar, Çiftçinin doğal afetler gibi durumlar sonucu yaşayabileceği maddi zararlardan korur, Eğitim Sigortası, Bireyin eğitim masraflarını karşılar, Bireyin eğitim hayatı boyunca maddi destek sağlar
sosyal güvenlik eğitimi sosyal güvenlik
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.